Kary RODO

Kary RODO – jeśli chcesz ich uniknąć, najlepiej ucz się na błędach. Cudzych.
Dowiedz się za co UODO i inne europejskie organy ochrony danych osobowych nałożyły kary RODO. Dzięki temu łatwiej unikniesz błędów, które popełnili inni.

IDKrajOrganDataWysokość kary (w euro)Ukarany podmiotPodstawa prawnaPodsumowanieŹródłoDodatkowe materiały
1411HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-09-28720CLUB NATACIO LLEIDAArt. 5 (1) c) RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył grzywnę na CLUB NATACIO LLEIDA. Administrator danych zainstalował system monitoringu wizyjnego, który rejestrował strefy kasowe obiektu. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych. Pierwotna grzywna w wysokości 1200 euro została zmniejszona do 720 euro ze względu na dobrowolną zapłatę i uznanie winy.Link
1410HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-09-28180Y OTRO MAS C.B.Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył grzywnę na Y OTRO MAS C.B.. Administrator danych zainstalował system nadzoru wideo w kompleksie mieszkalnym. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych stwierdził, że znak informacyjny o monitoringu wizyjnym nie zawierał wystarczających informacji o przetwarzaniu danych osobowych, administratorze danych i realizacji praw osób, których dane dotyczą. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie art. 13 RODO. Pierwotna grzywna w wysokości 300 EUR została zmniejszona do 180 EUR ze względu na uznanie odpowiedzialności i dobrowolną zapłatę.Link
1409RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2022-09-222000Bitfactor SRLArt. 25 (1) RODO, Art. 32 (1), (2) RODORumuński organ ochrony danych nałożył na Bitfactor SRL grzywnę w wysokości 2 000 EUR. Administrator powiadomił organ ochrony danych o naruszeniu danych zgodnie z art. 33 RODO. Z powodu nieprawidłowego działania aplikacji administratora do użytkowników strony internetowej wysyłane były wiadomości marketingowe, co spowodowało naruszenie poufności danych osobowych dotyczących 1757 osób, których dane dotyczą. W toku postępowania wyjaśniającego organ ochrony danych stwierdził, że administrator nie zastosował odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych osób, których dane dotyczą.Link
1408NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Badenia-Wirtembergia2022-09-215000GeodetaArt. 6 (1) RODOOrgan ochrony danych w Badenii-Wirtembergii nałożył na geodetę grzywnę w wysokości 5.000 euro. Geodeta wykorzystał swoje uprawnienia do kontroli elektronicznego rejestru gruntów w celu zidentyfikowania kilkuset właścicieli nieruchomości w dwóch przypadkach bez ich wiedzy i przekazał odpowiednie informacje deweloperowi. Ten z kolei skontaktował się ze zidentyfikowanymi właścicielami. Organ ochrony danych ustalił, że zarówno geodeta, jak i deweloper bezprawnie przetwarzali dane właścicieli nieruchomości.Link
1407WęgryNemzeti Adatvédelmiés Információszabadság Hivatal (NAIH)2022-09-251200Ubezpieczyciel zdrowotnyArt. 5 (1) a) RODO, Art. 5 (2) RODO, Art. 12 (3), (4) RODO, Art. 31 RODOWęgierski organ ochrony danych nałożył na ubezpieczyciela zdrowotnego grzywnę w wysokości 1 200 EUR. Ubezpieczyciel opublikował na swojej stronie internetowej wynik testu Covid-19 przeprowadzonego na osobie, której dane dotyczą. Umożliwiłoby to osobom nieuprawnionym dostęp do danych osobowych osoby, której dane dotyczą. Ponadto ubezpieczyciel nie współpracował odpowiednio z organem ochrony danych podczas prowadzonego przez niego dochodzenia.Link
1406WęgryNemzeti Adatvédelmiés Információszabadság Hivatal (NAIH)2022-08-08735PrzedsiębiorstwoArt. 5 (1) b), c) RODO, Art. 5 (2) RODO, Art. 6 (1) RODO, Art. 13 (1), (2) RODOWęgierski organ ochrony danych nałożył na pewną firmę grzywnę w wysokości 735 euro. Pewna osoba złożyła skargę na przedsiębiorstwo do organu ochrony danych. Pracownik przedsiębiorstwa dokonał nagrań dźwiękowych telefonem komórkowym podczas prac remontowych w domu skarżącego bez poinformowania go o tym.Link
1405PolskaUrząd ochrony danych osobowych (UODO)2022-09-07530Sułkowicki Ośrodek KulturyArt. 28 (1), (3), (9) RODOPolski organ ochrony danych nałożył na Sułkowicki Ośrodek Kultury karę w wysokości 530 euro. W trakcie postępowania wyjaśniającego organ ochrony danych stwierdził, że administrator przekazał przetwarzanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu bez zawarcia pisemnej umowy. Ponadto administrator nie zweryfikował podmiotu przetwarzającego i nie sprawdził, czy podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje, aby zapewnić podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych.Link
1404HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-09-233000Osoba fizycznaArt. 5 (1) c) RODO, Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na osobę fizyczną grzywnę w wysokości 600 euro. Administrator miał zainstalowane kamery monitoringu, które m.in. obejmowały również przestrzeń publiczną. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych. Ponadto administrator nie poinformował odpowiednio osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych przez monitoring wizyjny, a tym samym naruszył obowiązek informacyjny.Link
1403RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2022-09-192000Banca Comercială Română SAArt. 25 (1) RODO, Art. 32 (1) b), d), e) RODORumuński organ ochrony danych nałożył na Banca Comercială Română SA grzywnę w wysokości 2 tys. euro. Bank powiadomił organ ochrony danych o naruszeniu danych zgodnie z art. 33 RODO. Z powodu błędu w aplikacji informatycznej administratora, wiadomości e-mail zawierające dane osobowe klientów zostały wysłane do niewłaściwych odbiorców. To naruszenie danych spowodowało nieuprawnione ujawnienie i dostęp do niektórych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres domowy, numer telefonu, adres e-mail i informacje finansowe. Incydent dotknął 564 osoby. Organ ochrony danych stwierdził, że bank nie podjął odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa współmiernego do ryzyka przetwarzania.Link
1402HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-09-201800Union Sindical ObreraArt. 6 RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył grzywnę na związek zawodowy Union Sindical Obrera. Osoba fizyczna złożyła skargę do organu ochrony danych z powodu wielokrotnego otrzymywania wiadomości e-mail od administratora danych, mimo że zażądała usunięcia swoich danych. Pierwotna grzywna w wysokości 3 000 EUR została zmniejszona do 1 800 EUR ze względu na dobrowolną zapłatę i uznanie winy.Link
1401HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-09-162000Agent agencji nieruchomości BARCELONA DREAM HOUSE AGENCYArt. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył grzywnę w wysokości 2.000 euro na agenta agencji nieruchomości BARCELONA DREAM HOUSE AGENCY. Osoba fizyczna złożyła skargę do organu ochrony danych, ponieważ agent nieruchomości nie poinformował jej w wystarczającym stopniu o przetwarzaniu jej danych osobowych w kontekście zawarcia umowy najmu. Brakowało na przykład informacji o celu przetwarzania, jak również o administratorze danych.Link
1400HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-09-163000MARIELI GABRIELA, S.L.Art. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył na MARIELI GABRIELA, S.L. grzywnę w wysokości 3.000 EUR. Jedna z osób złożyła skargę do organu ochrony danych, ponieważ przedsiębiorstwo obciążyło jej rachunek bankowy, mimo że nie istniał żaden stosunek umowny.Link
1399NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Badenia-Wirtembergia2022-09-2150000Przedsiębiorstwo deweloperskieArt. 6 (1) RODO, Art. 14 RODOOrgan ochrony danych z Badenii-Wirtembergii nałożył na firmę deweloperską grzywnę w wysokości 50.000 EUR. Przedsiębiorstwo to wysłało do właściciela nieruchomości pismo, w którym złożyło ofertę cenową na zakup jego nieruchomości. Pismo nie zawierało żadnych informacji o pochodzeniu danych. Nawet po tym, jak właściciel zapytał przedsiębiorstwo, skąd pochodzą dane, przedsiębiorstwo nie udzieliło odpowiedzi. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych odkrył, że inspektor wykorzystał swoje uprawnienia do kontroli elektronicznego rejestru gruntów i w dwóch przypadkach zidentyfikował kilkuset właścicieli nieruchomości bez ich wiedzy. Następnie geodeta przekazał odpowiednie informacje spółce, która skontaktowała się z właścicielami nieruchomości. Organ ochrony danych uznał to z jednej strony za naruszenie art. 6 (1) RODO, a z drugiej strony naruszenie art. 14 RODO ze względu na brak informacji o pochodzeniu danych.Link
1398NiemcyOrgan ochrony danych osobowych Berlina2022-09-20525000PrzedsiębiorstwoArt. 38 (6) RODOOrgan ochrony danych w Berlinie nałożył grzywnę w wysokości 525 000 EUR na spółkę zależną grupy e-commerce z siedzibą w Berlinie. Firma ta powołała inspektora ochrony danych, który jednak był również dyrektorem zarządzającym dwóch firm usługowych, które przetwarzały dane osobowe w imieniu tej samej firmy, dla której pełnił funkcję inspektora ochrony danych. Te firmy usługowe są również częścią grupy, do której należy przedsiębiorstwo handlu elektronicznego. Organ ochrony danych uznał to za konflikt interesów i stwierdził naruszenie art. 38 (6) RODO. Organ ochrony danych już w 2021 roku wydał ostrzeżenie dla firmy z powodu konfliktu interesów. Kiedy nowa kontrola w tym roku ujawniła, że nie wyznaczono nowego inspektora ochrony danych, organ ochrony danych nałożył grzywnę.Link
1397HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-07-15600Osoba fizycznaArt. 5 (1) c) RODO, Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na osobę fizyczną grzywnę w wysokości 600 euro. Administrator miał zainstalowane kamery monitoringu, które m.in. obejmowały również sąsiednią, wspólną drogę dojazdową. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych. Ponadto administrator nie poinformował odpowiednio osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych przez monitoring wideo, a tym samym naruszył obowiązek informacyjny.Link
1396HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-09-041500Osoba fizycznaArt. 5 (1) c) RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył na osobę fizyczną grzywnę w wysokości EUR. Osoba, której dane dotyczą, złożyła do organu ochrony danych skargę na swoją byłą żonę. Była żona zainstalowała we wspólnie zajmowanym domu kamery monitoringu, które nagrywały również jego pomieszczenia mieszkalne i tym samym ingerowały w jego prywatność. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych.Link
1395HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-08-285600SOLIVESA MASTER FRANCHISE S.L.Art. 28 RODO, Art. 48 (1) b) LGTHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na SOLIVESA MASTER FRANCHISE S.L. grzywnę w wysokości 5.600 EUR. Osoba, której dane dotyczą, otrzymała od administratora połączenie reklamowe wykonane w imieniu Vodafone España, S.A.U., mimo że osoba ta była zarejestrowana na liście wykluczenia z reklam Robinsona.Link
1394HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-08-2848000NATURGY ENERGY GROUP, S.A.Art. 5 (1) f) RODO, Art. 32 RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył grzywnę na NATURGY ENERGY GROUP, S.A.. Z przedsiębiorstwem energetycznym skontaktowała się osoba podająca się za krewnego klienta. Osoba ta poprosiła o otrzymywanie rachunków za energię elektryczną przy użyciu nowego adresu e-mail. W celu weryfikacji tożsamości osoba ta musiała podać imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego, numer umowy oraz ostatnie 4 cyfry danych rachunku bankowego klienta. Organ ochrony danych stwierdził jednak, że ta weryfikacja nie spełniała wymogów RODO dotyczących weryfikacji tożsamości i uznał ją za naruszenie art. 5 (1) f) RODO oraz Art. 32 RODO. Pierwotna grzywna w wysokości 80 000 EUR została zmniejszona do 48 000 EUR ze względu na dobrowolną zapłatę i uznanie odpowiedzialności.Link
1393RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2022-09-088000Realmedia Network SAArt. 32 (1) b) RODO, Art. 32 (2) RODORumuński organ ochrony danych ukarał Realmedia Network SA grzywną w wysokości 8 tys. euro. Firma doznała naruszeń bezpieczeństwa na prowadzonej przez siebie stronie internetowej. Pozwoliło to na wyciek i nieuprawniony dostęp do danych. Dane te obejmowały nazwiska, imiona, numery telefonów, adresy e-mail, adresy pocztowe, podpisy, kopie dowodów osobistych, dane bankowe oraz informacje z wypisów z ksiąg wieczystych osób, których dane dotyczyły. W sumie incydent bezpieczeństwa dotknął 194 309 osób. Organ ochrony danych stwierdził, że firma nie podjęła odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa danych odpowiedniego do ryzyka przetwarzania.Link
1392HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-09-1610000SOPHIE ET VOILA, S.LArt. 6 RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył na SOPHIE ET VOILA, S.L. grzywnę w wysokości 10 000 EUR. Firma produkująca suknie ślubne opublikowała na swoim koncie na Instagramie zdjęcie klientki w sukni ślubnej bez zgody klientki. Z tego powodu organ ochrony danych stwierdził, że przetwarzanie danych osobowych klienta było niezgodne z prawem.Link
1391HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-09-16480Osoba fizycznaArt. 5 (1) c) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył grzywnę na osobę fizyczną. Administrator miał zainstalowane kamery monitoringu, które m.in. obejmowały również przestrzeń publiczną. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych. Pierwotna grzywna w wysokości 600 euro została zmniejszona do 480 euro ze względu na dobrowolną zapłatę.Link
1390WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-06-162000Federazione Italiana NuotoArt. 12 (3), (4) RODO, Art. 15 RODOWłoski organ ochrony danych (Garante) ukarał Federazione Italiana Nuoto grzywną w wysokości 2 000 EUR za brak terminowej odpowiedzi na wniosek osoby, której dane dotyczą, o dostęp do jej danych.Link
1389WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-06-305000Federazione Italiana Sommelier, Albergatori e RistoratoriArt. 5 (1) a), f) RODO, Art. 6 (1) RODOWłoski organ ochrony danych nałożył na Federazione Italiana Sommelier, Albergatori e Ristoratori grzywnę w wysokości 5 tys. euro. Federacja przesłała wszystkim pozostałym członkom protokół zawierający dane osobowe jednego z członków. Protokół ujawnił informacje o środku dyscyplinarnym wobec danego członka, chociaż środek ten nie był jeszcze prawnie wiążący i został później uchylony. Ponadto, środek dyscyplinarny był nadal publikowany na platformie w chmurze, nawet po jego odwołaniu.Link
1388HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-09-04360Właściciel sklepuArt. 5 (1) c) RODO, Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył grzywnę na właściciela sklepu. Administrator miał zainstalowane kamery monitoringu, które m.in. obejmowały również przestrzeń publiczną. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych. Ponadto administrator nie poinformował odpowiednio osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych przez monitoring wizyjny, a tym samym naruszył obowiązek informacyjny. Pierwotna grzywna w wysokości 600 EUR została zmniejszona do 360 EUR ze względu na dobrowolną zapłatę i uznanie odpowiedzialności.Link
1387HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-09-0620000MUXERS CONCEPT, S.L.Art. 6 RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył na MUXERS CONCEPT, S.L. grzywnę w wysokości 20 000 EUR. Spółka zainstalowała kamery i mikrofony monitoringu wideo w szatni pracowników w jednej z prowadzonych przez siebie restauracji. Organ ochrony danych stwierdził, że nie istniała podstawa prawna dla tak szerokiego przetwarzania danych osobowych pracowników, a zatem przetwarzanie było niezgodne z prawem.Link
1386HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-09-09180EURO DONER KEBABArt. 5 (1) c) GDPR, Art. 13 GDPRHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył karę na firmę EURO DONER KEBAB. Administrator miał zainstalowane kamery monitoringu, które m.in. obejmowały również przestrzeń publiczną. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych. Ponadto administrator nie poinformował odpowiednio osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych przez monitoring wizyjny, a tym samym naruszył obowiązek informacyjny. Pierwotna grzywna w wysokości 300 EUR została zmniejszona do 180 EUR ze względu na dobrowolną zapłatę i uznanie odpowiedzialności.Link
1385RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2022-09-092000SC Raiffeisen Bank SAArt. 5 (1) d) RODORumuński organ ochrony danych nałożył na SC Raiffeisen Bank SA grzywnę w wysokości 2.000 EUR. Osoba fizyczna złożyła skargę do organu ochrony danych w związku z otrzymywaniem wiadomości tekstowych dotyczących przelewów pieniężnych na rzecz określonych osób, których nie dokonała. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych ustalił, że w 44 przypadkach bank przypadkowo wykorzystał numer telefonu osoby, której dane dotyczą, do celów transakcji. Osoba, której dane dotyczą, nie była klientem banku i nie wnioskowała o przeprowadzenie transakcji.Link
1384HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-09-09300Osoba fizycznaArt. 5 (1) c) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na osobę fizyczną grzywnę w wysokości 300 euro. Administrator zainstalował kamery monitoringu, które m.in. obejmowały również przestrzeń publiczną i posesję sąsiada. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych.Link
1383HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-09-132000Osoba fizycznaArt. 5 (1) c) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na osobę fizyczną grzywnę w wysokości 2.000 euro. Administrator zainstalował kamery monitoringu, które m.in. obejmowały również przestrzeń publiczną. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych.Link
1382FrancjaCommission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)2022-09-13250000GIE INFOGREFFEArt. 5 (1) e) RODO, Art. 32 RODOFrancuski organ ochrony danych nałożył na GIE INFOGREFFE karę w wysokości 250 tys. euro. Portal ten prowadzi stronę internetową, na której ludzie mogą uzyskać dostęp do informacji prawnych o firmach i zamówić dokumenty poświadczone przez sądy gospodarcze. W ramach dochodzenia organ ochrony danych stwierdził, że dane osobowe 25% członków i subskrybentów, takie jak dane bankowe, nazwiska, imiona, adresy i numery telefonów, były przechowywane dłużej niż zamierzano (36 miesięcy). Organ ochrony danych uznał to za naruszenie art. 5 (1) e) RODO. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że portal nie wymagał stosowania bezpiecznego hasła przy tworzeniu konta, w wyniku czego 3,7 mln kont nie miało wystarczająco bezpiecznego hasła. Ponadto portal przekazywał hasła umożliwiające dostęp do kont w sposób niezaszyfrowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Poza tym portal przechowywał również hasła oraz tajne pytania i odpowiedzi wykorzystywane podczas procesu resetowania haseł przez użytkowników w bazie danych bez szyfrowania. Z tego powodu organ ochrony danych stwierdził, że portal nie wdrożył odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych.Link Link
1381HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-09-13300Osoba fizycznaArt. 5 (1) c) RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył na osobę fizyczną grzywnę w wysokości 300 euro. Osoba fizyczna zainstalowała na swojej posesji trzy kamery monitoringu, które między innymi obejmowały również drogę dojazdową sąsiada.Link
1380NorwegiaDatatilsynet2022-08-2520000Recover ASArt. 6 (1) e) RODONorweski organ ochrony danych (Datatilsynet) ukarał Recover AS grzywną w wysokości 20 000 euro. Administrator danych przeprowadził kontrolę kredytową osoby, której dane dotyczą, bez żadnej ważnej podstawy prawnej.Link
1379HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-09-01240MH VILASECA S.L.Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył karę pieniężną na MH VILASECA S.L.. Administrator udostępniał informacji o monitoringu wideo w swoich pomieszczeniach. Pierwotna grzywna w wysokości 400 EUR została zmniejszona do 240 EUR ze względu na dobrowolną zapłatę i uznanie odpowiedzialności.Link
1378HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-08-301700Bazar PekinArt. 13 RODO, Art. 30 RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył na Bazar Pekin karę w wysokości 1 700 euro. Administrator nie dostarczył zawiadomienia z informacją o monitoringu wizyjnym w swojej siedzibie. Ponadto administrator nie prowadził właściwego rejestru czynności przetwarzania.Link
1377RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2022-08-291000Alpha Bank Romania SAArt. 29 RODO, Art. 32 (1) b) RODO, Art. 32 (2), (4) RODORumuński organ ochrony danych nałożył na Alpha Bank Romania SA grzywnę w wysokości 1 tys. euro. Bank przypadkowo wysłał dokument do niewłaściwego odbiorcy za pośrednictwem aplikacji WhatsApp. Dokument zawierał dane osobowe czterech osób, których dane dotyczą, takie jak imiona i nazwiska oraz informacje na temat pożyczek i umów. Podczas dochodzenia organ ochrony danych stwierdził, że bank nie wdrożył wystarczających środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych.Link
1376HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-08-281200DIGITECNIA SOLUTIONS, S.L.Art. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył grzywnę na DIGITECNIA SOLUTIONS, S.L.. Osoba fizyczna złożyła skargę do organu ochrony danych z powodu opublikowania przez firmę jej zdjęcia bez jej zgody. Pierwotna grzywna w wysokości 2.000 EUR została zmniejszona do 1.200 EUR w związku z dobrowolną zapłatą i uznaniem odpowiedzialności.Link
1375HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-08-303000COLEGIO VILLAEUROPA, S.C.LArt. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył grzywnę na COLEGIO VILLAEUROPA, S.C.L. Szkoła nie dostarczyła wystarczających informacji na temat monitoringu wideo, zgodnie z wymogami art. 13 RODO. Znak informacyjny nie zawierał ani odniesienia do administratora danych, ani adresu, z którym można się skontaktować w przypadku chęci skorzystania z praw przysługujących podmiotom danych. Pierwotna grzywna w wysokości 5 000 EUR została zmniejszona do 3 000 EUR ze względu na dobrowolną zapłatę i uznanie odpowiedzialności.Link
1374HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-08-25480SERVICIOS PROFESIONALES LA PARADA S.L.Art. 5 (1) c) RODO, Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył grzywnę na SERVICIOS PROFESIONALES LA PARADA S.L.. Firma miała zainstalowane kamery monitoringu, które m.in. obejmowały również przestrzeń publiczną. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych. Ponadto administrator nie poinformował odpowiednio osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych przez monitoring wizyjny, a tym samym naruszył obowiązek informacyjny. Pierwotna grzywna w wysokości 800 EUR została zmniejszona do 480 EUR ze względu na dobrowolną zapłatę i uznanie odpowiedzialności.Link
1373IrlandiaData Protection Commission (DPC)2022-09-05405000000Meta Platforms, Inc.Art. 5 (1) a), c) RODO, Art. 6 (1) RODO, Art. 12 (1) RODO, Art. 24 RODO, Art. 25 (1), (2) RODO, Art. 35 RODOIrlandzki organ ochrony danych (DPC) nałożył na Meta Platforms, Inc (Instagram) grzywnę w wysokości 405 000 000 EUR. Po przeprowadzeniu dochodzenia organ przekazał projekt decyzji na podstawie art. 60 RODO innym zainteresowanym europejskim organom nadzorczym. W pierwotnym projekcie zaproponowano grzywnę w wysokości 30-50 mln EUR. DPC otrzymała następnie zastrzeżenia od sześciu organów nadzorczych, co doprowadziło do procedury rozstrzygania sporów w Europejskiej Radzie Ochrony Danych (EROD) w Brukseli. W swojej decyzji EROD zwróciła się do DPC o zwiększenie proponowanej grzywny. Dochodzenie DPC wykazało, że na kontach biznesowych na Instagramie osób niepełnoletnich publicznie wyświetlane były ich numery telefonów komórkowych i adresy e-mail. Ponadto ustawienia kont nieletnich użytkowników były domyślnie ustawione na "publiczne", co powodowało, że ich treści w mediach społecznościowych były publicznie widoczne, chyba że zmienili oni ustawienia konta. Naruszenie potencjalnie dotyczy milionów nastolatków.Link Link
1372HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-08-302000Sindicato Intersectorial Trabajadores/as Provincia de AlicanteArt. 5 (1) c) RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył grzywnę w wysokości 2 tys. euro na związek Sindicato Intersectorial Trabajadores/as Provincia de Alicante. Związek opublikował protokoły rady zakładowej na swojej tablicy ogłoszeń oraz w grupie WhatsApp. W rezultacie opublikowano odręczne podpisy wszystkich przedstawicieli związku w radzie zakładowej.Link
1371RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2022-07-074000E Software Concept SRLArt. 32 (1) b), (2) RODO, Art. 58 (1) a), e) RODO.Rumuński organ ochrony danych nałożył na E Software Concept SRL grzywnę w wysokości 4 000 EUR. Firma ta zamieściła na swojej stronie internetowej pewne dokumenty, które były publicznie dostępne. Dokumenty te zawierały między innymi faktury i dokumenty transportowe. Dokumenty te zawierały liczne dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres nadawcy i odbiorcy, numer telefonu, nazwy użytkowników i hasła oraz adresy e-mail. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych stwierdził, że do publicznego ujawnienia doszło w wyniku niewdrożenia przez przedsiębiorstwo odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych. Organ ochrony danych stwierdził również, że w trakcie dochodzenia przedsiębiorstwo nie zastosowało się do wniosków o udzielenie informacji wystosowanych przez organ ochrony danych.Link
1370RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2022-08-2210000Enel Energie Muntenia S.A.Art. 32 RODORumuński organ ochrony danych ukarał Enel Energie Muntenia S.A. grzywną w wysokości 10.000 EUR. Jeden z klientów omyłkowo otrzymał e-mail skierowany do innego klienta, zawierający dokumenty z danymi osobowymi tego drugiego klienta. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych stwierdził, że do incydentu doszło z powodu niepodjęcia przez spółkę odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych.Link
1369WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-06-1670000Unicredit S.p.A.Art. 12 RODO, Art. 15 RODOWłoski organ ochrony danych nałożył na Unicredit S.p.A. grzywnę w wysokości 70 000 EUR. Jeden z pracowników złożył skargę do organu ochrony danych, twierdząc, że jego prawo do dostępu do swoich danych osobowych nie było wystarczająco przestrzegane. Przedsiębiorstwo wymagało wypełnienia specjalnego formularza w celu uzyskania dostępu do danych osobowych. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych stwierdził, że wymóg wypełnienia formularza nieproporcjonalnie utrudniał korzystanie z prawa dostępu.Link
1368WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-06-0910000Cribis Credit Management s.r.l.Art. 5 (1) a), c) RODO, Art. 6 RODOWłoski organ ochrony danych ukarał Cribis Credit Management s.r.l. grzywną w wysokości 10 tys. euro. Firma ta nieumyślnie wysłała e-mail o opóźnionych płatnościach z tytułu abonamentu do szefa podmiotu danych. Dzięki temu szef uzyskał dostęp do danych osobowych swojego pracownika, takich jak imię, nazwisko i informacje o statusie płatności.Link
1367HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-07-071800FINCAS ARENYS SLArt. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył grzywnę na FINCAS ARENYS SL. Jedna z osób złożyła skargę do organu ochrony danych. Osoba ta skontaktowała się z firmą zajmującą się obrotem nieruchomościami w celu wynajęcia nieruchomości. Firma zażądała przy tym pewnych dokumentów dotyczących wynajmu, nie informując jednak osoby, której dane dotyczą, o przetwarzaniu jej danych osobowych w ramach procesu wynajmu. Pierwotna grzywna w wysokości 3 000 EUR została zmniejszona do 1 800 EUR ze względu na dobrowolną zapłatę i uznanie odpowiedzialności.Link
1366HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-07-12800SMART ELECTRIC SOLUTIONS, S.L.Art. 5 (1) c) RODO, Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na firmę SMART ELECTRIC SOLUTIONS, S.L. grzywnę w wysokości 800 euro. Firma miała zainstalowane kamery monitoringu wizyjnego, które m.in. obejmowały również przestrzeń publiczną. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych. Ponadto administrator nie poinformował odpowiednio osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych przez monitoring wizyjny, a tym samym naruszył obowiązek informacyjny.Link
1365HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-08-22600Osoba fizycznaArt. 5 (1) c) RODO, Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na osobę fizyczną grzywnę w wysokości 600 euro. Administrator zainstalował kamery monitoringu, które m.in. obejmowały również przestrzeń publiczną i posesję sąsiada. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych. Ponadto administrator nie poinformował odpowiednio osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych przez monitoring wizyjny, a tym samym naruszył obowiązek informacyjny.Link
1364HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-08-22900UNONO NET 3.0, S.L.Art. 5 (1) f) RODO, Art. 32 RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył grzywnę na UNONO NET 3.0, S.L.. Firma ta przekazała wiadomość e-mail do wielu odbiorców bez użycia funkcji "ukrytej kopii", przez co wszyscy odbiorcy mogli zobaczyć adresy e-mail innych odbiorców. Pierwotna grzywna w wysokości 1500 EUR została zmniejszona do 900 EUR dzięki dobrowolnej zapłacie i uznaniu odpowiedzialności.Link
1363GrecjaHellenic Data Protection Authority (HDPA)2022-07-1930000DO VALUE GREECE LOANS & CREDITS CLAIM MANAGEMENT S.A.Art. 5 (1) a) RODO, Art. 5 (2) RODO, Art. 6 RODO, Art. 12 (2) RODOGrecki organ ochrony danych nałożył na DO VALUE GREECE LOANS & CREDITS CLAIM MANAGEMENT S.A. grzywnę w wysokości 30 000 EUR. Osoba fizyczna złożyła skargę do organu ochrony danych w związku z otrzymywaniem od firmy licznych telefonów dotyczących długów, które zostały już uregulowane. Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu swoich danych i zażądała natychmiastowego zaprzestania połączeń, a także usunięcia jej danych osobowych z bazy danych spółki. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych stwierdził, że spółka w sposób niezgodny z prawem utrudniała wykonywanie praw osoby, której dane dotyczą.Link
1362GrecjaHellenic Data Protection Authority (HDPA)2022-08-0330000Prywatna Poliklinika i Centrum Diagnostyczne Pyle AxiouArt. 5 (1) f) RODOGrecki organ ochrony danych nałożył na Prywatną Poliklinikę i Centrum Diagnostyczne Pyle Axiou grzywnę w wysokości 30 000 EUR. Pacjent zwrócił się o dostęp do danych z badania obrazowego. Ze względu na brak dostępności obrazów klinika nie mogła pozytywnie rozpatrzyć wniosku o dostęp. Organ ochrony danych stwierdził, że klinika nie zapewniła odpowiedniego miejsca do przechowywania obrazów i tym samym naruszyła art. 5 (1) f) RODO.Link
1361FrancjaCommission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)2022-08-19600000ACCOR SAArt. 12 RODO, Art. 13 RODO, Art. 15 RODO, Art. 21 RODO, Art. 32 RODO, L. 34-5 CPCEFrancuski organ ochrony danych (CNIL) nałożył na spółkę ACCOR SA karę w wysokości 600 000 EUR. Zarówno CNIL jak i inne europejskie organy ochrony danych otrzymały skargi na ACCOR od kilku osób. W trakcie dochodzenia CNIL stwierdziła, że goście hotelowi, którzy dokonali rezerwacji bezpośrednio w hotelu lub na jednej ze stron internetowych grupy hotelowej, stali się automatycznie odbiorcami biuletynu reklamowego, ponieważ pole zgody na otrzymywanie biuletynu było wcześniej zaznaczone. Ponadto CNIL stwierdziła, że z powodu problemów technicznych wiele osób nie było w stanie zrezygnować z otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail. W tym kontekście CNIL stwierdziła, że ACCOR nie poinformował w wystarczającym stopniu osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu ich danych osobowych w kontekście wiadomości promocyjnych, a tym samym naruszył art. 12 RODO i art. 13 RODO. Ponadto ACCOR nie odpowiedział na wnioski osób, których dane dotyczą, o dostęp do danych osobowych w odpowiednim czasie, a zatem CNIL stwierdził naruszenie art. 12 RODO i art. 15 RODO. Spółka nie przestrzegała również prawa do sprzeciwu przysługującego osobom, których dane dotyczą, ze względu na problemy techniczne. CNIL stwierdziła zatem naruszenie art. 12 RODO i art. 21 RODO. Wreszcie CNIL stwierdziła naruszenie art. 32 RODO, ponieważ ACCOR zezwolił na stosowanie haseł, które nie były wystarczająco bezpieczne. Nakładając grzywnę, CNIL uznała za obciążający fakt, że naruszenia dotyczyły kilku podstawowych zasad ochrony danych osobowych i stanowiły podstawowe naruszenie praw osób, których dane dotyczą, a także liczbę osób, których dane dotyczą.Link Link
1360SłowacjaÚrad na ochranu osobných údajov (UOOU)202140000NieznanyArt. 5 (1) a) RODO, Art. 5 (2) RODO, Art. 28 RODOSłowacki organ ochrony danych nałożył na administratora danych grzywnę w wysokości 40 000 EUR. Administrator naruszył zasadę rozliczalności (brak dowodu na przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych) oraz zasadę zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości. Ponadto administrator nie zawarł umowy z podmiotem przetwarzającym.Link
1359SłowacjaÚrad na ochranu osobných údajov (UOOU)2021100NieznanyNieznanaBezprawny monitoring wizyjny na terenie ogródków działkowych.Link
1358SłowacjaÚrad na ochranu osobných údajov (UOOU)2021500NieznanyArt. 31 RODOSłowacki organ ochrony danych nałożył na administratora danych karę w wysokości 500 EUR za brak współpracy z organem ochrony danych.Link
1357HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-07-121600JOYPAZAR, S.A.Art. 5 (1) c) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na firmę JOYPAZAR, S.A. grzywnę w wysokości 1.600. Firma ta miała zainstalowane kamery monitoringu, które m.in. obejmowały również publiczny plac zabaw. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych.Link
1356HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-07-126000FREE SUN ENERGY S.L.Art. 5 (1) f) RODO, Art. 32 RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył grzywnę na FREE SUN ENERGY S.L.. Klient firmy złożył skargę do organu ochrony danych, ponieważ zamiast swojej faktury otrzymał fakturę innego klienta, zawierającą jego dane osobowe. Pierwotna grzywna w wysokości 10.000 euro została zmniejszona do 6.000 euro z powodu dobrowolnej zapłaty i uznania winy.Link
1355HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-07-153600ECOZONO Y CULTURA, S.L.Art. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył grzywnę na ECOZONO Y CULTURA, S.L.. Econzo, za pośrednictwem usługodawcy, gromadził dane od osób, których dane dotyczą, które zgodziły się na ich ujawnienie w celu przeprowadzenia badań. Dane te zostały jednak później wykorzystane do skontaktowania się z tymi osobami w celach reklamowych. Pierwotna grzywna w wysokości 6 000 EUR została zmniejszona do 3 600 EUR w związku z dobrowolną zapłatą i uznaniem winy.Link
1354WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-04-292000Gmina Santa NinfaArt. 5 (1) a), c) RODO, Art. 6 (1) c), e) Art. 6 (2) RODO, Art. 6 (3) b) RODO RODO, Art. 2-ter (1), (3) Codice della privacyWłoski organ ochrony danych nałożył na gminę Santa Ninfa grzywnę w wysokości 2 tys. euro. Gmina opublikowała na swojej stronie internetowej uchwałę, która zawierała dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz wzmianki o tytule wykonawczym osoby, której dane dotyczą.Link
1353WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-09-161000 Farpa s.r.l.Art. 5 (1) a) RODO, Art. 13 RODO, Art. 88 RODO, Art. 114 Codice della privacyWłoski organ ochrony danych nałożył na firmę Farpa s.r.l. grzywnę w wysokości 1.000 EUR. Firma zainstalowała systemy nadzoru wideo w prowadzonych przez siebie obiektach socjalnych, jednak ich konkretne zastosowanie nie było dozwolone. Organ ochrony danych stwierdził, że system nadzoru wideo miał inne cechy niż te zatwierdzone i został zainstalowany w innym miejscu niż zatwierdzony. Organ ochrony danych stwierdził również, że firma nie poinformowała w wystarczającym stopniu osób, których dane dotyczą o monitoringu wideo.Link
1352Wyspa ManInformation Commissioner2022-07-13202000Manx Care LtdArt. 5 (1) c), f) RODO, Art. 5 (2) RODO, Art. 24 RODO, Art. 25 RODO, Art. 32 RODO, Art. 34 RODO, Art. 58 RODOOrgan ochrony danych na Wyspie Man nałożył na Manx Care Ltd. grzywnę w wysokości 202 000 EUR. Manx Care wysłał pocztą elektroniczną niezabezpieczony załącznik zawierający poufne informacje zdrowotne pacjenta do ponad 1870 odbiorców. Organ ochrony danych wydał następnie nakaz egzekucji wobec Manx Care. Manx Care nie zastosował się jednak do nakazów organu ochrony danych. W związku z tym organ ochrony danych podjął decyzję o nałożeniu na firmę grzywny. Organ ochrony danych stwierdził przede wszystkim, że firma nie wdrożyła odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że firma naruszyła zasadę minimalizacji danych zgodnie z art. 5 (1) c) RODO poprzez wysyłanie danych pacjenta do osób niezwiązanych z opieką nad pacjentem. Wreszcie organ ochrony danych stwierdził, że firma nie poinformowała osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu danych.Link Link
1351HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-08-165000RODALI GESTIÓN INMOBILIARIA, S.L.Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył na RODALI GESTIÓN INMOBILIARIA, S.L. grzywnę w wysokości 5.000 EUR. Osoba fizyczna złożyła skargę do organu ochrony danych, ponieważ administrator danych nie poinformował jej o przetwarzaniu jej danych osobowych w kontekście zakupu mieszkania. Z tego powodu organ ochrony danych uznał, że administrator naruszył swoje obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 RODO.Link
1350NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Saara2021NieznanaOrganizacja politycznaNieznanaPracownik organizacji politycznej wysłał e-mail do 400 osób z otwartej listy dystrybucyjnej. W ten sposób adresy e-mail wszystkich odbiorców były nie tylko widoczne dla innych odbiorców, ale również ujawniły orientację polityczną odbiorców.Link
1349NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Saara2021NieznanaRestauracjaArt. 24 RODO, Art. 32 RODORestauracja wyrzuciła 120 wypełnionych formularzy rejestracji gości do celów śledzenia kontaktów podczas pandemii Covid-19 do publicznie dostępnego śmietnika. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych stwierdził również, że już w trakcie działalności restauracja nie wdrożyła odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony danych przetwarzanych podczas procesu rejestracji gości. Na przykład wypełnione formularze rejestracji gości były przechowywane w sąsiednim pomieszczeniu dostępnym dla wszystkich pracowników bez specjalnych środków bezpieczeństwa, takich jak zamykana szafka.Link
1348NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn2021NieznanaPracownik bankuNieznanaPracownik banku przez okres około roku regularnie uzyskiwał dostęp do danych dotyczących rachunku bankowego klienta banku w celach prywatnych.Link
1347NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn2021NieznanaNieznanyNieznanaPracownik centrum testowego Covid wykorzystał numer telefonu uczestnika testu do prywatnego kontaktu.Link
1346NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn2021NieznanaLekarzArt. 32 RODOLekarz przechowywał dokumentację pacjentów w otwartej wiacie samochodowej, a nie w zamkniętym pomieszczeniu.Link
1345NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn2021NieznanaLekarzArt. 32 RODOGabinet lekarski wyrzucał dokumentację pacjentów do pojemnika na makulaturę używanego przez kilka gabinetów.Link
1344NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Saksonia2021NieznanaWłaściciel siłowniNieznanaWłaściciel siłowni przeprosił za późne jej otwarcie, ale jednocześnie przerzucił odpowiedzialność na wskazanego pracownika. W efekcie doszło do bezprawnego ujawnienia jego danych osobowych.Link
1343NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Saksonia2021NieznanaOsoba fizycznaNieznanaOsoba fizyczna nagrała telefonem komórkowym poufne nagrania wideo podczas rozprawy sądowej.Link
1342NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Saksonia2021NieznanaOsoba fizycznaNieznanaMieszkaniec budynku mieszkalnego dokonał bezprawnie nagrań wideo, które między innymi obejmowały części wspólnie użytkowanego wewnętrznego dziedzińca.Link
1341HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-08-12180Osoba fizycznaArt. 5 (1) c) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na osobę fizyczną grzywnę w wysokości 180 euro. Administrator miał zainstalowane kamery monitoringu, które m.in. obejmowały również przestrzeń publiczną. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych.Link
1340NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Saksonia2021NieznanaOsoba fizycznaArt. 5 (1) c) RODOOsoba fizyczna zainstalowała kamery monitoringu, które między innymi obejmowały również przestrzeń publiczną.Link
1339NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Saksonia2021Kwoty między 100, a 1000 euroOsoba fizycznaArt. 6 RODODziewiętnaście grzywien w wysokości od 100 do 1 000 EUR za bezprawne użycie kamer samochodowych.Link
1338NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Dolna Saksonia2021NieznanaNieznanyArt. 32 RODOObraz z kamer w sklepie został rozpowszechniony bez wiedzy i zamiaru administratora z powodu wadliwej konfiguracji. Dystrybucja dotyczyła nagrań pracowników, jak i klientów.Link
1337NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Dolna Saksonia2021NieznanaNieznanyArt. 32 RODOMonitoring na żywo, który był dostępny przez Internet i ze względu na brak wystarczającej pikselacji lub redakcji pozwalał na rozpoznanie osób.Link
1336NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Dolna Saksonia2021NieznanaPrzedsiębiorstwoArt. 25 RODO, Art. 32 RODOPewna firma przechowywała sprzęt telekomunikacyjny, serwer i technologię backupu w łazience dla gości. Szafa serwerowa, która nie miała nienaruszonego zamka, służyła również jako przewijak.Link
1335NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Dolna Saksonia202116000Sklep z elektronikąArt. 5 (1) c) RODO, Art. 17 RODO, Art. 35 (3) RODOOrgan ochrony danych z Dolnej Saksonii nałożył na sklep z elektroniką grzywnę w wysokości 16.000 euro. Firma miała zainstalowany system monitoringu wizyjnego, który w sposób ciągły rejestrował pracowników, klientów, jak również pomieszczenia i urządzenia techniczne firmy. Monitoring został zainstalowany w celu ochrony klientów, pracowników, zabezpieczenia praw własności firmy oraz ścigania czynów przestępczych i wandalizmu. Organ ochrony danych stwierdził, że nagrywanie pracowników nie było konieczne do zapewnienia celów związanych z monitoringiem wizyjnym i dlatego było nieproporcjonalne. Organ ochrony danych uznał zatem, że administrator naruszył zasadę minimalizacji danych wynikającą z art. 5 (1) c) RODO. Organ ochrony danych stwierdził również, że firma przechowywała nagrania nadmiernie długo, a ponadto nie przeprowadziła oceny skutków dla ochrony danych.Link
1334HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-08-059000Prodesspa Decoratius i Pintures , S.L.Art. 6 RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył grzywnę na firmę Prodesspa Decoratius i Pintures , S.L.. Były pracownik złożył skargę do organu ochrony danych w związku z bezprawnym ujawnieniem przez firmę jego danych agencji informacji kredytowej. Pierwotna grzywna w wysokości 15 000 EUR została zmniejszona do 9 000 EUR z powodu dobrowolnej zapłaty i przyznania się do odpowiedzialności.Link
1333HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-08-03600Osoba fizycznaArt. 5 (1) c) RODO, Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na osobę fizyczną grzywnę w wysokości 600 euro. Administrator zainstalował kamery monitoringu, które m.in. obejmowały również przestrzeń publiczną i posesję sąsiada. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych. Ponadto administrator nie poinformował odpowiednio osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych przez monitoring wizyjny, a tym samym naruszył obowiązek informacyjny.Link
1332HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-08-08600Osoba fizycznaArt. 5 (1) c) RODO, Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na osobę fizyczną grzywnę w wysokości 600 euro. Administrator miał zainstalowane kamery monitoringu, które m.in. obejmowały również przestrzeń publiczną. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych. Ponadto administrator nie poinformował odpowiednio osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych przez monitoring wizyjny, a tym samym naruszył obowiązek informacyjny.Link
1331RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2022-08-091000Wabag Water Services SRLArt. 5 (1) a) RODO, Art. 5 (2) RODO, Art. 6 RODORumuński organ ochrony danych nałożył na SC Wabag Water Services SRL grzywnę w wysokości 1 000 EUR. Pracownik firmy złożył skargę do organu ochrony danych w związku z tym, że pracodawca przetwarzał jego dane osobowe bez jego zgody w celu rejestracji i rezerwacji terminu szczepienia Covid-19.Link
1330DaniaDatatilsynet2022-08-116700Gmina LollandArt. 32 RODODuński organ ochrony danych nałożył na gminę Lolland grzywnę w wysokości 6 700 EUR. Gmina zgłosiła organowi ochrony danych naruszenie ochrony danych zgodnie z art. 33 RODO. Jednemu z pracowników gminy skradziono telefon służbowy. Pracownik wykorzystał telefon do uzyskania dostępu do służbowego konta e-mail, które zawierało informacje o nazwiskach kilku obywateli, numerach ubezpieczenia społecznego i danych dotyczących zdrowia. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych ustalił, że telefon nie był chroniony hasłem. Dlatego też możliwy był dostęp do informacji przechowywanych w telefonie. Organ ochrony danych stwierdził, że do zdarzenia doszło z powodu niepodjęcia przez gminę wystarczających środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych. Gmina powinna była zadbać przynajmniej o to, aby każdy pracownik zabezpieczył swój telefon komórkowy hasłem.Link
1329HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-08-08600Właściciel restauracjiArt. 5 (1) c) RODO, Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na właściciela restauracji karę w wysokości 600 euro. Administrator miał zainstalowane kamery monitoringu, które m.in. obejmowały również przestrzeń publiczną. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych. Ponadto administrator nie wywiązał się z obowiązku właściwego poinformowania o CCTV.Link
1328RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2022-08-097000CDI Transport Intern și Internațional SRLArt. 12 (1) RODO, Art. 58 (1) a), e) RODORumuński organ ochrony danych nałożył na CDI Transport Intern și Internațional SRL grzywnę w wysokości 7 000 EUR. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych stwierdził, że na stronie internetowej przedsiębiorstwa nie było informacji o tym, jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą, zgodnie z RODO, i jak mogą one z tych praw korzystać. Ponadto przedsiębiorstwo nie dostarczyło organowi ochrony danych wymaganych informacji w odpowiednim czasie.Link
1327WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-05-1320000Synlab Med srlArt. 5 (1) a), c) RODO, Art. 9 RODO, Art. 2-ter Codice della privacyWłoski organ ochrony danych nałożył na Synlab Med srl grzywnę w wysokości 20 000 EUR. Firma ta przeprowadzała testy Covid-19 dla różnych regionalnych urzędów zdrowia. W związku z tym firma nieumyślnie przesłała wyniki testów 31 osób do niewłaściwego urzędu zdrowia.Link
1326WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-08-0126000Gmina PolicoroArt. 5 (1) a), e) RODO, Art. 5 (2) RODO, Art. 12 RODO, Art. 13 RODO, Art. 24 RODO, Art. 38 (6) RODOWłoski organ ochrony danych nałożył na gminę Policoro grzywnę w wysokości 26 000 euro. Gmina zainstalowała system nadzoru wideo, nie dostarczając jednak wystarczających informacji na temat nadzoru. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że gmina nie ustaliła okresu przechowywania nagrań z monitoringu wideo i przechowywała je przez zbyt długi czas. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że gmina nie dopełniła obowiązków związanych z wyznaczeniem inspektora ochrony danych. Gmina wyznaczyła swojego pełnomocnika na inspektora ochrony danych, co zdaniem organu ochrony danych stanowiło konflikt interesów.Link
1325HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-08-019600LAST LAP, S.L.Art. 6 RODO, Art. 9 RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył grzywnę na firmę LAST LAP, S.L.. Last Lap organizuje bieg drogowy San Silvestre. Uczestnicy wyścigu byli zobowiązani do okazania świadectwa szczepienia lub przedstawienia testu PCR lub antygenu przed startem. Podczas dochodzenia organ ochrony danych stwierdził, że firma nie miała skutecznej podstawy prawnej do przetwarzania danych dotyczących zdrowia. Pierwotna grzywna w wysokości 16 000 EUR została zmniejszona do 9 600 EUR ze względu na dobrowolną zapłatę i uznanie odpowiedzialności.Link
1324HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-07-293000ESTUDIOS EUROPEOS DE POSTGRADO Y EMPRESA, S.L.Art. 5 (1) f) RODO, Art. 32 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył na ESTUDIOS EUROPEOS DE POSTGRADO Y EMPRESA, S.L. grzywnę w wysokości 3 000 EUR. Pracownik złożył skargę do organu ochrony danych. Pracownik stwierdził, że przy zatrudnieniu otrzymał dostęp do firmowego konta e-mail. Jednakże po uzyskaniu dostępu do konta odkryła, że konto e-mail nie było w rzeczywistości jej kontem, ale raczej kontem e-mail innego pracownika. W ten sposób miała dostęp do wszystkich e-maili wysyłanych i otrzymywanych przez tego drugiego pracownika. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych ustalił, że administrator nie skonfigurował odpowiednio konta i tym samym naruszył obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych.Link
1323HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-08-042000JAÉN SENTIDO Y COMÚNArt. 5 (1) f) RODO, Art. 32 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył na JAÉN SENTIDO Y COMÚN grzywnę w wysokości 2 000 EUR. Administrator wysłał wiadomość e-mail do 241 osób z otwartej listy dystrybucyjnej, czyniąc adresy e-mail wszystkich odbiorców widocznymi dla pozostałych odbiorców.Link
1322RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2022-08-042000Sephora Cosmetics România SAArt. 21 RODORumuński organ ochrony danych nałożył na Sephora Cosmetics România SA grzywnę w wysokości 2.000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, otrzymywała od Sephora promocyjne SMS-y, mimo że kilkakrotnie sprzeciwiła się przetwarzaniu jej danych osobowych w celach marketingowych, a Sephora potwierdziła zakończenie wysyłania SMS-ów.Link
1321NorwegiaDatatilsynet2022-08-0230200Krokatjønnvegen 15 ASArt. 6 RODONorweski organ ochrony danych (Datatilsynet) ukarał Krokatjønnvegen 15 AS grzywną w wysokości 30 200 EUR. Administrator danych przeprowadził kontrolę kredytową dwóch osób, których dane dotyczą, bez żadnej podstawy umownej.Link
1320HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-08-0242000Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.L.Art. 6 RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył grzywnę na Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Spółka ta wielokrotnie wysyłała wiadomości reklamowe do osoby, której dane dotyczą, mimo że osoba ta sprzeciwiła się przetwarzaniu jej danych. Pierwotna grzywna w wysokości 70 000 EUR została zmniejszona do 42 000 EUR w związku z dobrowolną zapłatą i uznaniem odpowiedzialności.Link
1319HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-08-01600Osoba fizycznaArt. 5 (1) c) RODO, Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na osobę fizyczną grzywnę w wysokości 600 euro. Administrator miał zainstalowane kamery monitoringu, które m.in. obejmowały również przestrzeń publiczną. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych. Ponadto administrator nie poinformował odpowiednio osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych przez monitoring wizyjny, a tym samym naruszył obowiązek informacyjny.Link
1318FrancjaCommission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)2022-07-07175000UBEEQO INTERNATIONALArt. 5 (1) c), e) RODO, Art. 12 RODOFrancuski organ ochrony danych (CNIL) ukarał firmę UBEEQO INTERNATIONAL grzywną w wysokości 175 tys. euro. Firma wynajmująca pojazdy gromadziła dane geolokalizacyjne na wynajmowanych pojazdach co 500 metrów. Firma stwierdziła, że gromadziła dane między innymi w celu monitorowania stanu floty, zlokalizowania pojazdu w przypadku kradzieży oraz udzielenia pomocy klientom w razie wypadku. Organ ochrony danych stwierdził jednak, że żaden z tych celów nie uzasadnia gromadzenia tak szczegółowych danych geolokalizacyjnych. Z tego powodu organ ochrony danych stwierdził naruszenie zasady minimalizacji danych zgodnie z Art. 5 (1) c) RODO. Organ ochrony danych stwierdził również, że firma przechowywała dane o pojazdach przez zbyt długi okres czasu. Dane były przechowywane przez okres trwania relacji biznesowych z klientem, a następnie przez kolejne trzy lata po zakończeniu wynajmu pojazdu. Ponadto dane osobowe użytkowników, którzy nie byli aktywni przez ponad osiem lat, były nadal przechowywane w bazach danych przedsiębiorstwa. CNIL uznała, że tak długie przechowywanie stanowiło naruszenie art. 5 (1) e) RODO. Wreszcie organ ochrony danych stwierdził, że użytkownicy nie byli odpowiednio informowani podczas procesu rejestracji na portalu firmy, a tym samym firma naruszyła art. 12 RODO.Link Link
1317PolskaUrząd ochrony danych osobowych (UODO)2022-07-062120Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoArt. 33 RODO, Art. 34 RODOPolski organ ochrony danych nałożył na Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego karę w wysokości 2 120 euro. W szpitalu uniwersyteckim doszło do naruszenia danych, w którym pacjent otrzymał od lekarza skierowanie zawierające m.in. dane osobowe (nazwisko, adres itp.) innego pacjenta. Organ ochrony danych stwierdził, że ani lekarz, ani szpital nie poinformowali pacjenta ani organu ochrony danych o naruszeniu danych.Link Link
1316WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-09-2911000Administracja terytorialna rządu GenuiArt. 5 (1) a), c) RODO, Art. 6 (1) c), e) Art. 6 (2) RODO, Art. 6 (3) b) RODO RODO, Art. 2-ter (1), (3) Codice della privacyWłoski organ ochrony danych nałożył na Administrację Terytorialną Rządu Genui grzywnę w wysokości 11 000 euro. Departament ten opublikował na swojej stronie internetowej plik zawierający tabelę z informacjami na temat prawników dwóch spółek oraz ich dorosłych członków rodzin pozostających w konkubinacie (łącznie około stu osób). W trakcie dochodzenia organ ochrony danych stwierdził, że departament opublikował te informacje bez ważnej podstawy prawnej.Link
1315HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-07-26800EFS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TÉCNICOS, S.L.Art. 5 (1) f) RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył na EFS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TÉCNICOS, S.L. grzywnę w wysokości 800 EUR. Związek zawodowy złożył skargę do organu ochrony danych, ponieważ przedsiębiorstwo nieuprawnienie podzieliło się z radą zakładową informacjami dotyczącymi jednego z pracowników. Udostępnione informacje spowodowały, że pracownik znalazł się w niekorzystnej sytuacji. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasad uczciwości i poufności.Link
1314HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-07-262500Stowarzyszenie właścicieli domówArt. 5 (1) f) RODOHiszpański organ ochrony danych ukarał stowarzyszenie właścicieli domów grzywną w wysokości 2 500 euro za opublikowanie na swojej stronie internetowej informacji (imię, nazwisko, mieszkania) dotyczących kilku właścicieli.Link
1313NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Dolna Saksonia2022-07-28900000Hannoversche VolksbankArt. 6 (1) RODOOrgan ochrony danych z Dolnej Saksonii nałożył na Hannoversche Volksbank karę w wysokości 900 tys. euro. Bank analizował dane aktywnych i byłych klientów bez ich zgody. W tym celu bank przeanalizował cyfrowe zachowania użytkowników i ocenił m.in. zakupy w sklepach z aplikacjami, częstotliwość korzystania z drukarek wyciągów bankowych oraz całkowitą liczbę przelewów w bankowości internetowej w porównaniu z korzystaniem z usług oddziałowych. Dodatkowo wyniki zostały zweryfikowane krzyżowo z agencją kredytową, gdzie zostały dodatkowo uzupełnione. Celem było zidentyfikowanie klientów o zwiększonej skłonności do korzystania z mediów cyfrowych i skierowanie do nich intensywniejszych działań promocyjnych za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji. Większość klientów otrzymała informacje z wyprzedzeniem. Organ ochrony danych uznał jednak, że nie zastąpiło to wymaganej zgody. Przy ustalaniu kary wzięto pod uwagę, że bank nie wykorzystał dalej wyników swoich ocen. Ponadto bank współpracował z organem ochrony danych podczas dochodzenia.Link
1312HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-07-2615000TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U.Art. 6 (1) RODOByły klient otrzymywał e-maile zawierające elektroniczne rachunki nawet po rozwiązaniu umowy ze spółką, co skutkowało przetwarzaniem danych osobowych bez wystarczającej podstawy prawnej.Link
1311HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-07-27300Osoba fizycznaArt. 5 (1) c) RODOWykorzystanie kamery monitoringu, która jednocześnie rejestrowała przestrzeń prywatną sąsiada i przestrzeń publiczną.Link
1310LuksemburgCommission nationale pour la protection des données (CNPD)2022-06-301000PrzedsiębiorstwoArt. 5 (1) a) RODO, Art. 12 (1), (7) RODO, Art. 13 RODOOrgan ochrony danych w Luksemburgu nałożył na pewną firmę grzywnę w wysokości 1.000 EUR. Przedsiębiorstwo to zainstalowało system nadzoru wideo, który rejestrował zarówno pracowników, jak i osoby trzecie. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych stwierdził, że firma naruszyła swoje obowiązki informacyjne wynikające z art. 12 RODO i art. 13 RODO.Link
1309LuksemburgCommission nationale pour la protection des données (CNPD)2022-06-301000PrzedsiębiorstwoArt. 5 (1) a) RODO, Art. 12 (1), (7) RODO, Art. 13 RODOOrgan ochrony danych w Luksemburgu nałożył na pewną firmę grzywnę w wysokości 1.000 EUR. Przedsiębiorstwo to zainstalowało system nadzoru wideo, który rejestrował zarówno pracowników, jak i osoby trzecie. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych stwierdził, że firma naruszyła swoje obowiązki informacyjne wynikające z art. 12 RODO i art. 13 RODO.Link
1308HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-07-22500CINCON S.C.Art. 13 (2) RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył na CINCON S.C. grzywnę w wysokości 500 EUR. Firma nie podała informacji wymaganych przez art. 13 RODO na formularzu, poprzez który potencjalni klienci mogli uzyskać dostęp do darmowego kursu.Link
1307LuksemburgCommission nationale pour la protection des données (CNPD)2022-06-301400PrzedsiębiorstwoArt. 5 (1) e) RODO, Art. 13 RODOOrgan ochrony danych w Luksemburgu (CNPD) nałożył na pewną firmę grzywnę w wysokości 1 400 EUR. Administrator miał zainstalowane czujniki lokalizacji na kilku samochodach w swojej flocie. Miało to na celu m.in. ochronę majątku firmy, optymalne zarządzanie flotą i optymalizację przepływu pracy. Niektóre z danych lokalizacyjnych zebranych przez administratora były przechowywane przez rok. Organ ochrony danych stwierdza, że było to wyraźnie nadmierne i nie było konieczne do celów przetwarzania. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady ograniczenia przechowywania. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że administrator nie poinformował w wystarczającym stopniu osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych dotyczących lokalizacji, a tym samym naruszył swoje obowiązki informacyjne zgodnie z art. 13 RODO.Link
1306LuksemburgCommission nationale pour la protection des données (CNPD)2022-06-223000PrzedsiębiorstwoArt. 5 (1) e) RODO, Art. 13 RODOOrgan ochrony danych w Luksemburgu (CNPD) nałożył na pewne przedsiębiorstwo grzywnę w wysokości 3.000 EUR. Przedsiębiorstwo zainstalowało system nadzoru wideo w celu ochrony mienia i personelu firmy. Kamery jednak stale rejestrowały również fragmenty miejsc pracy pracowników. Organ ochrony danych stwierdza, że administrator danych naruszył w ten sposób zasadę minimalizacji danych z art. 5 (1) c) RODO. Ponadto organ ochrony danych stwierdził naruszenie obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 RODO, poprzez brak odpowiedniego poinformowania swoich pracowników o nadzorze wideo.Link
1305NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Dolna Saksonia2022-07-261100000VolkswagenArt. 13 RODO, Art. 28 RODO, Art. 30 RODO, Art. 35 RODOOrgan ochrony danych z Dolnej Saksonii nałożył na Volkswagena karę w wysokości 1,1 mln euro. Firma zainstalowała kamery w pojeździe testowym. Pojazd był wykorzystywany do testowania i szkolenia funkcjonalności systemu wspomagania jazdy w celu zapobiegania wypadkom drogowym. W tym celu za pomocą kamer rejestrowano ruch wokół pojazdu. Volkswagen nie przekazał jednak informacji zgodnie z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych przez kamery przymocowane do pojazdu. Organ ochrony danych stwierdził ponadto, że wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 28 RODO, Volkswagen nie zawarł umowy o przetwarzaniu danych z firmą, która realizowała przejazdy. Nie przeprowadzono również oceny skutków w zakresie ochrony danych zgodnie z art. 35 DSGVO, a techniczne i organizacyjne środki ochrony nie zostały przedstawione w wykazie czynności przetwarzania. Volkswagen szeroko współpracował z organem ochrony danych.Link
1304HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-07-2240000ESVETEL, S.L.Art. 28 RODO, Art. 48 (1) b) LGTHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na ESVETEL, S.L. grzywnę w wysokości 40 000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, otrzymała od administratora połączenie reklamowe wykonane w imieniu Vodafone España, S.A.U., mimo że osoba ta była zarejestrowana na liście wykluczenia z reklam Robinsona.Link
1303NiemcyOrgan ochrony danych osobowych Hamburga202110100Grupa handlująca samochodamiNieznanaOrgan ochrony danych w Hamburgu nałożył na grupę zajmującą się handlem samochodami grzywnę w wysokości 10.110 euro. Przedsiębiorstwo poinformowało klientów, że powodem restrukturyzacji jest nieobecność pracownika z powodu choroby. Firma poinformowała około 3.000 klientów między innymi o dokładnej dacie wystąpienia niezdolności pracownika do pracy oraz o tym, że sytuacja ta będzie trwała przez czas nieokreślony. Organ ochrony danych stwierdził, że firma nie przedstawiła ważnej podstawy prawnej dla takiego przekazania danych osobowych dotyczących zdrowia, a zatem przekazała te dane niezgodnie z prawem.Link
1302NiemcyOrgan ochrony danych osobowych Hamburga202112500Dostawca energiiNieznanaOrgan ochrony danych w Hamburgu nałożył na dostawcę energii grzywnę w wysokości 12.500 euro. Przedsiębiorstwo to dokonało outsourcingu i sprzedaży swojego działu energii cieplnej. Klienci, których dotyczyło przeniesienie, zostali poinformowani o przeniesieniu ich umów na dostawę energii elektrycznej i otrzymali prawo do sprzeciwu. W przypadku zadeklarowanego sprzeciwu, żadne dane osobowe klientów nie powinny zostać przekazane nowej spółce. Jednak pomimo należytego zgłoszenia sprzeciwu przez klientów, ich dane zostały przekazane nowej spółce.Link
1301NiemcyOrgan ochrony danych osobowych Hamburga202112500Dostawca energiiNieznanaOrgan ochrony danych w Hamburgu nałożył na dostawcę energii grzywnę w wysokości 12.500 euro. Firma ta dokonała outsourcingu i sprzedaży swojego działu energii cieplnej. Klienci dotknięci przeniesieniem zostali poinformowani o przeniesieniu ich umów na dostawę energii elektrycznej i otrzymali prawo do sprzeciwu. W przypadku zadeklarowanego sprzeciwu, żadne dane osobowe klientów nie powinny zostać przekazane nowej spółce. Jednak pomimo należytego zgłoszenia sprzeciwu przez klientów, ich dane zostały przekazane nowej spółce.Link
1300NiemcyOrgan ochrony danych osobowych Hamburga20215000Osoba fizycznaArt. 5 (1) a) RODO, Art. 6 (1) RODOOrgan ochrony danych w Hamburgu nałożył na osobę fizyczną grzywnę w wysokości 5.000 euro. Osoba ta sfilmowała publicznie wiele młodych kobiet. Niektóre z nagranych kobiet miały najwyraźniej mniej niż 14 lat. W kilku przypadkach osoba ta zbliżała się do filmowanych osób na odległość kilku centymetrów i śledziła je z kamerą przez okres do 38 minut. Podczas przeszukania plecaka policjanci znaleźli kamerę cyfrową i osiem kart pamięci. Na przejętych kartach pamięci znajdowało się łącznie 156 plików wideo. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych stwierdził, że dana osoba przetwarzała dane osobowe filmowanych przez siebie młodych kobiet, mimo braku skutecznej zgody.Link
1299WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-05-2212000Gmina Neapol Korpus Straży MiejskiejArt. 5 (1) a) RODO, Art. 6 RODO, Art. 88 RODO, Art. 113 Codice della privacyWłoski organ ochrony danych nałożył na "Comune di Napoli Corpo di Polizia Municipale" grzywnę w wysokości 12 000 EUR. Administrator przesłał pocztą elektroniczną do różnych jednostek administracyjnych listę nazwisk, adresów, numerów podatkowych, danych kontaktowych i terminów badań na obecność Covid-19 pracowników. Administrator powołał się na zgodę udzieloną przez pracowników jako podstawę prawną przetwarzania danych. Organ ochrony danych stwierdził jednak, że administrator nie może powoływać się na zgodę, ponieważ dobrowolna zgoda jest wątpliwa w przypadku relacji pracownik-pracodawca.Link
1298WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-05-2650000Azienda sanitaria universitaria Friuli OccidentaleArt. 5 (1) a), f) RODO, Art. 9 RODO, Art. 25 RODO, Art. 32 RODOWłoski organ ochrony danych nałożył grzywnę w wysokości 50 000 EUR na zakład opieki zdrowotnej Azienda sanitaria universitaria Friuli Occidentale. Pracownicy zakładu opieki zdrowotnej uzyskali dostęp do danych zdrowotnych pacjentów, mimo że nie byli zaangażowani w leczenie pacjentów i dostęp taki nie był wymagany. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych stwierdził, że platforma informatyczna zakładu opieki zdrowotnej umożliwiała każdemu pracownikowi dostęp do danych osobowych pacjentów, nawet jeśli w rzeczywistości nie leczyli oni określonych pacjentów. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że na platformie informatycznej zakładu opieki zdrowotnej nie zainstalowano systemów, które uniemożliwiałyby niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych.Link
1297WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-05-2670000Azienda sanitaria universitaria Friuli CentraleArt. 5 (1) a), f) RODO, Art. 9 RODO, Art. 25 RODO, Art. 32 RODOWłoski organ ochrony danych nałożył grzywnę w wysokości 70 000 EUR na zakład opieki zdrowotnej Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Pracownicy zakładu opieki zdrowotnej uzyskali dostęp do danych zdrowotnych pacjentów, mimo że nie byli zaangażowani w leczenie pacjentów i dostęp taki nie był wymagany. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych ustalił, że platforma informatyczna zakładu opieki zdrowotnej umożliwiała każdemu pracownikowi dostęp do danych osobowych pacjentów, nawet jeśli w rzeczywistości nie leczyli oni określonych pacjentów. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że na platformie informatycznej zakładu opieki zdrowotnej nie zainstalowano systemów, które uniemożliwiałyby niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych.Link
1296WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-05-122000Singh MarketArt. 5 (1) a) RODO, Art. 13 RODOWłoski organ ochrony danych ukarał właściciela sklepu "Singh Market" grzywną w wysokości 2 tys. euro. Administrator zainstalował w swoim lokalu kamery nadzoru wideo bez odpowiedniego poinformowania osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych przez nadzór wideo. Organ ochrony danych uznał, że administrator naruszył obowiązek informacyjny określony w RODO.Link
1295WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-05-264000Università Agraria di NettunoArt. 5 RODO, Art. 6 RODO, Art. 2-ter Codice della privacyWłoski organ ochrony danych nałożył na Università Agraria di Nettuno grzywnę w wysokości 4 tys. euro. Były pracownik uniwersytetu złożył skargę do organu ochrony danych w związku z tym, że uniwersytet opublikował dokument, który zawierał jego dane osobowe. Dokument ten ujawniał informacje dotyczące sporu prawnego między osobą, której dane dotyczą, a uniwersytetem. W toku postępowania wyjaśniającego organ ochrony danych stwierdził, że wobec braku ważnej podstawy prawnej publikacja była niezgodna z prawem.Link
1294WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-05-2616000Region ToskaniaArt. 5 (1) c) RODO, Art. 6 (1) c) RODO, Art. 6 (2) RODO, Art. 6 (3) b) RODO, Art. 2-ter (1), (3) Codice della privacyWłoski organ ochrony danych nałożył na region Toskania grzywnę w wysokości 16 000 euro. Region ten opublikował na swojej stronie internetowej dokumenty zawierające informacje o specjalistach z sektora turystycznego, którzy złożyli wnioski o pomoc w nagłych wypadkach w związku z pandemią Covid-19. Dokumenty te zawierały między innymi nazwisko, adres osób, których dane dotyczą, jak również kwotę przyznanej pomocy.Link
1293ChorwacjaAgencija za zaštitu osobnih
podataka (AZOP)
2022-07-21285000Przedsiębiorstwo telekomunikacyjneArt. 25 (1) RODO, Art. 32 (1) b) RODO, Art. 32 (2) RODOChorwacki organ ochrony danych ukarał grzywną w wysokości 285 tys. euro firmę telekomunikacyjną. W firmie doszło do naruszenia danych. Atakującym udało się uzyskać dostęp do danych około 100 000 osób, których dane dotyczą. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych ustalił, że do takiego naruszenia przyczyniło się niewdrożenie przez firmę odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych. Na przykład w systemach przetwarzania brakowało ograniczeń dostępu. Przy ocenie wysokości grzywny wzięto pod uwagę obciążający fakt, że spółka jest jedną z wiodących firm telekomunikacyjnych w Chorwacji, a zatem ze względu na dużą ilość przetwarzanych tam danych należało spodziewać się ryzyka ataku na systemy. Z tego właśnie powodu firma powinna była zwrócić większą uwagę na zapewnienie wystarczających środków bezpieczeństwa.Link
1292ChorwacjaAgencija za zaštitu osobnih
podataka (AZOP)
2022-07-214000Salon samochodowyArt. 27 (1) Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podatakaChorwacki organ ochrony danych nałożył na salon samochodowy grzywnę w wysokości 4 tys. euro. Administrator zainstalował w swojej siedzibie kamery monitoringu wideo, nie informując odpowiednio osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych przez monitoring wideo.Link
1291WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-03-256000Convitto Nazionale Statale 'Giordano Bruno' di Maddaloni (internat)Art. 5 (1) a) RODO, Art. 6 RODO, Art. 2 ter (1), (3) Codice della privacyWłoski organ ochrony danych nałożył grzywnę w wysokości 1000 euro na internat Convitto Nazionale Statale "Giordano Bruno" di Maddaloni (CE). Internat ten opublikował na swojej stronie internetowej dokument zawierający dane osobowe osoby, której dane dotyczą, bez podstawy prawnej.Link
1290WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-05-126000Gmina VillabateArt. 5 (1) a) RODO, Art. 6 RODO, Art. 37 (1) a) RODO, Art. 37 (7) RODO, Art. 38 (6) RODOWłoski organ ochrony danych nałożył na gminę Villabate grzywnę w wysokości 6 tys. euro. Gmina ujawniła dane osobowe byłego pracownika nieuprawnionym osobom trzecim bez ważnej podstawy prawnej. Organ ochrony danych stwierdził również, że gmina nie wyznaczyła inspektora ochrony danych.Link
1289WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-05-2610000Gmina AfragolaArt. 5 (1) a), c) RODO, Art. 12 (3), (4) RODO, Art. 2-ter Codice della privacyWłoski organ ochrony danych nałożył na gminę Afragola grzywnę w wysokości 10 000 euro. Były pracownik gminy złożył skargę do organu ochrony danych, ponieważ gmina opublikowała jego życiorys z danymi osobowymi na stronie internetowej gminy, mimo że stosunek pracy został zakończony. Ponadto były pracownik złożył wniosek o wyrażenie sprzeciwu wobec ujawnienia jego danych osobowych. Gmina nie odpowiedziała jednak na ten wniosek.Link
1288HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-07-1856000BANKINTER, S.A.Art. 5 (1) f) RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył na BANKINTER, S.A. karę w wysokości 56 000 EUR. Administrator danych nieumyślnie przesłał stronie trzeciej raport dotyczący portfela inwestycyjnego osoby, której dane dotyczą. Administrator twierdzi, że do błędnego wysłania doszło z powodu błędu komputerowego. Z tego powodu organ ochrony danych ustalił, że administrator naruszył zasadę integralności i poufności określoną w art. 5 (1) f) RODO.Link
1287HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-07-194000Pracownik księgarniArt. 5 (1) f) RODO, Art. 32 RODOHiszpańska urząd ochrony danych osobowych nałożył na pracownika księgarni grzywnę w wysokości 4 tys. euro. Pewna osoba złożyła skargę do organu ochrony danych, ponieważ otrzymała od innej osoby fakturę zawierającą jej dane osobowe. Pracownik nieumyślnie wysłał fakturę do niewłaściwego odbiorcy.Link
1286HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-07-192000Osoba fizycznaArt. 5 (1) c) RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył na osobę fizyczną grzywnę w wysokości 2.000 euro. Osoba ta miała zainstalowane w budynku mieszkalnym, w którym mieszka, kamery wideo, które rejestrowały m.in. wspólne przestrzenie wszystkich mieszkańców. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych.Link
1285HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-07-195000Właściciel baruArt. 5 (1) b) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) ukarał właściciela baru grzywną w wysokości 5 tys. euro. Właściciel bezprawnie udostępniał nagrania z telewizji przemysłowej w barze za pośrednictwem WhatsApp i innych platform mediów społecznościowych.Link
1284HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-07-19600Osoba fizycznaArt. 58 (2) RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył na osobę fizyczną grzywnę w wysokości 600 EUR. Osoba ta nie wdrożyła w odpowiednim czasie środków wielokrotnie nakazywanych przez organ ochrony danych.Link
1283HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-07-13132000DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E.Art. 5 (1) f) RODO, Art. 32 RODO, Art. 33 RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył grzywnę na DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E.. Osoba fizyczna złożyła skargę do organu ochrony danych po otrzymaniu od administratora wielu e-maili zawierających informacje od nieznanej osoby. Administrator wysłał 51 e-maili z zaświadczeniami lekarskimi zawierającymi imiona, nazwiska i dane dotyczące badań medycznych osób, których dane dotyczą, do niewłaściwego odbiorcy. Skarżący kilkakrotnie ostrzegał administratora o błędnej korespondencji, ale administrator nie zareagował, dopóki nie dowiedział się o skardze do organu ochrony danych. Administrator nie zgłosił naruszenia ochrony danych organowi ochrony danych. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych stwierdził, że administrator nie wdrożył odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa ochrony danych odpowiedniego do ryzyka. Pierwotna grzywna w wysokości 220 000 EUR została zmniejszona do 132 000 EUR ze względu na dobrowolną zapłatę i uznanie odpowiedzialności.Link
1282NiemcyOrgan ochrony danych osobowych Hamburga2021Kara sześcioocyfrowa (dokładnia kwota nieznana)PrzedsiębiorstwoArt. 32 (1) RODO Organ ochrony danych z Hamburga nałożył na hamburską firmę działającą w sektorze opieki zdrowotnej grzywnę w wysokości sześciocyfrowej. Firma ta nie podjęła odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia odpowiedniego do ryzyka poziomu ochrony danych przy wysyłaniu listów lekarskich. W rezultacie listy lekarskie trafiały do osoby, która choć wykonywała zawód lekarza, nie była lekarzem prowadzącym dalsze leczenie poszkodowanych pacjentów. Zamiast tego listy były przeznaczone dla lekarza ogólnego o tym samym nazwisku co odbiorca. Spółka została w przeszłości kilkakrotnie poinformowana przez nieuprawnionego odbiorcę o nieprawidłowej wysyłce. Niemniej jednak nie podjęła ona środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia, że takie przypadki nie będą się powtarzać. Przy ustalaniu wysokości grzywny organ ochrony danych wziął pod uwagę fakt, że przetwarzane dane dotyczyły zdrowia, a takie dane są szczególnie wrażliwe.Link
1281NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Brandenburgia2021NieznanaWydział Policji§ 32 Absatz 1 BbgDSGFunkcjonariusz policji uzyskał bezprawnie dostęp do danych w policyjnej bazie danych. Z tego powodu organ ochrony danych Brandenburgii nałożył grzywnę za naruszenie § 32 (1) BbgDSG. Brandenburska ustawa o ochronie danych osobowych (BbgDSG) określa przepisy uzupełniające niezbędne do adaptowania RODO.Link
1280NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Brandenburgia2021NieznanaWydział Policji§ 32 Absatz 1 BbgDSGFunkcjonariusz policji podczas przypadkowego spotkania bezprawnie ujawnił matce sprawcy dane osobowe dotyczące zdarzenia polegającego na prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu. Sądził, że matka, jako jego pracodawca, może zapobiec ponownemu popełnieniu przestępstwa poprzez odebranie samochodu sprawcy. Matka stanowi jednak nieuprawnioną osobę trzecią, co oznacza, że policjant nie miał prawa ujawnić tych informacji. Z tego powodu organ ochrony danych Brandenburgii nałożył grzywnę za naruszenie § 32 (1) BbgDSG. Brandenburska ustawa o ochronie danych osobowych (BbgDSG) określa przepisy uzupełniające niezbędne do adaptacji RODO.Link
1279NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Brandenburgia2021NieznanaWydział Policji§ 32 Absatz 1 BbgDSGFunkcjonariusz policji uzyskał dostęp do danych w policyjnej bazie danych w celu przeprowadzenia prywatnego dochodzenia. Policjant zapytał o proces dochodzenia przyjaciela na tle rozprawy sądowej. Za pośrednictwem WhatsApp podzielił się informacjami, które poznał dzięki nieuprawnionemu pobieraniu danych. Z tego powodu organ ochrony danych w Brandenburgii nałożył grzywnę za naruszenie § 32 (1) BbgDSG. Brandenburska ustawa o ochronie danych osobowych (BbgDSG) określa przepisy uzupełniające niezbędne do adaptowaniaRODO.Link
1278WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-01-2710000Miasto RzymArt. 5 (1) a), c) RODO, Art. 6 (1) c), e) Art. 6 (2) RODO, Art. 6 (3) b) RODO, Art. 2-ter (1), (3) Codice della privacyWłoski organ ochrony danych nałożył na miasto Rzym grzywnę w wysokości 10 000 euro. Miasto opublikowało na swojej stronie internetowej dokument stwierdzający, że pewna matka nie uiściła opłat za stołówkę. Dokument ten zawierał dane osobowe matki i jej małoletniego dziecka. Miasto stwierdziło, że wobec braku stałego adresu matki, na który można by wysłać zawiadomienie, opublikowało dokument w celu powiadomienia bezdomnej matki o zadłużeniu. Organ ochrony danych stwierdził jednak, że nie można tego uznać za wystarczającą podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych, a tym samym miasto bezprawnie przetwarzało te dane.Link
1277NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Brandenburgia2021Kara czterocyfrowa (dokładnia kwota nieznana)LekarzArt. 6 RODO Organ ochrony danych w Brandenburgii nałożył czterocyfrową karę na lekarza psychoterapii dzieci i młodzieży. Lekarz założył grupę Whatsgroup z 230 uczestnikami, aby poinformować o swoim nowym adresie gabinetu. Matka byłego nieletniego pacjenta złożyła w związku z tym skargę do organu ochrony danych, ponieważ lekarz nie uzyskał zgody na utworzenie grupy. Wszystkim członkom grupy ujawniono numery telefonów innych członków. W niektórych przypadkach członkowie grupy byli w stanie wyciągnąć wnioski, że dzieci ze znanych im rodzin były lub są w trakcie leczenia u lekarza. Z tego powodu organ ochrony danych ustalił, że lekarz bezprawnie przetwarzał dane członków grupy WhatsApp ze względu na brak uzyskania zgody.Link
1276NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Brandenburgia2021Kara trzycyfrowa (dokładnia kwota nieznana)Osoba fizycznaArt. 6 RODOOrgan ochrony danych w Brandenburgii nałożył na pracownika firmy trzycyfrową grzywnę. Pracownik ten bez upoważnienia przesyłał na swój prywatny adres e-mail dokumenty aplikacyjne otrzymane przez pracodawcę z jego służbowego adresu e-mail, aby uzyskać sugestie dotyczące wyglądu własnych aplikacji. Wcześniej nie dokonał anonimizacji życiorysów, więc nadal zawierały one wszystkie dane osobowe i zawodowe kandydatów. Ponieważ przesłanie dokumentów aplikacyjnych na jego prywatny adres e-mail nie należało do jego obowiązków służbowych, organ ochrony danych uznał, że przekazanie ich było niezgodne z prawem.Link
1275NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Brandenburgia2021Kara trzycyfrowa (dokładnia kwota nieznana)Osoba fizycznaArt. 6 RODOOrgan ochrony danych z Brandenburgii nałożył na pracownika firmy trzycyfrową grzywnę. Osoba ta przesłała ze swojego służbowego komputera na swój prywatny adres e-mail arkusz kalkulacyjny Excel z danymi 56 pracowników, mimo że nie było to konieczne dla jej działalności służbowej. Z tego powodu organ ochrony danych uznał, że pracownica bezprawnie przekazała dane innych pracowników. Arkusz kalkulacyjny zawierał, oprócz pełnych nazwisk pracowników, zestawienie wykorzystanych i pozostałych dni urlopowych, naliczonych dni chorobowych, dane dotyczące wynagrodzeń, przepracowanych nadgodzin i składek na ubezpieczenie społeczne.Link
1274WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-05-227000Azienda Socio Sanitaria Territoriale Dei Sette LaghiArt. 5 (1) f) RODO, Art. 9 RODO, Art. 32 RODOWłoski organ ochrony danych (Garante) nałożył grzywnę w wysokości 7 tys. euro na zakład opieki zdrowotnej Azienda Socio Sanitaria Territoriale Dei Sette Laghi. Pacjent omyłkowo otrzymał we własnych aktach dokumentację medyczną i kliniczną od innego pacjenta.Link
1273CyprGrafeío Epitrópou Dedoménon Prosopikoú Charaktíra20225000Cypryjska Federacja JudoArt. 31 RODOCypryjski organ ochrony danych nałożył grzywnę na Cypryjską Federację Judo. Ojciec jednego z członków złożył skargę do organu ochrony danych, ponieważ trener judo jego nieletniego syna opublikował materiał fotograficzny i audiowizualny na platformie mediów społecznościowych bez jego uprzedniej zgody. W trakcie dochodzenia trener nie współpracował wystarczająco z organem ochrony danych, który w związku z tym nałożył grzywnę w wysokości 5 000 EUR za naruszenie art. 31 RODO.Link Link
1272HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-07-01300Osoba fizycznaArt. 5 (1) c) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) ukarał osobę fizyczną grzywną w wysokości 300 euro za nieuprawnioną instalację kamery monitoringu na jej posesji. Kamery rejestrowały przestrzeń publiczną i sąsiednią nieruchomość. AEPD uznał zatem, że taki nadzór wideo stanowił naruszenie zasady minimalizacji danych.Link
1271WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-05-262000Sklep "Turkish City"Art. 13 RODOWłoski organ ochrony danych ukarał właściciela sklepu "Turkish City" grzywną w wysokości 2 tys. euro. Administrator zainstalował w swoim lokalu kamery monitoringu wizyjnego, nie informując odpowiednio osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych przez monitoring wizyjny. Organ ochrony danych uznał, że administrator naruszył obowiązek informacyjny określony w RODO.Link
1270DaniaDatatilsynet2022-07-1467200SIRIUS (kancelaria prawna)Art. 32 RODODuński organ ochrony danych nałożył na kancelarię prawną SIRIUS karę w wysokości 67 200 euro. Kancelaria ucierpiała w wyniku cyberataku, w którym hakerzy uzyskali dostęp do serwerów kancelarii i zaszyfrowali je. W ten sposób uzyskali dostęp do informacji o klientach i partnerach biznesowych kancelarii. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych stwierdził, że kancelaria nie posiadała podstawowych środków bezpieczeństwa, co zwiększało ryzyko nieuprawnionego dostępu do danych klientów. Systemy kancelarii nie zawierały na przykład wystarczających środków weryfikacji, takich jak wieloskładnikowe uwierzytelnianie.Link
1269PolskaUrząd ochrony danych osobowych (UODO)2022-07-0612450Główny Geodeta KrajuArt. 33 (1) RODO, Art. 34 (1) RODOPolski organ ochrony danych nałożył na Głównego Geodety Kraju karę w wysokości 12 450 euro. W Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii doszło do naruszenia ochrony danych, w wyniku którego na stronie internetowej instytutu przez ponad 48 godzin widoczne były liczne numery ksiąg wieczystych. Numer księgi wieczystej pozwala ustalić szereg danych właścicieli, w tym ich imiona, nazwiska, imiona rodziców i adres nieruchomości. Główny Urząd Geodezji i Kartografii nie zgłosił naruszenia do organu ochrony danych, w związku z czym organ o incydencie dowiedział się z doniesień medialnych. Główny Urząd Geodezji i Kartografii nie poinformował również o tym zdarzeniu osób, których dane dotyczą. Z tego powodu organ ochrony danych uznał, że administrator naruszył art. 33 ust. 1 RODO i art. 34 ust. 1 RODO.Link
1268GrecjaHellenic Data Protection Authority (HDPA)2022-07-1320000000Clearview Al Inc.Art. 5 (1) a) RODO, Art. 6 RODO, Art. 9 RODO, Art. 12 RODO, Art. 14 RODO, Art. 15 RODO, Art. 27 RODOGrecki organ ochrony danych nałożył na Clearview AI Inc. grzywnę w wysokości 20 000 000 EUR. Organizacja non-profit "Homos Digitalis" złożyła skargę do organu ochrony danych w imieniu osoby, której dane dotyczą. Firma posiada bazę danych zawierającą ponad 20 mld obrazów twarzy (w tym obrazów mieszkańców i obywateli Grecji) z całego świata. Dane są gromadzone online z publicznie dostępnych platform, takich jak sieci społecznościowe. Firma oferuje usługę wyszukiwania, która umożliwia identyfikację osób na podstawie danych biometrycznych pobranych ze zdjęć. Profile osób fizycznych mogą być wzbogacone o informacje związane z tymi obrazami, takie jak znaczniki obrazu i geolokalizacja. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych stwierdził, że dane osobowe zawarte w bazie danych przedsiębiorstwa były przetwarzane niezgodnie z prawem i bez ważnej podstawy prawnej. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że firma nie zapewniła osobie, której dane dotyczą, dostępu do jej danych osobowych, naruszając tym samym art. 15 RODO. Ponadto Cleaview naruszyła zasadę przejrzystości, nie informując odpowiednio użytkowników o przetwarzaniu ich danych.Link
1267CyprGrafeío Epitrópou Dedoménon Prosopikoú Charaktíra20221500LekarzArt. 31 RODOCypryjski organ ochrony danych nałożył na lekarza grzywnę w wysokości 1.500 EUR. Organ ochrony danych prowadził przeciwko lekarzowi dochodzenie w sprawie nielegalnego korzystania z systemu nadzoru wideo. Do celów dochodzeniowych organ ochrony danych zażądał od lekarza informacji, których ten nie dostarczył. Z tego powodu organ ochrony danych uznał, że lekarz naruszył art. 31 RODO ze względu na brak współpracy z organem ochrony danych.Link Link
1266CyprGrafeío Epitrópou Dedoménon Prosopikoú Charaktíra2022-02-0410000Εκδοτικού Οίκου ΔίαςArt. 5 RODO, Art. 6 RODOCypryjski organ ochrony danych nałożył na wydawcę Εκδοτικού Οίκου Δίας grzywnę w wysokości 10 000 EUR. Osoba publiczna złożyła skargę do organu ochrony danych. Wydawca opublikował na stronie internetowej nieprawidłowe informacje o sytuacji finansowej osoby, której dane dotyczą. W toku postępowania wyjaśniającego organ ochrony danych, rozważając prawo wydawcy do swobody wypowiedzi oraz prawo osoby, której dane dotyczą, do prywatności i ochrony danych osobowych stwierdził, że wydawca bezprawnie przetwarzał dane osoby, której dane dotyczą.Link
1265CyprGrafeío Epitrópou Dedoménon Prosopikoú Charaktíra20222000Rada Gminy OrokliniArt. 31 RODOCypryjski organ ochrony danych nałożył na radę gminy Oroklini grzywnę w wysokości 2 tys. euro za brak należytej współpracy z organem ochrony danych podczas dochodzenia.Link Link
1264WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-05-1220000Bazar di Hu XiaoyanArt. 5 RODO, Art. 13 RODO, Art. 114 Codice della privacyWłoski organ ochrony danych nałożył grzywnę w wysokości 20 000 euro na firmę "Bazar di Hu Xiaoyan". Administrator obsługiwał kamery nadzoru wideo na swoim terenie bez wymaganego zezwolenia. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że brakowało znaków informacyjnych dotyczących przetwarzania danych osobowych przez kamery.Link
1263FrancjaCommission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)2022-06-231000000TotalEnergies Electricité et Gaz FranceArt. 14 RODO, Art. 15 RODO, Art. 21 RODOFrancuski organ ochrony danych nałożył na TotalEnergies Electricité et Gaz France grzywnę w wysokości 1 000 000 EUR. W ramach prowadzonego dochodzenia organ ochrony danych stwierdził, że administrator danych naruszył swoje obowiązki informacyjne wynikające z art. 14 RODO poprzez nieprzekazanie osobom, których dane dotyczą, wystarczających informacji podczas kontaktu telefonicznego na temat przetwarzania ich danych osobowych do celów reklamowych. Ponadto firma nie zastosowała się do wniosków osób, których dane dotyczą, o wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych w celach reklamowych. Ponadto administrator nie odpowiadał na wnioski osób, których dane dotyczą, w odpowiednim czasie, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 12 RODO.Link Link
1262HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-07-063000ASOCIACIÓN DE AFICIONADOS Y PEQUEÑOS ACCIONISTAS UNIDAD HERCULANAArt. 5 (1) c) RODO, Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na osobę fizyczną grzywnę w wysokości 1.500 euro. Administrator zainstalował kamery monitoringu, które m.in. obejmowały również przestrzeń publiczną. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych. Ponadto administrator nie poinformował odpowiednio osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych przez monitoring wizyjny, a tym samym naruszył obowiązek informacyjny. Na grzywnę składa się 300 euro za naruszenie art. 5 (1) c) RODO oraz 300 EUR za naruszenie art. 13 RODO.Link
1261HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-07-05600Osoba fizycznaArt. 5 (1) c) RODO, Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na osobę fizyczną grzywnę w wysokości 1.500 euro. Administrator zainstalował kamery monitoringu, które m.in. obejmowały również przestrzeń publiczną. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych. Ponadto administrator nie poinformował odpowiednio osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych przez monitoring wizyjny, a tym samym naruszył obowiązek informacyjny. Na grzywnę składa się 300 euro za naruszenie art. 5 (1) c) RODO oraz 300 EUR za naruszenie art. 13 RODO.Link
1260HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-07-0656000Vodafone España, S.A.U.Art. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył grzywnę na Vodafone España, S.A.U. z powodu niewystarczającej podstawy prawnej do przetwarzania danych. Osoba, której dane dotyczą, stwierdziła, że nieuprawnione osoby trzecie uzyskały dostęp do jej konta w Vodafone i zawarły nową umowę w swoim imieniu, a także zakupiły iPhone'a 12. Organ ochrony danych zauważa, że administrator nie sprawdził odpowiednio, czy umowy zostały legalnie i rzeczywiście zawarte przez osobę, której dane dotyczą. Pierwotna grzywna w wysokości 70 000 EUR została zmniejszona do 56 000 EUR ze względu na dobrowolną zapłatę.Link
1259NorwegiaDatatilsynet2022-03-04195000Parlament norweskiArt. 5 ust. 1 lit. f) RODO, art. 32 ust. 1 lit. b), d) RODONorweski organ ochrony danych ukarał parlament norweski grzywną w wysokości 195 tys. euro. W parlamencie doszło do naruszenia danych, w wyniku którego nieupoważnione osoby uzyskały dostęp do kont poczty elektronicznej członków parlamentu i parlamentarnego personelu administracyjnego. Napastnikom udało się wyłudzić dane, w tym dane osobowe dotyczące kont bankowych, daty urodzenia i dane dotyczące zdrowia. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych stwierdził, że parlament nie wprowadził wystarczających mechanizmów bezpieczeństwa, takich jak dwuskładnikowe uwierzytelnianie, mimo że analiza ryzyka przeprowadzona w 2020 r. wykazała, że stanowi to wysokie ryzyko dla prywatności. Z tego powodu organ ochrony danych stwierdził, że administracja parlamentarna nie podjęła odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu osiągnięcia wystarczającego poziomu bezpieczeństwa.Link Link
1258WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-05-26100000Intesa Sanpaolo S.p.AArt. 5 (1) a), f) RODO, Art. 6 RODOWłoski organ ochrony danych nałożył na Intesa Sanpaolo S.p.A. grzywnę w wysokości 100 000 euro. Bank bezprawnie ujawnił dane osoby, której dane dotyczą, nieupoważnionym osobom trzecim (ojcu osoby, której dane dotyczą). Ojciec osoby, której dane dotyczą, były pracownik banku, był upoważniony do dostępu do danych bankowych swojej córki do czasu osiągnięcia przez nią pełnoletności. Ojciec zażądał jednak dostępu do danych swojej córki, która w międzyczasie osiągnęła już pełnoletność. Pracownik banku podejrzewał, że ojciec nadal posiada upoważnienie i z tego powodu przekazał dane córki.Link
1257WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-05-2646000Azienda Sanitaria Locale RomaArt. 5 (1) c) RODO, Art. 6 (1) c), d) RODO, Art. 6 (2), (3) RODO, Art. 9 (1), (2), (4) RODO, Art. 2-ter (1), (2) Codice della privacy, Art. 2-septies (8) Codice della privacyWłoski organ ochrony danych ukarał Azienda Sanitaria Locale Roma grzywną w wysokości 46 000 euro. Zakład opieki zdrowotnej opublikował na swojej stronie internetowej nazwiska i informacje o stanie zdrowia 1337 pacjentów. W większości przypadków chodziło o dokumentację zdrowotną osób, których dane dotyczą, w tym dokumenty medyczne, oceny niepełnosprawności, testy, sprawozdania techniczne itp. W tym kontekście organ ochrony danych stwierdził, że placówka opieki zdrowotnej przetwarzała dane niezgodnie z prawem, a także naruszyła zasadę minimalizacji danych.Link
1256GrecjaHellenic Data Protection Authority (HDPA)2022-06-202000WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕArt. 15 RODOGrecki organ ochrony danych ukarał WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ grzywną w wysokości 2 000 EUR. Klient przedsiębiorstwa wysłał e-mail z prośbą o dostęp do materiału filmowego zarejestrowanego przez kamery sklepu, na którym się pojawił. Podmiot danych nigdy nie otrzymał odpowiedzi na ten wniosek. Dopiero gdy organ poprosił o odpowiedź, administrator danych odpowiedział, że wniosek osoby, której dane dotyczą, nie może zostać spełniony, ponieważ nagrany materiał został usunięty. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie art. 15 RODO.Link
1255GrecjaHellenic Data Protection Authority (HDPA)2022-06-242000Kandydat do wyborów parlamentarnychArt. 12 RODO, art. 11 ustawy 3471/2006Grecki organ ochrony danych nałożył na kandydata w wyborach parlamentarnych grzywnę w wysokości 2 000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do organu ochrony danych, ponieważ otrzymała od polityka niezamówioną reklamę wyborczą w formie wiadomości SMS. Osoba, której dane dotyczą, podała politykowi, który przed wyborami był ministrem, swoje dane kontaktowe, ale nie w celu reklamy wyborczej. Polityk przetwarzał zatem dane w celu innym niż uzgodniony, a osoba, której dane dotyczą, nie wyraziła na to zgody ani nie została o tym poinformowana. Osoba, której dane dotyczą, zażądała zatem usunięcia swoich danych oraz zaprzestania wysyłania SMS-ów. Polityka nie zastosowała się jednak do tego żądania i SMS-y były nadal wysyłane.Link
1254FinlandiaTietosuojavaltuutetun Toimisto2022-05-0985000Otavamedia Oyart. 5 ust. 1 lit. c) RODO, art. 12 ust. 1, 2, 3, 4, 6 RODO, art. 15 RODO, art. 17 RODO, art. 25 RODOFiński organ ochrony danych nałożył na Otavamedia Oy grzywnę w wysokości 85 000 EUR. W latach 2018-2021 organ ochrony danych otrzymał jedenaście skarg dotyczących Otavamedia. Mianowicie, skargi dotyczyły przede wszystkim braku odpowiedzi na zapytania od osób, których dane dotyczą. Otavamedia wyjaśniła, że niektóre wnioski o ochronę prywatności nie zostały zrealizowane z powodu problemu technicznego z zarządzaniem pocztą elektroniczną. Podczas tego incydentu wiadomości otrzymane na skrzynkę mailową z zapytaniem o prywatność nie były przekazywane do przedstawicieli obsługi klienta. Sytuacja została odkryta dopiero po siedmiu miesiącach. W tym kontekście organ ochrony danych zauważył, że Otovamia powinna była przetestować nowy system poczty elektronicznej przed jego użyciem, aby móc zagwarantować odpowiedź na wnioski i prawa osób, których dane dotyczą. Analogiczne wnioski były możliwe, ale formularz wniosku musiał być podpisany przez osoby, których dane dotyczą, do celów identyfikacji. Otavamedia nie przetwarzała jednak danych z podpisu w żadnym innym kontekście, więc podpis nie mógł być nawet sprawdzony krzyżowo. Organ ochrony danych stwierdził, że Otavamedia gromadziła w ten sposób niepotrzebnie dużą ilość danych do celów identyfikacji i utrudniała wykonywanie praw osób, których dane dotyczą, poprzez wymóg składania podpisów.Link Link
1253HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-05-2442000Alquiler Seguro SAArt. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył na Alquiler Seguro SA grzywnę w wysokości 42 000 euro. Spółka ta zamieściła ogłoszenie o pracę, na które zgłosiła się osoba, której dane dotyczą. W ramach procesu ubiegania się o pracę spółka zwróciła się do agencji kredytowej o informacje na temat zdolności kredytowej osoby, której dane dotyczą. Jednakże osoba zainteresowana nigdy nie wyraziła zgody na takie badanie jej zdolności kredytowej przez Alquiler Seguro, ani nie została o tym poinformowana. Z tego powodu organ ochrony danych uznał, że Alquiler Seguro przetwarzał dane osoby, której dane dotyczą, bez ważnej podstawy prawnej, a tym samym naruszył art. 6 (1) RODO.Link
1252HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-07-01500Osoba fizycznaArt. 5 (1) c) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) ukarał osobę fizyczną grzywną w wysokości 500 euro za nieuprawnioną instalację kamery monitoringu na jej posesji. Kamery rejestrowały przestrzeń publiczną i sąsiednią nieruchomość. AEPD uznał zatem, że taki nadzór wideo stanowił naruszenie zasady minimalizacji danych.Link
1251GrecjaHellenic Data Protection Authority (HDPA)2022-06-293000Psycholog dziecięcyArt. 31 RODOGrecki organ ochrony danych ukarał psychologa dziecięcego grzywną w wysokości 3 tys. euro. Psycholog nie współpracował należycie z organem ochrony danych podczas dochodzenia.Link
1250Wielka BrytaniaInformation Commissioner (ICO)2022-06-0991000Tavistock & Portman NHS Foundation TrustArt. 5 (1) f) RODO, Art. 32 RODOBrytyjski organ ochrony danych (ICO) nałożył na Tavistock and Portman NHS Foundation Trust grzywnę w wysokości 91 000 euro. Tavistock and Portman NHS Foundation Trust to specjalistyczny trust zajmujący się zdrowiem psychicznym, zlokalizowany w Londynie. Na początku września 2019 r. trust chciał przeprowadzić konkurs, w którym prosił pacjentów kliniki dla dorosłych zajmującej się identyfikacją płci o dostarczenie prac plastycznych, które miały ozdobić odnowiony budynek kliniki. W tym celu nieumyślnie wysłano dwa e-maile z otwartą listą dystrybucyjną (jeden do 912 odbiorców, a drugi do 869 odbiorców). Z treści maila wynikało, że wszyscy odbiorcy byli pacjentami kliniki. Trust natychmiast rozpoznał błąd i bezskutecznie próbował wycofać maile. W ramach swojego dochodzenia ICO ustaliła, że trust nie posiadał żadnych środków technicznych lub organizacyjnych, aby zapobiec lub ograniczyć ten wysoce przewidywalny błąd ludzki. ICO oceniła szkodę dla dotkniętych osób jako wysoką, biorąc pod uwagę, że informacje o relacjach dotkniętych osób z kliniką tożsamości płciowej są bardzo wrażliwymi danymi osobowymi. Ze względu na natychmiastowe wdrożenie środków bezpieczeństwa i szeroką współpracę z ICO, grzywna została zmniejszona z 910 000 EUR do 91 00 EUR.Link Link
1249HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-06-283000FLY FUT, S.L.Art. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył grzywnę w wysokości 3 000 EUR na firmę FLY FUT, S.L., specjalizującą się w filmowaniu dronem meczów piłkarskich. Ojciec złożył skargę do organu ochrony danych, ponieważ firma bez jego zgody filmowała jego nieletnią córkę grającą w piłkę podczas meczu w lokalnym klubie. Z tego powodu organ ochrony danych uznał, że administrator przetwarzał dane córki bez ważnej podstawy prawnej.Link
1248RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2022-06-302000Continental Automotive Romania SRLArt. 24 RODO, Art. 32 (1) d) RODO.Rumuński organ ochrony danych nałożył na Continental Automotive Romania SRL grzywnę w wysokości 2 000 EUR. Administrator danych zgłosił organowi ochrony danych naruszenie ochrony danych zgodnie z art. 33 RODO. Administrator odkrył na swoim terenie 135 nieautoryzowanych i niewłaściwie skonfigurowanych kamer monitorujących, które między innymi rejestrowały obrazy pracowników w obszarze produkcyjnym. Kamery te były podłączone do nieoficjalnych i niezabezpieczonych systemów kamer. Z tego powodu organ ochrony danych stwierdził, że administrator nie podjął odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych pracowników.Link
1247HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-06-2330000RADIO TELEVISION MADRID, S.A.Art. 5 (1) c) RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył grzywnę na RADIO TELEVISION MADRID, S.A.. Kilka mediów, w tym administrator, opublikowało na swoich stronach internetowych oraz na Twitterze nagranie audio zeznań wielokrotnej ofiary gwałtu w sądzie, aby poinformować o sprawie. Sprawa wzbudziła duże zainteresowanie mediów. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych stwierdził, że prawo ofiary gwałtu do prywatności przeważa nad wolnością informacji przysługującą administratorowi danych. Nagrania audio ofiary nie wniosły żadnej istotnej wartości do sprawozdania, a raczej poważnie naruszyły jej prywatność. Z tego powodu organ ochrony danych uznał, że administrator naruszył zasadę minimalizacji danych. Pierwotna grzywna w wysokości 50 000 EUR została zmniejszona do 30 000 EUR ze względu na dobrowolną zapłatę i uznanie winy.Link
1246HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-06-2330000CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA S.A.Art. 5 (1) c) RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył grzywnę na CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA S.A. Kilka mediów, w tym administrator, opublikowało na swoich stronach internetowych, a także na Twitterze, nagranie audio zeznań wielokrotnej ofiary gwałtu w sądzie, aby poinformować o sprawie. Sprawa wzbudziła duże zainteresowanie mediów. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych stwierdził, że prawo ofiary gwałtu do prywatności przeważa nad wolnością informacji przysługującą administratorowi danych. Nagrania audio ofiary nie wniosły żadnej istotnej wartości do sprawozdania, a raczej poważnie naruszyły jej prywatność. Z tego powodu organ ochrony danych uznał, że administrator naruszył zasadę minimalizacji danych. Pierwotna grzywna w wysokości 50 000 EUR została zmniejszona do 30 000 EUR ze względu na dobrowolną zapłatę i uznanie winy.Link
1245HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-06-281000PrzedsiębiorstwoArt. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na pewną firmę grzywnę w wysokości 1000 euro. Firma ta żądała od klientów różnych danych osobowych w celu rezerwacji wizyt. Organ ochrony danych stwierdził, że administrator nie poinformował odpowiednio osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych zgodnie z art. 13 RODO.Link
1244WęgryNemzeti Adatvédelmiés Információszabadság Hivatal (NAIH)2022-02-08634000Budapest Bank Zrt.Art. 5 (1) a), b) RODO, Art. 6 (1), (4) RODO, Art. 12 (1) RODO, Art. 13 RODO, Art. 14 RODO, Art. 21 (1), (2) RODO, Art. 24 (1) RODO, Art. 25 (1), (2) RODOWęgierski organ ochrony danych (NAIH) nałożył na Budapest Bank Zrt. karę 634 000 euro. NAIH informuje, że bank używał rozwiązania programowego opartego na sztucznej inteligencji do automatyzacji oceny stanu emocjonalnego klientów. System oceny mowy określał, którzy klienci wymagali odwołania na podstawie nastroju klienta. Bank obsługiwał aplikację, aby zapobiec reklamacjom i zatrzymać klientów. Bank nie poinformował osób, których dane dotyczą, że przetwarzanie ich danych służy m.in. do celów utrzymania klientów, co oznacza, że klienci nie mieli możliwości wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W rezultacie nie zagwarantowano praw osób, których dane dotyczą, w zakresie odpowiednich informacji i prawa do sprzeciwu. Organ ochrony danych stwierdził również, że uzasadniony interes banku jako podstawa prawna przetwarzania danych osobowych nie został wystarczająco uzasadniony, ponieważ bank nie zbadał w wystarczającym stopniu interesów osób, których dane dotyczą. Bank przetwarzał zatem dane bez ważnej podstawy prawnej.Link
1243PolskaUrząd ochrony danych osobowych (UODO)2022-05-312100Stołeczny Ośrodek dla Osób NietrzeźwychArt. 5 (1) a) RODO, Art. 6 RODOPolski organ ochrony danych nałożył grzywnę w wysokości 2.100 EUR na "Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych", ośrodek dla osób cierpiących na alkoholizm. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych ustalił, że w ośrodku zainstalowane były kamery monitoringu. System monitoringu rejestrował zarówno obraz, jak i dźwięk mieszkańców. Placówka uzasadniała system nadzoru wideo celami związanymi z bezpieczeństwem i zdrowiem osób z problemem alkoholowym. Organ ochrony danych stwierdził jednak, że cele te nie stanowiły wystarczającej podstawy prawnej i że ośrodek bezprawnie przetwarzał dane osobowe pensjonariuszy.Link Link
1242WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-05-223000Zito Auto di Gianfranco ZitoArt. 5 (1) a), c) RODO, Art. 114 Codice della privacyWłoski organ ochrony danych nałożył grzywnę w wysokości 3 tys. euro na firmę Zito Auto di Gianfranco Zito. Firma miała zainstalowane kamery monitoringu, które monitorowały m.in. przestrzeń publiczną i pracowników. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych (art. 5 (1) c) RODO).Link
1241DaniaDatatilsynet2022-06-22134000Gyldendal A/SArt. 5 (1) e) RODODuński organ ochrony danych ukarał wydawcę Gyldendal A/S grzywną w wysokości 134 000 EUR. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych stwierdził, że firma przechowywała dane około 685 000 wypisanych członków klubów książki Gyldendal dłużej niż było to konieczne. Zamiast usunąć dane wyrejestrowanych członków klubów książki, Gyldendal przechowywał je w bazie danych. Dane około 395.000 byłych członków, których dotyczyła sprawa, były przechowywane przez ponad 10 lat. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że Gyldendal nie posiadał procedury ani wytycznych dotyczących usuwania danych.Link
1240HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-06-24180Właściciel sklepuArt. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) ukarał właściciela sklepu grzywną w wysokości 1000 euro za brak znaków informacyjnych o monitoringu w placówce.Link
1239RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2022-06-207000Asociația de Proprietari Aviației ParkArt. 5 (1) a), c), e) RODO, Art. 5 (2) RODO, Art. 6 RODORumuński organ ochrony danych nałożył na Asociația de Proprietari Aviației Park, operatora obiektu mieszkalnego, grzywnę w wysokości 7 000 EUR. Administrator przetwarzał dane osobowe (nazwisko, imię, numer i seria dowodu osobistego, miejsce przeznaczenia, godzina przyjazdu, godzina odjazdu, uwagi) osób dostarczających przesyłki i/lub kurierów bez ważnej podstawy prawnej. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że administrator nie poinformował w wystarczającym stopniu osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu ich danych osobowych. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że administrator nie ustalił okresu przechowywania danych osobowych przetwarzanych przez system monitoringu wizyjnego i przechowywał je dłużej niż to konieczne.Link
1238RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2022-06-201000SC Interactions Marketing SRLArt. 32 (1) b) RODORumuński organ ochrony danych nałożył na SC Interactions Marketing SRL grzywnę w wysokości 1 000 EUR. Administrator wysłał wiadomości reklamowe pocztą elektroniczną do kilku osób w imieniu innej firmy. Jeden z odbiorców złożył skargę do organu ochrony danych ze względu na fakt, że administrator wysłał wiadomości reklamowe w ramach otwartej listy dystrybucyjnej, przez co adresy e-mail wszystkich odbiorców były widoczne dla innych odbiorców.Link
1237HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-06-171000PrzedsiębiorstwoArt. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) ukarał firmę grzywną w wysokości 1000 euro za brak znaków informacyjnych o monitoringu w jej siedzibie.Link
1236HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-06-161000SCOTCH CORNER BARArt. 5 (1) c) RODO, Art. 58 (2) RODOHiszpański organ ochrony danych ukarał operatora baru SCOTCH CORNER BAR grzywną w wysokości 1000 euro. Administrator zainstalował telewizję przemysłową, która obejmowała również część przestrzeni publicznej. Ponadto administrator nie dostarczył organowi ochrony danych informacji, o które wnioskowano.Link
1235WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-04-2870000Ospedale San Raffaele s.r.l.Art. 5 (1) f) GDPR, Art. 9 GDPRWłoski organ ochrony danych nałożył na zakład opieki zdrowotnej Ospedale San Raffaele s.r.l. grzywnę w wysokości 70 000 EUR. Szpital zgłosił organowi ochrony danych dwa naruszenia danych na podstawie art. 33 RODO. W pierwszym przypadku oddział neurologii szpitala wysłał newsletter na otwartej liście dystrybucyjnej, co spowodowało, że adresy e-mail odbiorców były widoczne dla wszystkich odbiorców. Spośród 499 adresów e-mail, których to dotyczyło, 321 adresów e-mail dotyczyło pacjentów, a 46 dotyczyło członków rodzin/opiekunów pacjentów, co umożliwiło identyfikację tych osób z imienia i nazwiska. W drugim przypadku oddział chirurgiczny wysłał biuletyn na otwartej liście dystrybucyjnej, więc ponownie adresy e-mail odbiorców były widoczne dla wszystkich odbiorców. Z 90 adresów e-mail, których to dotyczyło, 75 adresów e-mail odnosiło się do pacjentów i/lub członków rodzin/opiekunów pacjentów, co oznaczało, że osoby te mogły zostać zidentyfikowane z imienia i nazwiska. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady "integralności i poufności", która wymaga, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Przy obliczaniu kary organ ochrony danych wziął pod uwagę fakt, że naruszenie danych dotyczyło również danych dotyczących zdrowia osób, których dotyczyło. Korzystnie uwzględniono fakt, że szpital wprowadził środki zapobiegające takim zdarzeniom w przyszłości i w wysokim stopniu współpracował z organem ochrony danych.Link
1234NorwegiaDatatilsynet2022-05-1614500ArbeidstilsynetArt. 6 (1) e) RODONorweski organ ochrony danych (Datatilsynet) nałożył na norweską inspekcję pracy "Arbeidstilsynet" grzywnę w wysokości 14 500 euro. Administrator danych przeprowadził kontrolę kredytową osoby, której dane dotyczą, bez żadnej ważnej podstawy prawnej.Link
1233BelgiaGegevensbeschermingsautoriteit (GBA)2022-06-1650000SA Rossel & CieArt. 6 (1) a) RODO, Art. 7 (1) RODO, Art. 12 (1) RODO, Art. 13 RODO, Art. 14 RODOBelgijski organ ochrony danych nałożył na firmę medialną SA Rossel & Cie grzywnę w wysokości 50 000 EUR. Podczas dochodzenia organ ochrony danych stwierdził naruszenia RODO na trzech stronach internetowych prowadzonych przez firmę. Na przykład firma umieściła pliki cookie, które nie były wymagane, bez zgody odwiedzających stronę. Ponadto firma uznała odwiedzanie innych stron internetowych za zgodę na dalsze umieszczanie plików cookie na tych stronach. Ponadto pola dotyczące zgody na pliki cookie stron trzecich były już wstępnie zaznaczone. Ponadto polityka dotycząca plików cookie była niekompletna i trudno dostępna dla odwiedzających. Wreszcie organ ochrony danych stwierdził, że firma umieszczała nowe pliki cookie pomimo cofnięcia przez użytkowników zgody na ich umieszczanie.Link
1232WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-04-2820000Nos s.r.l.s.Art. 5 (1) a) RODO, Art. 6 RODO, Art. 7 RODO, Art. 13 RODO, Art. 14 RODOWłoski organ ochrony danych ukarał Nos s.r.l.s. grzywną w wysokości 20 000 euro. Nos działał jako podmiot przetwarzający dane dla Vodafone i wykonywał reklamy dla tego przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego. W tym celu Nos pozyskiwał i przetwarzał dane osobowe od spółek Kdata ltd. oraz Dynamic Web Solution ltd. W toku postępowania wyjaśniającego organ ochrony danych stwierdził, że osoby, których dane dotyczą, nie wyraziły zgody na takie wykorzystanie danych ani nie zostały o tym poinformowane przez Nos.Link
1231HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-06-0910000Osoba fizycznaArt. 6 RODOHiszpański organ ochrony danych ukarał osobę fizyczną grzywną w wysokości 10 000 euro. Osoba ta stworzyła upokarzające i dyskryminujące wideo o trójce rodzeństwa na podstawie ich koloru skóry i udostępniła je na swoim profilu na Instagramie, a także na WhatsApp.Link
1230RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2022-06-153000 S.C. Wine Point S.R.L.Art. 32 (1) b) RODORumuński organ ochrony danych nałożył na S.C. Wine Point S.R.L. grzywnę w wysokości 3.000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do organu ochrony danych w związku z otrzymaniem od administratora reklamowej wiadomości e-mail, która zawierała listę dystrybucyjną, na której widoczne były adresy e-mail 810 innych osób, a także jej własny, dla pozostałych odbiorców. W toku postępowania wyjaśniającego organ ochrony danych stwierdził, że administrator nie zastosował odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poufności przetwarzanych danych osobowych.Link
1229NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Brandenburgia2021Kara czterocyfrowa (dokładnia kwota nieznana)Agent nieruchomościArt. 6 RODO, Art. 12 RODOOrgan ochrony danych w Brandenburgii nałożył grzywnę na pośrednika w handlu nieruchomościami. Pośrednik w obrocie nieruchomościami skontaktował się z osobą fizyczną i zaoferował jej sprzedaż nieruchomości, której był właścicielem. Ponieważ osoba ta sama nie przekazała swoich danych pośrednikowi nieruchomości, poprosiła o informacje na temat pochodzenia danych oraz o ich usunięcie. Agent nieruchomości poinformował osobę, której dane dotyczą, że usunął dane. Nie zastosowała się jednak do prawa osoby, której dane dotyczą, do dostępu do danych. Pół roku później osoba, której dane dotyczą, ponownie otrzymała wiadomość od pośrednika nieruchomości, pomimo potwierdzonego usunięcia jej danych. Z tego powodu organ ochrony danych ustalił, że agent nieruchomości przetwarzał dane osoby, której dane dotyczą, bez ważnej podstawy prawnej, a tym samym niezgodnie z prawem.Link
1228WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-04-2840000Il Sole 24 Ore S.p.a.Art. 5 RODO, Art. 9 RODO, Art. 12 RODOWłoski organ ochrony danych nałożył na gazetę Il Sole 24 Ore S.p.a. grzywnę w wysokości 40 000 euro. Gazeta opublikowała artykuł dotyczący uznania przez władze włoskie decyzji sędziego amerykańskiego w sprawie adopcji dziecka przez parę tej samej płci. Przez pomyłkę gazeta opublikowała również dane osobowe pary i adoptowanego dziecka. Para zażądała następnie usunięcia danych osobowych i dostępu do informacji o ich przetwarzaniu. Gazeta usunęła dane osobowe, ale nie zastosowała się do prawa dostępu przysługującego osobom, których dane dotyczą.Link
1227WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-04-282000Ekss s.r.l.Art. 5 (1) a) RODO, Art. 13 RODOWłoski organ ochrony danych nałożył na operatora restauracji Ekss s.r.l. grzywnę w wysokości 2 000 EUR. Administrator zainstalował w swoim lokalu kamery nadzoru wideo bez odpowiedniego poinformowania osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych przez nadzór wideo. Organ ochrony danych stwierdził, że administrator naruszył obowiązek informacyjny określony w RODO.Link
1226HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-06-09600Osoba fizycznaArt. 5 (1) c) RODOWykorzystanie kamery monitoringu, która rejestrowała również obcą przestrzeń prywatną sąsiada i przestrzeń publicznąLink
1225NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Brandenburgia2021Kara czterocyfrowa (dokładnia kwota nieznana)PrzedsiębiorstwoNieznanaOrgan ochrony danych w Brandenburgii nałożył na przedsiębiorstwo grzywnę. Pewna osoba złożyła skargę do organu ochrony danych, ponieważ przedsiębiorstwo wyprodukowało nagranie wideo, na którym widać skarżącego. Skarżący skontaktował się następnie z przedsiębiorstwem i poprosił o usunięcie nagrania oraz o niepublikowanie go w Internecie. Niemniej jednak przedsiębiorstwo opublikowało nagranie na swojej stronie internetowej oraz na kilku portalach społecznościowych. Ponadto, nawet gdy organ ochrony danych zwrócił się do przedsiębiorstwa o usunięcie filmu, przedsiębiorstwo usunęło film jedynie ze swojej strony internetowej, ale nie z sieci społecznościowych. Dopiero gdy organ ochrony danych ponownie zażądał od przedsiębiorstwa usunięcia filmu, przedsiębiorstwo faktycznie zastosowało się do tego żądania i usunęło film również z sieci społecznościowych.Link
1224NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Brandenburgia2021Kara trzycyfrowa (dokładnia kwota nieznana)LekarzArt. 6 RODO, Art. 9 RODOOrgan ochrony danych w Brandenburgii nałożył na lekarza grzywnę. Ojciec małoletniego pacjenta złożył skargę do organu ochrony danych, ponieważ lekarz przekazał do centralnego biura rozliczeń liczne dane dotyczące jego dziecka. Dane te zawierały informacje o nazwisku, adresie, dacie urodzenia, numerze ubezpieczenia zdrowotnego, wykonanych usługach medycznych i postawionych diagnozach. Lekarz przekazał te dane bez zgody rodziców, a tym samym bez ważnej podstawy prawnej.Link
1223WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-04-282000Gmina PartannaArt. 5 (1) a), c) RODO, Art. 6 RODO, Art. 2-ter Codice della privacyGmina opublikowała na swojej stronie internetowej informacje o sprawie sądowej, w tym dane osobowe, takie jak nazwisko i informacje zawodowe osoby, której dane dotyczą.Link
1222NiemcyOrgan ochrony danych osobowych Berlina2021Nieznana KlinikaNieznanaOrgan ochrony danych z Berlina nałożył grzywnę na pewną klinikę. Klinika wyznaczyła kierownika kliniki, który był jednocześnie jej udziałowcem, na inspektora ochrony danych. Inspektor ochrony danych może wykonywać inne zadania i obowiązki, ale spółka musi zapewnić, że inne zadania i obowiązki nie prowadzą do konfliktu interesów. W niniejszej sprawie taki konflikt interesów jednak wystąpił. Z jednej strony kierownik kliniki musiał podejmować decyzje gospodarcze na swoim stanowisku kierowniczym, a z drugiej strony musiał monitorować przestrzeganie przez klinikę prawa o ochronie danych osobowych. Organ ochrony danych zauważył również, że taka podwójna rola niesie ze sobą ryzyko, że pacjenci i pracownicy będą wahać się, czy zwrócić się o pomoc do inspektora ochrony danych, będącego również dyrektorem szpitala, z krytycznymi pytaniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.Link
1221NiemcyOrgan ochrony danych osobowych Berlina2021Nieznana AdwokatArt. 5 RODO, Art. 6 RODOOrgan ochrony danych z Berlina nałożył karę na adwokata. Adwokat od kilku lat był w sporze z klientem o roszczenia pieniężne. Przez dwa lata publikował on na swoim blogu imiona i nazwiska, adresy zamieszkania klienta i członków jego rodziny, jak również różne nieredagowane części akt - powołując się przy tym na przywilej prasowy. Nie była to jednak wyłącznie publikacja dziennikarska. Pełnomocnikowi chodziło raczej o przyspieszenie wypłaty kwoty pieniężnej, do której - jego zdaniem - był uprawniony. Ponieważ pełnomocnik nie mógł zatem powołać się na przywilej prasowy jako podstawę prawną przetwarzania danych, organ ochrony danych stwierdził, że przetwarzał on dane osób, których dane dotyczą, niezgodnie z prawem.Link
1220NiemcyOrgan ochrony danych osobowych Berlina2021NieznanaSprzedawca detaliczny napojówNieznanaOrgan ochrony danych z Berlina nałożył grzywnę na sprzedawcę napojów. Sprzedawca stosował system nadzoru wideo, w którym kąt obserwacji kamer rozciągał się na przestrzeń publiczną.Link
1219NiemcyOrgan ochrony danych osobowych Berlina2021Nieznana Klinika medycznaArt. 5 RODO, Art. 6 RODOOrgan ochrony danych z Berlina nałożył grzywnę na klinikę medyczną. W celu ochrony przed przestępczością i szkodami materialnymi klinika zainstalowała w swoich pomieszczeniach 21 kamer. Umożliwiło to całodobowy monitoring pracowników i pacjentów. Jako podstawę prawną nadzoru wideo klinika powołała się na zgodę udzieloną przez pracowników i znaki informacyjne. Organ ochrony danych doszedł jednak do wniosku, że klinika nie mogła oprzeć nadzoru wideo na zgodzie, ponieważ dobrowolna zgoda w relacji pracownik-pracodawca jest wątpliwa. Również wyraźnie widoczne zawiadomienia o prowadzonym nadzorze wideo nie pozwalają na stwierdzenie, że pacjenci, wchodząc do monitorowanych pomieszczeń, prawnie wyrażają zgodę na obserwację. Organ ochrony danych nie mógł znaleźć żadnych innych dowodów, które uzasadniałyby tak szeroki nadzór wideo nad kliniką.Link
1218NiemcyOrgan ochrony danych osobowych Berlina2021NieznanaPracownik urzędu pracyArt. 5 RODO, Art. 6 RODOPracownik urzędu pracy uzyskał dostęp do danych w systemach baz danych socjalnych oraz w rejestrze ludności w celu prywatnym.Link
1217NiemcyOrgan ochrony danych osobowych Berlina2021NieznanaPracownik urzędu pracyArt. 5 RODO, Art. 6 RODOPracownica urzędu pracy uzyskała dostęp do danych w systemach baz danych socjalnych oraz w rejestrze cywilnym w celu przeprowadzenia prywatnych badań. Pracownica chciała udowodnić, że dwie jej koleżanki pozostają ze sobą w związku i sprawdziła adresy zameldowania obu tych osób.Link
1216NiemcyOrgan ochrony danych osobowych Berlina2021NieznanaFunkcjonariusz policjiArt. 5 RODO, Art. 6 RODOFunkcjonariusz policji uzyskał dostęp do danych w policyjnej bazie danych dla prywatnych celów. Policjant oskarżony w sprawie karnej zamierzał wykorzystać informacje z policyjnej bazy danych do przygotowania swoich zeznań w sądzie.Link
1215NiemcyOrgan ochrony danych osobowych Berlina2021NieznanaFunkcjonariusz policjiArt. 5 RODO, Art. 6 RODOFunkcjonariusz policji uzyskał dostęp do danych w policyjnej bazie danych dla celów prywatnych. Policjant zapytał o nową partnerkę byłej żony przyjaciela, ponieważ obawiał się, że dobro wspólnego dziecka może być zagrożone przez nową partnerkę.Link
1214NiemcyOrgan ochrony danych osobowych Berlina2021NieznanaFunkcjonariusz policjiArt. 5 RODO, Art. 6 RODOFunkcjonariusz policji uzyskał dostęp do danych w policyjnej bazie danych dla prywatnych celów. Policjant zapytał o proces dochodzeniowy swojego pasierba, aby przygotować go do zeznań i przekonać funkcjonariusza prowadzącego sprawę o innej sekwencji przestępstw.Link
1213NiemcyOrgan ochrony danych osobowych Berlina2021NieznanaFunkcjonariusz policjiArt. 5 RODO, Art. 6 RODOPolicjant wykorzystał dane osobowe świadka do osobistego kontaktu z nią.Link
1212NiemcyOrgan ochrony danych osobowych Berlina2021NieznanaFunkcjonariusz policjiArt. 5 RODO, Art. 6 RODOFunkcjonariusz policji wielokrotnie uzyskiwał dostęp do danych w policyjnej bazie danych w celu prywatnym.Link
1211NiemcyOrgan ochrony danych osobowych Berlina2021NieznanaNieznanyNieznanaW ramach walki z pandemią Covid 19 pewien cmentarz umieścił otwartą listę, na której odwiedzający musieli wpisywać swoje dane kontaktowe. Pracownik cmentarza uzyskał imiona, nazwiska i numery telefonów kobiet z list kontaktowych, aby skontaktować się z nimi prywatnie i zapytać je m.in. o status związku. Organ ochrony danych stwierdził, że wykorzystanie danych osobowych z list kontaktowych do dokumentacji kontroli zakażeń poza śledzeniem kontaktów było niezgodne z prawem i w związku z tym nałożył karę pieniężną.Link
1210NiemcyOrgan ochrony danych osobowych Berlina2021NieznanaNieznanyNieznanaW celu zwalczania pandemii Covid 19, pewna restauracja umieściła otwartą listę, na której goście musieli podać swoje dane kontaktowe. Pracownik restauracji uzyskał imiona, nazwiska i numery telefonów kobiet z list kontaktowych, aby skontaktować się z nimi prywatnie i zapytać je między innymi o status związku. Organ ochrony danych stwierdził, że wykorzystanie danych osobowych z list kontaktowych do dokumentacji kontroli zakażeń poza śledzeniem kontaktów było niezgodne z prawem i w związku z tym nałożył grzywnę.Link
1209NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Hesja2021170RestauracjaArt. 5 (1) b) RODOW celu identyfikacji gościa, który nie zapłacił, z kilkoma gośćmi skontaktowali się pracownicy restauracji. W tym celu wykorzystano numery telefonów podane przez gości w ramach śledzenia kontaktów z Covid. Ponieważ goście przekazali swoje dane wyłącznie w celu kontroli zakażeń, organ ochrony danych uznał, że kontaktowanie się w celu identyfikacji gościa stanowi naruszenie zasady ograniczenia celu (art. 5 ust. 1 lit. b) RODO).Link
1208NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Hesja2021400Funkcjonariusz policjiArt. 5 RODO, Art. 6 RODOFunkcjonariusz policji uzyskał dostęp do danych w policyjnych bazach danych do celów prywatnych. Funkcjonariusz zakupił na platformie internetowej notebook do użytku prywatnego. Ponieważ sprzedawca nie zgodził się na negocjacje dotyczące sposobu zapłaty, funkcjonariusz wykorzystał policyjny system informacyjny do uzyskania informacji o sprzedawcy. Następnie policjant wysłał do sprzedawcy kilka wiadomości, w których podał mu pewne dane osobowe, które uzyskał w wyniku poszukiwań w policyjnej bazie danych. Celem było wzmocnienie jego żądania alternatywnej metody płatności poprzez wspomnienie uzyskanych informacji.Link
1207NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Hesja2021600Funkcjonariusz policjiArt. 5 RODO, Art. 6 RODOFunkcjonariusz policji uzyskał dostęp do danych w policyjnych bazach danych dla celów prywatnych, aby uzyskać informacje o nowym adresie swojej byłej żony. Odkrył, gdzie w międzyczasie przeprowadziła się jego była żona. Następnie funkcjonariusz faktycznie udał się do nowego mieszkania swojej byłej żony i spotkał ją przed wejściem do nowego domu. To tak przestraszyło byłą żonę, że zgłosiła zdarzenie na policję.Link
1206NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Hesja2021500Funkcjonariusz policjiArt. 5 RODO, Art. 6 RODOFunkcjonariusz policji uzyskał dostęp do danych w policyjnych bazach danych dla prywatnych celów, tj. uzyskania informacji o koledze.Link
1205NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Hesja20211800Funkcjonariusz policjiArt. 5 RODO, Art. 6 RODOFunkcjonariusz policji wielokrotnie uzyskiwał dostęp do danych w policyjnej bazie danych w celu prowadzenia prywatnych badań.Link
1204WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-04-282500Liceum Ogólnokształcące im. Izabela GonzagaArt. 5 RODO, Art. 6 RODO, Art. 9 RODO, Art. 2-ter Codice della privacy, Art. 2-sexties Codice della privacyWłoski organ ochrony danych nałożył na liceum im. Isabelli Gonzagi grzywnę w wysokości 2 500 euro. Szkoła opublikowała na platformie internetowej dla kadry nauczycielskiej dokument, który zawierał również dane osobowe dotyczące zdrowia niektórych nauczycieli. Dokument ten zawierał informacje o świadczeniach związanych ze stanem zdrowia nauczycieli, którzy byli uprawnieni do takich świadczeń. W toku postępowania wyjaśniającego organ ochrony danych stwierdził, że szkoła opublikowała dane bez ważnej podstawy prawnej, a zatem działała niezgodnie z prawem.Link
1203PolskaUrząd ochrony danych osobowych (UODO)2022-06-063500Esselmann Technika Pojazdowa Sp. z o.o. Sp. k.Art. 33 RODOPolski organ ochrony danych ukarał Esselmann Technika Pojazdowa Sp. z o.o. Sp. k. 3 500 EUR. U administratora doszło do naruszenia ochrony danych, podczas którego zaginęło świadectwo pracy zawierające dane osobowe pracownika. Administrator nie zgłosił tego naruszenia ochrony danych do organu ochrony danych i tym samym naruszył art. 33 RODO.Link Link
1202HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-06-033000LODEJU, S.L.Art. 5 (1) c) RODO, Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na prowadzącego restaurację LODEJU, S.L. karę pieniężną w wysokości 3 000 euro. Administrator zainstalował w swoim lokalu kamery monitoringu, które m.in. obejmowały również przestrzeń publiczną. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych. Ponadto administrator nie poinformował należycie osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych przez monitoring wizyjny, a tym samym naruszył obowiązek informacyjny.Link
1201RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2022-06-081500Wens Experience SRLArt. 28 (2) RODORumuński organ ochrony danych nałożył na spółkę Wens Experience SRL grzywnę w wysokości 1 500 EUR. W toku dochodzenia organ ochrony danych ustalił, że Wens Experience, działając jako podmiot przetwarzający w imieniu administratora danych, zaangażował inny podmiot przetwarzający do przetwarzania danych pracowników bez uzyskania wcześniejszego zezwolenia od administratora danych. Stanowi to naruszenie art. 28 (2) RODO.Link
1200HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-06-03360Osoba fizycznaArt. 5 (1) c) RODO, Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na osobę fizyczną grzywnę w wysokości 360 euro. Administrator zainstalował kamery monitoringu, które m.in. obejmowały również przestrzeń publiczną. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych. Ponadto administrator nie poinformował odpowiednio osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych przez monitoring wizyjny, a tym samym naruszył obowiązek informacyjny.Link
1199HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-06-031000Właściciel sklepuArt. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) ukarał właściciela sklepu grzywną w wysokości 1000 euro za brak znaków informacyjnych o monitoringu wizyjnym w placówce.Link
1198RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2022-06-032000Kaufland Romania SCSArt. 29 RODO, Art. 32 (1) b) RODO, Art. 32 (2), (4) RODORumuński organ ochrony danych nałożył na Kaufland România SCS grzywnę w wysokości 2 000 EUR. Administrator zgłosił organowi ochrony danych dwa naruszenia danych zgodnie z art. 33 RODO. Pracownik, który rozpatrywał skargę, nie przestrzegał wewnętrznej procedury rozpatrywania skarg, umożliwiając pracownikowi ochrony wgląd w dane skarżącego i niewłaściwe ich wykorzystanie. Ponadto administrator omyłkowo przekazał dane z formularza zamówienia klienta nieuprawnionej osobie trzeciej. Doprowadziło to do ujawnienia danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) poszkodowanego klienta Kauflandu. Z tego powodu organ ochrony danych stwierdził, że administrator nie zastosował odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.Link
1197WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-04-2850000Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul LavoroArt. 5 (1) a), f) RODO, Art. 6 (1) e) RODO, Art. 9 (2) g) RODO, Art. 32 RODO, Art. 2-ter Codice della privacy, Art. 2-sexies Codice della privacyWłoski organ ochrony danych nałożył na Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (publiczne ubezpieczenie pracowników od wypadków) grzywnę w wysokości 50 000 euro. W ramach prowadzonego dochodzenia organ ochrony danych ustalił, że trzykrotnie wypadki i choroby zawodowe innych pracowników były publicznie widoczne w systemie internetowym ubezpieczyciela. Do incydentu doszło z powodu nieaktualnej wersji systemu. Organ ochrony danych stwierdził, że ubezpieczyciel nie wywiązał się w wystarczającym stopniu z obowiązku podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapobieżenia naruszeniom danych osobowych. Ubezpieczyciel powinien był zapewnić stosowanie zaktualizowanych i bezpiecznych systemów online.Link
1196WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-04-2810000Ministerstwo Obrony WłochArt. 5 (1) a) RODO, Art. 6 RODO, Art. 9 RODO, Art. 10 RODO, Art. 2-ter Codice della privacy, Art. 2-sexies Codice della privacy, Art. 2-octies Codice della privacyWłoski organ ochrony danych nałożył na włoskie Ministerstwo Obrony karę w wysokości 10 tys. euro. Pracownik ministerstwa złożył skargę do organu ochrony danych. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych stwierdził, że dwa e-maile zostały przekazane bez upoważnienia. E-maile te zawierały między innymi wrażliwe informacje na temat stanu zdrowia osoby, której dane dotyczą, jak również informacje na temat postępowania sądowego.Link
1195HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-06-01300Osoba fizycznaArt. 5 (1) c) RODOWykorzystanie kamery monitoringu, która uchwyciła również obcą przestrzeń prywatną sąsiada i przestrzeń publiczną.Link
1194HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-05-311600CORON ISLAND SLUArt. 5 (1) c) RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył na CORON ISLAND SLU grzywnę w wysokości 1 600 euro. Klient złożył skargę na restaurację do organu ochrony danych. Klientka poprosiła po posiłku o wystawienie rachunku na swoje nazwisko. Kierownik wyjaśnił jednak, że rachunek może być wystawiony tylko wtedy, gdy klient poda swój numer telefonu. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych.Link
1193WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-04-281000Educationest s.r.l.Art. 5 (1) a), e) RODO, Art. 6 (1) b), c) RODOWłoski organ ochrony danych ukarał firmę Educationest s.r.l. grzywną w wysokości 1 000 euro. Świetlica wysłała e-mail do rodzin dzieci znajdujących się pod jej opieką, informując je o ciąży i urlopie macierzyńskim jednego z wychowawców. Żłobek napisał maila, aby zapobiec plotkom o nieobecności wychowawczyni i aby ją chronić. Wychowawczyni nie wyraziła jednak zgody na ujawnienie informacji o jej ciąży. Organ ochrony danych uznał zatem, że Educationest bezprawnie przetwarzał dane wychowawczyni i naruszył art. 5 RODO oraz art. 6 RODO.Link
1192WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-04-0710000E-Mac Professional s.r.l.Art. 12 (3) RODO, Art. 15 RODOBrak terminowej odpowiedzi na wniosek osoby, której dane dotyczą, o dostęp do jej danych.Link
1191BelgiaGegevensbeschermingsautoriteit (GBA)2022-05-2550000Roularta Media GroupArt. 5 (1) e) RODO, Art. 5 (2) RODO, Art. 6 (1) a) RODO, Art. 7 (1), (3) RODO, Art. 12 RODO, Art. 13 RODO, Art. 14 RODO, Art. 24 RODOBelgijski organ ochrony danych nałożył na Roularta Media Group grzywnę w wysokości 50 000 EUR. W ramach swojego dochodzenia organ ochrony danych stwierdził, że zarządzanie plikami cookie na dwóch stronach internetowych prowadzonych przez Roularta nie było zgodne z RODO. W celu stosowania plików cookie administratorzy muszą uzyskać uprzednią zgodę użytkownika, z wyjątkiem przypadków, w których pliki cookie są absolutnie niezbędne do działania strony internetowej. Organ ochrony danych stwierdził, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem plików cookie na stronach internetowych obsługiwanych przez Roulartę nie była ważna, ponieważ nie spełniono wszystkich niezbędnych warunków. W związku z tym około 60 plików cookie, które nie były wymagane, zostało umieszczonych przez strony internetowe na urządzeniach odwiedzających, nawet zanim wyrazili oni na to zgodę. Roularta nie poinformowała również w wystarczającym stopniu użytkowników o plikach cookie. Ponadto pola dotyczące zgody na umieszczanie plików cookie przez strony trzecie były z góry zaznaczone, chociaż użytkownicy zawsze muszą wyrazić aktywną zgodę. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że użytkownicy nie mogli odwołać swojej zgody na umieszczanie plików cookie tak łatwo, jak ją wyrazili.Link Link
1190Wielka BrytaniaInformation Commissioner (ICO)2022-05-189000000Clearview Al Inc.Art. 5 (1) a), e) RODO, Art. 6 RODO, Art. 9 RODO, Art. 14 RODO, Art. 15 RODO, Art. 16 RODO, Art. 17 RODO, Art. 21 RODO, Art. 22 RODO, Art. 35 RODOBrytyjski organ ochrony danych nałożył na Clearview AI Inc. 9 mln euro. Firma posiada bazę ponad 20 miliardów zdjęć twarzy (w tym mieszkańców i obywateli Wielkiej Brytanii) z całego świata. Dane są gromadzone online z publicznie dostępnych platform, takich jak sieci społecznościowe. Firma oferuje usługę wyszukiwania, która umożliwia identyfikację osób na podstawie danych biometrycznych pobranych ze zdjęć. Profile osób mogą być wzbogacone o informacje związane z tymi obrazami, takie jak tagi obrazu i geolokalizacja. Clearview AI nie oferuje już swoich usług w Wielkiej Brytanii, ale robi to w innych krajach, co oznacza, że firma nadal wykorzystuje dane osobowe mieszkańców Wielkiej Brytanii. W trakcie swojego dochodzenia organ ochrony danych stwierdził, że dane osobowe zawarte w bazie danych firmy były przetwarzane niezgodnie z prawem i bez ważnej podstawy prawnej. Ponadto, aby skorzystać z praw przysługujących im na mocy RODO, takich jak prawo dostępu na mocy art. 15 RODO, osoby, których dane dotyczą, musiały dostarczyć Clearview dodatkowe dane osobowe, przesyłając swoje zdjęcie, które można było dopasować do bazy danych Clearview. Zdaniem organu ochrony danych stanowi to znaczące utrudnienie i czynnik zniechęcający do korzystania z takich praw. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że przedsiębiorstwo naruszyło kilka zasad RODO. Na przykład przedsiębiorstwo naruszyło zasadę przejrzystości, nie informując odpowiednio użytkowników o przetwarzaniu ich danych. Clearview naruszyła również zasadę ograniczenia przechowywania, nie przedstawiając polityki przechowywania danych, a tym samym nie będąc w stanie zapewnić, że dane osobowe nie są przechowywane dłużej niż to konieczne. Ponadto Clearview nie przeprowadziła oceny wpływu na prywatność, pomimo wysokiego ryzyka dla danych osób, których dane dotyczą.Link Link
1189FinlandiaTietosuojavaltuutetun Toimisto2022-04-298300Przedsiębiorstwo telemarketingoweArt. 58 (2) RODOFiński organ ochrony danych nałożył na firmę telemarketingową grzywnę w wysokości 8 300 EUR za nieprzestrzeganie nakazu organu ochrony danych. Klient firmy zażądał dostępu do nagrania rozmowy sprzedażowej. Firma nie zastosowała się jednak do tego wniosku, w związku z czym organ ochrony danych nakazał jej udzielenie klientowi dostępu do nagrań. Później klient poinformował, że pomimo nakazu organu ochrony danych nadal nie otrzymał nagrania rozmowy.Link
1188Wielka BrytaniaInformation Commissioner (ICO)2022-03-10115000Tuckers Solicitors LLPArt. 5 (1) a) f) RODOBrytyjski organ ochrony danych (ICO) ukarał kancelarię prawną Tuckers Solicitors LLP grzywną w wysokości 115 tys. euro. Tuckers ucierpiał w wyniku ataku ransomware na swoje systemy, co doprowadziło do naruszenia danych osobowych. W ramach dochodzenia organ ochrony danych ustalił, że firma Tuckers nie podjęła odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych. To zaniedbanie sprawiło, że jej systemy były podatne na złośliwe ataki. Napastnikom udało się zaszyfrować 972 191 pojedynczych plików, z których 24 712 dotyczyło postępowań sądowych, a także wyłudzić 60 plików i opublikować je na podziemnych rynkach danych. Pliki zawierały zarówno dane osobowe, jak i dane kategorii specjalnej, takie jak dokumentacja medyczna, zeznania świadków, nazwiska i adresy świadków i ofiar oraz domniemane przestępstwa osób, których dane dotyczą.Link
1187WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-04-0710000Findomestic Banca spaArt. 5 (1) a), c) RODOWłoski organ ochrony danych nałożył na Findomestic Banca spa grzywnę w wysokości 10 000 euro. Klient złożył do organu ochrony danych osobowych skargę dotyczącą naruszenia poufności w odniesieniu do instytucji finansowej. Administrator danych nieuprawnienie wysłał kilka przypomnień o płatności do żony osoby, której dane dotyczą, w związku z pożyczką zaciągniętą przez tę osobę. Żona rzeczywiście poręczyła pożyczkę zaciągniętą przez osobę, której dane dotyczą, jednak nie przedmiotową.Link Link
1186WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-04-0720000Made in Italy s.r.l.s.Art. 6 RODO, Art. 7 RODO, Art. 15 RODO, Art. 17 RODO, Art. 21 RODO, Art. 130 (3) Codice della privacy, Art. 157 Codice della privacy, Art. 166 (2) Codice della privacyWłoski organ ochrony danych (Garante) nałożył na Made in Italy s.r.l.s. grzywnę w wysokości 20 000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do organu ochrony danych po otrzymaniu telefonów promocyjnych od administratora danych, mimo że nie wyraziła na to zgody. Nawet po tym, jak osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się temu, administrator danych nie zaprzestał połączeń. Osoba, której dane dotyczą, zażądała następnie informacji o pochodzeniu danych oraz usunięcia tych danych. Administrator nie odpowiedział jednak na ten wniosek. Ponadto administrator nie współpracował w wystarczającym stopniu z organem ochrony danych w trakcie dochodzenia.Link Link
1185WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-04-0750000Palumbo Superyacht Ancona s.r.l.Art. 5 (1) a), e) RODO, Art. 13 RODO, Art. 12 (3) RODO, Art. 15 RODO, Art. 157 Codice della privacy, Art. 166 (2) Codice della privacyWłoski organ ochrony danych ukarał firmę Palumbo Superyacht Ancona s.r.l. grzywną w wysokości 50 000 euro. Firma zablokowała bez pozwolenia służbowe konto e-mail pracownika. Pracownik zgłosił ten incydent firmie i poprosił o przywrócenie skrzynki mailowej, która zawierała zarówno prywatne, jak i służbowe wiadomości. Firma nie spełniła jednak tego żądania. W trakcie swojego dochodzenia organ ochrony danych stwierdził dalsze naruszenia. Na przykład firma nie odpowiedziała na wniosek o udzielenie informacji wystosowany przez organ ochrony danych i naruszyła zasadę ograniczania przechowywania danych.Link Link
1184HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-05-202000Osoba fizycznaArt. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych ukarał grzywną w wysokości 2 000 euro osobę fizyczną prowadzącą trzy strony internetowe. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych stwierdził, że na wszystkich trzech stronach internetowych brakowało pola do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ponadto organ ten stwierdził, że w polityce prywatności na stronach internetowych brakowało jakiegokolwiek odniesienia do tożsamości administratora danych oraz do prawa osób, których dane dotyczą, do wycofania zgody na przetwarzanie danych.Link
1183HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-05-201500Osoba fizycznaArt. 5 (1) c) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na osobę fizyczną grzywnę w wysokości 1500 euro. Administrator zainstalował w swoim samochodzie kamery monitoringu, które m.in. obejmowały również część garażu gminnego. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych.Link
1182HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-05-202000Osoba fizycznaArt. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył na osobę fizyczną grzywnę w wysokości 2.000 euro. Osoba ta zrobiła zdjęcia grupie nieletnich oraz policjantom bez ich zgody, a następnie umieściła je na Facebooku.Link
1181NorwegiaDatatilsynet2022-03-159700PrzedsiębiorstwoArt. 6 (1) RODO, Art. 13 RODO, Art. 21 RODONorweski organ ochrony danych nałożył na pewną firmę karę w wysokości 9 700 euro. Do organu ochrony danych wpłynęła skarga od byłego pracownika firmy. Tłem skargi jest fakt, że po rozwiązaniu stosunku pracy przez pracownika, zarówno zawodowe, jak i prywatne wiadomości e-mail ze skrzynki pocztowej pracownika były automatycznie przekazywane na adres e-mail administrowany przez dyrektora zarządzającego. W toku postępowania wyjaśniającego organ ochrony danych stwierdził, że administrator danych dokonał automatycznego przekazania wiadomości e-mail bez ważnej podstawy prawnej. Ponadto administrator nie poinformował byłego pracownika o przetwarzaniu danych poprzez przekazywanie wiadomości e-mail, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 13 RODO. Wreszcie, organ ochrony danych stwierdził, że administrator nie zastosował się należycie do wniosku o wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych złożonego przez byłego pracownika.Link Link
1180RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2022-05-245000MED LIFE S.A.Art. 32 (1) b), (2), (4) RODORumuński organ ochrony danych (DPA) nałożył na MED LIFE S.A. karę w wysokości 5 000 EUR. Spółka wyrzuciła dokumenty zawierające poufne dane pacjentów do publicznie dostępnego pojemnika na śmieci. Osoba fizyczna znalazła te dokumenty i złożyła skargę do organu ochrony danych. Podczas dochodzenia organ ochrony danych stwierdził, że MED Life nie podjął odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych i uniknięcia takich incydentów.Link
1179HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-05-1742000Vodafone España, S.A.U.Art. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył grzywnę na Vodafone España S.A.U.. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do AEPD przeciwko administratorowi danych. Podmiot danych skarżył się na otrzymywanie faktur, mimo że między nim a administratorem nie istniał już stosunek umowny. Jednak mimo że osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się dalszemu otrzymywaniu wiadomości, ponieważ nie było już żadnych zaległych faktur, a administrator to potwierdził, wysyłanie wiadomości było kontynuowane. W związku z tym organ ochrony danych stwierdził, że administrator przetwarzał dane osoby, której dane dotyczą, bez ważnej podstawy prawnej. Pierwotna grzywna w wysokości 70 000 EUR została zmniejszona do 42 000 EUR ze względu na natychmiastową zapłatę i uznanie winy.Link
1178HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-05-18600SCF ZHU, S.L.Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył na SCF ZHU, S.L. grzywnę z powodu braku wystarczających informacji o przetwarzaniu danych w odniesieniu do nadzoru wideo na terenie przedsiębiorstwa. Pierwotna grzywna w wysokości 1 000 EUR została zmniejszona do 600 EUR ze względu na natychmiastową zapłatę i uznanie odpowiedzialności.Link
1177WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-03-1010000Alfa Shipyard s.r.l.Art. 58 (2) RODOWłoski organ ochrony danych nałożył na Alfa Shipyard s.r.l. grzywnę w wysokości 10 000 EUR. Administrator nie wdrożył w odpowiednim czasie środków nakazanych przez organ ochrony danych.Link
1176HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-05-1810000000Google LLCArt. 6 RODO, Art. 17 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na GOOGLE LLC grzywnę w wysokości 10 mln euro. Dwie osoby, których dane dotyczą, złożyły do organu ochrony danych osobowych skargę, że Google bez upoważnienia ujawnił ich dane osobowe osobom trzecim. W trakcie długotrwałego dochodzenia organ ochrony danych ustalił, że Google przekazał dane osobowe osób, których dane dotyczą, do tzw. projektu Lumen. Lumen to projekt prowadzony przez Berkman Klein Center for Internet & Society na Uniwersytecie Harvarda. Projekt ten rozpoczął się w 2002 roku i ma na celu gromadzenie wniosków o usunięcie treści ze stron internetowych w Stanach Zjednoczonych i poza nimi. Do danych tych mogą mieć następnie dostęp badacze i inne zainteresowane osoby. Użytkownicy platform obsługiwanych przez Google, takich jak YouTube czy Google Drive, mają możliwość zażądania usunięcia treści na swój temat znajdujących się na tych platformach. W tym celu Google udostępnił różne formularze kontaktowe i reklamacyjne. Dane osób, których dane dotyczą, korzystających z tych formularzy, były jednak automatycznie przekazywane do projektu Lumen. Osoby, których dane dotyczą, nie miały możliwości sprzeciwienia się temu przekazywaniu, ponieważ automatyczne przekazywanie do Lumen było warunkiem korzystania z formularzy. Z tego powodu organ ochrony danych stwierdził, że ze względu na brak możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec przekazywania danych do Lumen, Google przetwarzał dane osób, których dane dotyczą, bez ważnej podstawy prawnej. W tym kontekście organ ochrony danych stwierdził również, że Google nie umożliwił w wystarczającym stopniu osobom, których dane dotyczą, skorzystania z prawa do usunięcia ich danych. Przy ustalaniu wysokości grzywny organ ochrony danych wziął pod uwagę jako czynniki obciążające fakt, że dane zostały nie tylko ujawnione, ale również przekazane do państwa trzeciego bez umożliwienia osobom, których dane dotyczą, wyrażenia sprzeciwu. Pozbawiło to osoby, których dane dotyczą, kontroli nad przetwarzaniem ich danych osobowych. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że przekazywanie danych odbywało się przez bardzo długi czas. Dotyczyło to również dużej liczby osób fizycznych, a w niektórych przypadkach przetwarzane były dane wrażliwe.Link
1175HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-05-174000INSEKT FOOD S.L.Art. 6 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył grzywnę w wysokości 4000 EUR na INSEKT FOOD SL. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do organu ochrony danych przeciwko administratorowi, ponieważ administrator opublikował dane osobowe osoby, której dane dotyczą w trzech grupach WhatsApp . W rezultacie wszystkim 541 członkom tych grup WhatsApp przyznano nieautoryzowany dostęp do niektórych danych osobowych osoby, której dane dotyczą (nazwisko, imię, adres).Link
1174HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-05-1718000RAMONA FILMS, S.L.Art. 58 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na RAMONA FILMS, S.L. grzywnę za niedostarczenie informacji wymaganych przez organ ochrony danych podczas dochodzenia. Pierwotna grzywna w wysokości 30 000 EUR została zmniejszona do 18 000 EUR w związku z natychmiastową zapłatą i uznaniem winy.Link
1173HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-05-178000TIGERS MARKET, S.L.Art. 48 (1) b) LGT, Art. 21 RODO, Art. 23 (4) LOPDGDDHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na TIGERS MARKET, S.L. grzywnę w wysokości 8 000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, otrzymywała telefony reklamowe od administratora, mimo że osoba ta była wpisana na listę wykluczenia z reklam (listę Robinsona).Link
1172HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-05-171500Osoba fizyczna Art. 5 (1) c) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na osobę fizyczną grzywnę w wysokości 1500 euro. Administrator danych zainstalował na swojej posesji kamery monitoringu, które m.in. obejmowały również przestrzeń publiczną. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych.Link
1171RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2022-05-171500MAYR MELNHOF PACKAGING ROMANIA S.R.L.Art. 5 (1) b), c) RODO, Art. 5 (2) RODO, Art. 6 RODORumuński organ ochrony danych nałożył na MAYR MELNHOF PACKAGING ROMANIA S.R.L. grzywnę w wysokości 1 500 EUR. Administrator zainstalował w pomieszczeniach kamery nadzoru wideo w celu ochrony majątku firmy i bezpieczeństwa pracowników. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych ustalił również, że kamery obejmowały kafeterię pracowniczą i strefę dla palaczy, umożliwiając monitorowanie pracowników poza ich godzinami pracy. Organ ochrony danych stwierdził, że nagrywanie pracowników nie było konieczne do zapewnienia celów związanych z nadzorem wideo, a zatem było nieproporcjonalne. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych.Link
1170RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2022-05-185000Kredyt Inkaso Investments RO S.AArt. 5 RODO, Art. 6 RODO, Art. 9 RODO, Art. 33 RODORumuński organ ochrony danych ukarał Kredyt Inkaso Investments RO S.A. grzywną w wysokości 5 000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do organu ochrony danych na administratora za ujawnienie danych osobowych jej i jej małoletniego dziecka instytucjom medycznym bez upoważnienia i bez związku osoby, której dane dotyczą, z tymi instytucjami. W toku postępowania wyjaśniającego organ ochrony danych stwierdził, że administrator danych ujawnił dane takie jak adres zamieszkania, status zawodowy, a także dane z umowy o pracę. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że administrator nie powiadomił organu ochrony danych o naruszeniu danych w terminie wymaganym przez art. 33 RODO.Link
1169WęgryNemzeti Adatvédelmiés Információszabadság Hivatal (NAIH)2022-03-291300WarsztatArt. 5 (1) b), c) RODO, Art. 6 (1) f) RODO, Art. 13 (1), (2) RODOWęgierski organ ochrony danych nałożył na warsztat samochodowy grzywnę w wysokości 1300 EUR. Warsztat zainstalował system nadzoru wideo w celu ochrony majątku firmy. Kamery uchwyciły jednak również część obszaru pracy pracowników. Organ ochrony danych stwierdził, że nagrywanie pracowników nie było konieczne do zapewnienia celów związanych z nadzorem wideo i dlatego było nieproporcjonalne. Organ ochrony danych stwierdził również, że warsztat nie wypełnił w wystarczającym stopniu swoich obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 RODO. Warsztat powołał się na zgodę udzieloną przez pracowników, jako podstawę prawną nadzoru wideo. Organ ochrony danych stwierdził jednak, że warsztat nie mógł oprzeć nadzoru wideo na zgodzie, ponieważ dobrowolna zgoda w relacji pracownik-pracodawca jest wątpliwa. Zamiast tego warsztat powinien był oprzeć nadzór wideo na uzasadnionym interesie.Link
1168HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-05-13170000Mercadona S.A.Art. 6 RODO, Art. 12 RODO, Art. 15 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na sieć supermarketów Mercadona S.A. grzywnę w wysokości 170 000 euro. Pewna osoba złożyła skargę do organu ochrony danych. Osoba ta uległa wypadkowi w jednym z supermarketów i zwróciła się do Mercadony o udostępnienie nagrań wypadku z systemu nadzoru wideo w celu uzyskania odszkodowania. Mercadona nie spełniła jednak tego żądania. Po tym, jak adwokat osoby, której dotyczą dane, ponownie zwrócił się do Mercadony o dostarczenie nagrań, Mercadona odpowiedziała, że obrazy zostały już usunięte.Link
1167LuksemburgCommission nationale pour la protection des données (CNPD)2022-02-021000Prowadzący kawiarnięArt. 5 (1) c) RODO, Art. 13 RODOOrgan ochrony danych osobowych z Luksemburga nałożył na przedsiębiorcę prowadzącego kawiarnię grzywnę w wysokości 1 000 EUR. Operator zainstalował w kawiarni dwie kamery monitoringu w celu ochrony majątku firmy oraz bezpieczeństwa klientów i pracowników. Kamery te jednak stale rejestrowały fragmenty miejsc pracy pracowników. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych. Stwierdził również, że administrator danych nie wypełnił w wystarczającym stopniu swoich obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 RODO.Link
1166HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-05-116000Wspólnota mieszkaniowaArt. 5 (1) c) RODO, Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył karę w wysokości 6 000 EUR na wspólnotę mieszkaniową. Właściciel mieszkania, który był jego mieszkańcem od 15 lat, złożył skargę do organu ochrony danych osobowych w związku z koniecznością okazania dowodu tożsamości przed skorzystaniem z basenu wspólnego. Wniosek o udostępnienie danych osobowych dotyczył działań mających na celu zwalczanie pandemii koronawirusa. W trakcie postępowania wyjaśniającego organ ochrony danych stwierdził, że gromadzenie danych osobowych poprzez kontrolę tożsamości było zbędne, biorąc pod uwagę fakt, że osoba, której dane dotyczą, była rezydentem od 15 lat, a tym samym naruszało zasadę minimalizacji danych określoną w art. 5 ust. 1 lit. c) RODO. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że osoba, której dane dotyczą, nie została dostatecznie poinformowana o przetwarzaniu jej danych osobowych.Link
1165HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-05-122000Osoba fizycznaArt. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył na osobę fizyczną grzywnę w wysokości 2 000 euro. Osoba ta udostępniła w serwisie WhatsApp nagranie wideo przedstawiające brutalny atak na osobę, której dane dotyczą, bez uzyskania jej zgody.Link
1164HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-05-12500Osoba fizycznaArt. 5 (1) c) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na osobę fizyczną grzywnę w wysokości 500 EUR. Administrator zainstalował na swojej posesji kamerę monitorującą, która nagrywała m.in. sąsiednie posesje. AEPD uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych.Link
1163RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2022-05-121000LORIS FUEL SHOP SRLArt. 29 RODO, Art. 32 (4) RODORumuński urząd ochrony danych osobowych nałożył na operatora stacji benzynowej LORIS FUEL SHOP SRL grzywnę w wysokości 1 000 EUR. Pewna osoba złożyła skargę do organu ochrony danych, ponieważ jej zdjęcia zostały opublikowane na Facebooku. Zdjęcia pochodziły z systemu monitoringu wideo zainstalowanego na jednej ze stacji benzynowych administratora. W trakcie dochodzenia, organ ochrony danych stwierdził, że administrator nie podjął wystarczających środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poufności danych osobowych generowanych przez system telewizji przemysłowej zainstalowany na stacjach benzynowych. Skutkowało to tym, że nieupoważnione osoby trzecie filmowały obrazy z kamer wideo, a następnie publikowały je na portalach społecznościowych.Link
1162HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-05-11600Właściciel baruArt. 5 (1) c) RODOHiszpański organ ochrony danych osobowych (AEPD) ukarał właściciela baru grzywną w wysokości 600 euro. Bar posiadał system nadzoru wideo, w którym kąt obserwacji kamer rozciągał się na przestrzeń publiczną. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych.Link
1161DaniaDatatilsynet2022-05-1213400CivilstyrelsenArt. 32 RODO, Art. 33 RODODuński urząd ochrony danych (DPA) nałożył na duńską agencję Civilstyrelsen karę w wysokości 13 400 EUR. Zgubiono pamięć USB Civilstyrelsen zawierającą ponad 800 stron poufnych i wrażliwych informacji. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych ustalił, że pamięć USB nie była zaszyfrowana. Ponadto agencja nie posiadała żadnej polityki dla swoich pracowników w zakresie korzystania z nośników wymiennych i przenośnych. Co więcej, organ ochrony danych stwierdził, że pomimo świadomości naruszenia ochrony danych, agencja nie zgłosiła tego naruszenia, co jest sprzeczne z jej obowiązkiem wynikającym z art. 33 RODO. Organ ochrony danych stwierdził, że agencja nie podjęła odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych. Na przykład szyfrowanie nośników wymiennych jest koniecznym i wymaganym środkiem bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli nośniki wymienne zawierają informacje wrażliwe, takie jak dane osobowe.Link
1160WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-04-0740000ISWEB S.p.A.Art. 28 RODOWłoski organ ochrony danych nałożył na ISWEB S.p.A. grzywnę w wysokości 40 000 EUR. Kara ta jest związana z grzywną nałożoną na zakład opieki zdrowotnej Azienda ospedaliera di Perugia. ISWEB dostarczyło zakładowi opieki zdrowotnej aplikację internetową do systemu informowania o nieprawidłowościach. Podczas dochodzenia przeprowadzonego w zakładzie opieki zdrowotnej organ ochrony danych stwierdził liczne naruszenia RODO związane z systemem informowania o nieprawidłowościach. Dochodzenie organu ochrony danych odbyło się w ramach serii inspekcji dotyczących przetwarzania danych w systemach informowania o nieprawidłowościach u pracodawców. W odniesieniu do ISWEB, organ ochrony danych ustalił, że firma korzystała z usług zewnętrznego dostawcy w celu hostingu systemów informowania o nieprawidłowościach. ISWEB nie przekazała jednak dostawcy zewnętrznemu szczegółowych instrukcji dotyczących przetwarzania danych osób, których dane dotyczą, ani nie poinformowała o tym zakładu opieki zdrowotnej.Link Link
1159WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-04-0740000Azienda ospedaliera di PerugiaArt. 5 (1) a), f) RODO, Art. 13 RODO, Art. 14 RODO, Art. 25 RODO, Art. 30 RODO, Art. 32 RODO, Art. 35 RODOWłoski organ ochrony danych (Garante) nałożył na Azienda ospedaliera di Perugia grzywnę w wysokości 40 000 EUR. Podczas dochodzenia przeprowadzonego w zakładzie opieki zdrowotnej organ ochrony danych stwierdził liczne naruszenia RODO. Dochodzenie organu ochrony danych odbyło się w ramach serii inspekcji dotyczących przetwarzania danych w kontekście systemów informowania o nieprawidłowościach u pracodawców. Zakład opieki zdrowotnej korzystał z aplikacji internetowej opartej na otwartym oprogramowaniu do zgłaszania nieprawidłowości. Dostęp do tej aplikacji był jednak możliwy za pośrednictwem systemów, które nie były odpowiednio skonfigurowane. Umożliwiło to rejestrowanie i przechowywanie danych o przeglądaniu stron przez użytkowników, a tym samym identyfikację tych użytkowników, a więc potencjalnych sygnalistów. Jeśli chodzi o przetwarzanie danych osobowych, ośrodek zdrowia nie poinformował pracowników z wyprzedzeniem. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że ośrodek zdrowia nie przeprowadził oceny skutków w zakresie ochrony danych i nie zarejestrował przetwarzania danych w rejestrze czynności przetwarzania. Tym samym nie przeprowadzono wystarczającej oceny ryzyka dla praw i wolności osób, których dane dotyczą.Link Link
1158WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-04-241000ASST di LodiArt. 5 (1) f) RODO, Art. 9 RODO, Art. 32 RODOWłoski organ ochrony danych (Garante) nałożył na ASST di Lodi grzywnę w wysokości 1 000 EUR. Zakład opieki zdrowotnej zgłosił naruszenie ochrony danych do organu ochrony danych zgodnie z art. 33 RODO. Pacjent podał dwie osoby kontaktowe do swoich spraw medycznych. Placówka została wyraźnie upoważniona do uzyskania od tych dwóch osób informacji medycznych dotyczących pacjenta w nagłych wypadkach. W związku z ważnym badaniem diagnostycznym pacjenta, dwie upoważnione osoby nie były osiągalne, więc pracownik ośrodka zdrowia poprosił o te informacje członka rodziny, którego osobiście znał. W trakcie postępowania wyjaśniającego organ ochrony danych ustalił, że placówka opieki zdrowotnej przetwarzała informacje dotyczące osoby, której dane dotyczą, bez jej zgody, a zatem bez ważnej podstawy prawnej. Ponadto organ ten stwierdził, że placówka opieki zdrowotnej nie podjęła odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych, aby zapobiec takim zdarzeniom.Link
1157HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-04-2840000Working Capital Management España, S.L.Art. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył grzywnę w wysokości 40 000 euro na agencję informacji kredytowej Working Capital Management España, S.L.. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę na firmę do AEPD. Nieuczciwe osoby trzecie zaciągnęły kredyt w NBQ Technology, S.A.U. w imieniu osoby, której dane dotyczą, bez faktycznego zawarcia przez nią umowy. Po tym, jak osoba, której dane dotyczą, nie dokonała płatności, NBQ ujawniła jej dane spółce Working Capital Management. AEPD ustaliła, że Working Capital Management przetwarzała dane osoby, której dane dotyczyły, niezgodnie z prawem, ponieważ dane osobowe zostały wprowadzone do systemów informatycznych spółki bez sprawdzenia, czy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.Link
1156HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-05-10300Właściciel sklepuArt. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na właściciela sklepu karę w wysokości 300 euro. Administrator danych żądał od klientów różnych danych osobowych w celu rezerwacji wizyt. Organ ochrony danych stwierdził, że administrator nie poinformował odpowiednio osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu tych danych zgodnie z art. 13 RODO.Link
1155HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-05-091200CONTIMAG INVEST, S.L.Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) ukarał CONTIMAG INVEST, S.L. grzywną w wysokości 1 200 EUR za nieprzekazanie wystarczających informacji na temat monitoringu wizyjnego w jednej z prowadzonych przez siebie restauracji.Link
1154IslandiaPersónuvernd2022-05-0336000Miasto ReykjavíkArt. 5 RODO, Art. 6 RODO, Art. 32 RODOIslandzki organ ochrony danych osobowych nałożył na miasto Reykjavík grzywnę w wysokości 36 000 EUR. Miasto korzystało z cyfrowego systemu edukacyjnego "Seesaw" w kilku szkołach. System ten przetwarzał m.in. dane osobowe nieletnich uczniów, takie jak informacje zwrotne od nauczycieli oraz informacje o prywatnych sprawach uczniów. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych stwierdził, że cel przetwarzania danych dzieci nie został dostatecznie jasno określony. W tym kontekście, organ stwierdził również naruszenie zasady proporcjonalności i minimalizacji danych. Ponadto organ stwierdził, że miasto nie wdrożyło odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych. Było to konieczne ze względu na wysokie ryzyko, że dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych i tam przetwarzane. Przy ustalaniu wysokości grzywny wzięto pod uwagę fakt, że naruszenie danych nie spowodowało żadnych szkód.Link
1153HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-04-2815000MEDEROS MOVITEN, S.L.Art. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na MEDEROS MOVITEN, S.L. grzywnę w wysokości 15 000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, podpisała ze spółką umowę o świadczenie usług telefonii komórkowej. Firma ta wystawiła jednak osobie, której dane dotyczą, faktury za usługi, na które osoba ta nie wyraziła zgody. Umowy dotyczące tych usług zawierały dane osobowe osoby, której dane dotyczą, ale nie zawierały podpisu. Ze względu na brak ważnej umowy, organ ochrony danych stwierdził, że firma nielegalnie przetwarzała dane osobowe osoby, której dane dotyczą, w odniesieniu do przedmiotowych umów, naruszając tym samym art. 6 (1) RODO.Link
1152HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-05-035000MISTORE CANARIAS, S.L.Art. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na firmę MISTORE CANARIAS, S.L. grzywnę w wysokości 5 000 EUR. Osoba, która dokonała zakupu w tej firmie, złożyła na nią skargę do organu ochrony danych. Według tej osoby, podczas zakupu zgromadzono jej dane osobowe, takie jak nazwisko, imię i dane rachunku bankowego. W trakcie dokonywania zakupu zaproponowano jej produkty trzech innych firm, które odrzuciła. Mimo to administrator przekazał jej dane do tych trzech firm bez jej zgody na takie przekazanie.Link
1151BelgiaGegevensbeschermingsautoriteit (GBA)2022-05-0410000Nationale Maatschappij der Belgische SpoorwegenArt. 5 (1) a), c) RODO, Art. 6 (1) RODO, Art. 12 (2) RODO, Art. 21 (2), (3), (4) RODOBelgijski organ ochrony danych (DPA) nałożył na belgijskie państwowe przedsiębiorstwo kolejowe (Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen) karę w wysokości 10 000 EUR. Skargę do organu ochrony danych złożył użytkownik Twittera, który otrzymał drogą elektroniczną biuletyn informacyjny od przedsiębiorstwa kolejowego. Według użytkownika Twittera, newsletter nie zawierał opcji rezygnacji z subskrypcji. W trakcie postępowania wyjaśniającego organ ochrony danych stwierdził po pierwsze, że nie istniała ważna podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem newslettera. Wbrew opinii spółki kolejowej, organ ten stwierdził, że biuletyn nie był niezbędny do wykonania umów między pasażerami a spółką, a zatem interes związany z wykonaniem umowy nie stanowił podstawy prawnej przetwarzania danych. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że prawo do sprzeciwu przysługujące osobom, których dane dotyczą, nie zostało uwzględnione w wystarczającym stopniu, ponieważ nie było możliwości wypisania się z biuletynu bezpośrednio za pośrednictwem poczty elektronicznej.Link
1150WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-03-2410000Brav s.r.l.Art. 5 (1) f) RODO, Art. 32 RODOWłoski organ ochrony danych nałożył na firmę Brav s.r.l. grzywnę w wysokości 10 000 EUR. Operator platformy internetowej zgłosił organowi ochrony danych naruszenie ochrony danych zgodnie z art. 33 RODO. Nieupoważnionym osobom udało się uzyskać dostęp do platformy wykorzystywanej przez policję w Genui do zarządzania wykroczeniami drogowymi, a także do zawartych na niej danych osobowych. Według Miasta Genua, uzyskanie nieuprawnionego dostępu do platformy było możliwe z uwagi na fakt, że niektórzy pracownicy nieuprawnienie ujawnili hasło dostępu do platformy, naruszając oficjalne przepisy. Z tego powodu organ ochrony danych stwierdził, że administrator nie podjął odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych. Administrator powinien był zapewnić regularną zmianę haseł, aby uniemożliwić osobom nieupoważnionym uzyskanie dostępu do danych osobowych.Link
1149NorwegiaDatatilsynet2022-02-0230000Gmina LillestrømArt. 5 RODO, Art. 6 RODO, Art. 32 (1) b) RODONorweski organ ochrony danych osobowych nałożył na gminę Lillestrøm karę w wysokości 30 000 EUR. Gmina przypadkowo opublikowała dokument, w którym 10 z 21 załączników zawierało dane osobowe uczniów. Dane te zawierały informacje o nazwiskach uczniów, datach urodzenia, wynikach testów, ocenach zachowania uczniów oraz wyzwaniach, przed jakimi stają uczniowie. Błąd ten nie został wykryty przez odpowiedzialnego administratora i przeszedł jeszcze dwie ręczne kontrole jakości w centrum dokumentacji, gdzie również nie został wykryty. Dopiero dziennikarz zwrócił później uwagę na naruszenie danych. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych stwierdził, że gmina nie podjęła wystarczających środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych. Ponadto fakt, że incydent został wykryty nie przez władze miasta, lecz przez osobę trzecią, wskazuje na brak odpowiednich procedur w tym zakresie.Link
1148RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2022-05-044000Concordia Capital IFN S.A.Art. 5 RODO, Art. 6 RODORumuński organ ochrony danych ukarał Concordia Capital IFN S.A. grzywną w wysokości 4 000 EUR. Administrator bezprawnie zainstalował kamery audio i wideo w biurach swoich pracowników. Monitoring wizyjny miał na celu ochronę pracowników i towarów firmy. Organ ochrony danych stwierdził jednak, że administrator naruszył Art. 5 RODO i Art. 6 RODO, ponieważ tak rozległy nadzór nie był konieczny.Link
1147HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-04-281500CAFFE VECCHIO, S.L.Art. 5 (1) f) RODO, Art. 6 (1) a) RODOHiszpański organ ochrony danych ukarał CAFFE VECCHIO, S.L. grzywną w wysokości 1 500 EUR. Były pracownik kawiarni złożył skargę do organu ochrony danych. Operator kawiarni odpowiedział na negatywne recenzje online dotyczące kawiarni, ujawniając dane osobowe byłego pracownika. Ponadto operator opublikował informacje o przyczynach rozwiązania stosunku pracy.Link
1146CyprGrafeío Epitrópou Dedoménon Prosopikoú Charaktíra2021-09-1710000Szpital Śródziemnomorski na CyprzeArt. 31 RODO, Art. 58 (1) a) RODOCypryjski organ ds. ochrony danych nałożył na Mediterranean Hospital of Cyprus grzywnę w wysokości 10 000 EUR za nieprzekazanie informacji, o które zwrócił się organ podczas dochodzenia.Link
1145RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2022-05-034000Megareduceri TV S.R.L.Art. 58 (1) RODONieprzekazanie wymaganych informacji rumuńskiemu organowi ochrony danych w wymaganym terminie z naruszeniem art. 58 RODO.Link
1144HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-04-2916000LABORATORIOS GONZÁLEZ, S.L.Art. 5 (1) f) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył grzywnę na LABORATORIOS GONZÁLEZ, S.L. Laboratorium wysłało wyniki testu Covid-19, który osoba, której dane dotyczą, wykonała nie tylko do niej samej, ale także do jej przełożonego, bez jej zgody. Pierwotna grzywna w wysokości 20 000 EUR została zmniejszona do 16 000 EUR ze względu na natychmiastową zapłatę.Link
1143HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-04-294200CLÍNICA DENTAL SAN FRANCISCO, S.L.Art. 17 RODO, Art. 21 LSSIHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył grzywnę na CLÍNICA DENTAL SAN FRANCISCO, S.L. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do AEPD przeciwko administratorowi danych w związku z faktem, że administrator nadal wysyłał jej reklamy za pośrednictwem aplikacji WhatsApp, mimo że zażądała ona usunięcia swoich danych. Pierwotna grzywna w wysokości 7 000 EUR została zmniejszona do 4 200 EUR ze względu na natychmiastową zapłatę i uznanie winy przez administratora.Link
1142HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-04-225600LekarzArt. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych osobowych (AEPD) ukarał grzywną lekarza. Lekarz ten wykorzystywał nagrania z leczenia pacjenta do celów reklamowych. Pacjent nie wyraził jednak na to zgody. Z tego powodu organ ochrony danych stwierdził, że lekarz przetwarzał dane bez ważnej podstawy prawnej. Pierwotna grzywna w wysokości 7 000 EUR została zmniejszona do 5 600 EUR ze względu na natychmiastową zapłatę.Link
1141HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-04-271500Osoba fizycznaArt. 5 (1) c) RODO, Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na osobę fizyczną grzywnę w wysokości 1 500 EUR. Administrator zainstalował kamery monitoringu, które między innymi obejmowały również przestrzeń publiczną. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych. Ponadto, administrator nie poinformował odpowiednio osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych przez monitoring wideo, a tym samym naruszył obowiązek informacyjny. Grzywna składa się z 1 000 EUR za naruszenie art. 5 (1) c) RODO oraz 500 EUR za naruszenie art. 13 RODO.Link
1140HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-04-231200MOVALIA TRASLADOS, S.L.U.Art. 6 (1) RDOD, Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył grzywnę na MOVALIA TRASLADOS, S.L.U.. W trakcie postępowania wyjaśniającego organ ten stwierdził liczne uchybienia na stronie internetowej prowadzonej przez administratora. Przykładowo, administrator przetwarzał dane osób odwiedzających stronę internetową bez ich wyraźnej zgody. Ponadto, wbrew obowiązkowi ciążącemu na administratorze zgodnie z art. 13 RODO, strona nie posiadała polityki prywatności. Pierwotna grzywna w wysokości 2 000 EUR została zmniejszona do 1 200 EUR ze względu na natychmiastową zapłatę i uznanie winy.Link
1139HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-04-19600DOOR2DOOR SPAIN, S.L.Art. 58 (2) RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył grzywnę na DOOR2DOOR SPAIN, S.L.. Administrator nie wdrożył w odpowiednim czasie środków wielokrotnie nakazywanych przez organ ochrony danych. Ponadto administrator nie przekazał organowi ochrony danych informacji, o które organ wnioskował. Pierwotna grzywna w wysokości 1 000 EUR została zmniejszona do 600 EUR w związku z natychmiastową płatnością i uznaniem winy przez administratora.Link
1138WęgryNemzeti Adatvédelmiés Információszabadság Hivatal (NAIH)2022-03-0213500PrzedsiębiorstwoArt. 5 (2) RODO, Art. 6 (1) RODO, Art. 12 (2) RODO, Art. 17 (1) b) RODOWęgierski organ ochrony danych nałożył na firmę grzywnę w wysokości 13 500 EUR. Osoba fizyczna złożyła skargę do organu ochrony danych twierdząc, że firma opublikowała bez jej zgody dane osobowe, takie jak jej imię i nazwisko, adres i numer telefonu. Ponadto firma nie odpowiedziała na prośbę osoby fizycznej o usunięcie danych.Link
1137GrecjaHellenic Data Protection Authority (HDPA)2022-04-045000BurmistrzArt. 5 (1) a) RODOGrecki organ ochrony danych ukarał burmistrza grzywną w wysokości 5 000 EUR. Burmistrz wysłał dokumenty pracownika gminy do osób trzecich bez jego zgody. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie art. 5 (1) a) RODO.Link
1136FrancjaCommission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)2022-04-151500000DEDALUS BIOLOGIEArt. 28 RODO, Art. 29 RODO, Art. 32 RODOFrancuski organ ochrony danych (CNIL) nałożył na firmę DEDALUS BIOLOGIE grzywnę w wysokości 1,5 mln EUR. DEDALUS zajmuje się dystrybucją oprogramowania dla laboratoriów analiz medycznych. W lutym prasa ujawniła wyciek danych w firmie DEDALUS, w wyniku którego wyciekły dane prawie 500 tys. osób. Dane, które wyciekły, zawierały informacje o nazwiskach, imionach, numerze ubezpieczenia społecznego, nazwisku lekarza prowadzącego, dane dotyczące badań lekarskich i chorób osób, których dane dotyczyły. W trakcie dochodzenia CNIL stwierdziła kilka naruszeń GDPR. Mianowicie, firma DEDALUS naruszyła art. 29 RODO, pobierając więcej danych niż było to wymagane w trakcie przetwarzania danych w imieniu dwóch laboratoriów. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że firma DEDALUS nie wdrożyła odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Stanowi to naruszenie Art. 32 RODO. Na przykład, nie wdrożono żadnej konkretnej procedury dotyczącej operacji migracji danych. Ponadto dane, które wyciekły, nie były przechowywane na serwerze w postaci zaszyfrowanej. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że w firmie DEDALUS brakowało uwierzytelnienia przy dostępie do publicznej części serwera. Brak takich środków bezpieczeństwa był jedną z głównych przyczyn wycieku danych. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że dokumenty umowne między firmą DEDALUS a jej klientami nie spełniały wymogów określonych w art. 28 RODO. Nakładając grzywnę, organ ochrony danych wziął pod uwagę powagę popełnionych naruszeń, w szczególności naruszenia bezpieczeństwa, a także dużą liczbę osób, których one dotyczyły.Link Link
1135HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-04-181800Operator strony internetowejArt. 6 (1) RODO, Art. 13 RODO, Art. 22 (2) LSSIHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył grzywnę na operatora strony internetowej. W trakcie dochodzenia organ ten stwierdził liczne uchybienia na stronie internetowej prowadzonej przez administratora. Przykładowo, administrator przetwarzał dane osób odwiedzających stronę internetową bez ich wyraźnej zgody. Ponadto strona internetowa nie zawierała żadnego rodzaju polityki prywatności. W związku z tym organ ochrony danych stwierdził, że administrator naruszył swoje obowiązki określone w art. 13 RODO. Ponadto organ ochrony danych stwierdził uchybienia w stosowaniu plików cookie. Pierwotna grzywna w wysokości 3 000 EUR została zmniejszona do 1 800 EUR ze względu na natychmiastową płatność i uznanie winy.Link
1134HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-04-189000JIMBO NETWORKS, S.L.Art. 6 (1) RODO, Art. 13 RODO, Art. 22 (2) LSSIHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył grzywnę na firmę JIMBO NETWORKS, S.L.. W trakcie dochodzenia organ ten stwierdził liczne uchybienia na stronie internetowej prowadzonej przez administratora. Przykładowo, administrator przetwarzał dane osób odwiedzających stronę internetową bez ich wyraźnej zgody. Ponadto, polityka prywatności na stronie internetowej nie spełniała wymogów określonych w art. 13 RODO. . Polityka prywatności zawierała nieaktualne informacje i odwoływała się do przepisów, które nie obowiązywały. Ponadto organ ochrony danych stwierdził uchybienia w stosowaniu plików cookie. Pierwotna grzywna w wysokości 15 000 EUR została zmniejszona do 9 000 EUR dzięki natychmiastowej płatności i uznaniu winy.Link
1133WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-03-108000 Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente dell'AbruzzoArt. 5 (1) a), c) RODO, Art. 6 RODO, Art. 10 RODO, Art. 2-ter Codice della privacy, Art. 2-octies Codice della privacyWłoski organ ochrony danych (Garante) ukarał Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente dell'Abruzzo grzywną w wysokości 8 000 EUR. Były pracownik agencji ochrony środowiska złożył skargę do organu ochrony danych w związku z faktem, że agencja swobodnie opublikowała na swojej stronie internetowej dokumenty zawierające jego dane osobowe. Dokumenty te zawierały m.in. informacje o poprzednim zatrudnieniu oraz informacje o karalności.Link
1132GrecjaHellenic Data Protection Authority (HDPA)2022-04-0410000Piraeus BankArt. 5 (1) f) RODO, Art. 33 RODO, Art. 34 RODOGrecki organ ochrony danych osobowych nałożył na Piraeus Bank grzywnę w wysokości 10 000 EUR. Bank ten omyłkowo wysłał do osoby trzeciej dokument zawierający dane osoby, której dane dotyczą. Błąd ten wynikał z błędnie podanego adresu e-mail przez współwłaściciela konta. Mimo że bank dowiedział się o tym błędzie, nie zaprzestał wysyłania komunikatów do osoby trzeciej, lecz zamiast tego poinstruował osobę, której dane dotyczą, by skorzystała z prawa do poprawienia niedokładnych danych. W wyniku przeprowadzonego dochodzenia organ ochrony danych stwierdził, że bank naruszył zasadę poufności, ponieważ nie zaprzestał wysyłania komunikatów. Organ ten stwierdził również, że bank nie zgłosił naruszenia ochrony danych organowi ochrony danych i osobie, której dane dotyczą, w odpowiednim czasie.Link
1131WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-03-106000Azienda sanitaria provinciale di CaltanissettaArt. 5 RODO, Art. 6 RODO, Art. 12 RODO, Art. 15 RODO, Art. 37 RODO, Art. 2-ter Codice della privacyWłoski organ ochrony danych nałożył na Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta grzywnę w wysokości 6 000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, poprosiła administratora danych, w kontekście postępowania sądowego, o przesyłanie wszelkiej korespondencji w tej sprawie wyłącznie na jej prywatną skrzynkę poczty elektronicznej. Niemniej jednak administrator wysłał komunikaty na służbowy adres poczty elektronicznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto osoba, której dane dotyczą, zażądała dostępu do swoich danych. Administrator danych nie spełnił jednak tego żądania w należyty sposób. W toku postępowania wyjaśniającego organ ochrony danych ustalił również, że zakład opieki zdrowotnej nie powiadomił organu ochrony danych o nazwisku i danych kontaktowych nowego inspektora ochrony danych oraz nie zaktualizował ich na swojej stronie internetowej.Link
1130HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-04-138000RAMONA FILMS, S.L.Art. 13 RODO, Art. 22 (2) LSSIHiszpański organ ochrony danych (AEPD) ukarał RAMONA FILMS, S.L. grzywną za niedopełnienie obowiązku zapewnienia zgodności polityki prywatności firmy z wymogami Art. 13 RODO. W szczególności, strona internetowa zawierała nieaktualne informacje i odwoływała się do nieobowiązujących przepisów. Ponadto organ ochrony danych stwierdził uchybienia w stosowaniu plików cookie. Pierwotna grzywna w wysokości 10 000 EUR została zmniejszona do 8 000 EUR ze względu na natychmiastową zapłatę i przyznanie się do winy.Link
1129HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-04-11150000BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A.Art. 6 RODO, Art. 32 RODOHiszpański organ ochrony danych (DPA) nałożył na BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A. grzywnę w wysokości 150 000 EUR. Klient firmy złożył skargę do organu ochrony danych, ponieważ jego umowa na dostawę energii elektrycznej została zmieniona bez jego zgody. Spowodowało to zwiększenie dostaw energii elektrycznej. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych ustalił, że oszust podał się za osobę, której dane dotyczą, podając jej imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny. W ten sposób był w stanie zmienić umowę osoby, której dane dotyczą. Według organu ochrony danych, administrator nie sprawdził odpowiednio tożsamości oszusta przed zmianą umowy i z powodu braku wystarczających środków bezpieczeństwa, nie upewnił się, że pytający jest rzeczywiście osobą, której dane dotyczą.Link
1128HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-04-181800FLORAQUEEN FLOWERING THE WORLD S.L.Art. 58 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych ukarał firmę FLORAQUEEN FLOWERING THE WORLD S.L. grzywną za nieprzekazanie informacji wymaganych przez organ ochrony danych w trakcie dochodzenia. Pierwotna grzywna w wysokości 3 000 EUR została obniżona do 1 800 EUR dzięki natychmiastowej płatności i uznaniu winy.Link
1127WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-03-1010000Azienda USL Toscana CentroArt. 5 (1) a), f) RODO, Art. 9 RODO, Art. 32 RODOWłoski organ ochrony danych (Garante) nałożył na Azienda USL Toscana Centro grzywnę w wysokości 10 000 EUR. Organ ochrony danych wszczął dochodzenie przeciwko administratorowi po tym, jak zgłosił on naruszenie ochrony danych zgodnie z art. 33 RODO. Administrator omyłkowo wysłał dokumentację medyczną pacjentów do niewłaściwych pacjentów. W związku z tym organ ochrony danych stwierdził, że zakład opieki zdrowotnej nie podjął wystarczających środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych.Link
1126RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2022-04-181000IKEA România S.R.L.Art. 12 (3) RODORumuński organ ochrony danych nałożył na IKEA România S.R.L. grzywnę w wysokości 1 000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do organu ochrony danych, że IKEA nie spełniła jej żądań dotyczących usunięcia danych osobowych osoby, której dane dotyczą, z jej konta użytkownika w IKEA w odpowiednim czasie. Organ ochrony danych stwierdził, że IKEA Romania naruszyła art. 12 ust. 3 RODO.Link
1125HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-04-12500Wspólnota mieszkaniowaArt. 5 (1) f) RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył grzywnę w wysokości 500 EUR na wspólnotę mieszkaniową. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej opublikował listę właścicieli zalegających z płatnościami. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady poufności i integralności określonej w art. 5 ust. 1 lit. f) RODO.Link
1124NiderlandyAutoriteit Persoonsgegevens (AP)2022-04-073700000Niderlandzka Administracja Podatkowa i CelnaArt. 5 (1) a), b), d), e) RODO, Art. 6 (1) RODO, Art. 32 (1) RODO, Art. 35 (2) RODONiderlandzki organ ochrony danych nałożył na niderlandzki urząd podatkowy i celny grzywnę w wysokości 3,7 mln EUR. Jest to najwyższa grzywna nałożona do tej pory przez niderlandzki organ ochrony danych. W ramach dochodzenia organ ochrony danych wykrył szereg naruszeń RODO. Urząd podatkowy i celny przez kilka lat prowadził listę, na której odnotowywał przypadki oszustw. Lista ta zawierała informacje o ponad 270 000 osób, w tym o nieletnich. W ramach prowadzenia listy administracja przetwarzała dane osobowe, takie jak dane dotyczące stanu zdrowia, obywatelstwa i dane osobowe dotyczące przestępstw. Organ ochrony danych wstępnie stwierdził, że administracja nie miała ważnej podstawy prawnej do przetwarzania danych zawartych w wykazie. Z tego powodu dane te były przetwarzane niezgodnie z prawem. Ponadto organ ten stwierdził, że informacje zawarte w wykazie były często nieprawidłowe, przez co duża liczba osób została fałszywie zarejestrowana jako potencjalni oszuści. Ponadto dochodzenie wykazało, że prowadzenie tej listy prowadziło do dyskryminacji niektórych osób, ponieważ ryzyko oszustwa było określane na podstawie narodowości i wyglądu osób, których dane dotyczą, między innymi na podstawie innych czynników. Na przykład darowizny na rzecz meczetów uznawano za czynnik ryzyka oszustwa. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że administracja naruszyła swój obowiązek wynikający z RODO, polegający na wdrożeniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewnią właściwą ochronę gromadzonych przez nią danych osobowych. W rzeczywistości administracja nieodpowiednio zabezpieczyła dane osobowe. Organ ochrony danych stwierdził również, że administracja naruszyła zasadę ograniczenia przechowywania, przechowując dane przez dłuższy czas wbrew okresowi przechowywania ustalonemu dla danych osobowych w wykazie. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że przetwarzanie danych zawartych w wykazie nie było niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań przez administrację. Przetwarzanie danych było zatem nieproporcjonalne. Administracja nie określiła również w wystarczający sposób celów przetwarzania danych, naruszając tym samym zasadę ograniczenia celu. Wysokość grzywny przedstawia się następująco: 1 mln EUR za naruszenie art. 5 (1) a) RODO i art. 6 (1) RODO; 750 000 EUR za naruszenie art. 5 (1) b) RODO 750 000 EUR za naruszenie art. 5 (1) d) RODO; 250 000 EUR za naruszenie art. 5 (1) e) RODO; 500 000 EUR za naruszenie art. 32 (1) RODO; 450 000 EUR za naruszenie art. 32 (1) RODO; 450 000 EUR za naruszenie art. 35 (2) RODO.
Link Link
1123WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-02-101500Studio Colli Aniene Verderocca S.r.l.Art. 12 (3) RODO, Art. 14 RODO, Art. 15 RODO, Art. 17 RODO, Art. 21 RODOWłoski organ ochrony danych nałożył na Studio Colli Aniene Verderocca S.r.l. grzywnę w wysokości 1 500 EUR. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do organu ochrony danych w związku z niezamówioną reklamą telefoniczną. Ponadto osoba, której dane dotyczą, stwierdziła, że nie otrzymała odpowiedzi na swój wniosek o udzielenie informacji i usunięcie danych dotyczących przetwarzania jej danych osobowych.Link
1122WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-02-105000Arte del vivere S.r.l.Art. 12 RODO, Art. 17 RODO, Art. 157 Codice della privacyWłoski organ ochrony danych nałożył na spółkę Arte del vivere S.r.l. grzywnę w wysokości 5 000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do organu ochrony danych, ponieważ jej dane osobowe zostały opublikowane na stronie internetowej www.mondoshiatsu.com prowadzonej przez administratora. Osoba, której dane dotyczą, została automatycznie włączona do portalu Shiatsu po odbyciu rocznego szkolenia Shiatsu. Ponieważ jednak nigdy nie pracował w tej dziedzinie, wielokrotnie prosił o usunięcie swoich danych. Administrator nie spełnił jednak żądania, mimo że obiecał usunąć dane.Link
1121BelgiaGegevensbeschermingsautoriteit (GBA)2022-04-017500PrzedsiębiorstwoArt. 5 (1) a) RODO, Art. 6 (1) f) RODO, Art. 15 RODO, Art. 17 RODO, Art. 18 RODO, Art. 21 RODO, Art. 28 RODOBelgijski organ ochrony danych nałożył na pewną firmę grzywnę w wysokości 7 500 EUR. Były dyrektor zarządzający złożył skargę na firmę do organu ochrony danych. W związku ze zwolnieniem z pracy były dyrektor zarządzający usunął wszystkie dane ze służbowego laptopa przed oddaniem sprzętu technicznego. Według dyrektora, usunięte zostały jedynie dane prywatne, takie jak prywatna skrzynka e-mail. Firma stwierdziła jednak, że dyrektor usunął zarówno dane prywatne, jak i związane z pracą. Następnie firma przywróciła dane, które wcześniej znajdowały się na laptopie. Z tego powodu były dyrektor zarządzający zwrócił się o skorzystanie z prawa do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Przedsiębiorstwo odrzuciło jednak ten wniosek. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych stwierdził, że firma naruszyła swój obowiązek wynikający z RODO, polegający na przyznaniu byłemu dyrektorowi zarządzającemu możliwości skorzystania z tych praw. Ponadto organ ten stwierdził, że ze względu na brak ważnej podstawy prawnej w momencie przywracania danych firma przetwarzała je niezgodnie z prawem.Link
1120RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2022-04-07500Stowarzyszenie właścicieli nieruchomościArt. 58 (1) a), e) RODORumuński organ ochrony danych osobowych (ANSPDCP) ukarał grzywną w wysokości 500 EUR stowarzyszenie właścicieli nieruchomości za nieprzekazanie informacji, o które zwrócił się organ ochrony danych w trakcie dochodzenia.Link
1119NiderlandyAutoriteit Persoonsgegevens (AP)2022-02-24565000Ministerstwo Spraw Zagranicznych NiderlandówArt. 13 (1) e) RODO, Art. 32 (1) RODONiderlandzki urząd ds. ochrony danych osobowych nałożył na niderlandzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych grzywnę w wysokości 565 000 EUR. W ramach prowadzonego dochodzenia organ ten stwierdził, że w krajowym systemie informacji wizowej (NVIS) występowały istotne braki w zakresie bezpieczeństwa. Jest to szczególnie poważne, ponieważ w ciągu ostatnich trzech lat Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpatrywało średnio 530 000 wniosków wizowych rocznie, w związku z czym dane osobowe przetwarzane w trakcie rozpatrywania wniosków były nieodpowiednio zabezpieczone. Dane te obejmowały informacje wrażliwe, takie jak odciski palców, imię i nazwisko, adres, miejsce zamieszkania, kraj urodzenia, cel podróży i obywatelstwo. Z powodu nieodpowiednich środków bezpieczeństwa dostęp do tych danych mogły uzyskać osoby nieuprawnione. Według agencji DPA, Ministerstwo Spraw Zagranicznych od pewnego czasu wiedziało o błędach w zabezpieczeniach systemu wizowego. Pomimo tej wiedzy, ministerstwo nie dostosowało na czas środków bezpieczeństwa. Z tego powodu organ uznał, że ministerstwo dopuściło się rażącego zaniedbania. Organ ochrony danych stwierdził również, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie poinformowało w odpowiedni sposób osób ubiegających się o wizy, że ich dane osobowe zostaną udostępnione innym podmiotom.Link Link
1118BelgiaGegevensbeschermingsautoriteit (GBA)2022-04-0420000Ambuce Rescue TeamArt. 5 RODO, Art. 6 RODO, Art. 9 RODOBelgijski organ ochrony danych osobowych nałożył na Ambuce Rescue Team grzywnę w wysokości 20 000 EUR. Grzywna ta jest powiązana z grzywnami nałożonymi na Brussels Airport Charleroi i Brussels Airport Zaventem. W związku z pandemią wirusa Covid 19 lotniska użyły kamer termowizyjnych, aby odfiltrować osoby o temperaturze ciała przekraczającej 38 stopni. Osoby odfiltrowane były następnie proszone o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące ewentualnych objawów koronawirusa. W tym procesie kwestionariusze były dostarczane przez Ambuce Rescue Team. Organ ochrony danych stwierdził w szczególności, że nie istniała ważna podstawa prawna do przetwarzania tych danych zdrowotnych. Dane dotyczące zdrowia są szczególną kategorią danych w rozumieniu art. 9 RODO. Mogą one być przetwarzane tylko w wyjątkowych przypadkach zgodnie z art. 9 (2) RODO. Jednym z takich wyjątkowych przypadków jest przetwarzanie ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego. W tym celu jednak przetwarzanie musi być oparte na wyraźnej normie prawnej. W omawianych przypadkach przetwarzanie odbywało się na podstawie protokołu, który nie spełniał tych wymogów.Link
1117BelgiaGegevensbeschermingsautoriteit (GBA)2022-04-04100000Port lotniczy Bruksela Charleroi
Art. 5 (1) a), b) RODO, Art. 6 (1) c) RODO, Art. 6 (3) RODO, Art. 9 (2) i) RODO, Art. 12 (1) RODO, Art. 13 (1) c) RODO, Art. 13 (2) e) RODO, Art. 35 (1), (7) RODO
Belgijski organ ochrony danych (DPA) nałożył na lotnisko Charleroi w Brukseli grzywnę w wysokości 100 000 EUR. Organ ten wszczął dochodzenie przeciwko lotnisku w związku z doniesieniami mediów na temat monitorowania temperatury osób przebywających na lotnisku. W związku z pandemią koronawirusa lotnisko używało kamer termowizyjnych do odfiltrowania osób, których temperatura ciała przekraczała 38 stopni. Osoby odfiltrowane musiały następnie odpowiedzieć na pytania dotyczące ewentualnych objawów koronawirusa. Organ ochrony danych zauważył w szczególności, że lotnisko nie miało ważnej podstawy prawnej do przetwarzania tych danych zdrowotnych. Dane zdrowotne stanowią dane wrażliwe zgodnie z art. 9 RODO. Mogą one być przetwarzane tylko w wyjątkowych przypadkach zgodnie z art. 9 (2) RODO. Jednym z takich wyjątkowych przypadków jest przetwarzanie ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego. W tym celu jednak przetwarzanie musi być oparte na wyraźnej normie prawnej. W omawianej sprawie przetwarzanie odbywało się na podstawie protokołu, który nie spełniał tych wymogów. Ponadto organ ochrony danych stwierdził braki w ocenie skutków dla ochrony danych. Co więcej, lotnisko nie poinformowało odpowiednio osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych.Link
1116BelgiaGegevensbeschermingsautoriteit (GBA)2022-04-04200000Port lotniczy Bruksela Zaventem
Art. 5 (1) c) RODO, Art. 6 (1) e) RODO, Art. 9 (2) g) RODO, Art. 12 RODO, Art. 13 (1) c) RODO, Art. 13 (2) e) RODO, Art. 35 (1), (3), (7) b) RODO
Belgijski organ ochrony danych (DPA) nałożył na lotnisko Zaventem w Brukseli grzywnę w wysokości 200 000 EUR. Organ ten wszczął dochodzenie przeciwko lotnisku w związku z doniesieniami mediów na temat monitorowania temperatury osób przebywających na lotnisku. W związku z pandemią koronawirusa lotnisko używało kamer termowizyjnych w celu odfiltrowania osób z temperaturą ciała przekraczającą 38 stopni. Osoby odfiltrowane musiały następnie odpowiedzieć na pytania dotyczące ewentualnych objawów koronawirusa. Organ ochrony danych zauważył w szczególności, że lotnisko nie miało ważnej podstawy prawnej do przetwarzania tych danych zdrowotnych. Dane zdrowotne stanowią dane wrażliwe zgodnie z art. 9 RODO. Mogą one być przetwarzane tylko w wyjątkowych przypadkach zgodnie z art. 9 (2) RODO. Jednym z takich wyjątkowych przypadków jest przetwarzanie ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego. W tym celu jednak przetwarzanie musi być oparte na wyraźnej normie prawnej. W omawianej sprawie przetwarzanie odbywało się na podstawie protokołu, który nie spełniał tych wymogów. Ponadto organ ochrony danych stwierdził braki w ocenie skutków dla ochrony danych. Co więcej, lotnisko nie poinformowało odpowiednio osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych.Link
1115IrlandiaData Protection Commission (DPC)2022-04-05463000Bank IrlandiiArt. 32 RODO, Art. 33 RODO, Art. 34 RODOIrlandzki organ ochrony danych (DPA) ukarał Bank of Ireland grzywną w wysokości 463 000 EUR. Na mocy art. 33 RODO bank zgłosił organowi ochrony danych 22 przypadki naruszenia ochrony danych. W ramach prowadzonego dochodzenia organ ochrony danych ustalił, że bank przekazał fałszywe informacje do Centralnego Rejestru Kredytowego z powodu pomylenia danych dotyczących rachunków klientów banku. Błąd ten mógł mieć potencjalnie negatywny wpływ na zdolność kredytową osób, których dane dotyczą. Organ ochrony danych stwierdził, że do naruszenia danych osobowych doszło z powodu nieodpowiednich środków technicznych i organizacyjnych ze strony banku. Ponadto bank nie poinformował niezwłocznie osób, których dane dotyczą, oraz organu ochrony danych o naruszeniu danych.Link Link
1114DaniaDatatilsynet2022-04-051300000Danske BankArt. 5 (2) RODODuński organ ochrony danych nałożył na Danske Bank grzywnę w wysokości 1,3 mln euro. Organ ten wszczął dochodzenie przeciwko bankowi po tym, jak poinformował on, że ma problem z usuwaniem danych osobowych. W trakcie dochodzenia organ ten ustalił, że bank nie udokumentował zasad usuwania i przechowywania danych osobowych w ponad 400 systemach. W związku z tym bank nie był w stanie udowodnić, że takie zasady, wymagane na mocy RODO, istniały. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie obowiązku rozliczalności banku na mocy art. 5 ust. 2 RODO.Link
1113GrecjaHellenic Data Protection Authority (HDPA)2022-03-092000Szkoła języków obcychArt. 5 (1) a) RODO, Art. 5 (2) RODO, Art. 13 RODOGrecki organ ochrony danych nałożył na pracodawcę (właściciela prywatnej szkoły języków obcych) grzywnę w wysokości 2 000 EUR. Pracownik, który pracuje w szkole jako nauczyciel języków obcych, złożył skargę do organu ochrony danych osobowych na swojego pracodawcę. Powodem skargi było to, że administrator danych kontynuował stałe monitorowanie pracownika podczas kursów online za pośrednictwem platformy "Zoom", pomimo jego sprzeciwu. W związku z tym organ ochrony danych stwierdził, że administrator naruszył obowiązek przestrzegania prawa podmiotu danych do sprzeciwu. Ponadto, organ ochrony danych stwierdził, że administrator nie poinformował odpowiednio osoby, której dane dotyczą, o przetwarzaniu jej danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO.Link Link
1112SzwecjaDatainspektionen2022-03-28720000 Klarna Bank ABArt. 5 (1) a) RODO, Art. 5 (2) RODO, Art. 12 (1) RODO, Art. 13 (2) f) RODO, Art. 14 (2) g) RODOSzwedzki urząd ochrony danych osobowych nałożył na Klarna Bank AB grzywnę w wysokości 720 000 EUR. Klarna jest firmą finansową, która na różne sposoby przetwarza dużą ilość danych osobowych. W ramach prowadzonego dochodzenia organ ochrony danych ustalił, że Klarna nie wywiązywała się należycie ze swoich obowiązków informacyjnych. Na przykład, Klarna nie przedstawiła na swojej stronie internetowej wystarczających informacji na temat celu i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych. Ponadto, jeśli chodzi o przekazywanie danych szwedzkim i zagranicznym agencjom kredytowym, Klarna podała niepełne informacje o odbiorcach danych osobowych. Klarna nie dostarczyła również informacji o państwach trzecich, do których przekazywane są dane osobowe. Wreszcie, organ ochrony danych stwierdził, że Klarna w niewystarczającym stopniu informowała osoby, których dane dotyczą, o ich prawach wynikających z RODO.Link Link
1111RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2022-03-282000 Condor SAArt. 32 (1), (2), (4) RODORumuński organ ochrony danych osobowych nałożył na firmę Condor SA karę w wysokości 2 000 EUR. U administratora nastąpiło naruszenie, w wyniku którego osoby nieuprawnione uzyskały dostęp do kilku dokumentów zawierających dane osobowe pracowników i byłych pracowników, takie jak miejsce pracy, nazwisko, imię, stanowisko, wynagrodzenie i dane bankowe. W trakcie postępowania wyjaśniającego organ ochrony danych stwierdził, że administrator nie podjął odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniłyby ochronę danych osobowych.Link
1110RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2022-03-252000Kaufland Romania SCSArt. 15 (3) RODORumuński organ ochrony danych osobowych nałożył na Kaufland Romania SCS grzywnę w wysokości 2 000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do organu ochrony danych w związku z niezastosowaniem się przez administratora do jej prośby o dostarczenie kopii nagrań z systemu monitoringu wizyjnego, na których osoba, której dane dotyczą, mogła być widoczna. W toku postępowania organ ustalił, że administrator danych naruszył obowiązek udzielenia informacji, zwłaszcza że nagrania były dostępne.Link
1109CyprGrafeío Epitrópou Dedoménon Prosopikoú Charaktíra2022-03-215000English School staff union (ESSA)Art. 32 RODOCypryjski organ ochrony danych nałożył na związek zawodowy pracowników szkoły angielskiej (ESSA) grzywnę w wysokości 5 000 EUR. Szkoła powiadomiła organ ochrony danych o naruszeniu ochrony danych zgodnie z art. 33 RODO. Nauczyciel, będący również członkiem związku zawodowego, wykorzystał adresy e-mail rodziców uczniów do celów innych niż te, dla których adresy te zostały pierwotnie zebrane. Organ ochrony danych stwierdził, że związek zawodowy pracowników nie podjął odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia ochrony danych osobowych i zapobiegania takim incydentom.Link
1108CyprGrafeío Epitrópou Dedoménon Prosopikoú Charaktíra2022-03-224000English School CyprusArt. 32 RODOCypryjski organ ochrony danych nałożył na English School in Cyprus grzywnę w wysokości 4 000 EUR. Szkoła zgłosiła naruszenie ochrony danych do organu ochrony danych na mocy art. 33 RODO Nauczyciel wykorzystał adresy e-mail rodziców uczniów do celów innych niż te, do których adresy e-mail zostały pierwotnie zebrane. Organ ochrony danych stwierdził, że szkoła nie podjęła odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia ochrony danych osobowych i zapobiegania takim incydentom.Link
1107GrecjaHellenic Data Protection Authority (HDPA)2022-03-092000PracodawcaArt. 5 (1) a) RODO, Art. 5 (2) RODO, Art. 13 RODOGrecki organ ochrony danych nałożył na pracodawcę grzywnę w wysokości 2 000 EUR. Pracownik złożył skargę w związku z nieprzestrzeganiem przez pracodawcę prawa pracownika do sprzeciwu. Pracownik sprzeciwił się ciągłemu monitorowaniu jego kursów online oferowanych za pośrednictwem aplikacji zoom. Pracodawca jednak kontynuował monitoring. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że pracodawca nie potrafił podać wystarczającej podstawy prawnej do przetwarzania danych.Link
1106DaniaDatatilsynet2022-03-256700Duńskie Narodowe Centrum Genomu Art. 36 RODODuński organ ochrony danych nałożył na Duńskie Narodowe Centrum Genomu grzywnę w wysokości 6 700 EUR. Centrum przeprowadziło ocenę skutków dla ochrony danych, która ujawniła okoliczności mogące stanowić wysokie ryzyko dla praw osób, których dane dotyczą. Organ ochrony danych nałożył grzywnę, ponieważ centrum przetwarzało dane osobowe bez uprzedniej konsultacji z organem ochrony danych, mimo że ocena skutków ujawniła wysokie ryzyko dla osób, których dane dotyczą. Ośrodek zastosował się do wszystkich żądań organu ochrony danych i wykazał się dobrą współpracą z tym organem.Link Link
1105PolskaUrząd ochrony danych osobowych (UODO)2022-01-1953000PIKA Sp. z o.o.Art. 28 (3) c), f) RODO, Art. 32 (1), (2) RODOPolski organ ochrony danych nałożył na PIKA Sp. z o.o. karę pieniężną w wysokości 53 000 EUR. Kara ta jest związana z karą nałożoną na Fortum Marketing and Sales Polska S.A.. PIKA działała na rzecz Fortum jako podmiot przetwarzający dane. Naruszenie danych nastąpiło w momencie wprowadzania przez PIKA zmian w środowisku informatycznym firmy. W ramach tej zmiany została utworzona dodatkowa baza danych klientów Fortum. Serwer, na którym przechowywana była baza danych, nie posiadał jednak wystarczających zabezpieczeń, dlatego osoby nieuprawnione mogły uzyskać dostęp do tych danych. Organ ochrony danych stwierdził również, że PIKA nie dokonała pseudonimizacji i szyfrowania danych. Ponadto, PIKA do testowania zmian w systemie wykorzystywała prawdziwe dane klientów, a nie dane testowe. Z tego powodu organ stwierdził, że PIKA nie podjęła odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia ochrony danych osobowych.Link Link
1104PolskaUrząd ochrony danych osobowych (UODO)2022-01-191000000Fortum Marketing and Sales Polska S.A.Art. 5 (1) f) RODO, Art 24 (1) RODO, Art. 25 (1) RODO, Art. 28 (1) RODO, Art. 32 (1), (2) RODOUrząd Ochrony Danych Osobowych nałożył na Fortum Marketing and Sales Polska S.A. karę w wysokości 1 mln EUR. Firma zgłosiła naruszenie ochrony danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z Art. 33 RODO. W trakcie dochodzenia Urząd Ochrony Danych Osobowych ustalił, że nieupoważnione osoby uzyskały dostęp do danych klientów i wyłudziły je. Naruszenie danych nastąpiło w momencie wprowadzenia zmiany w środowisku informatycznym firmy. Zmiany dokonał podmiot przetwarzający dane. W ramach tej zmiany utworzono dodatkową bazę danych klientów Fortum. Serwer, na którym przechowywana była baza danych, nie posiadał jednak wystarczających zabezpieczeń, dlatego osobom nieupoważnionym udało się uzyskać dostęp do danych. Organ ochrony danych ustalił również, że podmiot przetwarzający nie dokonał pseudonimizacji i szyfrowania danych. Ponadto, do testowania zmian w systemie podmiot przetwarzający używał prawdziwych danych klientów, a nie danych testowych. Z tego powodu organ ochrony danych stwierdził, że administrator nie podjął odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia ochrony danych osobowych. Ponadto, organ ochrony danych stwierdził, że administrator byłby zobowiązany do monitorowania pracy podmiotu przetwarzającego w celu zapewnienia ciągłej gwarancji ochrony danych osobowych.Link Link
1103NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Brema2022-03-031900000BREBAU GmbHArt. 5 (1) RODO, Art. 6 (1) RODO, Art. 9 RODOOrgan ochrony danych osobowych w Bremie nałożył karę w wysokości 1,9 mln EUR na spółdzielnię mieszkaniową BREBAU GmbH. Spółka BREBAU GmbH przetwarzała ponad 9 500 zbiorów danych dotyczących potencjalnych lokatorów bez ważnej podstawy prawnej. W szczególności organ ochrony danych stwierdził, że administrator przetwarzał szczególnie wrażliwe dane w rozumieniu art. 9 RODO. Przykładowo, administrator bezprawnie przetwarzał informacje o kolorze skóry, pochodzeniu etnicznym, przynależności religijnej, orientacji seksualnej i stanie zdrowia osób, których dane dotyczą. Spółka BREBAU GmbH celowo ignorowała również prośby osób, których dane dotyczą, o zapewnienie przejrzystości w zakresie przetwarzania ich danych. Nakładając grzywnę, organ ochrony danych wziął pod uwagę, jako okoliczność obciążającą, nadzwyczajną głębokość naruszenia podstawowego prawa do ochrony danych. Ponieważ jednak BREBAU GmbH w pełni współpracował podczas dochodzenia, podjął wysiłki w celu złagodzenia szkód, samodzielnie wyjaśnił fakty i zapewnił, że takie naruszenia nie będą się powtarzać, wysokość grzywny mogła zostać obniżona.Link
1102WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-02-102000Gmina GuidizzoloArt. 5 (1) a), c) RODO, Art. 6 RODO, Art. 2-ter Codice della privacyGmina opublikowała na swojej stronie internetowej informacje o sprawie sądowej, w tym dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz informacje zawodowe osoby, której dane dotyczą.Link
1101WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-02-1010000Scanshare S.r.l. Art. 28 (2) RODO, Art. 32 RODOWłoski organ ochrony danych osobowych nałożył na Scanshare S.r.l. grzywnę w wysokości 10 000 EUR. Kara ta jest związana z grzywną nałożoną na Region Toskanii. Region ten stwierdził, że nieumyślnie opublikował dane osobowe 3 548 osób ubiegających się o stanowiska asystentów administracyjnych. Dane te dotyczyły informacji, które kandydaci podali w ramach testu wstępnej selekcji. Organizację testu preselekcyjnego powierzono Scanshare. Z powodu błędu popełnionego przez Scanshare, błędnie opublikowano adres URL, pod którym można było obejrzeć dane osobowe i wyniki testu.Link
1100WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-02-1010000Region Toskania Art. 5 RODO, Art. 6 RODO, Art. 2-ter Codice della privacyWłoski organ ochrony danych nałożył na region Toskania (administrator danych) grzywnę w wysokości 10 000 EUR. Administrator powiadomił organ ochrony danych o naruszeniu ochrony danych zgodnie z art. 33 RODO. Administrator stwierdził, że nieumyślnie opublikował dane osobowe 3 548 osób ubiegających się o stanowiska asystentów administracyjnych. Dane te dotyczyły informacji, które kandydaci udostępnili w ramach testu wstępnego. Region przez pomyłkę opublikował adres URL, pod którym można było zapoznać się z danymi osobowymi i wynikami testu.Link
1099WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-02-103500Azienda socio sanitaria territoriale Melegnano e della Martesana Art. 5 (1) f) RODO, Art. 9 RODOWłoski organ ochrony danych (Garante) nałożył grzywnę w wysokości 3 500 EUR na Azienda socio sanitaria territoriale Melegnano e della Martesana. Organ ochrony danych wszczął dochodzenie przeciwko administratorowi danych po tym, jak zgłosił on do niego naruszenie ochrony danych. Pacjent omyłkowo otrzymał dokumentację medyczną i kliniczną innego pacjenta w swojej cyfrowej dokumentacji medycznej.Link
1098WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-02-1020000000Clearview Al.Art. 5 (1) a), b), e) RODO, Art. 6 RODO, Art. 9 RODO, Art. 12 RODO, Art. 13 RODO, Art. 14 RODO, Art. 15 RODO, Art. 27 RODOWłoski urząd ochrony danych nałożył na amerykańską firmę Clearview AI grzywnę w wysokości 20 mln euro po ujawnieniu, że stosowała ona techniki nadzoru biometrycznego na terytorium Włoch. Firma jest właścicielem bazy danych zawierającej ponad 10 miliardów zdjęć twarzy z całego świata. Firma oferuje usługę wyszukiwania, która umożliwia tworzenie profili na podstawie danych biometrycznych pobranych z obrazów. Profile mogą być wzbogacone o informacje związane z tymi zdjęciami, takie jak znaczniki zdjęć i geolokalizacja. Organ ochrony danych wszczął dochodzenie w sprawie firmy po tym, jak okazało się, że Clearview - wbrew początkowym twierdzeniom - umożliwia również wyszukiwanie obywateli i mieszkańców Włoch. Organ ten stwierdził, że dane osobowe zawarte w bazie danych firmy były przetwarzane niezgodnie z prawem i bez ważnej podstawy prawnej. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że firma naruszyła kilka zasad RODO. Na przykład, firma naruszyła zasadę przejrzystości, nie informując odpowiednio użytkowników o przetwarzaniu ich danych. Clearview naruszyła również zasadę ograniczenia celu, przetwarzając dane użytkowników do celów innych niż te, dla których zostały one udostępnione online. Wreszcie, naruszyła zasadę ograniczenia przechowywania danych, nie określając okresu ich przechowywania.Link Link
1097IslandiaPersónuvernd2022-03-087000Hörpu tónlistar- og ráðstefnuhúss ohf.Art. 5 (1) c) RODO, Art. 6 RODOIslandzki organ ochrony danych nałożył karę w wysokości 7000 euro na Hörpu tónlistar- og ráðstefnuhúss ohf. Organ ochrony danych otrzymał skargę dotyczącą gromadzenia przez przedsębiorstwo informacji o numerze dowodu osobistego i dacie urodzenia w ramach elektronicznego zakupu biletów. Incydent miał miejsce przed rozpoczęciem pandemii Covid-19, kiedy rejestracja danych osobowych w celu śledzenia kontaktów w kontekście wizyt na imprezach nie była jeszcze wymagana. Organ ochrony danych stwierdził, że gromadzenie danych w celu wystawienia biletu nie byłoby konieczne, ponieważ zawarcie umowy kupna byłoby możliwe nawet bez tego gromadzenia. Z tego powodu organ ochrony danych uznał, że przedsiębiorstwo naruszyło zasadę minimalizacji danych.Link
1096RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2022-03-102000Operatorul Briza Land S.R.L.Art. 15 RODORumuński organ ochrony danych osobowych (ANSPDCP) nałożył na spółkę Operatorul Briza Land S.R.L. grzywnę w wysokości 2 000 EUR. Administrator nie udzielił właściwej odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji.Link
1095WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-02-1010000Costampress S.p.A. Art. 5 (1) a) RODO, Art. 12 RODO, Art. 13 RODOFirma pozostawiła aktywne konto poczty elektronicznej osoby, której dane dotyczą, nawet po ustaniu jej zatrudnienia i nie przekazała wystarczających informacji na ten temat.Link
1094IrlandiaData Protection Commission (DPC)2022-03-1517000000Meta Platforms Ireland LimitedArt. 5 (2) RODO, Art. 24 (1) RODOIrlandzki organ ochrony danych nałożył na Meta Platforms Ireland Limited (dawniej Facebook Ireland Limited) karę w wysokości 17 mln EUR. Decyzja została podjęta na podstawie dwunastu powiadomień o naruszeniach ochrony danych, które miały miejsce między 7 czerwca 2018 r., a 4 grudnia 2018 r. Wynik dochodzenia organ ujawnił, że Meta naruszyła art. 5 (2) RODO i art. 24 (1) RODO. W toku dochodzenia organ stwierdził, że Meta nie wykazała, że podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych użytkowników z UE. Postępowanie w sprawie grzywny dotyczyło transgranicznego przetwarzania danych, dlatego też decyzja podlegała procedurze współdecydowania na mocy art. 60 RODO z udziałem wszystkich pozostałych europejskich organów nadzorczych jako współdecydentów. Mimo że dwa europejskie organy ochrony danych zgłosiły zastrzeżenia do projektu decyzji organu irlandzkiego, ostatecznie osiągnięto konsensus. W związku z tym decyzja organu irlandzkiego odzwierciedla zbiorowe poglądy pozostałych europejskich organów ochrony danych.Link
1093ChorwacjaAgencija za zaštitu osobnih
podataka (AZOP)
2022-03-0889250Firma handlowa (nazwa w tej chwili niedostępna)Art. 32 (1) b), Art. 32 (1) d) RODO, Art. 32 (2) RODO, Art. 32 (4) RODOFirma handlowa, tj. administrator danych, zgłosiła naruszenie danych osobowych do organu ochrony danych osobowych, informując, że jej pracownicy nagrali telefonem komórkowym materiał z monitoringu, co było nieuprawnione i sprzeczne z wewnętrznymi aktami i instrukcjami firmy. Nagranie zostało upublicznione poprzez wyciek do mediów społecznościowych, a następnie do innych mediów. Organ ochrony danych ustalił, że administrator danych nie podjął odpowiednich działań, by zapobiec stworzeniu tego nagrania przez swoich pracowników. Mimo że spółka podjęła pewne działania, takie jak przyjęcie wewnętrznych aktów dotyczących dostępu do nagrań z monitoringu wizyjnego, przeszkolenie pracowników i wdrożenie oświadczeń o zachowaniu poufności, organ ustalił, że spółka nie zapewniła - ani przed, ani po ujawnieniu nieautoryzowanego nagrania - odpowiednich organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa w celu zminimalizowania ryzyka takiego lub podobnego naruszenia danych. Ponadto, administrator danych nie monitorował ani nie sprawdzał regularnie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych wdrożonych w celu zachowania poufności, integralności i dostępności danych osobowych. W związku z tym organ ochrony danych nałożył grzywnę w wysokości 675 000,00 HRK za niepodjęcie odpowiednich środków technicznych i wyjaśnił, że grzywna ta powinna mieć również ogólne skutki prewencyjne i zwiększać świadomość administratorów danych i podmiotów przetwarzających dane w zakresie obowiązków dotyczących przetwarzania danych.Link
1092ChorwacjaAgencija za zaštitu osobnih
podataka (AZOP)
2022-03-08124245Przedsiębiorstwo energetyczne (nazwa w tej chwili niedostępna)Art. 15 (3) RODOUkarane przedsiębiorstwo energetyczne jest właścicielem stacji benzynowych i sprzedaje klientom paliwa. Podmiotem danych jest klient, który złożył skargę konsumencką dotyczącą nieprawidłowego odmierzania, a w konsekwencji pobierania opłat za tankowane paliwo na jednej ze stacji benzynowych. Osoba, której dane dotyczą, zwróciła się o kopię swoich danych osobowych, tj. kopię nagrania z monitoringu wizyjnego dotyczącego określonego czasu i obszaru. Przedsiębiorstwo energetyczne uzasadniło odrzucenie wniosku tym, że: (i) brakiem pisemnego wniosku właściwych organów o dostarczenie materiału filmowego, (ii) brakiem uzasadnionego celu żądania oraz (iii) twierdzeniem, że dostarczenie kopii materiału filmowego wpłynęłoby negatywnie na prawa i wolności personelu stacji oraz innych klientów. Po przekazaniu klientowi ogólnej opinii organu ochrony danych osobowych w sprawie obowiązku administratorów danych do udostępniania nagrań z monitoringu osobom, których dane zostały na nich sfilmowane, przedsiębiorstwo energetyczne poinformowało klienta o braku możliwości udostępnienia nagrań, ponieważ archiwa nagrań z monitoringu są usuwane po siedmiu dniach. W związku z naruszeniem podstawowych praw osoby, której dane dotyczą, organ ochrony danych nałożył karę w wysokości 940 000,00 HRK. W wyjaśnieniu dotyczącym wysokości grzywny zauważono, że organ ochrony danych wziął pod uwagę nie tylko pośrednie szkody poniesione przez klienta, ale także potencjalne zyski finansowe firmy, która pośrednio uniknęła szkód, jakie mogłyby powstać w trakcie sporu konsumenckiego, oraz fakt, że usuwając materiał filmowy, firma wyeliminowała potencjalnie ważne dowody.Link
1091NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Saksonia-Anhalt2020-10-24200Osoba fizyczna Art. 5 RODO, Art. 32 RODOOrgan ochrony danych osobowych w Saksonii-Anhalt nałożył na osobę fizyczną grzywnę w wysokości 200 EUR. Administrator robił zdjęcia pojazdów oraz, w niektórych przypadkach, ich kierowców i przesyłał je w niezaszyfrowanej formie pocztą elektroniczną do miasta Magedburg w ramach zgłoszeń o naruszeniach przepisów ruchu drogowego.Link
1090HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-02-231500WORLDWIDE CLASSIC CARS NETWORK S.L. Art. 5 (1) c) RODO, Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na WORLDWIDE CLASSIC CARS NETWORK S.L. grzywnę w wysokości 1 500 EUR. Administrator zainstalował kamery monitoringu wizyjnego, które między innymi obejmowały również część przestrzeni publicznej. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych. Ponadto, administrator nie wywiązał się z obowiązku właściwego informowania o monitoringu wizyjnym.Link
1089NiderlandyAutoriteit Persoonsgegevens (AP)2022-01-14525000DPG Media Magazines B.V.Art. 12 (2) RODONiderlandzki organ ochrony danych nałożył na DPG Media Magazines B.V. grzywnę w wysokości 525 000 EUR. Do organu ochrony danych wpłynęło kilka skarg dotyczących sposobu, w jaki administrator rozpatrywał wnioski klientów. Klienci, którzy chcieli dowiedzieć się, jakiego rodzaju dane osobowe przechowuje administrator, lub chcieli, aby ich dane zostały usunięte, musieli najpierw przesłać lub załadować dowód tożsamości. Organ ochrony danych ustalił, że przesłanie dowodu tożsamości nie było konieczne do celów rozpatrzenia wniosku. Ponadto proces wysyłania korespondencji stanowił dla osób, których dane dotyczą, nadmierną przeszkodę w wykonywaniu ich praw.Link Link
1088FinlandiaTietosuojavaltuutetun Toimisto2021-12-265000Klinika medycznaArt. 5 (1) a) RODO, Art. 12 (1), (2), (3), (4) RODO, Art. 13 (1), (2) RODO, Art. 15 (1), (3) RODO, Art. 25 RODOFiński urząd ochrony danych osobowych nałożył na klinikę medyczną grzywnę w wysokości 5 000 EUR. Klient tej kliniki złożył skargę do organu ochrony danych, że nie otrzymał od kliniki dostępu do swojej dokumentacji medycznej po złożeniu wniosku o udzielenie informacji. Ponadto klinika nie poinformowała w odpowiedni sposób swoich klientów o przetwarzaniu danych osobowych. W szczególności organ ochrony danych zwrócił uwagę na fakt, że klinika nie informowała swoich klientów o zakresie, w jakim działała jako administrator danych w odniesieniu do danych pacjentów generowanych w ramach prowadzonej przez nią działalności.Link
1087HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-02-231200FRUTAS Y VERDURAS LOS CAMPEONES, S.L. Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na FRUTAS Y VERDURAS LOS CAMPEONES, S.L. grzywnę w wysokości 1 000 EUR. Administrator zainstalował system monitoringu wizyjnego, jednak nie umieścił znaków informujących o stosowaniu monitoringu wizyjnego.Link
1086HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-02-223000Prowadzący hotelArt. 5 (1) c) RODO, Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na operatora hotelu grzywnę w wysokości 3 000 EUR. Administrator zainstalował kamery monitoringu, które obejmowały m.in. przestrzeń publiczną i część hotelowego basenu. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych. Ponadto administrator nie wywiązał się z obowiązku właściwego poinformowania o monitoringu wizyjnym.Link
1085PolskaUrząd ochrony danych osobowych (UODO)2022-01-19117000Santander Bank Polska S. A. Art. 34 (1) RODOPolski organ ochrony danych ukarał Santander Bank Polska S.A. grzywną w wysokości 118 000 EUR za niepowiadomienie osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych. Byłemu pracownikowi banku udało się uzyskać nieuprawniony dostęp do bazy danych usług elektronicznych. Pozwoliło to m.in. na uzyskanie dostępu do danych wielu klientów Santander. Ze względu na wysokie ryzyko dla danych osób, których dane dotyczą, bank byłby zobowiązany do poinformowania ich o naruszeniu danych. Jednakże bank celowo tego zaniechał i nadal twierdził, że nie będzie przestrzegał tego obowiązku w przyszłości. Organ ochrony danych zauważył, że stanowiło to poważną ingerencję w życie osób, których dane dotyczą, ponieważ nie miały one możliwości podjęcia odpowiednich kroków w celu ochrony swoich praw.Link Link
1084HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-02-221000MALAGATROM, S.L.U.Art. 58 (2) RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył na MALAGATROM, S.L.U. grzywnę w wysokości 1 000 EUR za niezastosowanie się do nakazu wydanego przez organ ochrony danych.Link
1083RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2022-02-223000IAMSAT Muntenia SAArt. 12 RODO, Art. 13 RODO, Art. 21 RODORumuński organ ochrony danych nałożył na IAMSAT Muntenia SA grzywnę w wysokości 3 000 EUR. Organ ochrony danych wszczął dochodzenie w następstwie skargi byłego pracownika, który twierdził, że administrator nadal przetwarzał jego dane osobowe nawet po rozwiązaniu umowy o pracę w 2020 r. Osoba, której dane dotyczą, oświadczyła wcześniej, że nie wyraża zgody na dalsze wykorzystywanie jej adresu e-mail oraz że sprzeciwia się przetwarzaniu jej danych osobowych przez administratora lub/i przez osoby trzecie po rozwiązaniu umowy o pracę. W toku postępowania wyjaśniającego organ ochrony danych ustalił również, że administrator nie poinformował swoich pracowników, w tym osoby, której dane dotyczą, z wyprzedzeniem i w sposób wyczerpujący o przetwarzaniu ich danych osobowych przez system monitoringu wizyjnego w miejscu pracy.Link
1082RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2022-02-221000Spółka prawa cywilnego "Sabou, Burz & Cuc"Art. 5 (1) a), b), c), f) RODO, Art. 5 (2) RODO, Art. 6 RODORumuński organ ochrony danych ukarał grzywną w wysokości 1 000 EUR spółkę prawa cywilnego "Sabou, Burz & Cuc". Organ ten wszczął dochodzenie po tym, jak klient złożył skargę, że administrator opublikował jego dane osobowe w grupie WhatsApp, z której korzystało kilku prawników zrzeszonych w stowarzyszeniu prawników, bez jego uprzedniej zgody. Organ ochrony danych stwierdził, że administrator przetwarzał dane bez ważnej podstawy prawnej, ponieważ opublikował je w celu innym niż pierwotnie uzgodniony z osobą, której dane dotyczą.Link
1081HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-02-211000Właściciel sklepuArt. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych osobowych (AEPD) ukarał właściciela sklepu grzywną w wysokości 1000 euro za niedostarczenie znaków informacyjnych o monitoringu CCTV w placówce.Link
1080HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-02-211500RESTATURANTE FUENTEBRO, S.C.Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na firmę RESTATURANTE FUENTEBRO, S.C. grzywnę w wysokości 1 500 EUR za brak znaków informacyjnych o nadzorze za pomocą kamer monitoringu w zakładzie.Link
1079HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-02-182500Osoba fizycznaArt. 5 (1) c) RODO, Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na osobę fizyczną grzywnę w wysokości 2 500 EUR. Administrator danych zainstalował w swoim domu kamery monitoringu, które między innymi obejmowały również przestrzeń publiczną i sąsiednie nieruchomości. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych. Ponadto znaki informacyjne dotyczące nadzoru wideo były zamazane, a przez to mało czytelne. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie obowiązku informowania zgodnie z art. 13 RODO.Link
1078WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-01-2740000T.S.M. s.r.l.Art. 13 RODO, Art. 15 RODO, Art. 21 RODO, Art. 157 Codice della privacy, Art. 166 (2) Codice della privacyWłoski organ ochrony danych nałożył na spółkę T.S.M. s.r.l. grzywnę w wysokości 40 000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do organu ochrony danych osobowych na firmę, która nie spełniła jej żądań dotyczących usunięcia jej danych i sprzeciwu wobec przyszłego przetwarzania jej danych osobowych.Link
1077GrecjaHellenic Data Protection Authority (HDPA)2022-02-1530000ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.Art. 12 (1), (2) RODO, Art. 15 (1) RODOGrecki organ ochrony danych nałożył grzywnę w wysokości 30 000 EUR na organizację LΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. Osoba, której dane dotyczą, która uległa wypadkowi samochodowemu na terenie należącym do organizacji, złożyła skargę na organizację do organu ochrony danych osobowych. Organizacja posiadała system nadzoru wideo który, między innymi, zarejestrował wypadek samochodowy. W związku z wypadkiem osoba, której dane dotyczą, zwróciła się do organizacji o udostępnienie jej nagrań. Jednak organizacja nie spełniła tego żądania.Link
1076WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-01-272000Prywatny klub "Ruian"Art. 5 (1) c) RODO, Art. 13 RODOWłoski urząd ochrony danych osobowych (Garante) nałożył na prywatny klub "Ruian" grzywnę w wysokości 2 000 EUR. Administrator zainstalował kamery monitoringu wizyjnego, które między innymi obejmowały również przestrzeń publiczną. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych. Ponadto, administrator nie poinformował odpowiednio o przetwarzaniu danych przez monitoring wideo, a tym samym naruszył obowiązek informacyjny.Link
1075WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-01-131000 A.S.L. Napoli 1 CentroArt. 5 rodo, Art. 6 RODO, Art. 2-ter Codice della privacyWłoski organ ochrony danych (Garante) nałożył na A.S.L. Napoli 1 Centro grzywnę w wysokości 1 000 EUR. Pracownik urzędu zdrowia złożył skargę do organu ochrony danych przeciwko temu urzędowi. Organ służby zdrowia opublikował na swojej stronie internetowej komunikat prasowy zawierający dane osobowe osoby, której dane dotyczą, oraz informacje o postępowaniu dyscyplinarnym. Organ służby zdrowia uważał, że publikacja była zgodna z prawem, ponieważ osoba, której dane dotyczą, przekazała już te informacje prasie, która z kolei opublikowała reportaż na ten temat. Organ ochrony danych stwierdził jednak, że organ ten nadal potrzebuje ważnej podstawy prawnej do publikacji, niezależnie od tego, czy informacje te zostały już opublikowane w innych mediach.Link
1074HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-02-166000Osoba fizycznaArt. 6 (1) a) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na osobę fizyczną grzywnę w wysokości 6 000 euro. Osoba, której dane dotyczą, wniosła skargę przeciwko administratorowi danych za opublikowanie na stronie internetowej zdjęć siebie w bikini bez uprzedniego upoważnienia. Podmiot danych pierwotnie umieścił zdjęcia siebie w bikini na platformie z używanymi rzeczami Vinted, gdzie oferował bikini na sprzedaż.Link
1073HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-02-112000000Amazon Road Transport Spain S.L.Art. 6 (1) RODO, Art. 10 RODO, Art. 10 LOPDGDDHiszpański organ ochrony danych (AEPD) ukarał firmę Amazon Road Transport Spain S.L. grzywną w wysokości 2 000 000 EUR. Do AEPD wpłynęła skarga związku zawodowego na firmę. Przy zatrudnianiu kierowców Amazon Road wymagał zaświadczeń potwierdzających niekaralność. Amazon Road uważała, że zaświadczenia te nie podlegają art. 10 RODO. Jednakże, wbrew interpretacji Amazon Road, AEPD stwierdził, że dane te podlegają pod art. 10 RODO. Podczas dochodzenia AEPD stwierdził, że przetwarzanie tych danych w konsekwencji nie było zgodne z wymogami art. 10 RODO. Z tego powodu organ ochrony danych doszedł do wniosku, że firma Amazon Road przetwarzała dane dotyczące niekaralności bez ważnej podstawy prawnej.Link
1072WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-01-131000Villa Masi Residenza per anzianiArt. 13 RODOBrak informacji na temat stosowania systemów monitoringu wizyjnego w placówce opiekuńczej.Link
1071HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-02-141600RECLAMADOR, S.L.Art. 17 RODO, Art. 21 LSSIHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył grzywnę na RECLAMADOR, S.L. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do AEPD przeciwko administratorowi danych w związku z tym, że administrator nadal wysyłał jej reklamy SMS-owe, mimo że zażądała ona usunięcia swoich danych, a administrator potwierdził ich usunięcie. Grzywna składa się proporcjonalnie z 1000 EUR za naruszenie Art. 17 GDPR i 1000 EUR za naruszenie Art. 21 LSSI. Pierwotna grzywna w wysokości 2 000 EUR została zmniejszona do 1 800 EUR ze względu na natychmiastową i dobrowolną zapłatę.Link
1070NorwegiaDatatilsynet2022-02-015000Etterforsker1 Gruppen ASArt. 6 (1) RODONorweski organ ochrony danych (Datatilsynet) ukarał Etterforsker1 Gruppen AS grzywną w wysokości 5 000 EUR. Administrator danych przeprowadził kontrolę kredytową osoby fizycznej, mimo że nie było ku temu podstawy prawnej.Link
1069PolskaUrząd ochrony danych osobowych (UODO)2021-12-014000Pactum Poland Sp. z o.o.Art. 31 RODO, Art. 58 (1) e) RODOGrzywna za brak odpowiedzi na wnioski o dalsze informacje od organu nadzorczego w odpowiednim czasie po naruszeniu ochrony danych.Link
1068WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-01-1314000Azienda sanitaria unica regionale MarcheArt. 5 (1) f) RODO, Art. 32 RODO, Art. 35 RODOWłoski organ ochrony danych (DPA) nałożył na Azienda sanitaria unica regionale Marche grzywnę w wysokości 14 000 EUR. Organ ochrony danych wszczął dochodzenie przeciwko departamentowi zdrowia po doniesieniach medialnych o niedociągnięciach w systemie wykorzystywanym do gromadzenia i zarządzania danymi dotyczącymi badań przesiewowych na obecność koronawirusa. Departament zdrowia korzystał z aplikacji, która generowała kody QR dla osób, które zostały przebadane na obecność koronawirusa. Kod QR był generowany w oparciu o progresywne kryterium, a nie w sposób losowy. Każdej osobie przypisany był więc numer. Z tego powodu osoby nieuprawnione mogły zmienić cyfrę i uzyskać dostęp do profilu innej osoby, a tym samym do jej danych osobowych. Organ ochrony danych stwierdził, że urząd zdrowia nie wdrożył odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka, na jakie narażone były osoby, których dane dotyczą.Link
1067WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-01-134000Medicina & Lavoro s.r.l.Art. 12 (3) RODO, Art. 15 RODOBrak terminowej odpowiedzi na wniosek osoby, której dane dotyczą, o dostęp do jej danych.Link
1066WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-12-161000Università Telematica Internazionale UninettunoArt. 5 (1) c) RODOWłoski organ ochrony danych nałożył na Università Telematica Internazionale Uninettuno grzywnę w wysokości 1 000 EUR. Jeden z profesorów złożył skargę do organu ochrony danych osobowych na tę instytucję edukacyjną. Profesor ubiegał się o stanowisko na uniwersytecie i w tym celu przesłał swoje CV. Następnie uczelnia opublikowała je bez zaczernienia pewnych danych osobowych, które dotyczyły jego sfery osobistej. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych.Link
1065WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2022-01-137500Azienda Sanitaria Locale FrosinoneArt. 5 (1) a) RODO, Art. 12 RODO, Art. 13 RODOWłoski organ ochrony danych (DPA) nałożył na Azienda Sanitaria Locale Frosinone grzywnę w wysokości 7 500 EUR. W trakcie dochodzenia przeciwko tej placówce medycznej Garante stwierdziła, że jej polityka prywatności wykazywała istotne braki. Na przykład placówka wskazała kilka celów przetwarzania danych, ale nie zawsze podawano odpowiednie podstawy prawne do ich przetwarzania. Podane podstawy prawne były często nieprawidłowe lub sprzeczne. Ponadto placówka nie podała wystarczających informacji na temat okresu przechowywania zgromadzonych danych.Link
1064WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-12-1620000FCA Italy s.p.a.Art. 12 RODOWłoski organ ochrony danych nałożył na FCA Italy s.p.a. grzywnę w wysokości 20 000 EUR. Były klient administratora zwrócił się do niego o przekazanie mu stenogramów rozmów telefonicznych pomiędzy nim, a działem obsługi klienta, z którym wcześniej kontaktował się w sprawie nieprawidłowego działania przyrządów w jednym z jego pojazdów, a także dokumentów dotyczących tej sprawy. Administrator nie spełnił jednak tego żądania.Link
1063WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-12-16100000Ubi Banca spaArt. 5 (1) a), c) RODOWłoski organ ochrony danych nałożył na Ubi Banca spa (obecnie Intesa Sanpaolo spa) grzywnę w wysokości 100 000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do organu ochrony danych osobowych w związku z otrzymaniem od administratora danych listu z napisem na kopercie "anomalie kredytowe Chieti". Pismo nie zawierało jednak przypomnienia o płatności, a jedynie informacje o przejrzystości usług bankowych i finansowych. Z tego powodu organ ochrony danych uznał, że administrator naruszył zasady legalności i przejrzystości oraz zasadę minimalizacji danych. W końcu określenie na kopercie mogło umożliwić osobom trzecim uzyskanie informacji o sytuacji finansowej odbiorcy, niezależnie od zawartości koperty.Link
1062HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-02-0710000PINTODIS, S.L.Art. 5 (1) c) RODOHiszpański organ ochrony danych ukarał PINTODIS, S.L. grzywną w wysokości 10 000 EUR. Administrator danych zainstalował kilka kamer wideo, które obejmowały również miejsca spożywania posiłków i przebieralnie swoich pracowników. Hiszpański organ ochrony danych stwierdził, że administrator naruszył zasadę minimalizacji danych, ponieważ tak rozległy nadzór nie był konieczny.Link
1061HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-02-042000Osoba fizycznaArt. 6 (1) a) RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył na osobę fizyczną grzywnę w wysokości 2.000 euro. Osoba ta opublikowała na Twitterze materiały audiowizualne z procesu sądowego bez uzyskania zgody świadków i stron procesu, które można było na nich zobaczyć.Link
1060HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-02-071000Prowadzący kawiarnięArt. 5 (1) c) RODOW kawiarni zastosowano kamery CCTV, które zarejestrowały również przestrzeń publiczną na zewnątrz, co stanowiło naruszenie tzw. zasady minimalizacji danych.Link
1059HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-02-01900000TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U.Art. 5 (1) f) RODOHiszpański urząd ochrony danych osobowych ukarał TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. grzywną w wysokości 900 000 euro. Czterech klientów spółki Telefónica złożyło skargi do organu ochrony danych. W trakcie dochodzenia organ ten ustalił, że oszuści, kontaktując się z firmą Telefónica, podawali się za osoby, których dane dotyczą, i żądali kopii ich kart SIM. Dzięki temu mogli oni zawierać umowy na koszt osób, których dane dotyczyły, oraz dokonywać różnych przelewów. Według organu ochrony danych osobowych, Telefónica nie zweryfikowała odpowiednio tożsamości oszustów przed wydaniem kart SIM i nie upewniła się, że pytający są rzeczywiście posiadaczami kart SIM.Link
1058HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-02-01200000XFERA MÓVILES, S.A.Art. 5 (1) f) RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył na spółkę XFERA MÓVILES, S.A. grzywnę w wysokości 200.000 EUR. Dwóch klientów spółki Xfera złożyło skargi do organu ochrony danych. W toku dochodzenia organ ten ustalił, że oszuści, kontaktując się ze spółką Xfera, podawali się za osoby, których dane dotyczą, i żądali kopii ich kart SIM. Dzięki temu mogli oni zawierać umowy na koszt osób, których dane dotyczyły, i dokonywać różnych przelewów. Według organu ochrony danych osobowych Xfera nie sprawdziła w odpowiedni sposób tożsamości oszustów przed wydaniem kart SIM i nie upewniła się, że pytający są rzeczywiście posiadaczami kart SIM.Link
1057HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-02-01700000Orange Espagne S.A.U.Art. 5 (1) f) RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył na Orange Espagne S.A.U. grzywnę w wysokości 700 000 euro. Dwóch klientów Orange Espagne złożyło skargi do organu ochrony danych. W toku dochodzenia organ ten ustalił, że oszuści, kontaktując się z Orange Espagne, podawali się za osoby, których dane dotyczą, i żądali kopii ich kart SIM. Dzięki temu mogli oni zawierać umowy na koszt osób, których dane dotyczą, oraz dokonywać różnych przelewów. Według organu ochrony danych osobowych, Orange Espagne nie zweryfikowała odpowiednio tożsamości oszustów przed wydaniem kart SIM i nie upewniła się, że pytający są rzeczywiście posiadaczami kart SIM.Link
1056HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-02-0170000ORANGE ESPAÑA VIRTUAL, S.L.Art. 5 (1) f) RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył na ORANGE ESPAÑA VIRTUAL, S.L. grzywnę w wysokości 70.000 EUR. Dwóch klientów Orange España Virtual złożyło skargi do organu ochrony danych. W toku dochodzenia organ ten ustalił, że oszuści, kontaktując się z Orange España Virtual, podawali się za osoby, których dane dotyczą, i żądali kopii ich kart SIM. W ten sposób mogli oni zawierać umowy na koszt osób, których dane dotyczyły, oraz dokonywać różnych przelewów. Zdaniem organu ochrony danych osobowych, Orange España Virtual przed wydaniem kart SIM nie zweryfikowała w odpowiedni sposób tożsamości oszustów i nie upewniła się, że pytający są rzeczywiście posiadaczami kart SIM.Link
1055HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-02-013940000Vodafone España, S.A.U.Art. 5 (1) f) RODO, Art. 5 (2) RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył na Vodafone España, S.A.U. grzywnę w wysokości 3,94 mln euro. Dziewięciu klientów Vodafone złożyło skargi do organu ochrony danych. W trakcie dochodzenia organ ten ustalił, że oszuści, kontaktując się z Vodafone, podawali się za osoby, których dane dotyczą, i zażądali kopii ich kart SIM. Dzięki temu mogli oni zawierać umowy na koszt osób, których dane dotyczą, i dokonywać różnych przelewów. Według organu ochrony danych, Vodafone nie zweryfikował odpowiednio tożsamości oszustów przed wydaniem kart SIM i nie upewnił się, że pytający są rzeczywiście posiadaczami kart SIM, ze względu na brak wystarczających środków bezpieczeństwa.Link
1054WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-12-1710000ASL LatinaArt. 5 (1) f) RODO, Art. 6 RODO, Art. 9 RODOWłoski organ ochrony danych (Garante) ukarał ASL Latina grzywną w wysokości 10 000 EUR. Administrator omyłkowo wysłał dokumenty zawierające dane zdrowotne osoby, której dane dotyczą, do niezaangażowanej strony trzeciej.Link
1053HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-02-04300000SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROSArt. 6 RODO, Art. 17 RODO, Art. 28 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) ukarał SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS. grzywną w wysokości 300.000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, otrzymywała od administratora e-maile marketingowe, mimo że była wpisana na listę osób wykluczonych z reklam (lista Robinsona). Wysyłanie e-maili było kontynuowane nawet po tym, jak osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia swoich danych.Link
1052HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-02-04900Osoba fizycznaArt. 5 (1) c) RODOBezprawne użycie kamer monitoringu wizyjnego, które monitorowały również fragmenty przestrzeni publicznej (naruszenie zasady minimalizacji danych).Link
1051BelgiaGegevensbeschermingsautoriteit (GBA)2022-02-02250000IAB EuropeArt. 5 (1) a) RODO, Art. 5 (2) RODO, Art. 6 (1) RODO, Art. 9 (1), (2) RODO, Art. 12 (1) RODO, Art. 13 RODO, Art. 14 RODO, Art. 24 (1) RODO, Art. 30 RODO, Art. 31 RODO, Art. 32 (1), (2) RODO, Art. 37 RODOBelgijski organ ochrony danych nałożył na IAB Europe karę w wysokości 250 tys. euro. Organ ochrony danych otrzymał kilka skarg przeciwko IAB Europe od 2019 roku. W kontekście tej skargi kwestionowano głównie zgodność "Transparency & Consent Framework (TCF)" z RODO. TCF został opracowany przez IAB w celu promowania zgodności z RODO przez organizacje korzystające z protokołu OpenRTB. Protokół OpenRTB jest protokołem dla "licytacji w czasie rzeczywistym", która jest zautomatyzowaną aukcją online profili użytkowników w celu sprzedaży i zakupu powierzchni reklamowej w Internecie. Kiedy użytkownicy odwiedzają stronę internetową, na której znajduje się miejsce na reklamę, firmy technologiczne, za pośrednictwem zautomatyzowanego systemu aukcyjnego, mogą w czasie rzeczywistym składać oferty dotyczące tego miejsca na reklamę w celu wyświetlenia spersonalizowanej reklamy. Kiedy użytkownicy odwiedzają stronę internetową po raz pierwszy, pojawia się interfejs, za pomocą którego mogą wyrazić zgodę na gromadzenie i udostępnianie swoich danych osobowych lub sprzeciwić się różnym rodzajom przetwarzania. Jako część TCF, podczas tego procesu pojawia się narzędzie do zarządzania zgodą. Narzędzie to umożliwia użytkownikowi wyrażenie sprzeciwu wobec niektórych rodzajów przetwarzania danych. TCF rejestruje preferencje użytkownika za pośrednictwem tego narzędzia, generując ciąg znaków TC i wysyłając go do wszystkich partnerów uczestniczących w systemie OpenRTB. Na podstawie tego łańcucha TC tworzone są profile użytkowników, które następnie przekazywane są reklamodawcom. W ten sposób staje się dla nich widoczne, na jakiego rodzaju przetwarzanie danych użytkownicy wyrazili zgodę. W ramach dochodzenia przeciwko IAB, organ ochrony danych stwierdził szereg naruszeń RODO. Stwierdził on, że ciągi TC stanowiły już dane osobowe, a zatem IAB musiał mieć podstawę prawną do przetwarzania tych danych. IAB nie było jednak w stanie wykazać żadnej takiej podstawy prawnej. Ponadto IAB nie informowała w odpowiedni sposób użytkowników o funkcjonowaniu TCF. Na przykład, informacje dostarczone użytkownikom były zbyt ogólne i niejasne, aby mogli oni zrozumieć zakres przetwarzania danych. Co więcej, IAB nie prowadziła rejestru swoich działań związanych z przetwarzaniem danych, nie wyznaczyła inspektora ochrony danych, jak również nie przeprowadziła oceny skutków w zakresie ochrony danych.Link i Link
1050NiemcyOrgan ochrony danych osobowych Hamburga2020Pomiędzy 50-100RestauracjaArt. 32 RODOW celu zwalczania pandemii Covid 19, pewna restauracja opublikowała otwartą listę, na której goście musieli wpisywać swoje dane kontaktowe. Fakt, że lista była jawna, umożliwiał dostęp do tych danych nieupoważnionym osobom trzecim.Link
1049NiemcyOrgan ochrony danych osobowych Hamburga2020Pomiędzy 50-100RestauracjaArt. 32 RODOW celu zwalczania pandemii Covid 19, pewna restauracja opublikowała otwartą listę, na której goście musieli wpisywać swoje dane kontaktowe. Fakt, że lista była jawna, umożliwiał dostęp do tych danych nieupoważnionym osobom trzecim.Link
1048NiemcyOrgan ochrony danych osobowych Hamburga2020Pomiędzy 50-100RestauracjaArt. 32 RODOW celu zwalczania pandemii Covid 19, pewna restauracja opublikowała otwartą listę, na której goście musieli wpisywać swoje dane kontaktowe. Fakt, że lista była jawna, umożliwiał dostęp do tych danych nieupoważnionym osobom trzecim.Link
1047HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-02-022000ASESORES DE SEGURIDAD PRIVADA, S.L.Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył na ASESORES DE SEGURIDAD PRIVADA, S.L. grzywnę w wysokości 2.000 EUR. Organ ochrony danych skrytykował, że administrator nie poinformował w wystarczającym stopniu osoby, której dane dotyczą, o przetwarzaniu danych, jak wymaga tego art. 13 RODO.Link
1046NiemcyOrgan ochrony danych osobowych Hamburga202013000PrzedsiębiorstwoArt. 26 (2) RODOOrgan ochrony danych z Hamburga nałożył na przedsiębiorstwo grzywnę w wysokości 13.000 euro. Osoba fizyczna zarezerwowała kurs w przedsiębiorstwie i uczestniczyła w nim, ale nie uiściła opłaty za kurs. Jakiś czas później zgłosił się na kurs w innej firmie należącej do tej samej spółki matki i tam został odrzucony. Jako powód podano, że nadal ma zaległości wobec firmy, w której kursach już uczestniczyła. Po złożeniu skargi przez osobę fizyczną na przedsiębiorstwo, organ ochrony danych wszczął dochodzenie. Ustalił on, że przedsiębiorstwa te korzystały ze wspólnej bazy danych. Zwrócił uwagę, że prowadzenie wspólnej bazy danych klientów przez kilka prawnie niezależnych firm prowadzi do wspólnej odpowiedzialności zgodnie z art. 26 RODO. Zgodnie z art. 26 ust. 2 RODO, wymaga to umowy, która odzwierciedla odpowiednie rzeczywiste funkcje i relacje stron współodpowiedzialnych wobec osób, których dane dotyczą. Takie porozumienie jednak nie istniało.Link
1045NiemcyOrgan ochrony danych osobowych Hamburga2020NieznanaPrzedsiębiorstwoArt. 6 RODO, Art. 32 RODONiemiecki organ ochrony danych osobowych z Hamburga nałożył grzywnę na firmę, która prowadzi internetową giełdę, specjalizującą się w noszonej bielizny. Firma deklaruje, że gwarantuje stuprocentową anonimowość. Na platformie użytkownicy mogą zamieszczać zdjęcia bielizny. W większości przypadków do wykonania zdjęć użyto smartfonów lub innych urządzeń mobilnych. Aplikacje aparatów w smartfonach lub moduły GPS w aparatach fotograficznych często standardowo zapisują w pliku zdjęciowym obok właściwego obrazu dodatkowe informacje. Na podstawie tych danych możliwa jest dość dokładna lokalizacja. Kontrola przeprowadzona przez organ ochrony danych wykazała, że przedsiębiorstwo nie usunęło pozostałych informacji lub metadanych z przesłanych zdjęć. W związku z tym dane te można było wprowadzić do dowolnego serwisu mapowego i ustalić dokładną lokalizację miejsca, w którym zrobiono zdjęcie. Liczba osób, których dane dotyczyły, wynosiła około 760 kobiet w wieku od 18 do 50 lat. Z tego powodu organ ochrony danych stwierdził, że przedsiębiorstwo nie podjęło odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka, jakie stwarzało to dla osób, których dane dotyczyły. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że przedsiębiorstwo bezprawnie przetwarzało powiązane dane, przesyłając zdjęcia bez ich oczyszczenia.Link
1044NiemcyOrgan ochrony danych osobowych Hamburga20203000RestauracjaArt. 5 (1) c) RODONadmierne wykorzystanie monitoringu wizyjnego z naruszeniem zasady minimalizacji danych.Link
1043NiemcyOrgan ochrony danych osobowych Hamburga2020Pomiędzy 300-400Funkcjonariusz policjiArt. 5 RODO, Art. 6 RODOPolicjant zrobił zdjęcia oficjalnej prezentacji, które zawierały dane osobowe i udostępnił je w grupie Whats App.Link
1042NiemcyOrgan ochrony danych osobowych Hamburga2020Pomiędzy 300-400Funkcjonariusz policjiArt. 5 RODO, Art. 6 RODOPolicjant zrobił zdjęcia oficjalnej prezentacji, które zawierały dane osobowe i udostępnił je w grupie Whats App.Link
1041NiemcyOrgan ochrony danych osobowych Hamburga2020Pomiędzy 300-400Funkcjonariusz policjiArt. 5 RODO, Art. 6 RODOPolicjant zrobił zdjęcia oficjalnej prezentacji, które zawierały dane osobowe i udostępnił je w grupie Whats App.Link
1040NiemcyOrgan ochrony danych osobowych Hamburga2020Pomiędzy 400-600Funkcjonariusz policjiArt. 5 RODO, Art. 6 RODOFunkcjonariusz policji uzyskał dostęp do danych w policyjnej bazie danych do celów prywatnych badań.Link
1039NiemcyOrgan ochrony danych osobowych Hamburga2020Pomiędzy 400-600Funkcjonariusz policjiArt. 5 RODO, Art. 6 RODOFunkcjonariusz policji uzyskał dostęp do danych w policyjnej bazie danych do celów prywatnych badań.Link
1038NiemcyOrgan ochrony danych osobowych Hamburga2020Pomiędzy 400-600Funkcjonariusz policjiArt. 5 RODO, Art. 6 RODOFunkcjonariusz policji uzyskał dostęp do danych w policyjnej bazie danych do celów prywatnych badań.Link
1037NiemcyOrgan ochrony danych osobowych Hamburga2020400Funkcjonariusz policjiArt. 5 RODO, Art. 6 RODOFunkcjonariusz policji uzyskał dostęp do danych w policyjnej bazie danych do celów prywatnych badań.Link
1036NiemcyOrgan ochrony danych osobowych Hamburga2020300Funkcjonariusz policjiArt. 5 RODO, Art. 6 RODOFunkcjonariusz policji uzyskał dostęp do danych w policyjnej bazie danych do celów prywatnych badań.Link
1035NiemcyOrgan ochrony danych osobowych Hamburga202010000Clearview AI Inc.Art. 58 (1) RODOUrząd Ochrony Danych w Hamburgu nałożył na Clearview AI Inc. 10 000 EUR za niedostarczenie informacji, o które zwrócił się organ ochrony danych w trakcie dochodzenia.Link
1034NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Hesja2020Kara pięciocyfrowa (dokładnia kwota nieznana)KorporacjaArt. 12 (3) RODO, Art. 15 RODOBrak terminowej odpowiedzi na wniosek osoby, której dane dotyczą, o dostęp do jej danych.Link
1033NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Brandenburgia2020Kara trzycyfrowa (dokładnia kwota nieznana)Asystent medycznyArt. 6 (1) RODOAsystentka medyczna w gabinecie lekarskim zapisała w swoim telefonie komórkowym numer telefonu pacjenta, a następnie kontaktowała się z nim w celach prywatnych.Link
1032NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Brandenburgia2020Kara czterocyfrowa (dokładnia kwota nieznana)Prowadzący szkołę baletowąArt. 5 (1), (2) RODO, Art. 6 (1) RODO, Art. 7 (1) RODOProwadzący szkołę baletową opublikował na swojej stronie internetowej i Facebooku zdjęcia nieletnich uczniów bez zgody ich prawnych opiekunów.Link
1031NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Badenia-Wirtembergia20205000RestauracjaArt. 5 (1) c) RODONadmierne wykorzystanie monitoringu wizyjnego z naruszeniem zasady minimalizacji danych.Link
1030NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Hesja2019-113000Pracownik centrum testowania Covid 19Art. 5 (1) A) RODOPracownik centrum testowego Covid 19 wykorzystał dane testowanej osoby, aby skontaktować się z nią za pośrednictwem aplikacji WhatsApp w celach prywatnych.Link
1029NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Saara202010000RestauracjaArt. 5 (1) c) RODONadmierne wykorzystanie monitoringu wizyjnego z naruszeniem zasady minimalizacji danych.Link
1028NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Saara2020NieznanaFunkcjonariusz policjiArt. 5 RODO, Art. 6 RODOKilka przypadków, w których funkcjonariusze policji uzyskali dostęp do danych w policyjnej bazie danych do celów prywatnych badań.Link
1027WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-11-25200000Aimon SrlArt. 5 (1) a) RODO, Art. 6 (1) a) RODO, Art. 12 RODO, Art. 21 RODOWłoski organ ochrony danych nałożył na Aimon Srl grzywnę w wysokości 200 000 EUR. Dwie osoby, których dane dotyczą, złożyły do organu ochrony danych skargę na niezamówione wiadomości SMS od B&T S.p.A. W trakcie dochodzenia Garante odkryła, że B&T zleciła Aimonowi wysyłanie promocyjnych wiadomości SMS do potencjalnych klientów. Następnie Aimon zawarł umowy z innymi dostawcami, którzy z kolei zakupili swoje bazy danych od stron trzecich. Jak się okazało, inni dostawcy uzyskali dane osób, z którymi nawiązano kontakt, z niezweryfikowanych i nielegalnych list firm zagranicznych, z których część pochodziła z rejestracji na portalach informacyjnych lub w internetowych grach hazardowych. Organ ochrony danych stwierdził, że Aimon przetwarzał te dane niezgodnie z prawem.Link i Link
1026WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-11-25400000B&T S.p.A.Art. 5 (1) a) RODO, Art. 6 (1) a) RODO, Art. 12 RODO, Art. 13 RODO, Art. 14 RODO, Art. 21 RODOWłoski organ ochrony danych nałożył na B&T S.p.A. grzywnę w wysokości 400 000 euro. Dwa podmioty danych złożyły do organu ochrony danych skargę na niezamówione reklamy SMS-owe. Ponadto stwierdziły one, że nie mogły skorzystać z przysługującego im prawa do informacji i prawa do sprzeciwu. W trakcie dochodzenia Garante odkryła, że B&T zleciła firmie marketingowej wysyłanie promocyjnych wiadomości SMS do potencjalnych klientów. Firma marketingowa zaangażowała następnie innych dostawców, którzy z kolei nabyli swoje bazy danych od stron trzecich. Jak się okazało, inni dostawcy pozyskali dane osób, z którymi nawiązano kontakt, z niesprawdzonych i nielegalnych list firm zagranicznych, z których część pochodziła z rejestracji na portalach informacyjnych lub w loteriach internetowych. W tym kontekście urząd zwrócił uwagę, że firmy zlecające kampanie reklamowe muszą zawsze upewnić się, że zlecone im firmy działają prawidłowo, a dane konsumentów są wykorzystywane zgodnie z prawem.Link i Link
1025GrecjaHellenic Data Protection Authority (HDPA)2022-01-273200000OTE GroupArt. 32 RODOGrecki urząd ochrony danych nałożył na spółkę zależną Cosmote, OTE Group, grzywnę w wysokości 3,2 mln euro. Grupa OTE wniosła między innymi wkład w infrastrukturę bezpieczeństwa Cosmote. Cosmote zgłosiło naruszenie danych do urzędu ochrony danych zgodnie z art. 33 RODO. Haker zdołał przeniknąć do systemów Cosmote z powodu braku środków bezpieczeństwa i zdobył dane klientów. Skradzione dane zawierały poufne informacje od abonentów Cosmote, takie jak wiek, płeć i informacje o umowach. Incydent dotknął prawie 10 milionów osób. Z tego powodu organ ochrony danych stwierdził, że Grupa OTE nie wdrożyła odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa współmiernego do ryzyka dla osób, których dane dotyczą.Link
1024GrecjaHellenic Data Protection Authority (HDPA)2022-01-276000000Cosmote Mobile Telecommunications S.A.Art. 5 (1) a) RODO, Art. 5 (2) RODO, Art. 13 RODO, Art. 14 RODO, Art. 25 (1) RODO, Art. 26 RODO, Art. 28 RODO, Art. 35 (7) RODOGrecki organ ochrony danych nałożył na spółkę Cosmote Mobile Telecommunications S.A. grzywnę w wysokości 6 mln EUR. Cosmote zgłosił naruszenie ochrony danych do organu ochrony danych zgodnie z art. 33 RODO. Haker przeniknął do systemów administratora i pozyskał dane klientów Cosmote. Skradzione dane zawierały wrażliwe informacje od abonentów Cosmote, takie jak wiek, płeć i informacje o umowach. Incydent ten dotknął prawie 10 milionów osób. Z tego powodu urząd ochrony danych stwierdził, że firma Cosmote nie wdrożyła odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić prawidłowe przeprowadzenie procesu anonimizacji danych. Ponadto Cosmote nie przeprowadził wystarczającej oceny skutków dla ochrony danych i nie poinformował odpowiednio osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu ich danych. Wreszcie, organ ochrony danych stwierdził, że Cosmote nie uregulował w jasny sposób podziału ról w procesie przetwarzania danych ze swoją spółką zależną, OTE Group. Obliczając wysokość grzywny, organ ochrony danych w sposób obciążający wziął pod uwagę bardzo długi czas trwania naruszeń (6 lat), dużą liczbę osób, których dane dotyczą, a także fakt, że przez długi okres czasu nie wdrożono żadnych środków pseudonimizacji danych.Link
1023BelgiaGegevensbeschermingsautoriteit (GBA)2022-01-272800EU DisinfoLabArt. 5 (1) a), c), f) RODO, Art. 6 (1) RODO, Art. 9 RODO, Art. 12 RODO, Art. 14 RODO, Art. 30 RODO, Art. 32 RODO, Art. 35 RODOBelgijski organ ochrony danych (DPA) ukarał grzywną 2 700 euro organizację pozarządową EU DisinfoLab. W 2018 r. organizacja pozarządowa opublikowała analizę mającą na celu zidentyfikowanie możliwego politycznego pochodzenia tweetów krążących na temat szczególnie gorącej kontrowersji we Francji, "afery Benalla". Na potrzeby analizy organizacja przetworzyła dane 55 tys. kont na Twitterze, z których ponad 3300 zostało sklasyfikowanych jako polityczne. Uzyskane w ten sposób surowe dane zostały następnie opublikowane bez podjęcia minimalnych środków ostrożności, takich jak pseudonimizacja danych. Organ ochrony danych zauważył, że publikacja danych mogła potencjalnie narazić osoby, których dane dotyczą, na ryzyko dyskryminacji lub dyskredytacji z powodu niezanonimizowanego profilowania politycznego. Ponadto pliki zawierały również informacje o przekonaniach religijnych, pochodzeniu etnicznym lub orientacji seksualnej osób, których konta były analizowane. Z tego powodu organ ochrony danych stwierdził, że naruszono kilka obowiązków wynikających z RODO, takich jak zgodność z prawem przetwarzania danych, przejrzystość wobec osób, których dane dotyczą, oraz bezpieczeństwo danych.Link i Link
1022BelgiaGegevensbeschermingsautoriteit (GBA)2022-01-271200BadaczArt. 5 (1) a), c), f) RODO, Art. 6 (1) RODO, Art. 9 RODO, Art. 12 RODO, Art. 14 RODO, Art. 32 RODOBelgijski organ ochrony danych osobowych ukarał badacza grzywną w wysokości 1.200 euro. Kara ta została nałożona w związku z inną karą nałożoną na organizację pozarządową EU DisinfoLab. Badacz był zatrudniony w tej organizacji pozarządowej. W 2018 r. organizacja pozarządowa opublikowała analizę mającą na celu zidentyfikowanie możliwego politycznego pochodzenia tweetów krążących na temat szczególnie gorącej kontrowersji we Francji, "afery Benalla". Na potrzeby analizy organizacja przetworzyła dane 55 000 kont na Twitterze, z których ponad 3 300 zostało sklasyfikowanych jako polityczne. Uzyskane w ten sposób surowe dane zostały następnie opublikowane bez podjęcia minimalnych środków ostrożności, takich jak pseudonimizacja danych. Organ ochrony danych zauważył, że publikacja tych danych mogła potencjalnie narazić osoby, których dane dotyczą, na ryzyko dyskryminacji lub dyskredytacji z powodu niezanonimizowanego profilowania politycznego. Ponadto pliki zawierały również informacje o przekonaniach religijnych, pochodzeniu etnicznym lub orientacji seksualnej osób, których konta były analizowane. Z tego powodu organ ochrony danych stwierdził, że naruszono kilka obowiązków wynikających z RODO, takich jak zgodność z prawem przetwarzania danych, przejrzystość wobec osób, których dane dotyczą, oraz bezpieczeństwo danych.Link i Link
1021HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-01-315000INCOPROSOL, S.L.Art. 5 (1) c) RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył na INCOPROSOL, S.L. grzywnę w wysokości 5 000 EUR. Administrator nagrywał rozmowę telefoniczną z klientem bez uzyskania jego zgody.Link
1020HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-01-315000Cyrana España General S.L.Art. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) ukarał Cyrana España General S.L. grzywną w wysokości 5.000 EUR. Administrator danych wysłał fakturę osobie, której dane dotyczą, mimo że nie istniał żaden stosunek umowny.Link
1019HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-01-311500Wspólnota mieszkaniowaArt. 6 RODOStosowanie kamer CCTV w kompleksie budynków bez uzyskania zgody wszystkich właścicieli nieruchomości.Link
1018RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2022-02-011000SC Grupex 2000 SRLArt. 6 RODO, Art. 9 RODORumuński organ ochrony danych (ANSPDCP) nałożył na SC Grupex 2000 SRL grzywnę w wysokości 1 000 EUR. Administrator bezprawnie zamieszczał na swojej stronie internetowej filmy wideo z udziałem pacjentów.Link
1017WęgryNemzeti Adatvédelmiés Információszabadság Hivatal (NAIH)2021-12-03843PrawnikArt. 5 (1) a), b) RODO, Art. 6 (1) RODO, Art. 9 (1) RODOWęgierski organ ochrony danych nałożył na adwokata grzywnę w wysokości 843 EUR za nieuprawnione ujawnienie dokumentów zawierających dane osobowe jego klienta w toku postępowania karnego.Link
1016WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-12-1620000Corradi s.r.l.Art. 5 (1) a), c), e) RODO, Art. 13 RODO, Art. 157 Codice della privacyPrzedsiębiorstwo pozostawiło konto poczty elektronicznej osoby, której dane dotyczą, aktywne nawet po ustaniu jej zatrudnienia i automatycznie przekazywało przychodzące wiadomości e-mail. Firma nie dostarczyła wystarczających informacji na ten temat.Link
1015WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-12-1610000Centro di Medicina preventiva s.r.l.Art. 5 RODO, Art. 25 RODO, Art. 32 RODO, Art. 37 RODOWłoski organ ochrony danych (Garante) nałożył na Centro di Medicina preventiva s.r.l. grzywnę w wysokości 10.000 EUR. Administrator zgłosił naruszenie na podstawie art. 33 RODO w związku z cyberatakiem przeprowadzonym przez grupę hakerów. Podczas cyberataku hakerowi udało się uzyskać dostęp do listy danych pacjentów. Następnie haker opublikował na Twitterze tę listę, która zawierała dane osobowe, w tym dane wrażliwe, pacjentów oraz wyniki badań radiodiagnostycznych. Organ ochrony danych stwierdził, że administrator nie wdrożył odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Na przykład serwer centrum medycznego ujawnił żądane dane osobowe podczas zapytania bez sprawdzenia tożsamości i poświadczeń osoby składającej zapytanie, umożliwiając nieautoryzowane połączenia spoza centrum medycznego.Link
1014SzwecjaDatainspektionen2022-01-26152000Rada szpitala w UppsaliArt. 5 (1) f) RODO, Art. 32 (1) RODOSzwedzki organ ochrony danych nałożył na zarząd szpitala w Uppsali grzywnę w wysokości 152 000 EUR. Grzywna jest wynikiem dochodzenia przeprowadzonego przez władze regionu Uppsala (zarząd regionu i zarząd szpitala). Organ ochrony danych otrzymał dwa zgłoszenia incydentów dotyczących danych osobowych z regionu Uppsala. Incydenty dotyczyły wrażliwych danych osobowych dotyczących zdrowia, które były przekazywane w niezaszyfrowanej postaci do odbiorców w Szwecji i poza nią. Szpital Uniwersytecki w Uppsali wysyłał wiadomości e-mail zawierające dane pacjentów do pacjentów i nadawców w krajach trzecich bez szyfrowania. Ponadto administracja szpitala przechowywała wrażliwe dane osobowe w usłudze hostingowej poczty elektronicznej Outlook. Z tego powodu organ ochrony danych stwierdził, że zarząd szpitala nie podjął wystarczających środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem.Link i Link
1013SzwecjaDatainspektionen2022-01-2628500Zarząd regionalny w UppsaliArt. 32 (1) RODOSzwedzki organ ochrony danych nałożył na zarząd regionu Uppsala grzywnę w wysokości 28 500 EUR. Grzywna jest wynikiem dochodzenia przeprowadzonego w regionie Uppsala (zarząd regionalny i zarząd szpitala). Organ ochrony danych otrzymał dwa zgłoszenia o incydentach dotyczących danych osobowych z regionu Uppsala. Incydenty te dotyczyły wrażliwych danych osobowych dotyczących zdrowia, które zostały przekazane w niezaszyfrowanej formie odbiorcom w Szwecji i poza nią. Zarząd regionu przekazał wrażliwe dane osobowe i osobiste numery identyfikacyjne za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sama transmisja wiadomości e-mail była zaszyfrowana, ale informacje w nich zawarte nie. Przedmiotowe wiadomości e-mail zawierały dane pacjentów, które zostały automatycznie przesłane do odpowiednich administratorów służby zdrowia w regionie, jak również dane pacjentów, które zostały ręcznie przesłane do badaczy i lekarzy w regionie. Z tego powodu organ ochrony danych stwierdził, że zarząd regionu nie podjął odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem, na przykład.Link i Link
1012FinlandiaTietosuojavaltuutetun Toimisto2021-12-1652000Centrum ubezpieczeń komunikacyjnychArt. 5 (1) a), c) RODO, Art. 25 (2) RODOFiński organ ochrony danych nałożył na centrum ubezpieczeń komunikacyjnych grzywnę w wysokości 52 000 EUR. Administrator danych nadmiernie żądał danych pacjentów z systemu opieki zdrowotnej w celu rozpatrzenia roszczeń. Duża część tych danych nie była jednak niezbędna do rozpatrywania roszczeń. Przykładowo, organ ochrony danych stwierdził, że centrum ubezpieczeń pojazdów mechanicznych gromadziło również notatki z wizyt pacjentów w celu ustalenia, czy dostawca usług zdrowotnych wystawił rachunek za wizyty, które nie były związane z badaniem lub leczeniem obrażeń spowodowanych wypadkiem. Organ ochrony danych zauważył, że fińska ustawa o ubezpieczeniach komunikacyjnych nie uzasadnia bezpośredniego dostępu do wszystkich danych pacjenta, ale żądane informacje muszą być niezbędne do rozpatrzenia roszczenia. Z tego powodu organ uznał, że w praktyce doszło do naruszenia zasad legalności i przejrzystości, a także minimalizacji danych.Link i Link
1011FinlandiaTietosuojavaltuutetun Toimisto2021-12-166500Biuro podróżyArt. 5 (1) f) RODO, Art. 17 RODO, Art. 25 RODO, Art. 32 RODOFiński urząd ochrony danych osobowych nałożył na biuro podróży grzywnę w wysokości 6 500 EUR. Klient biura podróży poinformował organ ochrony danych o podejrzeniu, że firma może nie przetwarzać danych swoich klientów w sposób zgodny z zasadami ochrony danych. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych stwierdził, że biuro podróży nie zapewniło bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Przykładowo, formularze wniosków wizowych wypełniane przez klientów były publicznie dostępne na serwerze internetowym biura podróży. Formularz zawierał m.in. imię i nazwisko, dane kontaktowe i numer paszportu. Ponadto biuro podróży nie spełniło prośby klienta o usunięcie jego danych z systemu.Link i Link
1010WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-12-025000Azienda USL di ParmaArt. 5 (1) f) RODO, Art. 9 RODOWłoski organ ochrony danych (Garante) ukarał Azienda USL di Parma grzywną w wysokości 5.000 EUR. Pacjentka złożyła skargę do organu ochrony danych, ponieważ omyłkowo otrzymała w swojej dokumentacji medycznej dwa raporty z badań diagnostycznych przeprowadzonych na dwóch innych pacjentach.Link
1009IrlandiaData Protection Commission (DPC)2021-12-09110000Rada miasta i hrabstwa LimerickArt. 13 RODO, Art. 12 RODO, Art. 15 RODOIrlandzki organ ochrony danych nałożył na Radę miasta i hrabstwa Limerick grzywnę w wysokości 110 000 euro. W ramach dochodzenia organ ochrony danych przeprowadził kontrolę przetwarzania danych osobowych przez radę lub w jej imieniu z wykorzystaniem systemów nadzoru wideo, automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych, kamer noszonych na ciele i innych technologii, które mogą być wykorzystywane do monitorowania osób fizycznych. W wyniku tej kontroli stwierdzono, że rada naruszyła szereg przepisów dotyczących ochrony danych przy wykorzystywaniu tych technologii. Grzywna została jednak nałożona w związku z naruszeniem RODO. Organ ochrony danych stwierdził, że Rada naruszyła art. 13 RODO w odniesieniu do przetwarzania danych przez kamery drogowe. Rada nie przedstawiła informacji na temat tożsamości administratora danych, danych kontaktowych inspektora ochrony danych, celów przetwarzania danych oraz organów, od których można uzyskać dalsze informacje wymagane na mocy art. 13 RODO. Ponadto Rada nie przekazała tych informacji w łatwo dostępny sposób, np. na tablicach informacyjnych w pobliżu kamer. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że Rada nie zamieściła polityki w zakresie nadzoru wideo w jasnym i prostym języku, jak również w łatwo dostępnym miejscu na stronie internetowej Rady. W związku z tym DPA stwierdził naruszenie art. 12 RODO. Wreszcie, Rada odrzuciła wnioski o dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez kamery nadzoru stosowane w zarządzaniu ruchem. Z tego powodu organ ochrony danych uznał, że Rada naruszyła art. 15 RODO.Link i Link
1008HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-01-211200Wspólnota mieszkaniowaArt. 5 (1) c) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) ukarał wspólnotę mieszkaniową grzywną w wysokości 1.200 euro. Zarządca nieruchomości przesłał kopię protokołu z walnego zgromadzenia dyrektorowi firmy ochroniarskiej "CMM Seguridad". Dokument ten zawiera nazwiska i adresy mieszkańców, listę osób zalegających z płatnościami oraz rachunki ze wszystkimi dochodami i wydatkami wspólnoty. Według administratora celem przesłania przedmiotowego protokołu do spółki ochrony było poinformowanie jej o członkach zarządu powołanych na odpowiednim zwyczajnym walnym zgromadzeniu. W związku z tym administrator powinien był ograniczyć się do przekazania tylko tej informacji lub do przekazania dokumentu protokołu po jego odpowiedniej anonimizacji. Z tego powodu organ ochrony danych zauważa, że przekazanie pełnego protokołu nie byłoby konieczne. W związku z tym administrator naruszył zasadę minimalizacji danych.Link
1007HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-01-212000Operator strony internetowejArt. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył grzywnę w wysokości 2.000 EUR na operatora strony internetowej za brak polityki prywatności na swojej stronie, co stanowiło naruszenie art. 13 RODO.Link
1006RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2022-01-203000Kaufland România SCSArt. 15 (3) RODORumuński organ ochrony danych (ANSPDCP) nałożył na Kaufland Romania SCS grzywnę w wysokości 3 000 EUR. Organ ten wszczął dochodzenie na podstawie skargi osoby fizycznej, która twierdziła, że administrator danych nie dostarczył jej pełnej kopii nagrań wideo z pewnego okresu czasu, kiedy przebywała na terenie sklepu. Organ ochrony danych stwierdził, że administrator jest zobowiązany do ujawnienia obrazów wideo osoby, której dane dotyczą, po skorzystaniu przez nią z prawa dostępu oraz że administrator może ujawnić obrazy, podejmując w razie potrzeby środki w celu zamazania tych obrazów, które mogą naruszać prawa i wolności innych osób fizycznych.Link
1005WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-12-1626500000Enel Energia S.p.AArt. 5 (1) a), d) RODO, Art. 5 (2) RODO, Art. 6 (1) RODO, Art. 12 RODO, Art. 13 RODO, Art. 21 RODO, Art. 24 RODO, Art. 25 (1) RODO, Art. 30 RODO, Art. 31 RODO, Art. 130 (1), (2), (4) Codice della privacyWłoski organ ochrony danych (DPA) ukarał Enel Energia S.p.A grzywną w wysokości 26,5 mln euro za liczne naruszenia RODO. W wyniku wstępnego dochodzenia wszczętego po otrzymaniu setek zgłoszeń i skarg od użytkowników, organ ochrony danych stwierdził, że administrator danych nielegalnie przetwarzał dane osobowe milionów użytkowników do celów telemarketingu. Organ ochrony danych stwierdził między innymi, że osoby, których dane dotyczą, otrzymywały niezamówione telefony promocyjne w imieniu i na rzecz Enel Energia, w niektórych przypadkach nawet nagrane rozmowy. Niektóre z osób, których dane dotyczą, nadal otrzymywały telefony reklamowe, mimo że już kilkakrotnie zwracały się do Enel Energia o usunięcie swoich danych osobowych lub sprzeciwiały się ich przetwarzaniu do celów reklamowych. W szczególności, organ ochrony danych stwierdził, że Enel Energia nie przekazała osobom, których dane dotyczą, wymaganej i terminowej informacji zwrotnej na temat ich wniosków o skorzystanie z prawa dostępu i sprzeciwu. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że przedsiębiorstwo nie współpracowało w wystarczającym stopniu z organem ochrony danych podczas dochodzenia. Przykładowo, Enel Energia nie odpowiedziała na różne zapytania ze strony organu ochrony danych. Przy ustalaniu wysokości grzywny, organ ochrony danych uznał następujące czynniki za obciążające: powagę naruszeń, czas trwania i powtarzalność naruszeń, jak również dużą liczbę osób, których dotyczyły naruszenia oraz niedbalstwo w postępowaniu.Link
1004HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-01-142400PHARMA TALENTS, S.L.U.Art. 5 (1) f) RODO, Art. 32 RODOHiszpański organ ochrony danych osobowych nałożył grzywnę na PHARMA TALENTS, S.L.U. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę przeciwko spółce po tym, jak na jednej ze stron internetowych spółki znalazła bazę danych zawierającą dane osobowe jej samej oraz setek innych pracowników służby zdrowia, w tym adres e-mail i numer telefonu. Zarówno strona internetowa, jak i baza danych były swobodnie dostępne. Organ ochrony danych stwierdził, że spółka nie wdrożyła odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka, na jakie narażone są osoby, których dane dotyczą, ponieważ dostęp do bazy danych nie wymagał nawet podania nazwy użytkownika i hasła. Pierwotna grzywna w wysokości 4 000 EUR została obniżona do 2 400 EUR ze względu na dobrowolną zapłatę i uznanie winy.Link
1003LuksemburgCommission nationale pour la protection des données (CNPD)2021-11-091500NieznanyArt. 5 (1) c) RODO, Art. 13 RODOOrgan ochrony danych osobowych z Luksemburga (CNPD) nałożył na pewną firmę grzywnę w wysokości 1.500 euro. Przedsiębiorstwo to zainstalowało system nadzoru wideo, aby jego klienci nie musieli czekać, gdy personel recepcji był nieobecny. Jednak kamery stale rejestrowały również fragmenty miejsc pracy dwóch pracowników. Organ ochrony danych stwierdza, że administrator naruszył w ten sposób zasadę minimalizacji danych zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c) RODO. Ponadto, organ ochrony danych stwierdził naruszenie obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 RODO, poprzez brak odpowiedniego poinformowania pracowników i osób trzecich o nadzorze wideo.Link
1002HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-01-1815000GARLEX SOLUTIONS, S.L.Art. 6 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na GARLEX SOLUTIONS, S.L. grzywnę w wysokości 15 000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, otrzymała od spółki telefon z prośbą o przedłużenie umowy na dostawę energii elektrycznej. Następnie osoba, której dane dotyczą, otrzymała wiadomość SMS zawierającą link do umowy o dostawę energii elektrycznej, w której jej dane osobowe zostały już wprowadzone. Osoba, której dane dotyczą, nie potrafiła wyjaśnić, w jaki sposób spółka weszła w posiadanie tych danych, ponieważ nigdy ich nie dostarczyła i z pewnością nie wyraziła zgody na ich przetwarzanie.Link
1001LuksemburgCommission nationale pour la protection des données (CNPD)2021-12-016800NieznanyArt. 5 (1) c) RODO, Art. 13 RODOOrgan ochrony danych osobowych z Luksemburga (CNPD) nałożył na pewną firmę grzywnę w wysokości 6.800 euro. Przedsiębiorstwo to zainstalowało system nadzoru wideo w celu ochrony majątku firmy, zapobiegania wtargnięciu osób nieupoważnionych oraz zapobiegania wypadkom. Kamery zarejestrowały jednak również fragmenty miejsca pracy pracownika, palarni, z której pracownicy często korzystali oraz fragmenty przestrzeni publicznej. Organ ochrony danych stwierdza, że administrator naruszył w ten sposób zasadę minimalizacji danych zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c) RODO. Ponadto, organ ochrony danych stwierdził naruszenie obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 RODo, poprzez brak odpowiedniego poinformowania pracowników i osób trzecich o nadzorze wideo.Link
1000HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-01-171500Osoba fizycznaArt. 5 (1) c) RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył na osobę fizyczną grzywnę w wysokości 1.500 euro. Osoba ta zainstalowała w budynku mieszkalnym, w którym mieszka, kamery wideo, które rejestrowały m.in. wspólne obszary wszystkich mieszkańców. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych.Link
999HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-01-172000MEETING PUERTO C.B.Art. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył na MEETING PUERTO C.B. grzywnę w wysokości 2 000 EUR. Administrator danych bezprawnie opublikował na Facebooku i Instagramie zdjęcie skarżącego z jego partnerką, któremu towarzyszyły obraźliwe komentarze.Link
998HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-01-141500Osoba fizycznaArt. 5 (1) c) RODOWykorzystanie kamery CCTV, która rejestrowała również obcą przestrzeń prywatną sąsiada.Link
997HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-01-1856000VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.Art. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył grzywnę na VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. z powodu niewystarczającej podstawy prawnej do przetwarzania danych. Osoba, której dane dotyczą, twierdzi, że na jej nazwisko zarejestrowano dwa numery telefoniczne. Jednakże osoba, której dane dotyczą, nigdy nie podpisała umów z firmą na żadne z tych numerów. W rzeczywistości przedmiotowe umowy zostały zawarte przez oszustów z wykorzystaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą. Niemniej jednak, dane osobowe zostały wprowadzone do systemów informatycznych spółki bez sprawdzenia, czy umowy zostały zawarte zgodnie z prawem i faktycznie przez osobę, której dane dotyczą, czy wyraziła ona zgodę na gromadzenie i późniejsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Pierwotna grzywna w wysokości 70.000 EUR została zmniejszona do 56.000 EUR dzięki natychmiastowej zapłacie.Link
996MaltaInformation and Data Protection Commissioner (IDPC)2022-01-1765000C-Planet (IT Solutions) LimitedArt. 5 (1) f) RODO, Art. 6 (1) RODO, Art. 9 (1), (2) RODO, Art. 14 RODO, Art. 32 RODO, Art. 33 RODO, Art. 34 RODOMaltański organ ochrony danych nałożył na C-Planet (IT Solutions) Limited grzywnę w wysokości 65 000 EUR. Organ ochrony danych wszczął dochodzenie przeciwko C-Planet w kwietniu 2020 r. po otrzymaniu informacji o naruszeniu ochrony danych. W wyniku tego organ ochrony danych zauważył, że C-Planet naruszył art. 6 (1) RODO, art. 9 (1), (2) RODO, art. 14 RODO i art. 5 ust. 1 lit. f) RODO w kontekście przetwarzania danych. Organ ochrony danych stwierdził również, że C-Planet nie wdrożył odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa współmiernego do ryzyka i że doprowadziło to do naruszenia danych. Stanowi to naruszenie art. 32 RODO. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że administrator nie zgłosił naruszenia ochrony danych osobowych w wymaganym prawem terminie i nie poinformował o tym osób, których dane dotyczą. Stanowi to naruszenie art. 33 i art. 34 RODO.Link
995PortugaliaComissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD)2021-12-211250000Rada Miasta LizbonaArt. 5 (1) a), c), e) RODO, Art. 6 RODO, Art. 9 (1) a) RODO, Art. 13 (1), (2) RODO, Art. 35 (3) RODOPortugalski organ ochrony danych osobowych nałożył na Radę Miejską Lizbony karę w wysokości 1,25 mln euro. Grzywna jest sumą 225 grzywien z różnych naruszeń popełnionych przez gminę od 2018 roku. Gmina wysłała 111 powiadomień o demonstracjach do różnych departamentów i biur w ramach gminy, a także do stron trzecich, aby zapewnić, że mogą one prawidłowo wykonywać swoje obowiązki publiczne. Zawiadomienia zawierały m.in. dane wrażliwe osób demonstrujących i organizatorów demonstracji. Dane te ujawniały m.in. poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne oraz orientację seksualną osób, których dane dotyczą. Organ stwierdził, że przekazanie danych nie byłoby niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań publicznych przez te podmioty. W związku z tym przetwarzanie danych odbywało się bez wystarczającej podstawy prawnej. Ponadto, organ ochrony danych stwierdził, że gmina dokonała przetwarzania bez poinformowania osób, których dane dotyczą, bez ustanowienia polityki w zakresie przechowywania ich danych osobowych oraz bez przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych.Link
994BelgiaGegevensbeschermingsautoriteit (GBA)2021-12-1675000BankArt. 38 (6) RODOBelgijski organ ochrony danych nałożył na bank grzywnę w wysokości 75 000 euro. Organ ochrony danych stwierdził konflikt interesów dotyczący inspektora ochrony danych. Oprócz pracy na stanowisku inspektora ochrony danych, był on również kierownikiem działu, któremu musiał składać sprawozdania w ramach pełnienia funkcji inspektora ochrony danych. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie art. 38 (6) RODO.Link
993WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-11-256000Società H San Raffaele Resnati s.r.l.Art. 5 (1) f) RODO, Art. 9 RODOWłoski organ ochrony danych (Garante) nałożył grzywnę w wysokości 6 000 EUR na Società H San Raffaele Resnati s.r.l. Organ ochrony danych wszczął dochodzenie przeciwko dostawcy usług zdrowotnych po tym, jak zgłosił on naruszenie danych do organu ochrony danych. W wyniku błędu pracownika jeden z pacjentów omyłkowo otrzymał dokumentację medyczną i kliniczną dwóch innych pacjentów.Link
992WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-12-0230000Casa di cura Fondazione Gaetano e Piera Borghi s.r.l.Art. 5 (1) f) RODO, Art. 32 RODOWłoski organ ochrony danych (Garante) nałożył na Casa di cura Fondazione Gaetano e Piera Borghi s.r.l. grzywnę w wysokości 30.000 EUR. Dom opieki powiadomił organ ochrony danych o naruszeniu ochrony danych zgodnie z art. 33 RODO. Placówka ucierpiała w wyniku cyberataku hakera, który uzyskał dostęp do danych osobowych i opublikował je. Obejmowało to publikację zdjęć radiologicznych pacjentów na swoim koncie na Twitterze. Dochodzenie przeprowadzone przez organ ochrony danych wykazało, że dom zabezpieczył dane jedynie za pomocą prostych haseł. Z tego powodu organ ochrony danych stwierdził, że dom nie wdrożył odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić poziom ochrony współmierny do ryzyka.Link
991WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-12-027000Società Med Store Saronno s.r.l.Art. 5 (1) f) RODO, Art. 32 RODOWłoski organ ochrony danych (Garante) nałożył na Società Med Store Saronno s.r.l. grzywnę w wysokości 7.000 EUR. Dom opieki powiadomił organ ochrony danych o naruszeniu ochrony danych zgodnie z art. 33 RODO. Placówka ucierpiała w wyniku cyberataku hakera, który uzyskał dostęp do danych osobowych i opublikował je. Obejmowało to publikację zdjęć radiologicznych pacjentów na swoim koncie na Twitterze. Dochodzenie przeprowadzone przez organ ochrony danych wykazało, że dom zabezpieczył dane jedynie za pomocą prostych haseł. Z tego powodu organ ochrony danych stwierdził, że dom nie wdrożył odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić poziom ochrony współmierny do ryzyka.Link
990GrecjaHellenic Data Protection Authority (HDPA)2021-12-2975000
Ministerstwo Turystyki Grecji
Art. 13 RODO, Art. 32 RODO, Art. 33 RODO, Art. 37 RODOGrecki organ ochrony danych osobowych nałożył na greckie Ministerstwo Turystyki grzywnę w wysokości 75 000 euro. W urzędzie tym doszło do naruszenia ochrony danych. Według organu ochrony danych próba wprowadzenia przez obywatela swoich danych uwierzytelniających na platformie internetowej urzędu spowodowała wyświetlenie cudzych danych uwierzytelniających, w tym imienia i nazwiska, numeru identyfikacji podatkowej, numeru ubezpieczenia społecznego, adresu pocztowego, numeru telefonu, adresu e-mail oraz pól wskazujących na niepełnosprawność. Organ ochrony danych stwierdził, że ministerstwo nie wdrożyło odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych osobowych. Ministerstwo nie zgłosiło tego incydentu do organu ochrony danych. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie art. 33 RODO. Dochodzenie prowadzone przez organ ochrony danych wykazało również, że Ministerstwo Turystyki nie wyznaczyło inspektora ochrony danych, mimo że na wspomnianej platformie podano adres e-mail inspektora ochrony danych tego organu do komunikacji z użytkownikami platformy. Jak się okazało, ten adres e-mail nie był aktywny.Link
989HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-01-131500Osoba fizycznaArt. 5 (1) c) RODO, Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na osobę fizyczną grzywnę w wysokości 1.500 euro. Administrator zainstalował kamery monitoringu, które między innymi obejmowały przestrzeń publiczną. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych. Ponadto, administrator nie poinformował odpowiednio osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych przez monitoring wideo, a tym samym naruszył obowiązek informacyjny. Grzywna składa się z 1.000 EUR za naruszenie art. 5 (1) c) RODO oraz 500 EUR za naruszenie art. 13 RODO.Link
988AustriaÖsterreichische Datenschutzbehörde (DSB)2022-01-148000000REWE International AGNieznanaAustriacki urząd ochrony danych (DPA) nałożył na REWE International AG karę w wysokości 8 milionów euro. Zaledwie latem 2021 r. spółka zależna "Unser Ö-Bonus Club GmbH" została ukarana grzywną w wysokości 2 mln EUR. Według gazety "Salzburger Nachrichten" grzywna wynika z różnych naruszeń RODO. Dalsze szczegóły dotyczące tego incydentu nie są w tej chwili znane.Link
987IrlandiaData Protection Commission (DPC)2021-12-0260000Irlandzka Rada NauczycieliArt. 5 (1) RODO, Art. 32 (1) RODO, Art. 33 RODOIrlandzki organ ochrony danych nałożył na Irlandzką Radę Nauczycieli grzywnę w wysokości 60 000 EUR. Rada powiadomiła organ ochrony danych o naruszeniu ochrony danych na mocy art. 33 RODO. W związku z tym dwóch pracowników Rady uzyskało dostęp do wiadomości phishingowej, która umożliwiła im skonfigurowanie systemu automatycznego przekierowania z ich kont e-mail na złośliwe konto e-mail. W rezultacie w okresie od 17 lutego 2020 r. do 6 marca 2020 r. na nieautoryzowany zewnętrzny adres e-mail przesłano 323 wiadomości e-mail. E-maile zawierały dane osobowe 9 735 osób, których dane dotyczą, oraz wrażliwe dane osobowe jednej osoby, której dane dotyczą. W związku z tym organ ochrony danych stwierdził, że Rada nie wdrożyła odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu ochrony danych osobowych osób, których dane dotyczą, proporcjonalnego do ryzyka. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że Rada nie zgłosiła naruszenia ochrony danych w odpowiednim czasie.Link
986GrecjaHellenic Data Protection Authority (HDPA)2021-12-3130000INFO COMMUNICATION SERVICESArt. 13 RODO, Art. 14 RODO, Art. 11 Law 3471/2006Grecki organ ochrony danych nałożył na INFO COMMUNICATION SERVICES grzywnę w wysokości 30.000 euro. Administrator prowadził rozmowy reklamowe bez zgody osób, których dane dotyczą. Ponadto, nie poinformował on w odpowiedni sposób osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu ich danych osobowych, naruszając tym samym swoje obowiązki informacyjne.Link
985GrecjaHellenic Data Protection Authority (HDPA)2021-12-3125000PLUS REAL ADVERTISEMENTArt. 13 RODO, Art. 14 RODO, Art. 11 Law 3471/2006Grecki organ ochrony danych osobowych nałożył na PLUS REAL ADVERTIS grzywnę w wysokości 25 000 EUR. Administrator przeprowadził rozmowy reklamowe bez zgody osób, których dane dotyczą. Ponadto nie poinformował on odpowiednio osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu ich danych osobowych, naruszając tym samym swoje obowiązki informacyjne.Link
984PolskaUrząd ochrony danych osobowych (UODO)2021-12-0910000Politechnika WarszawskaArt. 5 (1) f) RODO, Art. 5 (2) RODO, Art. 24 (1) RODO, Art. 25 (1) RODO, Art. 32 (1), (2) RODOUODO nałożył na Politechnikę Warszawską karę pieniężną w wysokości 10 000 euro. Uczelnia zgłosiła organowi naruszenie ochrony danych osobowych zgodnie z art. 33 RODO. Jedna z jednostek organizacyjnych uczelni korzystała z aplikacji stworzonej przez pracowników uczelni do rejestracji na kursy i dostępu do historii nauczania, oceny wyników egzaminów i rozliczania opłat. Na początku stycznia 2020 r. osoba nieuprawniona pobrała z aplikacji bazę danych, która zawierała dane osobowe studentów i wykładowców (ponad 5 tys. osób). W swoim dochodzeniu organ ochrony danych stwierdził, że Politechnika nie wdrożyła odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniłyby bezpieczeństwo danych osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych stwierdził również, że Politechnika Warszawska nie przeprowadziła formalnej oceny ryzyka.Link i Link
983HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-01-119000EDUCANDO JUNTOS SLArt. 6 (1) RODO, Art. 17 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na EDUCANDO JUNTOS SL grzywnę w wysokości 9 000 EUR. Administrator danych opublikował zdjęcia pracownika na niektórych swoich kanałach w sieciach społecznościowych oraz na swojej stronie internetowej. Administrator opublikował jednak te zdjęcia bez uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą. Z tego powodu osoba, której dane dotyczą, wielokrotnie zwracała się o usunięcie zdjęć z portali społecznościowych i strony internetowej. Administrator danych nie zastosował się jednak do tego żądania. Grzywna składa się z 6.000 EUR za naruszenie art. 6 (1) RODO oraz 3.000 EUR za naruszenie art. 17 RODO.Link
982HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2022-01-113000Wspólnota mieszkaniowaArt. 5 (1) c) RODOWykorzystanie kamery telewizji przemysłowej, która uchwyciła również drogi publiczne na zewnątrz, co stanowi naruszenie tzw. zasady minimalizacji danych.Link
981GrecjaHellenic Data Protection Authority (HDPA)2022-01-051000Εγνατία Οδός Α.Ε.Art. 12 (3) GDPRGrecki organ ochrony danych nałożył na Εγνατία Οδός Α.Ε. grzywnę w wysokości 1 000 EUR. Spółka ta stosowała system nadzoru wideo w celu monitorowania uiszczania opłat za przejazd. Właściciel samochodu, który otrzymał grzywnę za nieuiszczenie opłaty za przejazd, skorzystał z prawa do informacji przyznanego mu na mocy RODO. Zażądał materiału fotograficznego, który został zarejestrowany w kontekście grzywny. Zażądał również otrzymania kopii dokumentacji zdarzenia. Przedsiębiorstwo odmówiło jednak udzielenia tych informacji osobie, której dane dotyczą. Dopiero po interwencji organu ochrony danych przedsiębiorstwo dostarczyło informacje, ale bez załączenia materiału fotograficznego. Z tego powodu organ ochrony danych stwierdził naruszenie art. 12 (3) RODO.Link
980FrancjaCommission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)2021-12-3160000000Facebook Ireland Ltd.Art. 82 loi Informatique et LibertésW dniu 31 grudnia 2021 r. francuski organ ochrony danych osobowych (CNIL) nałożył na Facebook Ireland Ltd. karę w wysokości 60 000 000 EUR. CNIL otrzymał kilka skarg dotyczących sposobu, w jaki można odrzucić pliki cookie na stronie internetowej Facebook.com. CNIL dokonał następnie przeglądu stron internetowych i stwierdził, że chociaż strony internetowe oferowały przycisk umożliwiający natychmiastową akceptację plików cookie, nie istniało równoważne rozwiązanie, które pozwalałoby internaucie w równie prosty sposób odrzucić składowanie plików cookie. Odrzucenie wszystkich plików cookie wymagało raczej kilku kliknięć, w przeciwieństwie do jednego kliknięcia w celu ich zaakceptowania. Na tej podstawie CNIL doszedł do wniosku, że użytkownicy częściej akceptowaliby umieszczanie plików cookie ze względu na wygodę. Uznała ona, że konstrukcja taka narusza swobodę wyrażania zgody przez użytkowników Internetu i stanowi naruszenie art. 82 francuskiej ustawy o informatyce i swobodach. Przy ustalaniu wysokości grzywny wzięto pod uwagę fakt, że problem dotyczył dużej liczby osób, co stanowi okoliczność obciążającą. Ponadto CNIL wziął pod uwagę znaczne zyski, jakie przedsiębiorstwa mogły osiągnąć z dochodów z reklam generowanych pośrednio dzięki danym gromadzonym za pomocą plików cookie. CNIL zwróciła również uwagę na fakt, że organ już w lutym 2021 r. ostrzegał firmę o tym naruszeniu. Oprócz grzywny CNIL wydał nakaz zobowiązujący firmy do udostępnienia internautom we Francji sposobu na odrzucanie plików cookies tak łatwo, jak mogą je akceptować, w ciągu trzech miesięcy od powiadomienia o decyzji. W przeciwnym razie firmy będą musiały zapłacić karę w wysokości 100 tys. euro za każdy dzień zwłoki.Link i Link
979FrancjaCommission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)2021-12-3160000000Google Ireland Ltd.Art. 82 loi Informatique et LibertésW dniu 31 grudnia 2021 r. francuski organ ochrony danych osobowych (CNIL) nałożył na Google Ireland Ltd. karę w wysokości 60 000 000 EUR. CNIL otrzymał kilka skarg dotyczących sposobu, w jaki można odrzucić pliki cookie na stronach internetowych google.fr i youtube.com. CNIL dokonał następnie przeglądu stron internetowych w trybie online i stwierdził, że chociaż strony internetowe oferowały przycisk umożliwiający natychmiastową akceptację plików cookie, nie istniało równoważne rozwiązanie, które pozwalałoby internaucie w równie prosty sposób odrzucić składowanie plików cookie. Odrzucenie wszystkich plików cookie wymagało raczej kilku kliknięć, w przeciwieństwie do jednego kliknięcia w celu ich zaakceptowania. Na tej podstawie CNIL doszedł do wniosku, że użytkownicy częściej akceptowaliby umieszczanie plików cookie z wygody. Uznała ona, że konstrukcja taka ingeruje w swobodę wyrażania zgody przez użytkowników Internetu i stanowi naruszenie art. 82 francuskiej ustawy o informatyce i swobodach. Przy ustalaniu wysokości grzywny wzięto pod uwagę fakt, że problem dotyczył dużej liczby osób, co stanowi okoliczność obciążającą. Ponadto CNIL wziął pod uwagę znaczne zyski, jakie przedsiębiorstwa mogły osiągnąć z dochodów z reklam generowanych pośrednio dzięki danym gromadzonym za pomocą plików cookie. CNIL zwróciła również uwagę na fakt, że już w lutym 2021 r. organ ostrzegał firmy GOOGLE o tym naruszeniu. Oprócz grzywny CNIL wydał nakaz zobowiązujący firmę do udostępnienia internautom we Francji sposobu na odrzucanie ciasteczek z taką samą łatwością, z jaką mogą je akceptować, w ciągu trzech miesięcy od otrzymania powiadomienia o decyzji. W przeciwnym razie firmy będą musiały zapłacić karę w wysokości 100 000 euro za każdy dzień opóźnienia.Link i Link
978FrancjaCommission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)2021-12-3190000000Google LLCArt. 82 loi Informatique et LibertésW dniu 31 grudnia 2021 r. francuski organ ochrony danych osobowych (CNIL) nałożył na GOOGLE LLC karę w wysokości 90 000 000 EUR. CNIL otrzymał kilka skarg dotyczących sposobu, w jaki można odrzucić pliki cookie na stronach internetowych google.fr i youtube.com. CNIL dokonał następnie przeglądu stron internetowych w trybie online i stwierdził, że chociaż strony internetowe oferowały przycisk umożliwiający natychmiastową akceptację plików cookie, nie istniało równoważne rozwiązanie, które pozwalałoby internaucie w równie prosty sposób odrzucić składowanie plików cookie. Odrzucenie wszystkich plików cookie wymagało raczej kilku kliknięć, w przeciwieństwie do jednego kliknięcia w celu ich zaakceptowania. Na tej podstawie CNIL doszedł do wniosku, że użytkownicy częściej akceptowaliby umieszczanie plików cookie ze względu na wygodę. Uznała ona, że konstrukcja taka 82 francuskiej ustawy o informatyce i swobodach. Przy ustalaniu wysokości grzywny wzięto pod uwagę fakt, że problem dotyczył dużej liczby osób, co stanowi okoliczność obciążającą. Ponadto CNIL wziął pod uwagę znaczne zyski, jakie przedsiębiorstwa mogły osiągnąć z dochodów z reklam generowanych pośrednio dzięki danym gromadzonym za pomocą plików cookie. CNIL zwróciła również uwagę na fakt, że już w lutym 2021 r. organ ostrzegał firmy GOOGLE o tym naruszeniu. Oprócz grzywny CNIL wydał nakaz zobowiązujący firmę do udostępnienia internautom we Francji sposobu na odrzucanie ciasteczek z taką samą łatwością, z jaką mogą je akceptować, w ciągu trzech miesięcy od otrzymania powiadomienia o decyzji. W przeciwnym razie firmy będą musiały zapłacić karę w wysokości 100 000 euro za każdy dzień opóźnienia.Link i Link
977RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2021-12-066000Telekom Romania Communications SAArt. 5 (1) d), f) RODO, Art. 5 (2) RODO, Art. 17 RODORumuński organ ochrony danych (ANSPDCP) nałożył na Telekom Romania Communications SA grzywnę w wysokości 6.000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę, że administrator danych wysyłał na jej adres e-mail faktury i wiadomości informujące ją o zaległościach płatniczych innej osoby. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych ustalił, że administrator błędnie gromadził i przetwarzał pewne dane osobowe, co doprowadziło do bezprawnego ujawnienia danych osobowych. Jednocześnie organ ochrony danych stwierdził, że administrator nie podjął niezbędnych środków w celu spełnienia wniosku osoby, której dane dotyczą, o usunięcie jej danych osobowych. Grzywna składa się proporcjonalnie z 5.000 EUR za naruszenie Art. 5 (1) d), f) RODO, Art. 5 (2) RODO i 1.000 EUR za naruszenie art. 17 RODO.Link
976WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-11-11150000TIM S.p.A.Art. 15 RODOWłoski organ ochrony danych (Garante) ukarał operatora sieci komórkowej TIM S.p.A. grzywną w wysokości 150 000 EUR za odmowę osobie, której dane dotyczą, dostępu do danych dotyczących jej telefonu, potrzebnych do obrony w sprawie karnej. Ponieważ osoba, której dane dotyczą, nie otrzymała odpowiedzi na wielokrotne wnioski kierowane do przedsiębiorstwa, zwróciła się do organu ochrony danych, aby uzyskać dane w terminie umożliwiającym jej udział w rozprawie w postępowaniu karnym.Link
975WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-12-0230000Ica s.r.l.Art. 5 (1) f) RODO, Art. 32 RODOWłoski urząd ochrony danych (Garante) ukarał ICA s.r.l. grzywną w wysokości 30.000 euro. Gmina Collegno wdrożyła system opracowany przez ICA, za pomocą którego obywatele mogli płacić grzywny za wykroczenia drogowe. Jednak ze względu na brak środków bezpieczeństwa teoretycznie możliwy był dostęp osób nieuprawnionych do danych osobowych przechowywanych za pośrednictwem programu. Z tego powodu organ ochrony danych stwierdził, że ICA nie wdrożyła odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających poziom bezpieczeństwa współmierny do ryzyka, jakie stanowiły dla osoby, której dane dotyczą.Link
974NorwegiaDatatilsynet2021-12-1320000Elektro & Automasjon Systemer ASArt. 6 (1) f) RODONorweski organ ochrony danych (Datatilsynet) ukarał Elektro & Automasjon Systemer AS grzywną w wysokości 20 000 EUR. Administrator danych przeprowadził kontrolę kredytową osoby fizycznej, mimo że nie było ku temu podstawy prawnej.Link
973HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-12-282000SklepArt. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył na kierownika call shopu grzywnę w wysokości 2.000 euro. W związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko kierownika, kierownik ten utworzył stanowisko, na którym kandydaci mogli składać swoje dokumenty aplikacyjne za opłatą w wysokości jednego euro. W tym kontekście kierownik nie poinformował odpowiednio osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu ich danych osobowych, jak wymaga tego art. 13 RODO.Link
972FrancjaCommission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)2021-12-28300000FREE MOBILEArt. 12 RODO, Art. 15 RODO, Art. 21 RODO, Art. 25 RODO, Art. 32 RODOFrancuski organ ochrony danych (CNIL) nałożył na FREEE MOBILE grzywnę w wysokości 300 000 euro. CNIL otrzymał liczne skargi dotyczące nieprzestrzegania przez spółkę praw osób, których dane dotyczą. Podczas dochodzenia CNIL stwierdziła, że spółka nie odpowiedziała w terminie na wnioski osób, których dane dotyczą. Ponadto przedsiębiorstwo nie przestrzegało prawa do sprzeciwu przysługującego osobom, których dane dotyczą, ponieważ nadal wysyłało reklamy do tych osób, mimo że skorzystały one z prawa do sprzeciwu. Ponadto CNIL stwierdził, że przedsiębiorstwo nie wdrożyło odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka, na jakie narażone są osoby, których dane dotyczą. Przykładowo, przesyłała użytkownikom hasła pocztą elektroniczną w postaci czystego tekstu.Link i Link
971FrancjaCommission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)2021-12-28180000SLIMPAYArt. 28 RODO, Art. 32 RODO, Art. 34 RODOFrancuski organ ochrony danych osobowych (CNIL) nałożył na instytucję płatniczą SLIMPAY grzywnę w wysokości 180 tys. euro. W 2015 r. firma SLIMPAY prowadziła wewnętrzny projekt badawczy, w ramach którego przetwarzała dane osobowe w swoich bazach danych. Po zakończeniu projektu badawczego w lipcu 2016 r. dane te pozostały przechowywane na serwerze, bez żadnych zabezpieczeń i swobodnie dostępne w Internecie. Naruszenie danych dotyczyło około 12 milionów osób. Podczas swojego dochodzenia CNIL stwierdziła, że firma nie wdrożyła odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa współmierny do ryzyka dla osób, których dane dotyczą. W związku z tym dostęp do serwera nie podlegał żadnym środkom bezpieczeństwa, tak że możliwy był dostęp do niego przez Internet w okresie od listopada 2015 r. do lutego 2020 r. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że firma nie poinformowała osób, których dane dotyczą, o naruszeniu danych. CNIL stwierdziła również, że w kilku przypadkach umowy, które firma zawarła z podmiotami przetwarzającymi, były nieodpowiednio sporządzone, ponieważ nie zawierały pewnych przewidzianych klauzul zobowiązujących podmioty przetwarzające do przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami RODO.Link i Link
970HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-12-286000REAL CLUB NÁUTICO DE RIBADEOArt. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na REAL CLUB NÁUTICO DE RIBADEO grzywnę w wysokości 6 000 EUR. Administrator umieścił na swojej stronie internetowej i na Facebooku linki do orzeczeń sądowych zawierających dane osobowe osoby, której dane dotyczą.Link
969HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-12-282000VENTANAS MAKE YOURSELF, S.L.Art. 13 RODOStrona korporacyjna nie zawierała polityki prywatności na swojej głównej stronie.Link
968HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-12-1660000Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.Art. 6 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył grzywnę na Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do organu ochrony danych, ponieważ administrator wielokrotnie wysyłał jej wiadomości SMS o braku płatności, mimo że nie łączył jej z administratorem żaden stosunek umowny. Administrator stwierdził, że niechciane wiadomości SMS były wysyłane z powodu błędu ludzkiego jego pracowników. Pierwotna grzywna w wysokości 100 000 EUR została obniżona do 60 000 EUR ze względu na dobrowolną zapłatę i uznanie winy.Link
967HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-12-225000HUBSIDE IBÉRICA S.L.Art. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na HUBSIDE IBÉRICA S.L. grzywnę w wysokości 5.000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do organu ochrony danych na administratora danych za obciążenie jej kosztami kilku usług, których nie zamawiała.Link
966HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-12-225000Sfam España General s.l.Art. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na Sfam España General s.l. grzywnę w wysokości 5 000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do organu ochrony danych przeciwko administratorowi danych za obciążenie jej kosztami kilku usług, których nie zamówiła.Link
965HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-12-216000Osoba fizycznaArt. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych osobowych nałożył na osobę fizyczną grzywnę w wysokości 6.000 euro. Osoba ta udostępniła na Twitterze nagranie wideo przedstawiające obrazy napaści seksualnej mężczyzny na kobietę. Celem udostępnienia filmu było zwrócenie uwagi na przemoc domową wobec kobiet. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych udostępnienie filmu jest bezprawne. Nawet jeśli dana osoba mogła mieć uzasadniony interes w udostępnieniu filmu, prawo ofiary do prywatności przeważa.Link
964HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-12-231500LA OFICINA BARArt. 5 (1) c) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył grzywnę na LA OFICINA BAR. Bar ten stosował system nadzoru wideo, w którym kąt obserwacji kamer rozciągał się na obszar ruchu publicznego. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych.Link
963HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-12-174000CLUB DEPORTIVO RITMO DE ANDALUCÍAArt. 7 RODO, Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył na CLUB DEPORTIVO RITMO DE ANDALUCÍA grzywnę w wysokości 2.000 EUR. Organ ochrony danych wskazał, że informacja o ochronie danych osobowych administratora nie spełniała wymogów RODO. Tym samym informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO nie zostały przekazane w wystarczającym stopniu. Ponadto klauzule dotyczące ochrony danych nie zapewniały możliwości wyrażenia zgody na przetwarzanie danych.Link
962HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-12-212000FUNDACION ESPANOLA DE MEDICINA ESTETICA Y LONGEVIDADArt. 7 RODO, Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył grzywnę w wysokości 2 000 EUR na FUNDACION ESPANOLA DE MEDICINA ESTETICA Y LONGEVIDAD. Organ ochrony danych wskazał, że informacja o ochronie danych osobowych administratora nie spełniała wymogów RODO. Tym samym informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO nie zostały przekazane w wystarczającym stopniu. Ponadto klauzule dotyczące ochrony danych nie zapewniały możliwości wyrażenia zgody na przetwarzanie danych.Link
961AustriaÖsterreichische Datenschutzbehörde (DSB)2021-08-05600Osoba fizycznaArt. 9 RODOAustriacki organ ochrony danych nałożył na osobę fizyczną grzywnę w wysokości 600 EUR. Osoba fizyczna przesłała pracodawcy osoby, której dane dotyczą, dokument uzyskany w sprawie sądowej między osobą, której dane dotyczą, a nią samą. Dokument ten zawierał informacje dotyczące danych zdrowotnych osoby, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, w żadnym momencie nie wyraziła zgody na przekazanie dokumentu swojemu pracodawcy.Link
960NorwegiaDatatilsynet2021-12-173900T. Stene Transport ASNieznanaNorweski organ ochrony danych ukarał firmę T. Stene Transport AS grzywną w wysokości 3 900 EUR za nieuczciwe sprawdzenie zdolności kredytowej osoby, której dane dotyczą.Link
959HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-12-172000Sprzedawca internetowyArt. 6 RODOHiszpański organ ochrony danych osobowych nałożył na sprzedawcę internetowego grzywnę w wysokości 2 000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, kupiła produkt w sklepie internetowym administratora za pośrednictwem eBay i zapłaciła za pomocą Paypal. Zamówienie otrzymał jednak za pośrednictwem Amazon. Ponieważ osoba, której dane dotyczą, nie wyraziła zgody na przekazanie swoich danych do Amazon, organ ochrony danych stwierdził, że administrator przetwarzał dane niezgodnie z prawem.Link
958HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-12-172000Osoba fizycznaArt. 5 (1) c) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) ukarał osobę fizyczną grzywną w wysokości 2.000 euro. Administrator danych zainstalował kamery wideo w taki sposób, że mogły one rejestrować obrazy przestrzeni publicznej i wejścia do budynku mieszkalnego. AEPD uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych.Link
957GrecjaHellenic Data Protection Authority (HDPA)2021-12-0830000One Way Private CompanyArt. 28 (3) c) RODO, Art. 32 (2), (4) RODO, Art. 11 (1) Νόμος 3471/2006Grecki organ ochrony danych nałożył na One Way Private Company grzywnę w wysokości 30 000 EUR. Do organu ochrony danych wpłynęło 17 skarg dotyczących nielegalnych połączeń telefonicznych w celach reklamowych. Organ ochrony danych ustalił, że z powodu błędu w aplikacji administratora danych przeprowadzono rozmowy telefoniczne z abonentami znajdującymi się na liście chroniącej przed niezamówioną reklamą telefoniczną "Rejestr 11". Organ ochrony danych stwierdził, że administrator nie wdrożył środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka, na jakie narażone są osoby, których dane dotyczą.Link
956HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-12-1450000IZA OBRAS Y PROMOCIONES, S.A.Art. 5 (1) c) RODOHiszpański organ ochrony danych ukarał IZA OBRAS Y PROMOCIONES, S.A. grzywną w wysokości 50.000 EUR. Pracownik złożył skargę do organu ochrony danych przeciwko spółce, twierdząc, że administrator danych nieuprawnienie udostępnił jego dane osobowe innej spółce, od której otrzymał zlecenie na budowę. Osoba, której dane dotyczą, pracowała przy projekcie jako kierownik budowy, ale była przez pewien czas nieobecna w pracy z powodu choroby. Administrator poinformował zatem swojego klienta i dodatkowo ujawnił adres e-mail osoby, której dane dotyczą, oraz pewne informacje o stanie zdrowia. Organ ochrony danych stwierdził, że ujawnienie tych danych nie byłoby konieczne i że w związku z tym administrator naruszył zasadę minimalizacji danych.Link
955WęgryNemzeti Adatvédelmiés Információszabadság Hivatal (NAIH)2021-10-2713500Importer samochodówArt. 5 (1), (2) RODO, Art. 6 (1) RODO, Art. 12 (1) RODO, Art. 13 RODOWęgierski organ ochrony danych nałożył na importera samochodów karę w wysokości 13 500 euro. Klient jednego z autoryzowanych warsztatów naprawczych spółki złożył skargę do organu ochrony danych osobowych w związku z otrzymywaniem od spółki niezamówionych wiadomości e-mail dotyczących ankiet dla klientów po dokonaniu przeglądu samochodu. Węgierski organ ochrony danych stwierdził, że administrator nie miał ważnej podstawy prawnej do skontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Stwierdził również, że administrator nie wywiązał się ze swojego obowiązku informacyjnego na mocy art. 12 RODO i art. 13 RODO. Na przykład e-maile nie zawierały żadnych informacji kontaktowych administratora danych.Link
954DaniaDatatilsynet2021-12-1613450Gmina FrederiksbergArt. 32 RODODuński organ ochrony danych osobowych nałożył na gminę Frederiksberg grzywnę w wysokości 13 450 EUR. W dniu 1 marca 2021 r. gmina zgłosiła naruszenie danych na mocy art. 33 RODO. Usługi stomatologiczne w gminie były obsługiwane przez system, za pośrednictwem którego rodzice mogli uzyskać dostęp online do informacji o opiece stomatologicznej swoich dzieci. Następnie gmina rozszerzyła ten dostęp na rodziców sprawujących wspólną opiekę nad dzieckiem. W rezultacie w kilku przypadkach rodzice uzyskali dostęp do informacji o drugim rodzicu i adresie dziecka, mimo że rodzic i dziecko, których to dotyczyło, byli zarejestrowani z ochroną nazwisk i adresów. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie obowiązku gminy do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka, na jakie narażone są osoby, których dane dotyczą.Link
953HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-12-161200Osoba fizycznaArt. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) ukarał osobę fizyczną grzywną w wysokości 1.200 euro za niedostarczenie wystarczających informacji na temat systemu nadzoru wideo zainstalowanego w jej posiadłości.Link
952FinlandiaTietosuojavaltuutetun Toimisto2021-12-07608000Psykoterapiakeskus VastaamoArt. 5 (1) f) RODO, Art. 33 (1) RODO, Art. 34 (1) RODOFiński organ ochrony danych osobowych ukarał ośrodek psychoterapii Vastaamo grzywną w wysokości 608 tys. euro. We wrześniu 2020 r. ośrodek psychoterapii zgłosił do organu ochrony danych atak na swoją bazę danych pacjentów. Nieuprawniona osoba trzecia uzyskała dostęp do bazy danych medycznych Vastaamo co najmniej dwukrotnie, w grudniu 2018 r. i marcu 2019 r. Napastnik pobrał również dane i zostawił na serwerach wiadomość z żądaniem okupu. Ze względu na niewystarczające logi nie udało się zidentyfikować ani dokładnej daty naruszenia, ani adresów sieciowych używanych przez atakującego. Najbardziej prawdopodobną przyczyną wycieku danych z bazy medycznej był niezabezpieczony port w bazie danych, gdzie konto użytkownika root bazy danych nie było chronione hasłem. Serwer bazy danych pacjentów był otwarty na Internet bez ochrony firewall w okresie od 26 listopada 2017 r. do 13 marca 2019 r. Z tego powodu organ ustalił, że dane osobowe nie były odpowiednio zabezpieczone przed niedozwolonym i niezgodnym z prawem przetwarzaniem lub przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, a administrator nie wdrożył podstawowych środków bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. W ramach swojego dochodzenia organ ochrony danych ustalił również, że administrator musiał wiedzieć już w marcu 2019 r., że dane w systemie informacji o pacjentach zostały utracone i mogły zostać narażone na szwank przez zewnętrznego napastnika. Vastaamo powinno było natychmiast zgłosić naruszenie bezpieczeństwa zarówno do organu ochrony danych osobowych, jak i do swoich pacjentów. Vastaamo jednak znacznie spóźniło się z wypełnieniem tego obowiązku. Grzywna składa się proporcjonalnie z kwoty 145 600 EUR za naruszenie art. 33 (1) RODO, 145 600 EUR za naruszenie art. 34 (1) RODO oraz 316 800 EUR za naruszenie art. 5 ust. 1 lit. f) RODO.Link
951AustriaÖsterreichische Datenschutzbehörde (DSB)2021-02-123000NieznanyArt. 31 RODOAustriacki organ ochrony danych ukarał przedsiębiorstwo grzywną w wysokości 3 000 EUR za nieprzekazanie informacji, o które zwrócił się organ ochrony danych w trakcie dochodzenia.Link
950NorwegiaDatatilsynet2021-12-136300000Grindr LLCArt. 6 (1) RODO, Art. 9 (1) RODONorweski urząd ochrony danych osobowych ukarał Grindr LLC grzywną w wysokości 6,3 mln euro. Grindr to oparta na lokalizacji aplikacja społecznościowa przeznaczona dla gejów, osób bi, trans i queer. W 2020 r. norweski urząd ochrony konsumentów złożył skargę przeciwko Grindr do norweskiego organu ochrony danych, zarzucając, że portal udostępnił informacje o lokalizacji GPS użytkowników, adresie IP, identyfikatorze reklamowym telefonu komórkowego, wieku i płci kilku stronom trzecim w celach marketingowych. Zgodnie z RODO do udostępniania tych danych osobowych wymagana jest zgoda. Jednak podczas swojego dochodzenia organ stwierdził, że zgoda zebrana przez Grindr nie była ważna. Użytkownicy musieli zaakceptować politykę prywatności, aby móc korzystać z aplikacji, ale nie zostali wyraźnie zapytani, czy zgadzają się na udostępnianie ich danych stronom trzecim w celach marketingowych. Ponadto informacje o ujawnieniu danych osobowych nie były wystarczająco jasne lub dostępne dla użytkowników. Organ ochrony danych zwraca uwagę, że tego typu dane mogą identyfikować użytkownika Grindr jako członka mniejszości seksualnej. Użytkownicy Grindr chcieliby czasem korzystać z aplikacji anonimowo, nie podając np. swojego imienia i nazwiska lub przesyłając swoje zdjęcie. W związku z tym, w przypadku orientacji seksualnej użytkowników, naruszona została również szczególna kategoria danych osobowych, która podlega szczególnie wysokiemu poziomowi ochrony. Dlatego też organ ochrony danych uważa to naruszenie za szczególnie poważny przypadek, który uzasadnia odstraszająco wysoką grzywnę. Modele biznesowe oparte na marketingu behawioralnym są szeroko rozpowszechnione w gospodarce cyfrowej, dlatego ważne jest, aby grzywny za naruszenia RODO miały charakter odstraszający.Link
949RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2021-12-132000 SC Nobiotic Pharma SRLArt. 58 (1) RODONieprzekazanie żądanych informacji rumuńskiemu organowi ochrony danych w wymaganym terminie z naruszeniem art. 58 RODO.Link
948NorwegiaDatatilsynet2021-11-2498000Norweski Państwowy Fundusz Emerytalny (SPK)Art. 5 (1) c), e) RODO, Art. 6 (1) RODO, Art. 9 (2) RODONorweski Urząd Ochrony Danych nałożył na Norweski Państwowy Fundusz Emerytalny (SPK) grzywnę w wysokości 98 000 EUR. Administrator danych powiadomił organ ochrony danych o naruszeniu ochrony danych zgodnie z art. 33 RODO. Organ ochrony danych stwierdził, że administrator danych od 2016 r. bezprawnie gromadził pewne informacje o dochodach. Na przykład administrator gromadził informacje dotyczące zdrowia w zakresie renty inwalidzkiej, chociaż nie było to wymagane. Incydenty te dotyczyły około 24 000 osób fizycznych. Ponadto, organ ochrony danych stwierdził, że SPK nie wdrożył rutynowych działań w celu przeglądu i usunięcia nadmiernie zebranych informacji do 2019 r.Link
947BelgiaGegevensbeschermingsautoriteit (GBA)2021-12-0810000NieznanyArt. 12 (3) RODO, Art. 14 (1), (2), (3) RODO, Art. 15 RODO, Art. 17 (1) c) RODO, Art. 21 (2) RODOBelgijski organ ochrony danych nałożył na przedsiębiorstwo grzywnę w wysokości 10 000 euro. Osoba, której dane dotyczą, wielokrotnie otrzymywała od przedsiębiorstwa pocztę o treści reklamowej, mimo że sprzeciwiła się przetwarzaniu swoich danych osobowych i zażądała ich usunięcia. Przedsiębiorstwo nie odpowiedziało jednak na zapytania organu ochrony danych w tym zakresie. Ponadto przedsiębiorstwo nie poinformowało w wystarczający sposób osoby, której dane dotyczą, o przetwarzaniu jej danych osobowych.Link
946NiderlandyAutoriteit Persoonsgegevens (AP)2021-11-252750000Niderlandzki minister finansówArt. 5 (1) a) RODO, Art. 6 (1) e) RODO, Art. 8 WbpNiderlandzki urząd ochrony danych (DPA) ukarał ministra finansów grzywną w wysokości 2,75 mln euro. W kontekście wniosków o zasiłek na opiekę nad dzieckiem urzędy skarbowe przez kilka lat przetwarzały dane dotyczące podwójnego obywatelstwa wnioskodawców. Urząd Ochrony Danych stwierdził jednak, że dane dotyczące podwójnego obywatelstwa obywateli niderlandzkich nie byłyby konieczne przy ocenie wniosku o zasiłek wychowawczy. Wspomniane dane były również przetwarzane w celu zwalczania zorganizowanych oszustw oraz w celu automatycznej klasyfikacji w systemie ryzyka stosowanym przez organ. Jednak nawet dla tych celów przetwarzanie danych nie byłoby konieczne. Z tego powodu administracja podatkowa i celna powinna była usunąć dane dotyczące podwójnego obywatelstwa już w styczniu 2014 r. Mimo to na maj 2018 r. dane dotyczące podwójnego obywatelstwa łącznie 1,4 mln osób były nadal zarejestrowane w systemach administracji podatkowej i celnej. W związku z tym organ ochrony danych stwierdził, że dane te były przetwarzane niezgodnie z prawem ze względu na brak ważnej podstawy prawnej. Ponadto organ ten stwierdził, że osoby, których dane dotyczą, były dyskryminowane ze względu na swoją narodowość.Link Link
945HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-12-0724000NBQ Technology, S.A.U.Art. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) ukarał grzywną NBQ Technology, S.A.U.. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do organu ochrony danych przeciwko tej firmie po tym, jak odmówiono jej przeprowadzenia transakcji finansowej z powodu rzekomych zaległości w spłacie pożyczki. Jak się okazało, złodziej tożsamości uzyskał dane osoby, której dane dotyczą, bez upoważnienia i złożył wniosek o pożyczkę u administratora danych podając się za osobę, której dane dotyczą. Następnie administrator danych zatwierdził pożyczkę. Ponieważ dane przetwarzane w celu udzielenia pożyczki nie należały do pożyczkobiorcy, lecz do osoby, której dane dotyczą, AEPD stwierdził, że administrator nie miał podstawy prawnej do przetwarzania tych danych. Przetwarzanie danych było zatem niezgodne z prawem i stwierdzono naruszenie art. 6 ust. 1 RODO. Pierwotna grzywna w wysokości 40 000 EUR została zmniejszona do 24 000 EUR ze względu na natychmiastową zapłatę i uznanie winy.Link
944HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-12-031000Właściciel sklepuArt. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych osobowych (AEPD) ukarał właściciela sklepu grzywną w wysokości 1000 euro za brak znaków informacyjnych o nadzorze CCTV w zakładzie.Link
943NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Dolna Saksonia2019Wysokość kary pieniężnej od 350 EUR do 1 000 EURNieznanyArt. 6 RODODziewięć grzywien w wysokości od 350 do 1 000 EUR za niezgodne z prawem użycie kamery samochodowej.Link
942NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Saksonia2019Wysokość kary pieniężnej od 50 EUR do 800 EURNieznanyArt. 6 RODODziewięć grzywien w wysokości od 50 do 800 EUR za niezgodne z prawem użycie kamery samochodowej.Link
941NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Saksonia2019500NieznanyArt. 15 RODOAdministrator danych nie spełnił żądania osoby, której dane dotyczą, dotyczącego dostępu do jej danych osobowych.Link
940NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Nadrenia-PalatynatNieznana600NieznanyArt. 6 RODOBezprawne użycie kamery samochodowejLink
939NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Nadrenia-PalatynatNieznana300NieznanyArt. 6 RODOBezprawne użycie kamery samochodowejLink
938NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Nadrenia-PalatynatNieznana50NieznanyArt. 6 RODOBezprawne użycie kamery samochodowejLink
937HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-11-022000COOPERA RC SERVICES, S.L.Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na COOPERA RC SERVICES grzywnę w wysokości 2.000 EUR. Administrator nie podał wystarczających danych kontaktowych, za pomocą których osoby, których dane dotyczą, mogłyby egzekwować swoje prawa.Link
936HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-11-2340000Vodafone España, S.A.U.Art. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył grzywnę na Vodafone España, S.A.U.. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do organu ochrony danych, ponieważ administrator danych przekazał jej numer telefonu komórkowego innej osobie bez jej zgody z powodu błędu technicznego. Ponadto konto osoby, której dane dotyczą, zostało obciążone kwotami należącymi do numeru telefonicznego osoby trzeciej. Organ ochrony danych stwierdził, że Vodafone bezprawnie przetwarzał dane osoby, której dane dotyczą. Pierwotna grzywna w wysokości 50 000 EUR została obniżona do 40 000 EUR w związku z dobrowolną wpłatą.Link
935HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-11-2340000Vodafone España, S.A.U.Art. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył grzywnę na Vodafone España, S.A.U. z powodu niewystarczającej podstawy prawnej przetwarzania danych. Osoba, której dane dotyczą, wniosła skargę przeciwko administratorowi danych, ponieważ numery telefoniczne były zarejestrowane na jej nazwisko, chociaż nigdy nie zawarła ona umowy z firmą na żaden z tych numerów. Vodafone przypadkowo przypisała dane osoby, której dane dotyczą, do umów innego klienta Vodafone, dlatego też umowy zostały zarejestrowane na jego nazwisko. W tym kontekście organ ochrony danych uznał, że przetwarzanie danych osoby, której dane dotyczą, przez Vodafone było niezgodne z prawem. Pierwotna grzywna w wysokości 50.000 EUR została obniżona do 40.000 EUR z powodu dobrowolnej zapłaty.Link
934HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-12-022000IMAGINA FRAN SPORT, S.L.Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) ukarał IMAGINA FRAN SPORT, S.L. grzywną w wysokości 2.000 EUR w związku z tym, że jego polityka prywatności nie była zgodna z wymogami Art. 13 RODO. Na przykład, strona internetowa zawierała nieaktualne informacje.Link
933HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-12-015000INTRODUCTION BUSINESS CAPITAL MEDIA, S.L.Art. 48 (1) b) LGT, Art. 21 RODO, Art. 23 LOPDGDDHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na INTRODUCTION BUSINESS CAPITAL MEDIA, S.L. grzywnę w wysokości 5 000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, otrzymywała od administratora telefony reklamowe, mimo że była wpisana na listę osób wykluczonych z reklam (listę Robinsona).Link
932WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-10-148000Agencja Ochrony Zdrowia Sardynii (ATS)Art. 5 RODO, Art. 9 RODOWłoski organ ochrony danych (Garante) nałożył na Agencję Ochrony Zdrowia Sardynii (ATS) grzywnę w wysokości 8 000 EUR. Pacjent omyłkowo otrzymał do własnych akt dokumentację medyczną i kliniczną innego pacjenta.Link
931WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-09-292000LekarzArt. 5 (1) a) RODO, Art. 9 RODOWłoski organ ochrony danych (Garante) ukarał lekarza grzywną w wysokości 2.000 euro. Pacjent złożył skargę do organu ochrony danych, że lekarz ujawnił jego dane osobowe osobom trzecim bez upoważnienia. Lekarz zalecił podmiotowi danych produkty medyczne w ramach jego leczenia. Kilka dni później osoba, której dane dotyczą, otrzymała telefon od konsultanta marketingowego stojącego za rekomendowanymi produktami. Osoba, której dane dotyczą, wskazała, że nigdy nie wyraziła zgody na ujawnienie swoich danych. Garante stwierdza, że do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do leczenia nie jest wymagana szczególna zgoda. W tym przypadku jednak dane były przetwarzane w celu promocji produktów, a zatem wyraźna zgoda byłaby wymagana na mocy art. 9 RODO. Lekarz przetwarzał więc dane niezgodnie z prawem.Link
930Wielka BrytaniaInformation Commissioner (ICO)2021-11-25585000Kancelaria Rady MinistrówArt. 5 (1) f) RODO, Art. 32 RODOBrytyjski organ ochrony danych osobowych (ICO) ukarał Kancelarię Rady Ministrów (Cabinet Office) grzywną w wysokości 585 000 euro. W dniu 27 grudnia 2019 roku Kancelaria Rady Ministrów opublikowała na GOV.UK plik zawierający nazwiska i nieocenzurowane adresy ponad 1000 osób, które otrzymały noworoczne wyróżnienia. Osoby z szerokiego zakresu zawodów w całej Wielkiej Brytanii zostały poszkodowane, w tym osoby o wysokim statusie publicznym. Po dowiedzeniu się o naruszeniu danych, Kancelaria Rady Ministrów usunęła link internetowy do pliku. Jednak plik nadal znajdował się w pamięci podręcznej i był dostępny online dla osób, które znały dokładny adres strony internetowej. Ujawnione dane osobowe były dostępne w sieci przez dwie godziny i 21 minut, a dostęp do nich uzyskano 3 872 razy. Do naruszenia doszło z powodu błędu w konfiguracji nowego systemu informatycznego Kancelarii Rady Ministrów. ICO stwierdziło, że Kancelaria Rady Ministrów nie podjęła odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu ochrony odpowiedniego do ryzyka, na jakie narażone są osoby, których dane dotyczą.Link Link
929WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-10-282000Anfiteatro Flavio s.r.l.Art. 13 RODOWłoski urząd ochrony danych (Garante) nałożył na spółkę Anfiteatro Flavio s.r.l. grzywnę w wysokości 2.000 euro. Podczas inspekcji administracyjnej w hotelu zarządzanym przez Anfiteatro Flavio, policja stwierdziła, że w sklepie zainstalowany jest system nadzoru wideo z trzema kamerami. Stwierdzono jednak, że administrator nie dostarczył wystarczających informacji na temat obecności systemu monitoringu wizyjnego. Organ Ochrony Danych uznał to za naruszenie art. 13 RODO.Link
928WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-10-282000OTTO s.r.l.Art. 13 RODOWłoski organ ochrony danych (Garante) nałożył na spółkę OTTO s.r.l. grzywnę w wysokości 2.000 euro. Podczas inspekcji administracyjnej w sklepie zarządzanym przez OTTO, policja stwierdziła, że w sklepie zainstalowany był system nadzoru wideo z trzema kamerami. Stwierdzono jednak, że administrator nie dostarczył wystarczających informacji na temat obecności systemu monitoringu wizyjnego. Organ Ochrony Danych uznał to za naruszenie art. 13 RODO.Link
927LitwaValstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI)2021-11-29110000UAB Prime LeasingArt. 32 (1) b), d) RODOLitewski organ ochrony danych osobowych nałożył grzywnę w wysokości 110 000 EUR na spółkę UAB Prime Leasing, operatora platformy krótkoterminowego wynajmu samochodów CityBee. Urząd Ochrony Danych przeprowadził dochodzenie z własnej inicjatywy po tym, jak w lutym 2021 r. upubliczniono informacje o możliwym naruszeniu danych osobowych (art. 33 RODO) klientów firmy. Według firmy dowiedzieli się oni o naruszeniu bezpieczeństwa od innego dostawcy usług cyberbezpieczeństwa, który poinformował ich, że dane klientów 110 302 użytkowników CityBee zostały opublikowane na stronie internetowej forum hakerskiego RaidForums.com. Obejmowały one takie dane jak nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail, osobiste numery identyfikacyjne, numery prawa jazdy, rodzaj karty płatniczej oraz cztery ostatnie cyfry numeru karty osób, których dane dotyczyły. Dochodzenie przeprowadzone przez Urząd Ochrony Danych wykazało, że opublikowane dane pochodziły z niezabezpieczonej kopii zapasowej bazy danych. Organ ochrony danych stwierdził, że do naruszenia danych doszło z powodu niedopełnienia przez przedsiębiorstwo obowiązku wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka, na jakie narażone są osoby, których dane dotyczą. Spółka nie wyznaczyła na przykład osoby o odpowiednich kompetencjach, która byłaby odpowiedzialna za bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem. Nie zadbało również o to, by dostęp do plików bazy danych był rejestrowany i oceniany. Ponadto przedsiębiorstwo przechowywało bazę danych w formie niezaszyfrowanej, tak że osoba posiadająca wiedzę techniczną mogła mieć pełny dostęp do danych zawartych w pliku po jego pobraniu. Kody osobowe w bazie danych były ponadto przechowywane bez ochrony, a hasła w bazie danych były jedynie zaszyfrowane algorytmem szyfrowania, który uznano za niezabezpieczony.Link
926HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-11-305000ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA ENSEÑANZA ONLINEArt. 17 (1) RODO, Art. 21 LSSIHiszpański organ ochrony danych (AEPD) ukarał ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA ENSEÑANZA ONLINE grzywną w wysokości 5.000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, poinformowała, że nie zgadza się na dalszą subskrypcję biuletynu i zażądała od administratora usunięcia wszystkich swoich danych. Nadal jednak otrzymywał reklamy od administratora danych.Link
925HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-11-3020000DAVISER SERVICIOS, S.L.Art. 5 (1) c) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na DAVISER SERVICIOS, S.L. grzywnę w wysokości 20 000 EUR. Firma przetwarzała dane biometryczne (odciski palców) pracowników w celu uzyskania dostępu do niektórych pomieszczeń, chociaż można było zastosować mniej inwazyjne środki (takie jak karty-klucze) w celu ochrony prywatności osób, których dane dotyczą. AEPD stwierdził, że administrator danych naruszył zasadę minimalizacji danych.Link
924HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-11-305000ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA ENSEÑANZA ONLINEArt. 17 (1) RODO, Art. 21 LSSIHiszpański organ ochrony danych (AEPD) ukarał ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA ENSEÑANZA ONLINE grzywną w wysokości 5.000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, poinformowała, że nie zgadza się na dalszą subskrypcję biuletynu i zażądała od administratora usunięcia wszystkich swoich danych. Nadal jednak otrzymywał reklamy od administratora danych.Link
923HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-11-301500Wspólnota sąsiedzkaArt. 5 (1) c) RODOHiszpański Urząd Ochrony Danych (AEPD) ukarał grzywną wspólnotę sąsiedzką. Administrator zainstalował kamery wideo na swojej prywatnej posesji w taki sposób, że mogły one rejestrować obrazy przestrzeni publicznej i prywatnej posesji sąsiada. AEPD uznała to za naruszenie zasady minimalizacji danych.Link
922HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-11-291000Właściciel restauracjiArt. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych osobowych (AEPD) ukarał właściciela restauracji grzywną w wysokości 1 000 euro za brak znaków informacyjnych o nadzorze kamer monitorujących w lokalu.Link
921HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-11-294000TIGERS MARKET, S.L.Art. 48 (1) b) LGT, Art. 21 RODO, Art. 23 LOPDGDDHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na TIGERS MARKET, S.L. grzywnę w wysokości 4.000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, otrzymywała od administratora telefony reklamowe, mimo że była wpisana na listę osób wykluczonych z reklam (listę Robinsona).Link
920LuksemburgCommission nationale pour la protection des données (CNPD)2021-10-2715400NieznanyArt. 38 (1), (3) RODO, Art. 39 (1) a), b) RODOLuksemburski organ ochrony danych nałożył na pewną firmę grzywnę w wysokości 15 400 euro. Według organu ochrony danych administrator nie zaangażował inspektora ochrony danych we wszystkie sprawy związane z ochroną danych osobowych. Ponadto, wbrew wymogom RODO, inspektor ochrony danych nie podlegał bezpośrednio najwyższemu kierownictwu; zamiast tego istniały dwa poziomy hierarchii pomiędzy nimi. Administrator nie posiadał również planu kontroli ochrony danych, aby wykazać, że inspektor ochrony danych właściwie wykonuje swoje obowiązki.Link
919GrecjaHellenic Data Protection Authority (HDPA)2021-10-1420000ΚΑΠΑ ΛΑΜΔΑ ΩΜΕΓΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣArt. 6 RODO, Art. 12 (2) RODO, Art. 21 RODOGrecki organ ochrony danych nałożył na ΚΑΠΑ ΛΑΜΔΑ ΩΜΕΓΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 20 000 EUR. W kilku przypadkach przedsiębiorstwo prowadziło rozmowy marketingowe bez zgody osób, których dane dotyczą. Pomimo kilkukrotnego cofnięcia zgody przez osoby, których dane dotyczą, nadal otrzymywały one niezamówione reklamy.Link
918HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-11-249000UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA S.A. E.F.C.Art. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) ukarał grzywną UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA S.A. E.F.C.. Administrator danych przeprowadził kontrolę kredytową osoby, której dane dotyczą, bez żadnej podstawy umownej. Pierwotna grzywna w wysokości 15 000 EUR została obniżona do 9 000 EUR w związku z dobrowolną zapłatą i uznaniem winy.Link
917IslandiaPersónuvernd2021-11-2327200YAY ehf.Art. 5 RODO, Art. 6 RODO, Art. 28 RODO, Art. 32 RODOIslandzki Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył karę w wysokości 51 000 EUR na Ministerstwo Przemysłu i Innowacji oraz karę w wysokości 27 200 EUR na YAY ehf. Grzywna jest związana z kampanią prowadzoną przez ministerstwo, której celem było zachęcenie Islandczyków do podróży krajowych latem 2020 roku. Kampania ta obejmowała cyfrowy voucher upominkowy, który można było uzyskać za pośrednictwem aplikacji przedsiębiorstwa YAY ehf. Organ ochrony danych otrzymał szereg skarg dotyczących faktu, że skorzystanie z prezentu turystycznego wymagało podania wielu danych osobowych i dostępu do telefonów użytkowników. W związku z tym organ ten wszczął dochodzenie przeciwko ministerstwu i spółce. Urząd Ochrony Danych stwierdził, że ministerstwo naruszyło zasadę legalności i przejrzystości. Osoby uczestniczące w promocji musiały jedynie wyrazić zgodę na ogólne warunki korzystania z aplikacji YAY, aby móc wziąć udział w promocji kuponowej. Organ ochrony danych stwierdził jednak, że w ten sposób osoby, których dane dotyczą, nie wyraziły wyraźnej zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w ramach promocji. Organ ochrony danych stwierdził również, że informacje przekazane na temat faktycznego przetwarzania danych osobowych były niewystarczające. Ponadto ani ministerstwo, ani YAY ehf. nie wdrożyły odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Ponadto, z powodu błędu konfiguracyjnego po stronie YAY, przetworzono więcej danych niż było to konieczne, dlatego też organ ochrony danych stwierdził naruszenie zasady minimalizacji danych.Link
916IslandiaPersónuvernd2021-11-2351000Islandzkie Ministerstwo Przemysłu i InnowacjiArt. 5 RODO, Art. 6 RODO, Art. 7 RODO, Art. 13 RODO, Art. 25 RODO, Art. 28 RODO, Art. 32 RODOIslandzki Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył karę w wysokości 51 000 EUR na Ministerstwo Przemysłu i Innowacji oraz karę w wysokości 27 200 EUR na YAY ehf. Grzywna jest związana z kampanią prowadzoną przez ministerstwo, której celem było zachęcenie Islandczyków do podróży krajowych latem 2020 roku. Kampania ta obejmowała cyfrowy voucher upominkowy, który można było uzyskać za pośrednictwem aplikacji przedsiębiorstwa YAY ehf. Organ ochrony danych otrzymał szereg skarg dotyczących faktu, że skorzystanie z prezentu turystycznego wymagało podania wielu danych osobowych i dostępu do telefonów użytkowników. W związku z tym organ ten wszczął dochodzenie przeciwko ministerstwu i spółce. Urząd Ochrony Danych stwierdził, że ministerstwo naruszyło zasadę legalności i przejrzystości. Osoby uczestniczące w promocji musiały jedynie wyrazić zgodę na ogólne warunki korzystania z aplikacji YAY, aby móc wziąć udział w promocji kuponowej. Organ ochrony danych stwierdził jednak, że w ten sposób osoby, których dane dotyczą, nie wyraziły wyraźnej zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w ramach promocji. Organ ochrony danych stwierdził również, że informacje przekazane na temat faktycznego przetwarzania danych osobowych były niewystarczające. Ponadto ani ministerstwo, ani YAY ehf. nie wdrożyły odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Ponadto, z powodu błędu konfiguracyjnego po stronie YAY, przetworzono więcej danych niż było to konieczne, dlatego też organ ochrony danych stwierdził naruszenie zasady minimalizacji danych.Link
915RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2021-11-262000Valoris Center S.R.L.Art. 29 RODO, Art. 32 (1) b) RODO, Art. 32 (4) RODORumuński organ ochrony danych (ANSPDCP) nałożył na Valoris Center S.R.L. grzywnę w wysokości 2.000 EUR. Administrator powiadomił organ ochrony danych o naruszeniu ochrony danych zgodnie z art. 33 RODO. Pracownik call center administratora przypadkowo wysłał klientowi plik Excel zawierający dane innych klientów administratora. W toku dochodzenia ustalono, że naruszenie to spowodowało nieuprawnione ujawnienie lub dostęp do danych osobowych, takich jak adres e-mail, nazwa użytkownika, identyfikator użytkownika, numer telefonu, nazwa klienta, kod klienta, PIN klienta, przy czym incydent dotknął łącznie 11169 osób fizycznych. Organ ochrony danych stwierdził, że administrator nie wdrożył środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka, na jakie narażone są osoby, których dane dotyczą.Link
914HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-11-2340000Vodafone España, SAUArt. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) ukarał Vodafone España S.A.U. grzywną w wysokości 40.000 euro. Pewna osoba złożyła skargę przeciwko Vodafone do organu ochrony danych, ponieważ jej numer telefonu komórkowego został bez jej zgody przeniesiony do osoby trzeciej i została ona obciążona kwotami z numeru telefonicznego osoby trzeciej. Powodem tego był błąd techniczny w systemach Vodafone.Link
913HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-11-233000FUENSANTA S.L.Art. 58 (1) RODOAdministrator danych nie dostarczył informacji, o które zwrócił się hiszpański organ ochrony danych (AEPD) do celów dochodzeniowych.Link
912HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-11-222000ANIVERSALIA NETWORKS, S.L.Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) ukarał ANIVERSALIA NETWORKS, S.L. grzywną w wysokości 2.000 EUR w związku z tym, że polityka prywatności na jej stronie internetowej nie spełniała wymogów art. 13 RODO.Link
911HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-11-223000NieznanyArt. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na pewną firmę grzywnę w wysokości 3 000 euro. Firma ta żądała od klientów różnych danych osobowych w celu rezerwacji wizyt. Urząd Ochrony Danych stwierdził, że administrator nie poinformował odpowiednio osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych zgodnie z art. 13 RODO.Link
910FrancjaCommission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)2021-11-04400000Régie autonome des transports parisiensArt. 5 (1) c) RODO, Art. 5 (1) e) RODO, Art. 5 (2) RODO, Art. 32 RODOFrancuski organ ochrony danych (CNIL) nałożył na RATP (operatora systemu transportu publicznego w Paryżu) grzywnę w wysokości 400 000 EUR. W maju 2020 r. jeden ze związków zawodowych złożył skargę do CNIL, zarzucając, że liczba dni strajku odbytych przez pracowników została uwzględniona w aktach wykorzystywanych do przygotowania decyzji o awansie. CNIL przeprowadziła następnie dochodzenia w kilku centrach autobusowych RATP. Doprowadziły one do potwierdzenia tej praktyki w trzech centrach autobusowych RATP. CNIL wskazała, że akta dotyczące oceny wyników i perspektyw awansu powinny zawierać jedynie dane niezbędne do oceny pracowników, w szczególności wystarczające jest wskazanie całkowitej liczby dni nieobecności bez konieczności wchodzenia w szczegóły i wyróżnienia dni związanych z korzystaniem z prawa do strajku. Stwierdził on, że wykorzystanie danych dotyczących liczby dni, w których pracownicy strajkowali, nie było konieczne do tych celów, oraz że RATP naruszył w ten sposób zasadę minimalizacji danych określoną w art. 5 ust. 1 lit. c) RODO. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że RATP nadmiernie przechowywało wiele danych swoich pracowników. W rzeczywistości RATP przechowywał akta dotyczące oceny pracowników przez ponad trzy lata po komisji ds. awansu, chociaż ich przechowywanie było wymagane jedynie przez 18 miesięcy po przeprowadzeniu tych komisji. Ponadto CNIL stwierdziła, że RATP nie dokonała odpowiedniego rozróżnienia między poziomami uprawnień pracowników, umożliwiając dostęp do niektórych danych większej liczbie pracowników niż to konieczne. Z tego względu CNIL stwierdziła, że RATP nie wywiązała się z obowiązku wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu ochrony odpowiedniego do ryzyka.Link Link
909CyprGrafeío Epitrópou Dedoménon Prosopikoú Charaktíra2021-11-12925000WS WiSpear Systems LtdArt. 5 (1) a) RODOCypryjski organ ochrony danych (DPA) nałożył na WS WiSpear Systems Ltd. grzywnę w wysokości 925 000 euro. Przedsiębiorstwo to w ramach testów i prezentacji technologii gromadziło bez wiedzy osób prywatnych różne dane (adresy Media Access Control i dane International Mobile Subscriber Identity). W tym kontekście organ ochrony danych stwierdził naruszenie zasady zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości.Link
908HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-11-1540000Vodafone España, SAUArt. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył grzywnę na Vodafone España SAU. Osoba fizyczna złożyła skargę do organu ochrony danych. Osoba, której dane dotyczą, twierdzi, że we wrześniu 2020 r. otrzymała od Vodafone wiadomości tekstowe informujące ją, że ma długi z tytułu usług, które zamówiła w Vodafone. Adres rozliczeniowy wymieniony w wiadomościach tekstowych odpowiadał adresowi starego domu, w którym osoba, której dane dotyczą, mieszkała w przeszłości ze swoją byłą partnerką. Vodafone stwierdził, że do tego incydentu doprowadził błąd systemu. W wyniku tego osoba, której dane dotyczą, pojawiła się jako posiadacz konta klienta swojej byłej partnerki. Pierwotna grzywna w wysokości 50 000 EUR została zmniejszona do 40 000 EUR z powodu dobrowolnej zapłaty.Link
907HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-11-221000Wspólnota sąsiedzkaArt. 13 RODOHiszpański DPA nałożył na wspólnotę sąsiedzką grzywnę w wysokości 1000 euro. Powodem było to, że znak informacyjny o systemie nadzoru wideo nie zawierał wystarczających informacji wymaganych przez art. 13 RODO. Znak nie zawierał ani odniesienia do administratora danych, ani adresu, z którym można się skontaktować w przypadku chęci skorzystania z praw przysługujących osobom, których dane dotyczą.Link
906BułgariaKomisiyata za zashtita na lichnite danni (KZLD)2021-10-26380BankArt. 5 (1) b) RODOBułgarski organ ochrony danych ukarał bank grzywną w wysokości 380 euro za niezgodne z prawem przekazywanie danych osobowych stronom trzecim.Link
905HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-11-1530000Vodafone España, SAUArt. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył grzywnę na Vodafone España SAU. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do AEPD przeciwko administratorowi danych. Osoba, której dane dotyczą, twierdzi, że otrzymała faktury i obciążenia na swoim koncie bankowym za usługi Vodafone, których sama nie zarezerwowała. Podmiot danych stwierdził również, że został wezwany do zapłaty za te usługi przez firmę windykacyjną I.S.G.F. Informes Comerciales, S.L.. Jak się okazało, oszuści wykorzystali dane osobowe osoby, której dane dotyczą, do zawarcia umowy o świadczenie usług. Vodafone następnie anulował umowę na zamówione usługi. Jednak z powodu błędu w systemie, zaległe faktury nie zostały anulowane, dlatego też zostały przekazane do firmy windykacyjnej. AEPD uznała, że takie przekazanie było bezprawne z powodu nieistnienia ważnej umowy. Pierwotna grzywna w wysokości 50 000 EUR została obniżona do 30 000 EUR ze względu na dobrowolną zapłatę i uznanie winy.Link
904HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-11-151000Osoba fizycznaArt. 5 (1) c) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na osobę fizyczną grzywnę w wysokości 1.000 euro za nieuprawnioną instalację kamery monitoringu w jej samochodzie. Samochód był zaparkowany na publicznej ulicy, a zatem kamera rejestrowała również przestrzeń publiczną. AEPD uznała, że nadzór wideo nad przestrzenią publiczną stanowi naruszenie zasady minimalizacji danych.Link
903HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-11-151000SupermarketArt. 13 RODOUżywanie kamer monitoringu bez odpowiednich informacji.Link
902NiderlandyAutoriteit Persoonsgegevens (AP)2021-11-12400000TransaviaArt. 32 (1), (2) RODOHolenderski DPA ukarał linie lotnicze Transavia grzywną w wysokości 400 tys. euro. W 2019 r. linia lotnicza doznała naruszenia danych, w którym haker uzyskał dostęp do systemów Transavii za pośrednictwem dwóch kont należących do działu IT firmy. Mogło to potencjalnie umożliwić hakerowi dostęp do danych, takich jak nazwiska, daty urodzenia, płeć, adresy e-mail, numery telefonów, informacje o lotach i numery rezerwacji 25 milionów pasażerów. Okazało się, że haker faktycznie pobrał dane osobowe 83 tys. osób. W 367 przypadkach dane te zawierały informacje medyczne osób, które poprosiły np. o transport na wózku inwalidzkim lub dodatkowe usługi ze względu na to, że były niewidome lub głuche. Organ ochrony danych zauważył, że brak środków bezpieczeństwa umożliwił hakerowi dostęp do systemów. Dlatego też dostęp do systemów linii lotniczych można było uzyskać po prostu poprzez wprowadzenie hasła. Systemy nie obejmowały wieloczynnikowego uwierzytelniania. Ponadto prawa dostępu do kont nie były ograniczone do niezbędnych systemów, umożliwiając hakerowi wykorzystanie ich w celu uzyskania dostępu do wielu systemów Transavii. Organ ochrony danych stwierdził, że Transavia naruszyła swój obowiązek wdrożenia technicznych i organizacyjnych środków w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka dla osób, których dane dotyczą.Link Link
901PolskaUrząd ochrony danych osobowych (UODO)2021-10-1478000Bank Millennium S.A.Art. 33 (1) RODO, Art. 34 (1) RODOUODO nałożył na Bank Millennium S.A. karę pieniężną w wysokości 78.000 euro. UODO dowiedział się o naruszeniu ochrony danych osobowych w wyniku skargi na bank. Okazało się, że zaginęła korespondencja wysyłana przez bank za pośrednictwem firmy kurierskiej, zawierająca dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numery kont i numery identyfikacyjne klientów. W związku z tym UODO stwierdził, że bank nie zgłosił tego incydentu do UODO i nie powiadomił o tym w odpowiedni sposób osób, których dane dotyczą.Link
900HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-11-123000AD735 DATA MEDIA ADVERTISING S.L.Art. 58 (1) RODONieprzekazanie wymaganych informacji hiszpańskiemu organowi ochrony danych (AEPD) w wymaganym terminie z naruszeniem art. 58 RODO.Link
899HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-11-121500PrzedsiębiorstwoArt. 13 RODOUżywanie kamer monitoringu bez odpowiednich informacji.Link
898RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2021-11-142900Vodafone România SAArt. 32 (1) b) RODO, Art. 32 (2) RODO, Art. 3 (1) Law No. 506/2004, Art. 3 (3) a), b) Law No. 506/2004Rumuński organ ochrony danych (ANSPDCP) nałożył na VODAFONE România S.A. grzywnę w wysokości 2 900 EUR. Firma zgłosiła naruszenie danych do organu ochrony danych zgodnie z art. 33 RODO. W okresie od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r. doszło do nieuprawnionego dostępu do danych osobowych siedemdziesięciu osób, których dane dotyczą (wysyłka umów o świadczenie usług na niewłaściwe adresy e-mail, nieuprawniony dostęp pracowników administratora do danych osobowych klientów Vodafone bez ich żądania). Organ stwierdził, że administrator nie zastosował odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.Link
897GrecjaHellenic Data Protection Authority (HDPA)2021-10-045000 PREMIUMMEDIA ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑArt. 21 (3) RODO, Art. 25 RODOGrecki organ ochrony danych nałożył na przedsiębiorstwo PREMIUMMEDIA ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ grzywnę w wysokości 5 000 EUR. Osoba fizyczna próbowała wypisać się z listy wysyłkowej biuletynu przedsiębiorstwa, ale nie udało jej się to. Niemożność wypisania się z listy wynikała z wewnętrznego błędu technicznego przedsiębiorstwa.Link
896LuksemburgCommission nationale pour la protection des données (CNPD)2021-10-1318000Nieznany Art. 37 (7) RODO, Art. 38 (1) (2) RODO, Art. 39 (1) b) RODOUrząd Ochrony Danych Osobowych z Luksemburga nałożył na pewną firmę karę w wysokości 13 200 euro. Według organu ochrony danych, administrator nie zaangażował inspektora ochrony danych we wszystkie sprawy związane z ochroną danych osobowych. Administrator nie dysponował również planem kontroli ochrony danych, aby wykazać, że inspektor ochrony danych odpowiednio wykonuje swoje zadania. Co więcej, administrator nie zapewnił inspektorowi ochrony danych zasobów niezbędnych do wykonywania jego obowiązków. Organ ochrony danych zauważył również, że strona internetowa administratora nie zawierała sekcji poświęconej ochronie danych oraz że nota informacyjna na temat ochrony danych była dostępna jedynie w języku angielskim, a nie w jednym z języków urzędowych Luksemburga.Link
895LuksemburgCommission nationale pour la protection des données (CNPD)2021-10-1313200NieznanyArt. 38 (1) RODO, Art. 39 (1) b) RODOOrgan ochrony danych osobowych z Luksemburga nałożył na pewną firmę karę w wysokości 13 200 euro. Według organu ochrony danych, administrator po pierwsze nie zaangażował inspektora ochrony danych we wszystkie sprawy związane z ochroną danych osobowych. Po drugie, administrator nie posiadał planu kontroli ochrony danych, aby wykazać, że inspektor ochrony danych odpowiednio wykonuje swoje zadania.Link
894LuksemburgCommission nationale pour la protection des données (CNPD)2021-10-065300NieznanyArt. 5 (1) c) RODO, Art. 13 RODOOrgan ochrony danych osobowych z Luksemburga nałożył na pewną firmę grzywnę w wysokości 5 300 EUR. Przedsiębiorstwo to zainstalowało na swoim terenie 75 kamer monitorujących, a także urządzenia śledzące w niektórych swoich pojazdach, którymi pracownicy dojeżdżali do klientów. Kilka z tych kamer obejmowało m.in. część ulicy publicznej i prywatną sąsiednią posesję. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych ustalił również, że kamery obejmowały swoim zasięgiem stołówkę pracowniczą, umożliwiając monitorowanie pracowników poza godzinami ich pracy. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych. Stwierdził również, że administrator danych nie wywiązał się w wystarczającym stopniu ze swoich obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 RODO.Link
893IrlandiaData Protection Commission (DPC)2021-08-201500MOVE IrelandArt. 5 (1) f) RODO, Art. 32 (1) RODOIrlandzki organ ochrony danych (DPC) nałożył grzywnę w wysokości 1 500 euro na organizację MOVE (Men Overcoming Violence). MOVE jest organizacją charytatywną działającą w obszarze przemocy domowej. Organizacja ma na celu wspieranie bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia kobiet i ich dzieci, które doświadczyły przemocy w związkach. W tym celu uczestnicy (mężczyźni) przychodzą na cotygodniowe sesje, aby zmienić swoje zachowanie. W dniu 3 lutego 2021 r. organizacja zgłosiła naruszenie danych zgodnie z art. 33 RODO. Organizacja stwierdziła, że zaginęło osiemnaście kart SD, które mogły zawierać nagrania sesji grupowych programu MOVE, podczas których uczestnicy omawiają z liderem grupy swoje zachowania i postawy dotyczące przemocy domowej. Na nagraniach widać i słychać było niektórych uczestników. Dodatkowo, nagrania zawierały materiał filmowy uczestników omawiających swoje zachowania i uczucia w odniesieniu do obecnych lub byłych partnerów, innych członków rodziny i przyjaciół, którzy mogli być wymienieni. Naruszenie danych mogło dotyczyć około 80-120 uczestników, jak również co najmniej jednego lidera grupy w każdej nagranej sesji. DPC stwierdził, że MOVE naruszyło swój obowiązek wynikający z art. 32 (1) RODO poprzez niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka, jakie stwarza przetwarzanie danych osobowych poprzez nagrywanie sesji grupowych.Link Link
892WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-09-165000Gmina Montalbano JonicoArt. 5 (1) a), c) RODO, Art. 6 (1) c), e) RODO, Art. 6 (2) RODO, Art. 6 (3) b) RODO, Art. 9 (1), (2), (4) RODO, Art. 2-ter (1), (3) Codice della privacy, Art. 2-septies (8) Codice della privacyWłoski urząd ochrony danych (Garante) nałożył na gminę Montalbano Jonico grzywnę w wysokości 5.000 euro. Pewna osoba złożyła skargę na gminę do organu ochrony danych. Skarżyła się, że na stronie internetowej gminy został upubliczniony dokument, który zawierał dane osobowe jej samej i jej ojca. W sekcji "Dokumenty i dane" na stronie internetowej można było zapoznać się z aktami gminy. W tym kontekście, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza wyszukiwania, można było uzyskać dostęp do decyzji w sprawie zawarcia ugody dotyczącej pokonania i likwidacji barier architektonicznych w ich domu. Decyzja zawierała wyraźnie dane osobowe i informacje w tekście i w temacie, takie jak imię i nazwisko skarżącego i jego ojca pozostającego na utrzymaniu, z odniesieniem do jego sytuacji jako osoby niepełnosprawnej. Tekst decyzji zawierał również datę urodzenia i miejsce zamieszkania skarżącego, jak również informację o kwocie ugody. Organ Ochrony Danych uznał, że publikacja ze wskazaniem danych stanowi naruszenie zasady minimalizacji danych.Link
891RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2021-11-015000S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.Art. 32 (1) b), (2) RODORumuński organ ochrony danych (ANSPDCP) nałożył na S.P.E.H. Hidroelectrica S.A. grzywnę w wysokości 5 000 EUR. Administrator powiadomił organ ochrony danych o kilku naruszeniach ochrony danych osobowych zgodnie z art. 33 RODO. W wyniku naruszenia ochrony danych uzyskano bezprawny dostęp do danych 325 osób lub przekazano je niewłaściwym odbiorcom. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie przez administratora danych obowiązku wynikającego z art. 32 ust. 1 lit. b) i art. 32 urt. 2 RODO, tj. wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka, jakie stanowi przetwarzanie danych. Ponadto organ stwierdził, że administrator przetwarzał dane osobowe trzech klientów po tym, jak skorzystali oni z prawa do usunięcia swoich danych i cofnęli zgodę na ich przetwarzanie. Przetwarzanie odbywało się zatem bez ważnej podstawy prawnej. DPA nałożył grzywnę w wysokości 5.000 EUR za naruszenie art. 32 (1) b), (2) RODO. Za naruszenie art. 5 (1) a) RODO, Art. 6 (1) a) RODO, organ ochrony danych wydał ponadto ostrzeżenie.Link
890RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2021-11-011000IKEA ROMÂNIA SAArt. 32 (1) b), (2) RODORumuński organ ochrony danych (ANSPDCP) nałożył na IKEA ROMÂNIA SA grzywnę w wysokości 1.000 EUR. Administrator danych przesłał do organu ochrony danych powiadomienie o naruszeniu danych osobowych na mocy art. 33 RODO. W związku z tym administrator zorganizował konkurs rysunkowy, w którym mogły wziąć udział dzieci członków IKEA Family. Uczestnicy przesyłali własne rysunki na platformę internetową wraz z formularzami zgłoszeniowymi zawierającymi ich dane osobowe oraz dane osobowe ich rodziców, w tym ich zgodę. W celu przeprowadzenia głosowania na najlepszy rysunek, rysunki dzieci zostały umieszczone na platformie internetowej, a wraz z nimi przypadkowo dane osobowe zawarte w formularzach zgłoszeniowych. W czasie dochodzenia ustalono, że incydent bezpieczeństwa doprowadził do nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych członków IKEA Family (nazwisko, imię i wiek nieletnich, jak również nazwisko, imię, miasto, kraj, e-mail, numer członkowski IKEA Family oraz podpis rodziców) na platformie internetowej dostępnej tylko dla członków IKEA Family w Rumunii. Incydent ten dotknął 114 osób, z których połowa była niepełnoletnia. Organ ochrony danych stwierdził, że administrator naruszył w ten sposób swój obowiązek wynikający z art. 32 (1) b), (2) RODO do wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają poziom bezpieczeństwa odpowiedni do ryzyka dla osób, których dane dotyczą.Link
889HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-10-2640000VODAFONE SERVICIOS, S.L.U.Art. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył grzywnę na VODAFONE SERVICIOS, S.L.U.. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do AEPD przeciwko administratorowi danych. Osoba, której dane dotyczą, twierdzi, że otrzymywała faktury i obciążenia swojego rachunku bankowego w celu zapłaty za usługi Vodafone, których sama nie zarezerwowała. Osoba, której dane dotyczą, stwierdziła również, że otrzymywała telefony od firmy windykacyjnej Bureau Veritas z prośbą o zapłatę za te usługi. Jak się okazało, oszuści wykorzystali dane osobowe osoby, której dane dotyczą, do zawarcia umowy o świadczenie usług. Dane osobowe zostały jednak wprowadzone do systemów informatycznych przedsiębiorstwa bez sprawdzenia, czy umowa była zgodna z prawem i czy została rzeczywiście zawarta przez osobę, której dane dotyczą. Pierwotna grzywna w wysokości 50 000 EUR została obniżona do 40 000 EUR w związku z dobrowolną wpłatą.Link
888HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-10-2640000VODAFONE SERVICIOS, S.L.U.Art. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył grzywnę na VODAFONE SERVICIOS, S.L.U.. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do organu ochrony danych przeciwko administratorowi danych. Osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora. Kiedy w grudniu ubiegłego roku sprawdził swoje rachunki na oficjalnej stronie internetowej "MY VODAFONE", odkrył, że ma cztery zaległe rachunki, ale nie może uzyskać do nich dostępu. Otrzymał również szereg wezwań do ich zapłaty. Poinformowano go, że w Vodafone istniało równoległe konto o danych częściowo odpowiadających jego kontu. Jak się okazało, oszuści zawarli umowę na telefon komórkowy, wykorzystując dane osobowe osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe zostały jednak wprowadzone do systemów informatycznych spółki bez sprawdzenia, czy umowa była zgodna z prawem i czy została rzeczywiście zawarta przez osobę, której dane dotyczą. Pierwotna grzywna w wysokości 50 000 EUR została obniżona do 40 000 EUR w związku z dobrowolną zapłatą.Link
887HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-10-2616000SERVICIOS LOGÍSTICOS MARTORELL SIGLO XXI, S.L.Art. 35 RODOHiszpański Urząd Ochrony Danych (AEPD) nałożył grzywnę na SERVICIOS LOGÍSTICOS MARTORELL SIGLO XXI, S.L.. Przedsiębiorstwo to zainstalowało pięć terminali z systemem kontroli odcisków palców, aby rejestrować czas pracy swoich pracowników. Nie przeprowadziła przy tym oceny skutków dla ochrony danych. AEPD stwierdził naruszenie art. 35 RODO z tego powodu. Pierwotna grzywna w wysokości 20 000 EUR została zmniejszona do 16 000 EUR ze względu na dobrowolną zapłatę.Link
886HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-10-2664000Vodafone España, S.A.U.Art. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył grzywnę na Vodafone España, S.A.U. z powodu niewystarczającej podstawy prawnej do przetwarzania danych. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę przeciwko administratorowi danych. Podmiot danych stwierdził, że na jego nazwisko zarejestrowane były linie telefoniczne, za które były również zaległe płatności. Jednakże osoba, której dane dotyczą, nigdy nie zawarła z przedsiębiorstwem umów dotyczących tych linii. Umowy te zostały raczej zawarte przez oszustów przy wykorzystaniu danych osobowych osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe zostały jednak wprowadzone do systemów informatycznych spółki bez sprawdzenia, czy umowy były zgodne z prawem i rzeczywiście zawarte przez osobę, której dane dotyczą. Pierwotna grzywna w wysokości 80 000 EUR została obniżona do 64 000 EUR w związku z dobrowolną zapłatą.Link
885HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-10-253000MERCEDES GERENCIA, S.L.Art. 58 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na MERCEDES GERENCIA, S.L. karę pieniężną w wysokości 3.000 EUR. Administrator danych nie odpowiedział w terminie na wniosek o udzielenie informacji wystosowany przez organ ochrony danych.Link
884HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-10-213000000CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER EFC, EP, S.A.U.Art. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER EFC, EP, S.A.U. grzywnę w wysokości 3 000 000 EUR. Osoba fizyczna złożyła skargę przeciwko administratorowi danych. Powodem było to, że Caixabank zażądał informacji o niej od firmy, mimo że ta ostatnia nie jest klientem Caixabank od 2014 r. i że została ona uwzględniona w kampanii reklamowej mającej na celu zaoferowanie jej kredytu. Caixabank wykorzystał dane osób fizycznych do oceny ich zdolności kredytowej bez ich zgody. Posłużyło to do stworzenia profili finansowych osób, których dane dotyczą, i reklamowania im na tej podstawie określonych usług finansowych (np. kart kredytowych lub pożyczek). Czyniąc to, organ ochrony danych stwierdził, że administrator nie uzyskał skutecznej zgody osób, których dane dotyczą. Prawdą jest, że osoby, których dane dotyczą, w pewnym momencie wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych przez całą Grupę CaixaBank. Jednakże administrator nie poinformował odpowiednio osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych, w tym o profilowaniu. Na przykład administrator dostarczył osobom, których dane dotyczą, jedynie ogólne informacje o różnych operacjach przetwarzania danych na potrzeby profilowania, tak więc osoby, których dane dotyczą, nie mogły dokładnie wiedzieć, na czym polega przetwarzanie, na które wyraziły zgodę.Link
883Wielka BrytaniaInformation Commissioner (ICO)2021-10-1811800HIV ScotlandArt. 5 (1) f) RODO, Art. 32 (1), (2) RODOBrytyjski urząd ochrony danych osobowych (ICO) nałożył karę w wysokości 11 800 euro na organizację non-profit HIV Scotland. Administrator wysłał wiadomość e-mail do 105 osób, których adresy e-mail z listy mailingowej były widoczne dla wszystkich odbiorców. W przypadku 65 adresów e-mail można było zidentyfikować osoby na podstawie nazwiska. Na podstawie dostarczonych danych osobowych można było wyciągnąć wnioski na temat statusu HIV lub ryzyka związanego z tymi osobami. Organ ochrony danych stwierdził, że organizacja nie wdrożyła odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka. Na przykład, organizacja przeprowadziła nieodpowiednie szkolenie pracowników i stosowała niewłaściwe metody wysyłania masowych wiadomości e-mail.Link Link
882HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-10-192000BEEPING FULFILMENT S.L.Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na BEEPING FULFILMENT S.L. grzywnę w wysokości 2.000 euro. Administrator nie podał wymaganych informacji o celach i sposobach przetwarzania danych w polityce prywatności prowadzonej przez siebie strony internetowej. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie art. 13 RODO.Link
881HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-10-1940000Vodafone España, S.A.U.Art. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) ukarał Vodafone España, S.A.U. grzywną w wysokości 40 000 euro. Osoba fizyczna złożyła skargę do organu ochrony danych przeciwko Vodafone za obciążenie jej rachunku bankowego w maju 2020 r. za linię telefoniczną Vodafone, której właścicielem nie był on, lecz jego była partnerka. Jak się okazało, była partnerka skarżącego zawarła umowę z Vodafone na jego nazwisko. Stwierdziła, że była do tego upoważniona, ale nie przedstawiła na to żadnego dowodu. Organ ochrony danych stwierdził, że Vodafone przetwarzał dane skarżącego niezgodnie z prawem. Przestrzeganie zasady legalności przy przetwarzaniu danych osób trzecich wymaga bowiem, aby administrator był w stanie udowodnić, że przetwarzanie jest zgodne z prawem.Link
880RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2021-10-215000Glove Technology SRLArt. 5 (1) a) RODO, Art. 6 (1) a) RODORumuński organ ochrony danych osobowych (ANSPDCP) nałożył na Glove Technology SRL grzywnę w wysokości 5.000 EUR. Administrator zainstalował system nadzoru wideo, który audiowizualnie monitorował pracowników w ich miejscu pracy i nagrywał rozmowy między nimi w celu wykorzystania ich przeciwko nim. Organ ochrony danych uznał, że administrator naruszył art. 5 (1) a) RODO i art. 6 (1) RODO.Link
879HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-10-1970000Vodafone España, S.A.U.Art. 21 RODO, Art. 21 LSSIHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. grzywnę w wysokości 70.000 euro. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do organu ochrony danych, ponieważ otrzymywała promocyjne wiadomości e-mail od Vodafone bez wyraźnej zgody i bez uprzedniego nawiązania stosunku umownego. Następnie osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się otrzymywaniu przyszłych wiadomości e-mail. Vodafone potwierdził ten sprzeciw. Mimo to osoba, której dane dotyczą, otrzymała kilka miesięcy później cztery e-maile reklamowe. Grzywna składa się z 50 000 EUR za naruszenie art. 21 RODO i 20 000 EUR za naruszenie art. 21 LSSI.Link
878NorwegiaDatatilsynet2021-10-18412000Gmina Østre TotenArt. 5 (1) f) RODO, Art. 32 RODONorweski organ ochrony danych osobowych nałożył na gminę Østre Toten grzywnę w wysokości 412 000 EUR. Gmina ucierpiała w wyniku cyberataku w styczniu 2021 r., w wyniku którego dane gminy zostały zaszyfrowane, a kopie zapasowe usunięte. Większa ilość danych została później opublikowana w darknecie. W wyniku ataku ucierpiało około 30 000 dokumentów. Dokumenty te zawierały m.in. informacje o pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych, przynależności do związków zawodowych, orientacji seksualnej, stanie zdrowia, a także dane bankowe mieszkańców i pracowników gminy. Dochodzenie przeprowadzone przez organ ochrony danych wykazało, że w gminie istniały zasadnicze braki w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych i związanych z tym kontroli wewnętrznych, m.in. gmina nie stosowała dwuskładnikowego uwierzytelniania przy logowaniu się do systemów i nie posiadała odpowiednich systemów tworzenia kopii zapasowych.Link
877WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-09-163296326Sky Italia S.r.l.Art. 5 (1), (2) RODO, Art. 6 (1) RODO, Art. 7 RODO, Art. 12 (2) RODO, Art. 14 RODO, Art. 21 RODO, Art. 28 RODO, Art. 29 RODOWłoski urząd ochrony danych osobowych (Garante) ukarał spółkę Sky Italia S.r.l. grzywną w wysokości 3 296 326 euro za nielegalny telemarketing. Decyzja organu została podjęta w wyniku kompleksowego dochodzenia wszczętego po otrzymaniu dziesiątek zgłoszeń i skarg od osób, które twierdziły, że otrzymywały niezamówione telefony i SMS-y promocyjne zarówno bezpośrednio od Sky Italia, jak i za pośrednictwem centrów obsługi telefonicznej innych przedsiębiorstw. W tym względzie organ ochrony danych stwierdził, że połączenia promocyjne były wykonywane bez odpowiedniego poinformowania użytkowników (na przykład o pochodzeniu danych osobowych przekazywanych Sky Italia). W ten sposób osoby, których dane dotyczą, miałyby możliwość skontaktowania się z firmą, która zgromadziła dane, i sprzeciwienia się ich przetwarzaniu. Dopiero po uzyskaniu zgody spółka Sky mogłaby przystąpić do składania ofert handlowych. Do tych celów promocyjnych Sky wykorzystywała listy danych, które nabyła od innych spółek. Wbrew temu, co twierdzi Sky Italia, zgoda na udostępnienie danych osobom trzecim, udzielona przez osoby, których dane dotyczą, spółkom, od których Sky Italia nabyła listy, nie upoważniała Sky Italia do wykorzystania tych danych do własnych celów promocyjnych. Ponadto Sky nie zweryfikowała listy osób, które nie wyraziły zgody na kontakt w celach reklamowych, przed wykonaniem połączeń reklamowych. W rezultacie kilka osób, których dane dotyczą, otrzymało telefony reklamowe pomimo wyraźnego sprzeciwu. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że Sky nie wyznaczyła w odpowiedni sposób dostawców list jako podmiotów przetwarzających dane. Określając wysokość grzywny, organ ochrony danych wziął pod uwagę fakt, że naruszenia miały charakter "systemowy" i były zakorzenione w działalności spółki, jak również to, że spółka Sky powinna była zdobyć wystarczające doświadczenie i kompetencje do podejmowania podstawowych decyzji zgodnie z przepisami o ochronie danych ze względu na swoje stałe kontakty z organem oraz długotrwałą obecność na rynku.Link Link
876WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-09-16200000Uniwersytet BocconiArt. 5 (1) a), c), e) RODO, Art. 6 RODO, Art. 9 RODO, Art. 13 RODO, Art. 25 RODO, Art. 35 RODO, Art. 44 RODO, Art. 46 RODOWłoski organ ochrony danych (Garante) nałożył na Uniwersytet Bocconi grzywnę w wysokości 200 000 EUR. Jeden ze studentów złożył skargę do organu ochrony danych o możliwych naruszeniach RODO związanych z wykorzystaniem systemu monitorowania podczas egzaminów pisemnych. W kontekście sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią wirusa Covid-19, uniwersytet wyposażył się w oprogramowanie do zdalnego monitorowania Respondus, dostarczone przez amerykańską firmę Respondus Inc. w celu zapewnienia normalnego przebiegu egzaminów, ponieważ nie było możliwości zdawania ich na żywo i osobiście, jak to miało miejsce zazwyczaj. Oprogramowanie było w stanie monitorować zachowanie studentów za pomocą nagrań wideo i zrzutów ekranu wykonywanych w losowych odstępach czasu. Dodatkowo, egzamin był nagrywany audiowizualnie, a na początku egzaminu każdemu zdającemu robiono zdjęcie. Pod koniec egzaminu system przetwarzał nagranie wideo, wprowadzał sygnały ostrzegawcze dotyczące ewentualnych oznak nieprawidłowego zachowania i m.in. przypisywał tzw. priorytet przeglądu, tak aby egzaminator mógł następnie ocenić, czy podczas egzaminu nie doszło do popełnienia niedozwolonego czynu. W swoim dochodzeniu organ ochrony danych stwierdził, że studenci nie zostali odpowiednio poinformowani o przetwarzaniu ich danych osobowych w związku z korzystaniem z systemu Respondus. Nie poinformowano ich również, że będą nagrywani audiowizualnie, a obrazy będą następnie przetwarzane, ani że na początku egzaminu będą zobowiązani do okazania dokumentu tożsamości i wykonania zdjęcia panoramicznego otoczenia. Ponadto studenci nie otrzymali informacji dotyczących konkretnych okresów przechowywania danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, nie zostały również poinformowane, że ich dane osobowe zostaną przekazane do Stanów Zjednoczonych; zamiast tego zostały one jedynie ogólnie poinformowane, że dane osobowe będą przetwarzane zarówno na terytorium Unii Europejskiej, jak i poza nim. Ponadto, organ ochrony danych stwierdził, że niewielka ilość informacji, które otrzymali studenci, została przedstawiona w sposób fragmentaryczny i niezorganizowany w różnych dokumentach. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasad zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości. Organ stwierdził również, że uniwersytet przetwarzał dane osobowe bez ważnej podstawy prawnej. Tym samym zgoda na przetwarzanie danych osobowych była warunkiem wstępnym uczestnictwa w egzaminach. Jako alternatywę dla egzaminów online zaproponowano możliwość zdawania egzaminów osobiście. Jednak w obliczu pandemii oznaczało to również zwiększone ryzyko dla zdrowia. Studenci obawiali się również, że odmowa przystąpienia do egzaminów online wpłynie negatywnie na ich oceny. W związku z tym organ ochrony danych stwierdził, że zgody studentów nie można uznać za dobrowolną. Ponadto, organ ochrony danych stwierdził, że uniwersytet przechowywał dane przez 12 miesięcy, chociaż nie było to konieczne do celów zapewnienia prawidłowego przeprowadzania egzaminów. Ostatecznie organ ochrony danych stwierdził naruszenia związane z przekazywaniem danych do firmy Respondus. Umowa o przetwarzaniu danych między uczelnią a Respondus nadal opierała się na umowie Privacy Shield między UE a USA, mimo że została ona unieważniona orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie Schrems II. Z tego powodu organ ochrony danych stwierdził, że uniwersytet przekazał dane osobowe do państwa trzeciego, mimo że przekazanie to nie było zgodne z warunkami określonymi w rozdziale V RODO.Link
875IrlandiaData Protection Commission (DPC)2021-10-06Zamiar nałożenia karyFacebook Ireland LimitedArt. 5 (1) a) RODO, Art. 12 (1) RODO, Art. 13 (1) c) RODOOrganizacja "None of your business" (NOYB) opublikowała 13 października 2021 r. projekt decyzji irlandzkiego organu ochrony danych (DPC), z którego wynika, że proponuje ona nałożenie na Facebooka grzywny w wysokości od 28 mln do 36 mln euro. Projekt odnosi się przede wszystkim do faktu, że Facebook zawarł szczegóły dotyczące przetwarzania danych w swoich warunkach świadczenia usług, powołując się tym samym na Art. 6 ust. 1 lit. b), a nie na zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Krytycy uważają to za lukę wykorzystywaną przez Facebooka w celu obejścia bardziej rygorystycznych wymogów RODO dotyczących zgody zgodnie z art. 6 (1) a) RODO. DPC podkreśla jednak, że RODO nie ustanawia hierarchii podstaw prawnych, które mogą być wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych. DPC zauważył jednak, że Facebook nie przedstawił jasnych informacji na temat swojej podstawy prawnej przetwarzania danych i podkreślił, że informacje dostarczone przez Facebook są nieciągłe, a użytkownicy są odsyłani do różnych dokumentów i tekstów polityki danych i warunków świadczenia usług. W konkluzji swojego projektu DPC stwierdza, że Facebook naruszył w ten sposób art. 5 (1) a) RODO, art. 12 (1) RODO i art. 13 (1) c) RODO. Projekt decyzji zostanie teraz przekazany innym europejskim organom ochrony danych, aby mogły się do niego odnieść.Link
874WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-09-165000Ciechi Ardizzone Gioeni di CataniaArt. 5 (1) a), c) RODO, Art. 12 (1) RODO, Art. 13 RODO, Art. 35 RODOWłoski organ ochrony danych (Garante) nałożył grzywnę w wysokości 5.000 euro na dom opieki dla osób niewidomych Ciechi Ardizzone Gioeni di Catania. Osoba odwiedzająca ten dom złożyła skargę do organu ochrony danych. Opierał ją na zainstalowanym w mieszkaniu systemie monitoringu. System ten zarejestrował m.in. korytarz łączący mieszkanie z ogólnodostępnymi prysznicami. Co więcej, nagrania były nie tylko rejestrowane, ale również wyświetlane w czasie rzeczywistym na monitorach pracowników konsjerża, co stwarzało ryzyko, że obrazy mogły być również przypadkowo oglądane przez gości lub dostawców. W trakcie dochodzenia administracja instytutu uzasadniała instalację systemu nadzoru wideo, powołując się na potrzebę zapobiegania kradzieżom i zapewnienia zdrowia mieszkańców poprzez uniemożliwienie nieuprawnionego dostępu w okresie pandemii. Organ ochrony danych stwierdził, że instytut naruszył w ten sposób zasady legalności, przejrzystości i minimalizacji danych. Fakt, że - jak twierdził instytut - przejście gości do pomieszczeń z prysznicami było filmowane tylko sporadycznie i przez krótki czas oraz że jakość nagrań nie była "idealnie czysta", nie rozwiązuje kwestii bezprawności nagrań. Ponadto, organ ochrony danych zauważył, że pewne proceduralne środki ostrożności - takie jak zaplanowanie okien czasowych w celu wyłączenia kamer, aby umożliwić gościom odwiedzenie pomieszczeń z prysznicami bez bycia filmowanymi, lub tymczasowe zapewnienie bezpieczeństwa miejsc poprzez alternatywne środki, takie jak wykorzystanie pracowników ochrony - mogą pozwolić instytutowi na realizację celu nadzoru wideo w równie skuteczny sposób i uniknięcie nieuzasadnionego ograniczenia wolności osób, których dane dotyczą. Ponadto, organ ochrony danych stwierdził, że instytut nie wypełnił należycie swojego obowiązku informacyjnego. Instytut przekazał osobom, których dane dotyczą, szczegółowe informacje na temat systemu nadzoru wideo na tablicy ogłoszeń dopiero po rozpoczęciu dochodzenia. Tego typu informacje nie są jednak odpowiednie dla osób niedowidzących. Instytut powinien był dostarczyć mieszkańcom nagraną wcześniej wiadomość audio, którą można by odtworzyć w razie potrzeby.Link
873AustriaÖsterreichische Datenschutzbehörde (DSB)20211200000Program lojalnościowy dla klientówNieznanaWedług gazety "Der Standard" austriacki urząd ochrony danych osobowych nałożył na program lojalnościowy dla klientów z 2021 roku grzywnę w wysokości 1,2 mln euro. Dalsze informacje nie zostały jeszcze ujawnione.Link
872AustriaÖsterreichische Datenschutzbehörde (DSB)20214000000BankNieznanaWedług gazety "Der Standard" austriacki organ ochrony danych (DSB) nałożył na bank w 2021 r. grzywnę w wysokości 4 mln EUR. Dalsze informacje nie zostały jeszcze ujawnione.Link
871AustriaÖsterreichische Datenschutzbehörde (DSB)2021-09-289500000Poczta AustriackaNieznanaAustriacki urząd ochrony danych osobowych nałożył 28 września 2021 r. na Pocztę Austriacką grzywnę w wysokości 9,5 mln euro. Główny zarzut polega na tym, że oprócz opcji kontaktu stosowanych przez Pocztę Austriacką za pośrednictwem poczty, internetowego formularza kontaktowego i działu obsługi klienta, zapytania dotyczące ochrony danych powinny być również dozwolone za pośrednictwem poczty elektronicznej. Według gazety "Der Standard" Poczta Austriacka wprowadziła jedynie formularz kontaktowy dla zapytań dotyczących ochrony danych, aby zautomatyzować proces składania zapytań i uzyskać wszystkie informacje niezbędne do ich rozpatrzenia.Link i Link
870HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-10-1340000Vodafone España, S.A.U.Art. 5 (1) f) RODO, Art. 32 RODOHiszpański organ ochrony danych nałożył grzywnę na Vodafone España, S.A.U.. Pewna kobieta złożyła skargę na administratora na podstawie faktu, że administrator przesłał na jej adres e-mail rachunki telefoniczne należące do osoby trzeciej. Po zwróceniu uwagi administratorowi danych na ten fakt, nie otrzymała żadnej odpowiedzi. W związku z tym skontaktowała się telefonicznie z administratorem w tej sprawie. Żaden z pracowników nie był jednak w stanie pomóc jej w tej sprawie. Organ ochrony danych stwierdził, że administrator danych naruszył zasadę integralności i poufności określoną w art. 5 ust. 1 lit. f) RODO, oraz że administrator nie wdrożył środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka, na jakie narażone są osoby, których dane dotyczą. Pierwotna grzywna w wysokości 50 000 EUR została obniżona do 40 000 EUR ze względu na dobrowolną zapłatę.Link
869WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-09-165000La Prima S.r.l.Art. 5 RODO, Art. 6 RODO, Art. 24 RODO, Art. 25 RODOWłoski organ ochrony danych (Garante) nałożył na portal nieruchomości La Prima S.r.l. grzywnę w wysokości 5.000 euro. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę na administratora danych do organu ochrony danych. Skarżyła się ona na otrzymanie prośby o kontakt na Linkedin od pracownika La Prima, którego celem było zaoferowanie usług w zakresie nieruchomości związanych z konkretną nieruchomością należącą do osoby, której dane dotyczą. Administrator uzyskał informacje dotyczące własności nieruchomości przez osobę, której dane dotyczą, z ogólnodostępnego rejestru publicznego. W żadnym momencie osoba, której dane dotyczą, nie wyraziła zgody na taką formę kontaktu. W trakcie postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ ochrony danych administrator twierdził, że zgodę na kontaktowanie się z nim przez inne osoby można wywnioskować z faktu posiadania przez niego publicznego profilu. Organ ochrony danych zauważył jednak, że wymiana informacji za pośrednictwem sieci społecznościowej powinna umożliwiać jedynie to, co zostało określone w odpowiednich warunkach użytkowania. Organ ochrony danych wyjaśnił, że platforma ma umożliwiać wymianę informacji kontaktowych w celu składania ofert pracy. Nie jest natomiast zamierzone, aby użytkownicy wykorzystywali platformę do wysyłania wiadomości do innych użytkowników w celu sprzedaży usług. Ponadto nie ma znaczenia, czy profil użytkownika jest publiczny czy nie. W związku z tym organ ochrony danych stwierdził, że administrator przetwarzał dane niezgodnie z prawem.Link
868HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-10-1110000MAF.COM ESQUI CLUBArt. 7 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na MAF.COM ESQUI CLUB grzywnę w wysokości 10 000 euro. Matka niepełnoletniej dziewczynki, która uczęszczała na lekcje jazdy na nartach u administratora, złożyła skargę do organu ochrony danych na tego ostatniego. Administrator opublikował na swojej stronie internetowej i kanałach mediów społecznościowych filmy wideo z córką matki bez jej zgody. Zdjęcia były rozpowszechniane wyłącznie za zgodą ojca, który zapisał dziewczynkę na kurs narciarski. W chwili zdarzenia rodzice dziewczynki byli rozwiedzeni. Organ ochrony danych stwierdził, że administrator danych nie uzyskał zgody obojga rodziców, a tym samym przetwarzał zdjęcia bez ważnej podstawy prawnej.Link
867HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-10-0830000ORANGE ESPAGNE, S.A.U. Art. 6 (1) a) RODOHiszpański urząd ochrony danych osobowych nałożył grzywnę na ORANGE ESPAGNE, S.A.U.. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do organu ochrony danych osobowych, ponieważ otrzymała łącznie 30 połączeń od pracowników Jazztel (spółki zależnej Orange Espagne, S.A.U.) oraz wiadomości tekstowych w okresie od 01.03.2021 r. do 03.03.2021 r., nie będąc nigdy klientem tej spółki. Następnie zażądała usunięcia jej numeru telefonu z bazy danych spółki. Mimo że administrator potwierdził usunięcie danych, nadal otrzymywała ona od niego połączenia i wiadomości tekstowe. Pierwotna grzywna w wysokości 50 000 EUR została obniżona do 30 000 EUR ze względu na uznanie winy i dobrowolną zapłatę.Link
866LuksemburgCommission nationale pour la protection des données (CNPD)2021-08-05135000Towarzystwo ubezpieczeniowe Art. 5 (1) f) RODO, Art. 32 (1) a), b) RODO, Art. 33 (1), (5) RODOOrgan ochrony danych osobowych w Luksemburgu nałożył na firmę ubezpieczeniową grzywnę w wysokości 135 000 EUR. W dniu 19 października 2018 r. pracownik administratora danych wysłał wiadomość e-mail do niezaangażowanej osoby trzeciej zamiast do osoby, której dane dotyczą. Nastąpiło to z powodu błędu pracownika, który nieprawidłowo wprowadził adres e-mail osoby, której dane dotyczą. Oprócz imienia i nazwiska oraz płci osoby, której dane dotyczą, e-mail zawierał również szczegółowe informacje o chorobach osoby, której dane dotyczą. Ponadto w załączniku znajdowały się trzy formularze dotyczące chorób, które osoba, której dane dotyczą, zgłosiła w związku z zawarciem polisy ubezpieczeniowej na życie. 29 listopada miał miejsce ten sam incydent. Drugi błędnie skierowany e-mail zawierał, oprócz imienia i nazwiska osoby, której dane dotyczą, bardzo szczegółowe pytania dotyczące konkretnej patologii, nazwisko lekarza, adres tego lekarza oraz dwa puste formularze związane z tą patologią do wypełnienia przez tę osobę lub jej lekarza. Organ ochrony danych zauważył, że nie został poinformowany o naruszeniu danych w odpowiednim czasie zgodnie z art. 33 RODO. Firma nie dopełniła również obowiązku dokumentacyjnego zgodnie z art. 33 (5) RODO. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że administrator nie wdrożył środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka dla osób, których dane dotyczą.Link
865HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-10-054000CLUB DEPORTIVO SANSUEÑA, S.L.Art. 5 (1) e) RODO, Art. 6 RODO, Art. 32 (1) b), d) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na CLUB DEPORTIVO SANSUEÑA, S.L. grzywnę w wysokości 4 000 EUR za dodanie numeru telefonu komórkowego osoby, której dane dotyczą, do grupy WhatsApp bez zgody tej osoby.Link
864HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-10-045000CALDERERIA Y SOLDADURA DE ESTRUCTURAS METALICAS, S.L.Art. 6 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na spółkę CALDERERIA Y SOLDADURA DE ESTRUCTURAS METALICAS, S.L. grzywnę w wysokości 5 000 EUR za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osoby fizycznej. Wcześniej CYNGASA, S.L. udostępniła dane administratorowi bez zgody osoby, której dane dotyczą. Dane, o których mowa, obejmowały między innymi imię i nazwisko oraz numer ubezpieczenia społecznego. CYNGASA, S.L. została również ukarana grzywną w odrębnym postępowaniu.Link
863NorwegiaDatatilsynet2021-09-2112500Ultra-Technology ASArt. 6 (1) RODONorweski Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył na Ultra-Technology AS grzywnę w wysokości 12 500 EUR. Powodem nałożenia grzywny jest skarga osoby, której dane dotyczyły, a która została sprawdzona pod kątem zdolności kredytowej bez jakichkolwiek relacji lub innych powiązań z Ultra-Technology AS.Link
862HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-09-041000Właściciel sklepuArt. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na właściciela sklepu karę w wysokości 1.000 euro. Administrator zainstalował system nadzoru wideo, jednak nie umieścił znaków informujących o stosowaniu nadzoru wideo.Link
861HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-09-042000Właściciel sklepuArt. 5 (1) c) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył karę w wysokości 2.000 euro na właściciela sklepu. Administrator danych zainstalował system nadzoru wideo, który obejmował m.in. publiczną ulicę. W związku z tym, organ ochrony danych stwierdził, że administrator naruszył zasadę minimalizacji danych.Link
860HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-09-041500AMPUDIA DIAZ, S.L.Art. 5 (1) c) RODO, Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na spółkę AMPUDIA DIAZ, S.L. karę pieniężną w wysokości 1.500 euro. Administrator zainstalował w swojej siedzibie system nadzoru wideo, który rejestrował m.in. przyległy publiczny chodnik. Umożliwiło to nagrywanie przechodniów. Administrator nie zainstalował żadnych znaków informujących o monitoringu wizyjnym. Organ Ochrony Danych stwierdził, że administrator naruszył zasadę minimalizacji danych oraz obowiązek informacyjny. Grzywna wynosi 1 000 EUR za naruszenie art. 5(1)(c) RODO oraz 500 EUR za naruszenie art. 13 RODO.Link
859NorwegiaDatatilsynet2021-09-2075600ST. OLAVS HOSPITAL HFArt. 32 RODO, § 22 pasientjournalloven, § 23 pasientjournallovenNorweski urząd ochrony danych osobowych nałożył na szpital St. Olav's Hospital karę w wysokości 75 600 EUR. W szpitalu doszło do trzech wycieków danych. Pierwszy incydent miał miejsce między 13 stycznia 2011 r. i 27 stycznia 2020 r. na szpitalnym oddziale kardiologicznym w następstwie aktualizacji nowego, zorientowanego na leczenie rejestru zdrowia dla pracowni kardiologicznej. W związku z aktualizacją użyto serwera testowego, na którym tymczasowo buforowano raporty leczenia, a następnie kopiowano je do nowego systemu. Raporty na serwerze testowym nie zostały jednak skasowane. Ponadto wystąpił kolejny błąd, który umożliwił dostęp do raportów wszystkim uwierzytelnionym pracownikom. Problem dotyczył około 21 000 raportów. Drugie naruszenie miało miejsce w okresie od 17 maja 2015 r. do 28 stycznia 2020 r., kiedy raporty z urządzeń medycznych (pulsoksymetrów do długotrwałego pomiaru nasycenia tlenem i pulsu) były przechowywane w obszarze plików dostępnym dla każdego pracownika posiadającego uwierzytelnione i aktywne konto. Trzecie naruszenie miało miejsce w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 09 grudnia 2019 roku. Hasła do różnych baz danych były przechowywane w postaci jawnego tekstu w pliku na serwerze szpitala. Pracownicy posiadający aktywne konto w systemie szpitalnym byli w stanie najpierw połączyć się z serwerem poprzez zdalny pulpit, a następnie wyszukać w bazie danych plik z hasłem. Organ stwierdził, że szpital nie ustanowił skutecznej kontroli dostępu.
Link
858NorwegiaDatatilsynet2021-09-2040200Gmina HøylandetArt. 32 (1) b), (2) RODONorweski Urząd Ochrony Danych nałożył na gminę Høylandet karę w wysokości 40 200 EUR. Ta ostatnia zgłosiła naruszenie ochrony danych do organu ochrony danych zgodnie z art. 33 RODO. Pracownica uzyskała dostęp do kilku plików graficznych (bitmap), gdy musiała utworzyć nowe szablony listów i wstawić logo z pliku graficznego. Pliki graficzne, do których pracownik miał dostęp, zawierały poufne informacje o osobach, które nie miały żadnego związku z gminą Høylandet. Informacje te zawierały między innymi dane dotyczące zdrowia. Organ ochrony danych stwierdził, że gmina nie wdrożyła odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka, na jakie narażone były osoby, których dane dotyczą. Zamiast tego gmina stwierdziła, że po prostu poprosiła pracowników korzystających z odpowiedniego programu komputerowego, aby unikali otwierania plików bitmapowych, które nie zostały utworzone przez gminę. Błąd został w międzyczasie skorygowany, a gmina wprowadziła nowy system kontroli wewnętrznej.Link
857DaniaDatatilsynet2021-09-29107000Duńskie Towarzystwo OnkologiczneArt. 32 RODODuński urząd ochrony danych (DPA) nałożył na Duńskie Towarzystwo Onkologiczne grzywnę w wysokości 107 000 EUR za nieprzestrzeganie wymogów RODO dotyczących odpowiednich środków bezpieczeństwa. Duńskie Towarzystwo Onkologiczne zgłosiło cztery przypadki naruszenia danych zgodnie z art. 33 RODO do organu ochrony danych. Dwa z nich dotyczyły kradzieży komputerów, dwa ataków phishingowych - i wszystkie cztery wynikały z niewdrożenia przez Duńską Fundację Onkologiczną środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka dla osób, których dane dotyczą. Do podobnego naruszenia danych osobowych doszło już w sierpniu 2018 r., kiedy Fundacja padła ofiarą ataków hakerskich typu phishing i spoofing. W tym kontekście Duńskie Towarzystwo Onkologiczne stwierdziło, że powinno zwiększyć ochronę poprzez uwierzytelnianie wieloczynnikowe, jednak nie zostało to wdrożone. Naruszone zostały dane co najmniej 1 448 osób, a w kilku przypadkach dotyczyły one wrażliwych danych osobowych dotyczących zdrowia, w tym historii medycznej.Link
856HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-09-2910000ACONCAGUA JUEGOS S.A.Art. 37 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na ACONCAGUA JUEGOS S.A. karę w wysokości 10.000 EUR. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych i tym samym naruszył art. 37 RODO.Link
855HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-09-295000CYNGASA, S.L.Art. 6 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na CYNGASA, S.L. karę w wysokości 5 000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, prosząc o raport z pracy, odkryła, że administrator danych ujawnił jej dane osobowe firmie zewnętrznej bez jej zgody. Dane te obejmowały między innymi imię i nazwisko, jak również numer ubezpieczenia społecznego.Link
854HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-09-283000Właściciel baruArt. 5 (1) b) RODOHiszpański organ ochrony danych osobowych (AEPD) ukarał właściciela baru karą pieniężną w wysokości 3 000 euro. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do organu ochrony danych. Uległ on w barze wypadkowi, który został zarejestrowany przez kamery monitoringu. Administrator twierdzi, że zainstalował kamery do celów bezpieczeństwa. W późniejszym czasie nagranie zostało rozpowszechnione za pośrednictwem WhatsApp i opublikowane w gazecie cyfrowej. Osoba, której dane dotyczą, twierdzi, że publikacja tego nagrania wpłynęła na jej reputację. Organ ochrony danych stwierdza, że publikacja obrazów nie była związana z celem nadzoru wideo i że w związku z tym administrator naruszył art. 5 (1) b) RODO.Link
853HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-09-1456000Vodafone España, S.A.U.Art. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na Vodafone España, S.A.U. karę za niewystarczającą podstawę prawną dla przetwarzania danych. Podmiot danych stwierdził, że otrzymał telefon od Vodafone, w którym ta ostatnia zażądała od niego zapłaty za trzy linie telefoniczne. W rozmowie telefonicznej wyjaśnił Vodafone, że wspomniane linie nie zostały przez niego zamówione ani autoryzowane, w związku z czym poprosił o przesłanie faktur. W trakcie dochodzenia, organ ochrony danych ustalił, że nieupoważniona osoba trzecia zawarła umowy na linie telefoniczne w imieniu osoby, której dane dotyczą. Ponadto, organ ten stwierdził, że Vodafone nie zweryfikował tożsamości osoby, która zawarła umowę oraz nie podjął niezbędnych środków ostrożności w celu zapewnienia, że takie przypadki nie będą miały miejsca. Pierwotna grzywna w wysokości 70 000 EUR została zmniejszona do 56 000 EUR w związku z dobrowolną wpłatą.Link
852HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-09-1456000Vodafone España, S.A.U.Art. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył karę na Vodafone España, S.A.U. z powodu niewystarczającej podstawy prawnej do przetwarzania danych. Osoba, której dane dotyczą, stwierdziła, że nieupoważnione osoby trzecie uzyskały dostęp do jej konta w Vodafone i podpisały w jej imieniu trzy umowy na telefon komórkowy. Inspektor ochrony danych stwierdził, że Vodafone nie sprawdził, czy umowy były zgodne z prawem i rzeczywiście zawarte przez osobę, której dane dotyczą. Umowy zostały zawarte, mimo że nie zostały podpisane, a informacje podane przez oszusta, takie jak adres czy data urodzenia, nie zgadzały się z danymi osoby, której dane dotyczą. Pierwotna grzywna w wysokości 70 000 EUR została obniżona do 56 000 EUR w związku z dobrowolną wpłatą.Link
851NorwegiaDatatilsynet2021-09-27496000Ferde AS Art. 5 (1) f) RODO, Art. 5 (2) RODO, Art. 28 (3) RODO, Art. 32 (2) RODO, Art. 44 RODONorweski Urząd Ochrony Danych ukarał Ferde AS, norweską spółkę zajmującą się opłatami drogowymi, karą pieniężną w wysokości 496 000 EUR. Dzięki sprawozdaniu na temat państwowego nadawcy NRK norweski organ ochrony danych dowiedział się, że Ferde AS przekazywała informacje o przejazdach w płatnych obwodnicach podmiotowi przetwarzającemu dane w Chinach. Na tej podstawie organ ochrony danych wszczął dochodzenie w sprawie tego, czy Ferde wdrożyła procedury i środki zapewniające odpowiednie bezpieczeństwo informacji przekazywanych do Chin. W ramach swojej działalności Ferde jest odpowiedzialne za rejestrację przejazdów w punktach poboru opłat. Rejestracji tej dokonuje się zazwyczaj za pomocą chipa umieszczonego w samochodzie. Jeżeli chip w samochodzie nie jest prawidłowo zarejestrowany lub samochód nie posiada chipa, robione jest zdjęcie tablicy rejestracyjnej samochodu. Zdjęcia te są następnie przesyłane do automatycznego systemu optycznego rozpoznawania znaków w celu cyfrowego odczytania tablicy rejestracyjnej. W przypadkach, gdy jakość obrazu nie jest wystarczająco dobra do automatycznej interpretacji, obraz jest przesyłany do ręcznego przetwarzania. Ferde zleciło to zadanie firmie Unitel Bratseth Services (UBS), która zatrudnia pracowników również w Chinach. Po przeprowadzeniu dochodzenia organ ochrony danych doszedł do wniosku, że Ferde AS naruszyła szereg podstawowych obowiązków wynikających z RODO przez okres 1-2 lat. Po pierwsze, Ferde nie przeprowadziła oceny ryzyka przed przetwarzaniem danych osobowych i przed zastosowaniem ręcznego przetwarzania obrazu przez podmiot przetwarzający. Byłoby to jednak konieczne, aby ocenić ryzyko związane z przekazywaniem danych i ustalić, czy konieczne mogą być dalsze środki bezpieczeństwa. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że Ferde nie zawarła odpowiedniej umowy z podmiotem przetwarzającym dane w odniesieniu do przetwarzania danych UBS, w związku z czym przekazanie przedmiotowych danych osobowych do Chin odbyło się bez ważnej podstawy prawnej. Określając wysokość grzywny, organ ochrony danych wziął pod uwagę okoliczność obciążającą, jaką jest fakt, że naruszenie dotyczyło dużej ilości danych osobowych. Z drugiej strony, fakt, że nie można było udowodnić żadnej materialnej lub niematerialnej szkody dla poszkodowanych stron, miał skutek łagodzący.

Link i Link
850HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-09-1456000Vodafone España, S.A.U.Art. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył karę na Vodafone España, S.A.U. z powodu niewystarczającej podstawy prawnej do przetwarzania danych. Osoba, której dane dotyczą, stwierdziła, że nieuprawnione osoby trzecie uzyskały dostęp do jej konta Vodafone i zarezerwowały w jej imieniu pakiet Vodafone Unlimited, a także zakupiły iPhone'a 11 Pro Max w ratach. Organ ochrony danych zauważa, że administrator nie sprawdził w odpowiedni sposób, czy umowy zostały zawarte zgodnie z prawem i faktycznie przez osobę, której dane dotyczą. Pierwotna grzywna w wysokości 70 000 EUR została zmniejszona do 56 000 EUR ze względu na dobrowolną zapłatę.Link
849HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-09-1456000Vodafone España, S.A.U.Art. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na Vodafone España, S.A.U. karę za niewystarczającą podstawę prawną do przetwarzania danych. Osoba, której dane dotyczą, oświadczyła, że na jej nazwisko zarejestrowano kilka linii telefonicznych. Jednakże osoba, której dane dotyczą, nigdy nie podpisała z firmą umowy na żadną z tych linii. Umowy te zostały raczej zawarte przez oszustów przy wykorzystaniu danych osobowych osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe zostały jednak wprowadzone do systemów informatycznych spółki bez sprawdzenia, czy umowy zostały zawarte przez osobę, której dane dotyczą, zgodnie z prawem i w rzeczywistości. Pierwotna grzywna w wysokości 70 000 EUR została obniżona do 56 000 EUR w związku z dobrowolną wpłatą.Link
848HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-09-243000NieznanyArt. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na pewną firmę karę w wysokości 3.000 euro. Firma ta żądała od klientów różnych danych osobowych w celu rezerwacji wizyt. Organ ochrony danych stwierdził, że administrator danych nie poinformował odpowiednio osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych zgodnie z art. 13 RODO.Link
847Wyspa ManInformation Commissioner2020-12-113250Cosmetic Medical LimitedArt. 31 RODOOrgan Ochrony Danych Wyspy Man nałożył na Cosmetic Medical Limited karę pieniężną w wysokości 3 250 EUR. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do organu ochrony danych w związku z niezastosowaniem się przez administratora do jej wniosku o skorzystanie z prawa dostępu do danych osobowych. W ramach postępowania wyjaśniającego organ ochrony danych wysłał do administratora danych wniosek o udzielenie informacji w celu wyjaśnienia faktów w tej sprawie. Administrator danych nie odpowiedział jednak na ten wniosek w odpowiednim czasie. Organ ochrony danych stwierdził, że ponieważ administrator nie współpracował należycie z organami, naruszył art. 31 RODO.Link
846NiemcyOrgan ochrony danych osobowych Hamburga2021-09-24900000Vattenfall Europe Sales GmbHArt. 12 RODO, Art. 13 RODOOrgan ochrony danych osobowych z Hamburga nałożył na Vattenfall Europe Sales GmbH karę w wysokości 900 tys. euro. Kara jest związana z dopasowywaniem danych, które administrator przeprowadził w okresie od sierpnia 2018 r. do grudnia 2019 r. w trakcie zapytań o umowy dla umów specjalnych. Umowy specjalne służyły pozyskaniu nowych klientów i wiązały się z wypłatą premii dla klientów. Administrator porównywał dane osobowe potencjalnych klientów, którzy złożyli zapytanie o umowę specjalną, z umowami zawartymi przez dotychczasowych klientów. Jeżeli okazywało się, że wnioskodawca podpisał już umowę z administratorem, następnie zmienił dostawcę, a teraz chce ponownie podpisać umowę, administrator mógł w razie potrzeby odrzucić wniosek o zawarcie umowy specjalnej. Miało to na celu zapobieganie "zakupom premiowym", które nie są dochodowe dla przedsiębiorstw. Jednak administrator nie poinformował odpowiednio klientów, że takie porównania będą dokonywane. Urząd Ochrony Danych uznał to za naruszenie obowiązków przedsiębiorstwa w zakresie przejrzystości i informacji. Naruszenie to dotyczyło około 500 000 osób.Link
845HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-09-1440000Vodafone España, S.A.U.Art. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na Vodafone España, S.A.U. karę za brak wystarczającej podstawy prawnej do przetwarzania danych. Osoba, której dane dotyczą, oświadczyła, że na jej nazwisko zarejestrowane są dwie linie telefoniczne, za każdą z nich pobierane są opłaty. Jednakże osoba, której dane dotyczą, nigdy nie zawarła z przedsiębiorstwem umów dotyczących żadnej z tych linii. Umowy te zostały raczej zawarte przez oszustów przy wykorzystaniu danych osobowych podmiotu danych. Dane osobowe zostały jednak wprowadzone do systemów informatycznych przedsiębiorstwa bez sprawdzenia, czy umowy zostały zawarte zgodnie z prawem i rzeczywiście przez osobę, której dane dotyczą. Umowy zostały zawarte, mimo że nie zostały podpisane, a informacje podane przez oszusta, takie jak adres czy data urodzenia, nie zgadzały się z danymi widniejącymi w dowodzie osobistym osoby, której dane dotyczą. Pierwotna kara w wysokości 50 000 EUR została obniżona do 40 000 EUR w związku z dobrowolną wpłatą.Link
844HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-09-2018000CEDICO, CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR LA IMÁGEN, S.L.Art. 5 (1) f) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył karę pieniężną na CEDICO, CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR LA IMÁGEN, S.L.. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do AEPD. W związku z wypadkiem przy pracy osoba, której dane dotyczą, zwróciła się o przeprowadzenie badania MRI kolana. Ponadto skontaktowała się ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym w celu uzyskania zwolnienia lekarskiego. Towarzystwo ubezpieczeniowe skontaktowało się następnie z administratorem danych, który przekazał dokumentację medyczną osoby, której dane dotyczą. Czyniąc to, administrator danych przekazał ubezpieczycielowi również raport z poprzedniego badania MRI kolana, które osoba, której dane dotyczą, przeszła z powodu zdarzenia poza pracą. W swojej ocenie ubezpieczyciel odniósł się zatem również do raportu z badania MRI przeprowadzonego poza godzinami pracy i przypisał temu zdarzeniu niezdolność do pracy osoby, której dane dotyczą. W konsekwencji osobie, której dane dotyczą, nie przyznano zwolnienia lekarskiego. Organ ochrony danych uznał, że ujawnienie ubezpieczycielowi wcześniejszego raportu MRI stanowiło naruszenie zasady integralności i poufności. Pierwotna kara w wysokości 30 000 EUR została obniżona do 18 000 EUR ze względu na dobrowolną zapłatę i uznanie winy.Link
843GrecjaHellenic Data Protection Authority (HDPA)2021-08-265000NOW DOCTOR - Firma świadcząca usługi elektronicznego wyszukiwania i przeglądania dla lekarzyArt. 5 (1) a), e) RODO, Art. 5 (2) RODO, Art. 6 (1) RODO, Art. 12 (2), (3) RODO, Art. 17 RODOGrecki organ ochrony danych nałożył karę w wysokości 5 tys. euro na operatora platformy medycznej nowdoctor.gr, która umożliwia rezerwację wizyt lekarskich online. Pewna lekarka złożyła skargę do organu ochrony danych. W związku z tym wielokrotnie oświadczyła, że nie chce już współpracować z administratorem i zażądała usunięcia swoich danych z platformy. Administrator nie zastosował się do jej żądania. Usunięcie danych nastąpiło dopiero 18 miesięcy później, po tym jak organ ochrony danych zwrócił się do administratora o to. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie obowiązku rozliczalności ciążącego na administratorze i stwierdził, że administrator przechowywał dane osoby, której dane dotyczą, dłużej niż było to konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu. Cel ten, a mianowicie świadczenie usług wyświetlania w Internecie, przestał istnieć, gdy osoba, której dane dotyczą, oświadczyła, że nie chce już współpracować z administratorem. Ponadto organ ochrony danych stwierdza, że administrator nie podjął środków w odniesieniu do wymogu art. 12 RODO, aby ułatwić osobom, których dane dotyczą, korzystanie z ich praw. Administrator udostępnił publicznie na swojej stronie internetowej adres e-mail jako środek komunikacji. Administrator nie dysponował jednak wystarczającą liczbą pracowników, aby faktycznie przetwarzać korespondencję.Link
842GrecjaHellenic Data Protection Authority (HDPA)2021-09-038000Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w RodosArt. 5 (1) c) RODO, Art. 12 (3) RODO, Art. 15 RODOGrecki organ ochrony danych nałożył na Miejskie Przedsiębiorstwo Transportowe na Rodos karę w wysokości 8 000 EUR. Były pracownik złożył skargę na administratora danych do organu ochrony danych. Były pracownik pozostawał w sporze prawnym z administratorem danych po tym, jak ten ostatni zgłosił go za rzekomą defraudację. W związku z tym zwrócił się on do administratora o przesłanie mu, w celu obrony w postępowaniu karnym, kopii nagrań wideo zarejestrowanych przez system monitoringu autobusu w dniu, w którym rzekomo doszło do przedmiotowego incydentu. Administrator nigdy jednak nie odpowiedział na jego wniosek. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie prawa podmiotu danych do informacji zgodnie z art. 12 (3) RODO i art. 15 RODO. Ponadto administrator danych przekazał osobie, której dane dotyczą, zaświadczenie o jej poprzednim zatrudnieniu, które oprócz rodzaju i okresu zatrudnienia zawierało również informację, że osoba ta została zwolniona z powodu przestępstwa. Organ ochrony danych uważa to za naruszenie zasady proporcjonalności zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c) RODO. Kara pieniężna składa się proporcjonalnie z 3.000 EUR za naruszenie art. 5 (1) (c) RODO oraz 5.000 EUR za naruszenie art. 12 (3) i art. 15 RODO.Link
841GrecjaHellenic Data Protection Authority (HDPA)2021-08-2620000Narodowy Bank GrecjiArt. 12 (1), (2), (3) RODO, Art. 15 (1) RODOGrecki organ ochrony danych osobowych nałożył na Narodowy Bank Grecji karę w wysokości 20 000 euro. Osoba, której dane dotyczą, wniosła skargę przeciwko przedsiębiorstwu i bankowi, ponieważ nie przestrzegały one jej prawa do informacji. Po dokonaniu zwrotu produktu zakupionego od przedsiębiorstwa, osoba, której dane dotyczą, zwróciła się do przedsiębiorstwa za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger o poinformowanie jej o wniosku o anulowanie wyciągów z karty kredytowej przesłanych drogą elektroniczną do banku. Administrator odmówił jednak wykonania tego polecenia, w związku z czym osoba, której dane dotyczą, powołała się na to samo prawo wobec banku, który jednak nie udzielił jej odpowiedzi.Link
840GrecjaHellenic Data Protection Authority (HDPA)2021-08-2620000Dixons South East Europe ΑΕΒΕ-ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣArt. 12 (1), (2), (3) RODO, Art. 15 (1) RODOGrecki organ ochrony danych nałożył grzywnę w wysokości 20 000 EUR na Dixons South East Europe ΑΕΒΕ-ΚΩΩΤΣΟΒΟΛΟΣ. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę na administratora danych po tym, jak nie zastosował się on do jej prawa do informacji. Po dokonaniu zwrotu produktu osoba, której dane dotyczą, zwróciła się do administratora za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger o poinformowanie jej o wniosku o anulowanie wyciągów z karty kredytowej przesłanych drogą elektroniczną do banku. Administrator odmówił jednak zastosowania się do tego żądania, w związku z czym osoba, której dane dotyczą, powołała się na to samo prawo w banku, który jednak nie udzielił jej odpowiedzi.Link
839DaniaDatatilsynet2021-09-1767200Region SyddanmarkArt. 32 RODODuński organ ochrony danych nałożył na region Syddanmark grzywnę w wysokości 67 200 EUR. W dniu 9 marca 2020 r. organ ochrony danych otrzymał od regionu Syddanmark powiadomienie o naruszeniu danych osobowych zgodnie z art. 33 RODO. Region Syddanmark twierdzi, że od maja 2011 r. na jego stronie internetowej dostępna była prezentacja w programie PowerPoint, która została stworzona w szpitalu uniwersyteckim w Odense do celów szkoleniowych i zawierała wykresy z danymi osobowymi - w tym informacjami o stanie zdrowia i numerami dowodów tożsamości - 3 915 pacjentów. Region stosował narzędzie do okresowego sprawdzania, czy na jego stronie internetowej nie umieszczono przypadkowo numerów identyfikacyjnych. Narzędzie to nie było jednak w stanie skanować danych zawartych w prezentacjach PowerPoint. W tym kontekście organ ochrony danych stwierdził, że region nie wdrożył odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu ochrony odpowiedniego do ryzyka. Oceniając, czy należy nałożyć grzywnę, organ ochrony danych wziął pod uwagę fakt, że region Syddanmark przetwarza duże ilości danych osobowych, w tym danych dotyczących zdrowia, które mają charakter danych szczególnie chronionych.Link
838HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-09-164000Frigorifica Botana S.L.Art. 5 (1) c) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na Frigorifica Botana S.L. karę pieniężną w wysokości 4.000 EUR. Głównym przedmiotem działalności Frigorífica Botana jest zamrażanie, przechowywanie i przetwarzanie owoców morza. Na podstawie skargi na administratora, AEPD wszczęła przeciwko niemu dochodzenie. Administrator zainstalował system nadzoru wideo (audio i wideo), który uchwycił m.in. fragmenty sali konferencyjnej. W tym kontekście organ ochrony danych stwierdził, że administrator naruszył zasadę minimalizacji danych poprzez przetwarzanie danych bez ważnego powodu i bez uprzedniego poinformowania osób, których dane dotyczą, o monitoringu wideo.Link
837FrancjaCommission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)2021-09-153000Société nouvelle de l’annuaire français Art. 16 RODO, Art. 17 RODO, Art. 30 RODO, Art. 31 RODOFrancuski organ ochrony danych osobowych (CNIL) ukarał Société nouvelle de l'annuaire français (SNAF) karą pieniężną w wysokości 3 000 EUR. SNAF prowadzi stronę internetową annuairefrancais.fr, która zawiera listę francuskich firm w oparciu o dane publikowane przez francuski urząd statystyczny. W latach 2018-2019 CNIL otrzymała szesnaście skarg wskazujących na problemy z wnioskowaniem o usunięcie i sprostowanie danych osobowych. W odpowiedzi CNIL zwrócił się do SNAF o zastosowanie się do wniosków w ciągu dwóch miesięcy, czego SNAF nie uczynił. W związku z tym CNIL nałożyła na SNAF karę, głównie za nieprzestrzeganie praw do sprostowania i usunięcia danych osób, których dane dotyczą, oraz za brak współpracy z CNIL.Link i Link
836DaniaDatatilsynet2021-09-1610000Gmina FavrskovArt. 32 RODODuński organ ochrony danych osobowych nałożył na gminę Favrskov karę w wysokości 10 000 EUR. W dniu 19 sierpnia 2020 r. organ ochrony danych otrzymał od gminy Favrskov powiadomienie o naruszeniu danych osobowych na mocy art. 33 RODO. W powiadomieniu stwierdzono, że podczas włamania do siedziby gminy skradziono laptop, który zawierał program zawierający przegląd placówek opiekuńczych gminy, a tym samym informacje o nazwiskach i osobistych numerach identyfikacyjnych około 100 osób niepełnosprawnych fizycznie lub umysłowo. Dysk twardy przedmiotowego komputera nie był zaszyfrowany, a program, który zawierał poufne i wrażliwe dane osobowe, nie był wyposażony w środki bezpieczeństwa. Rozpatrując sprawę, organ uznał to za naruszenie art. 32 RODO, ponieważ gmina nie wdrożyła odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu ochrony współmiernego do ryzyka.Link
835HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-09-139000Operator strony internetowejArt. 6 RODO, Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na administratora strony internetowej karę w wysokości 9.000 euro. Pewna osoba złożyła skargę do organu ochrony danych, ponieważ administrator opublikował na swojej stronie internetowej jej imię i nazwisko, a także zrzut ekranu z jej profilu na Linkedin. Administrator nie uzyskał na to zgody osoby, której dane dotyczą, ani nie poinformował jej o przetwarzaniu jej danych osobowych. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie art. 6 RODO i art. 13 RODO.Link
834HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-09-131000Salon fryzjerskiArt. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył karę w wysokości 1.000 euro na salon fryzjerski. Administrator danych zainstalował kamery monitoringu i nie poinformował odpowiednio osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych przez te kamery.Link
833HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-09-131000GESTIONES AUTO LOW COST S. L.Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na GESTIONES AUTO LOW COST S. L. karę w wysokości 1.000 euro, ponieważ na stronie internetowej spółki nie było polityki prywatności.Link
832CyprGrafeío Epitrópou Dedoménon Prosopikoú Charaktíra2021-09-0625000Hellenic Technical Enterprises Ltd.Art. 32 RODOCypryjski organ ochrony danych nałożył na Hellenic Technical Enterprises Ltd. karę pieniężną w wysokości 25 000 EUR. Firma ta zaprojektowała system sprzedaży biletów dla klubów piłkarskich AC Omonia i APOEL FC. Ze względu na brak środków bezpieczeństwa w systemie sprzedaży biletów, możliwe było uzyskanie przez osobę nieuprawnioną dostępu i ujawnienie danych osobowych kibiców na stronie internetowej klubu. Dane te obejmowały imię i nazwisko, numer karty kibica oraz numer identyfikacyjny osób, których dane dotyczą. Organ stwierdził, że administrator nie wdrożył odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa. W odrębnych postępowaniach organ ochrony danych nałożył grzywny na APOEL FC i AC Omonia za te same naruszenia.Link i Link
831CyprGrafeío Epitrópou Dedoménon Prosopikoú Charaktíra2021-09-0640000AC OmoniaArt. 32 RODOCypryjski organ ochrony danych osobowych nałożył na klub piłkarski AC Omonia karę w wysokości 40.000 euro. Ze względu na brak środków bezpieczeństwa w systemie sprzedaży biletów w klubie, możliwe było uzyskanie dostępu i ujawnienie przez osobę nieuprawnioną danych osobowych kibiców na stronie internetowej klubu. Dane te obejmowały imię i nazwisko, numer karty kibica oraz numer identyfikacyjny osób, których dane te dotyczyły. Urząd Ochrony Danych stwierdził, że klub nie wdrożył odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa. W odrębnych postępowaniach organ ochrony danych nałożył grzywnę na APOEL FC i Hellenic Technical Enterprises Ltd. za te same naruszenia.Link i Link
830CyprGrafeío Epitrópou Dedoménon Prosopikoú Charaktíra2021-09-0640000APOEL FCArt. 32 RODOCypryjski organ ochrony danych osobowych nałożył na klub piłkarski APOEL FC karę pieniężną w wysokości 40.000 euro. Ze względu na brak zabezpieczeń w systemie sprzedaży biletów klubu, osoba nieuprawniona mogła uzyskać dostęp do danych osobowych kibiców na stronie internetowej klubu i ujawnić je. Dane te obejmowały imię i nazwisko, numer karty kibica oraz numer identyfikacyjny osób, których dane te dotyczyły. Urząd Ochrony Danych stwierdził, że klub nie wdrożył odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa. W odrębnych postępowaniach organ ochrony danych nałożył grzywnę na AC Omonia i Hellenic Technical Enterprises Ltd. za te same naruszenia.Link i Link
829WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-07-22400000Atac s.p.a.Art. 5 RODO, Art. 6 RODO, Art. 30 RODO, Art. 32 RODOWłoski urząd ochrony danych (Garante) nałożył na Atac s.p.a. karę w wysokości 400.000 euro. Garante wszczęła dochodzenie w związku ze skargą osoby fizycznej, która złożyła skargę na nowe parkometry zainstalowane w mieście Rzym. W rzeczywistości przedsiębiorstwo Atac s.p.a., któremu miasto zleciło zarządzanie parkingami, rozpoczęło modernizację techniczną parkometrów w celu zaoferowania nowych usług (np. uiszczanie kar/opłat lub zakup/odnowienie biletów komunikacji miejskiej) i wprowadzenia nowych metod płatności, które uwzględniają również numer rejestracyjny pojazdu. Wszystkie informacje dotyczące parkowania były następnie zarządzane przez scentralizowany system, do którego dostęp za pomocą aplikacji mieli również pracownicy odpowiedzialni za kontrolę opłat parkingowych. W trakcie dochodzenia wykryto nieprawidłowości. Stwierdzono, że firma Atac nie utworzyła rejestru czynności przetwarzania. Nie określono również okresów przechowywania zgromadzonych danych i nie podjęto odpowiednich środków bezpieczeństwa. Na przykład ustalono, że w czasie kontroli niektóre przepływy danych do i z wdrożonego systemu odbywały się przez niezabezpieczone kanały. Ponadto urzędnicy mogli masowo i wielokrotnie w czasie sprawdzać dowolne tablice rejestracyjne, na przykład w celu poznania zwyczajów danej osoby i miejsca jej parkowania.Link i Link
828WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-07-2230000Flowbird Italia s.r.l.Art. 5 RODO, Art. 6 RODO, Art. 30 RODOWłoski organ ochrony danych osobowych (Garante) nałożył na firmę Flowbird Italia s.r.l. karę pieniężną w wysokości 30 000 EUR. Garante wszczęła dochodzenie w związku ze skargą osoby fizycznej, która skarżyła się na nowe parkometry, które zostały zainstalowane w mieście Rzym w 2018 roku. W rzeczywistości firma Atac s.p.a., której miasto zleciło również zarządzanie parkingami, zainicjowała modernizację techniczną parkometrów w celu zaoferowania nowych usług (np. płatności grzywien/opłat lub zakupu/odnowienia biletów transportu publicznego) i wprowadzenia nowych metod płatności, które uwzględniają również numer rejestracyjny pojazdu. Część sprzętu dostarczyła firma Flowbird Italia s.r.l. Wszystkie informacje dotyczące parkowania były następnie zarządzane za pośrednictwem scentralizowanego systemu, do którego dostęp za pośrednictwem aplikacji mieli również pracownicy odpowiedzialni za kontrolę opłat parkingowych. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych stwierdził, że spółka Flowbird Italia nie utworzyła rejestru czynności przetwarzania.Link i Link
827WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-07-22800000Miasto RzymArt. 5 RODO, Art. 12 RODO, Art. 13 RODO, Art. 25 RODO, Art. 28 RODO, Art. 32 RODOWłoski organ ochrony danych osobowych (Garante) nałożył na Roma Capitale karę w wysokości 800 000 euro. Garante wszczęła dochodzenie w związku ze skargą osoby fizycznej, która skarżyła się na nowe parkometry zainstalowane w mieście w 2018 roku. W rzeczywistości firma Atac s.p.a., której miasto zleciło również zarządzanie parkingami, zainicjowała modernizację techniczną parkometrów w celu zaoferowania nowych usług (np. płatności grzywien/opłat lub zakupu/odnowienia biletów transportu publicznego) i wprowadzenia nowych metod płatności, które uwzględniają również numer rejestracyjny pojazdu. Część sprzętu została dostarczona przez inną firmę, Flowbird Italia s.r.l. Wszystkie informacje dotyczące parkowania były następnie zarządzane przez scentralizowany system, do którego dostęp za pomocą aplikacji mieli również pracownicy odpowiedzialni za kontrolę opłat parkingowych. W trakcie dochodzenia wykryto nieprawidłowości. Mianowicie miasto Rzym, jako administrator danych, nie dostarczyło informacji na temat przetwarzania danych kierowców, nie wyznaczyło przedsiębiorstwa Atac jako podmiotu przetwarzającego dane i nie przekazało mu niezbędnych instrukcji dotyczących przetwarzania zgromadzonych danych. Ponadto podwykonawca nie został formalnie poinstruowany ani nie otrzymał instrukcji, w jaki sposób ma postępować przy przetwarzaniu danych. Stwierdzono również, że przedsiębiorstwa nie utworzyły rejestru czynności przetwarzania. Nie określono również okresów przechowywania zgromadzonych danych i nie podjęto odpowiednich środków bezpieczeństwa. Na przykład ustalono, że w czasie kontroli niektóre przepływy danych do i z systemu wdrożonego przez Atac odbywały się niezabezpieczonymi kanałami. Ponadto urzędnicy mogli masowo i wielokrotnie w czasie sprawdzać dowolne tablice rejestracyjne, na przykład w celu ustalenia zwyczajów danej osoby i miejsca jej parkowania. Obliczając karę za niezgodne z prawem przetwarzanie danych, organ w sposób obciążający wziął pod uwagę dużą ilość przetwarzanych danych osobowych (od czerwca 2018 r. do listopada 2019 r. system stworzony przez Atac zgromadził już dane 8 600 000 postojów i potencjalnie dotyczy wszystkich użytkowników usługi płatnego parkowania na terenie miasta) oraz otrzymane już wcześniej sankcje za naruszenia ochrony danych osobowych, ale także pozytywną współpracę zaoferowaną przez miasto i firmy w celu usunięcia niektórych naruszeń wykrytych podczas kontroli.
Link i Link
826WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-07-22200000Region LombardiaArt. 5 (1) a), c) RODO, Art. 6 (1) c), e) RODO, Art. 6 (2) RODO, Art. 6 (3) b) RODOWłoski organ ochrony danych (Garante) nałożył na region Lombardii karę w wysokości 200.000 euro. Region ten opublikował na swojej stronie internetowej dane osobowe ponad 100.000 studentów, którzy ubiegali się o stypendia państwowe lub dotacje finansowe na zakup podręczników, wyposażenia technicznego i materiałów dydaktycznych. Jak wykazała wstępna kontrola Garante, ze strony internetowej regionu można było przeglądać i pobierać listę wniosków zatwierdzonych i sfinansowanych, listę wniosków zatwierdzonych i do sfinansowania, listę stypendystów państwowych oraz listę wniosków niekwalifikujących się. Listy te zawierały informacje umożliwiające identyfikację osób, takie jak identyfikator wniosku, imię i nazwisko wnioskodawcy, klasa ucznia, kod i nazwa szkoły, jak również numer wniosku. W tym kontekście organ stwierdził, że dane osób ubiegających się o świadczenia ekonomiczne muszą być chronione w szczególny sposób, aby nie dopuścić do ujawnienia trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej osób, których dane dotyczą.Link i Link
825IrlandiaData Protection Commission (DPC)2021-09-071400Vodafone Ireland LimitedArt. 21 RODOIrlandzki organ ochrony danych osobowych ukarał Vodafone Ireland Limited karą grzywny w wysokości 1 400 euro. Vodafone w kilku przypadkach wysyłał marketingowe SMS-y i e-maile oraz wykonywał połączenia telefoniczne bez zgody osób, których dane dotyczą. Pomimo kilkukrotnego cofnięcia zgody przez osoby, których dane dotyczą, nadal otrzymywały one niezamówione reklamy. W jednym przypadku były klient siedmiokrotnie kontaktował się z Vodafone i prosił, by nie otrzymywać więcej telefonów reklamowych na swój telefon komórkowy. Pomimo jego prośby, nadal otrzymywał on telefony z reklamami. W innym przypadku, klient otrzymał telefon reklamowy na swój numer telefonu komórkowego i poinformował Vodafone w trakcie rozmowy, że nie chce otrzymywać więcej telefonów reklamowych. Pomimo jego prośby, Vodafone wykonał jeszcze dwanaście połączeń marketingowych na jego telefon komórkowy. W innym przypadku osoba, której dane dotyczą, wypełniła formularz, w którym wyraźnie zaznaczyła, że nie chce otrzymywać telefonów marketingowych od Vodafone. Jednakże pracownik, który rozpatrywał wniosek, nie zarejestrował preferencji marketingowych klienta. W rezultacie klient otrzymał następnie czternaście kolejnych niezamówionych wiadomości handlowych - siedem e-maili i siedem wiadomości tekstowych.Link
824DaniaDatatilsynet2021-09-0853800Region Jutlandii ŚrodkowejArt. 32 RODODuński organ ochrony danych osobowych nałożył na region Midtjylland karę w wysokości 53 800 EUR. W dniu 12 czerwca 2020 r. organ ochrony danych otrzymał od tego regionu powiadomienie dotyczące naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z art. 33 RODO. Zgodnie ze zgłoszeniem wszyscy pacjenci i personel ośrodka lifestyle'owego mieli dostęp do budynku, w którym przechowywano do 100 000 fizycznych rekordów pacjentów, w tym informacje o stanie zdrowia i dane dotyczące osobistego numeru identyfikacyjnego. Powodem tego był fakt, że zarówno personel, jak i pacjenci otrzymali karty-klucze, które umożliwiały im dostęp do wszystkich trzech budynków centrum lifestylowego, niezależnie od tego, czy użytkownik musiał mieć do nich dostęp. Ponadto przechodnie mogli zajrzeć przez okno w budynku na okładki niektórych kartotek, na których znajdowały się dane osobowe, takie jak numery identyfikacyjne i nazwiska. W tym kontekście organ ochrony danych stwierdził, że region Midtjylland nie podjął odpowiednich środków bezpieczeństwa w zakresie przechowywania danych osobowych. Ponadto region nie ustanowił wystarczających wytycznych w zakresie ograniczeń dostępu przy tworzeniu kart dostępu oraz nie przeprowadził odpowiednich okresowych testów, oceny i ewaluacji podjętych środków bezpieczeństwa. Oceniając kwestię, czy należy nałożyć grzywnę, duński organ ochrony danych wziął pod uwagę, jako czynnik obciążający, fakt, że region przetwarzał duże ilości danych szczególnej kategorii, takich jak dane dotyczące zdrowia.Link
823HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-09-024000Automecanica Jerez, S.L.Art. 5 (1) f) RODO, Art. 32 RODO, Art. 21 LSSIHiszpański organ ochrony danych (AEPD) ukarał Automecanica Jerez, S.L. karą pieniężną w wysokości 4.000 euro. Administrator wysyłał komercyjne e-maile do dużej liczby osób bez ich zgody. Czyniąc to, administrator nie ukrył danych osobowych odbiorców, takich jak nazwisko, imię i adres e-mail, co umożliwiło innym odbiorcom zapoznanie się z tymi danymi. AEPD uznał to za naruszenie art. 5 (1) f) RODO i art. 32 RODO, ponieważ administrator nie wdrożył środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych. Ponadto AEPD stwierdził naruszenie art. 21 LSSI.Link
822HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-08-231800AgencjaArt. 32 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył karę na jedną z agencji. Administrator wyrzucił do śmieci dokumenty zawierające dane osobowe swoich klientów. AEPD uznał to za brak środków bezpieczeństwa i ochrony danych w rozumieniu Art. 32 RODO, który stanowi, że administrator i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Pierwotna kara w wysokości 3 000 EUR została zmniejszona do 1 800 EUR ze względu na dobrowolną zapłatę i uznanie winy.Link
821HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-08-306000Furnishyourspace S.L.Art. 5 (1) a) RODO, Art. 6 RODO, Art. 12 RODO, Art. 13 RODO, Art. 21 (4) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na FurnishYourSpace S.L. karę pieniężną w wysokości 6.000 EUR. AEPD otrzymał skargę od berlińskiego organu ochrony danych za pośrednictwem systemu informacyjnego rynku wewnętrznego UE w sprawie nieodpowiedniego zaprojektowania informacji o ochronie prywatności administratora danych. Mianowicie, tożsamość i dane kontaktowe administratora zostały podane w informacji o polityce prywatności, ale pod mylącym nagłówkiem, który sprawiał wrażenie, że zostały one dostarczone w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto cele przetwarzania nie zostały jasno określone. Nie podano informacji dotyczących podstawy prawnej, okresu przechowywania danych osobowych oraz prawa do sprzeciwu przysługującego podmiotom danych. Informacja o polityce prywatności była również myląca, a jej sformułowania zawierały błędy gramatyczne i używano w niej terminów, które nie są powszechnie stosowane. Ponadto, informacja o polityce prywatności wymagała podania numeru identyfikacji podatkowej w celu wystawienia faktury uproszczonej, tj. faktury nieprzekraczającej kwoty 3 000 EUR. AEPD uznała, że stanowi to naruszenie zasady legalności. Wysokość grzywny przedstawia się następująco: 3.000 EUR za naruszenie art. 12 RODO i art. 13 RODO; 1 000 EUR za naruszenie art. 21 (4) RODO; oraz 1 000 EUR za naruszenie art. 21 (4) RODO; oraz 2 000 EUR za naruszenie art. 5 (1) a) RODO i art. 6 RODO.Link
820IrlandiaData Protection Commission (DPC)2021-09-02225000000WhatsApp Ireland Ltd.Art. 5 (1) a) RODO, Art. 12 RODO, Art. 13 RODO, Art. 14 RODO Irlandzki organ ochrony danych (DPC) nałożył na WhatsApp Ireland Ltd. grzywnę w wysokości 225 000 000 euro. Organ ochrony danych rozpoczął szeroko zakrojone dochodzenia w sprawie przestrzegania przez serwis komunikatora obowiązków w zakresie przejrzystości jeszcze w grudniu 2018 roku. W tym kontekście DPC zbadał, czy WhatsApp przestrzegał swoich obowiązków wynikających z RODO w zakresie dostarczania informacji i przejrzystości tych informacji dla użytkowników i osób niebędących użytkownikami WhatsApp. W trakcie dochodzenia DPC stwierdził, że WhatsApp dopuścił się poważnych naruszeń art. 12 RODO, art. 13 RODO i art. 14 RODO w odniesieniu do informacji przekazywanych użytkownikom. Po przeprowadzeniu dochodzenia DPC przedłożył projekt decyzji na mocy art. 60 RODO innym zainteresowanym europejskim organom nadzorczym w grudniu 2020 r. DPC otrzymał następnie zastrzeżenia od ośmiu organów nadzorczych. Ze względu na brak porozumienia DPC wszczął procedurę rozstrzygania sporów na mocy art. 65 RODO w dniu 3 czerwca 2021 r. Następnie Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) decyzją z dnia 28 lipca 2021 r. zobowiązał DPC do ponownej oceny i zwiększenia proponowanej grzywny w oparciu o szereg czynników. Inspektor stwierdził naruszenie zasady przejrzystości określonej w art. 5 ust. 1 lit. a) RODO oprócz naruszeń stwierdzonych przez DPC i zażądał, aby znalazło to odzwierciedlenie w ostatecznej kwocie grzywny. Na tej podstawie DPC nałożył grzywnę w wysokości 225 000 000 EUR. Grzywna składa się z następujących elementów 90.000.000 EUR za naruszenie art. 5 (1) a) RODO; 30.000.000 EUR za naruszenie art. 12 RODO; 30.000.000 EUR za naruszenie art. 13 RODO; oraz 75.000.000 EUR za naruszenie art. 14 RODO. W odniesieniu do art. 12 RODO i art. 13 RODO, DPC stwierdził, że WhatsApp nie przekazał informacji o charakterze gromadzenia danych "w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, przy użyciu jasnego i prostego języka". Obejmuje to uczynienie informacji łatwymi do zrozumienia dla dzieci, gdy są one do nich kierowane. Na przykład WhatsApp rozpowszechniał informacje na temat relacji między WhatsApp a innymi firmami Facebooka oraz udostępniania danych w ramach tej relacji za pomocą różnych tekstów. Wiele z podawanych informacji miało ponadto tak ogólny charakter, że DPC uznał je za pozbawione znaczenia. Użytkownicy często musieli pokonywać wiele linków do najczęściej zadawanych pytań, aby dotrzeć do informacji, których szukali na stronie WhatsApp. W tym względzie DPC stwierdził, że nierozsądne byłoby oczekiwanie od użytkowników, aby przeszukiwali stronę internetową WhatsApp po tym, jak nie udało im się znaleźć wystarczających informacji w samym oświadczeniu o ochronie prywatności. W odniesieniu do art. 14 RODO, jedną z kwestii był wpływ zgody użytkownika pozwalającej platformie komunikacyjnej na dostęp do jego kontaktów. W związku z tym firma przeszukiwała informacje kontaktowe swoich użytkowników w ich telefonach w poszukiwaniu numerów telefonów i innych danych, nie tylko od innych użytkowników WhatsApp, ale także od kontaktów, które nie mają nawet konta WhatsApp. DPC stwierdza, że dane te były przetwarzane niezgodnie z prawem, ponieważ kontakty te (zwłaszcza te, które nie mają konta WhatsApp) nie otrzymały żadnych informacji o tym przetwarzaniu, a zatem nie mogły wyrazić na nie zgody. Biorąc pod uwagę powagę oraz dalekosiężny charakter i wpływ naruszeń, organ ochrony danych stwierdził, że doszło również do naruszenia zasady przejrzystości z art. 5 (1) a) RODO.Link Link
819HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-08-25120000Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.AArt. 32 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył karę na Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Powodem tego była skarga osoby, dotycząca braku uwierzytelnienia. W związku z tym przy udzielaniu informacji przez telefon należało podać jedynie numer identyfikacyjny. W ten sposób każda osoba mogła zadzwonić, podać numer identyfikacyjny, a następnie otrzymać informacje związane z tym numerem bez sprawdzania, czy rozmówca jest rzeczywiście posiadaczem numeru identyfikacyjnego. Organ ochrony danych uznał to za niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiadającego ryzyku stwarzanemu dla osób, których dane dotyczą. Pierwotna grzywna w wysokości 200 000 EUR została obniżona do 120 000 EUR ze względu na dobrowolną zapłatę i uznanie winy.Link
818HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-08-261000Stowarzyszenie WłaścicieliArt. 5 (1) c) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył karę w wysokości 1.000 euro na stowarzyszenie właścicieli. Administrator zainstalował bezprawnie system nadzoru wideo w kompleksie mieszkalnym, który rejestrował między innymi wspólne obszary, takie jak basen, a także części przestrzeni publicznej. Ponadto kamery wideo zostały zainstalowane w pomieszczeniach, w których przebywali strażnicy osiedla mieszkaniowego, bez uprzedniego powiadomienia. DPA uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych.Link
817PolskaUrząd ochrony danych osobowych (UODO)2021-08-132200Prezes Sądu Rejonowego w ZgierzuArt. 5 (1) f) RODO, Art. 25 (1) RODO, Art. 32 (1) b), d), (2) RODOUODO nałożył karę w wysokości 2 200 euro na prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu. Prezes zgłosił naruszenie danych polegające na utracie przez kuratora niezaszyfrowanej pamięci USB. Na nośniku tym przechowywane były dane 400 osób objętych dozorem kuratora. Utracony i jednocześnie niezabezpieczony nośnik danych nie został do tej pory odnaleziony, więc osoby nieuprawnione nadal mogą mieć dostęp do zawartych na nim danych osobowych. Prezes wyszedł z założenia, że obowiązek zabezpieczenia danych nie spoczywa na nim samym, lecz na odpowiednich kuratorach, którzy dysponowali tymi danymi. Urząd ochrony danych stwierdził jednak, że prezes sam powinien był zapewnić zabezpieczenie pamięci USB.Link
816RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2021-08-243000Actamedica SRLArt. 28 (1) RODO, Art. 32 RODO, Art. 33 RODORumuński organ ochrony danych (ANSPDCP) nałożył na Actamedica SRL karę pieniężną w wysokości 3 000 EUR. Administrator poinformował osobę fizyczną o utracie jej próbek biologicznych oraz sumy pieniędzy przesłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej. Na pytanie, jakie dane osobowe zostały ujawnione przy tej okazji i czy ANSPDCP zostało poinformowane o tym zdarzeniu, administrator podał jedynie dane kontaktowe swojego prawnika oraz adres e-mail firmy kurierskiej, do której osoba fizyczna mogła skierować swoją skargę. ANSPDCP stwierdziło naruszenie przez administratora danych obowiązku wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu ochrony odpowiedniego do ryzyka, na jakie narażone są osoby, których dane dotyczą, jak również naruszenie przez administratora danych obowiązku powiadomienia ANSPDCP o naruszeniu ochrony danych.Link
815HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-08-232000PrzedsiębiorcaArt. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na właściciela firmy karę w wysokości 2 tys. euro. Pewna osoba ubiegała się o pracę w firmie administratora i wysłała mu swoje CV za pośrednictwem aplikacji WhatsApp. Tym samym nie została ona poinformowana ani o przetwarzaniu jej danych osobowych, ani o przysługujących jej prawach podmiotowych. AEPD uznał to za naruszenie art. 13 RODO.Link
814HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-08-131000PracodawcaArt. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na pracodawcę karę w wysokości 1.000 euro. Administrator zainstalował system nadzoru wideo, nie informując o tym odpowiednio pracowników.Link
813WęgryNemzeti Adatvédelmiés Információszabadság Hivatal (NAIH)2021-06-1828400Magyar Telekom Nyrt.Art. 5 (1) d) RODO, Art. 6 (1) RODO, Art. 12 (2), (3), (4) RODO, Art. 17 (1) RODO, Art. 25 RODOWęgierski organ ochrony danych (NAIH) nałożył na Magyar Telekom Nyrt karę w wysokości 28 400 EUR. Administrator omyłkowo wysłał osobie, której dane dotyczą, biuletyn elektroniczny. Stało się tak dlatego, że osoba trzecia omyłkowo wprowadziła niewłaściwy adres e-mail, a mianowicie adres osoby, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, kilkukrotnie zwracała się do administratora o usunięcie jej danych. W dalszym ciągu otrzymywała ona biuletyn, a administrator zamiast usunąć dane, przesłał jej link umożliwiający rezygnację z subskrypcji biuletynu.Link
812WęgryNemzeti Adatvédelmiés Információszabadság Hivatal (NAIH)2021-04-202800Operator strony internetowejArt. 5 (2) RODO, Art. 24 RODOWęgierski organ ochrony danych (NAIH) nałożył na operatora strony internetowej karę w wysokości 2.800 euro. Administrator nie udowodnił zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych na żądanie organu ochrony danych. Organ uznał to za naruszenie obowiązku rozliczalności przez administratora.Link
811HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-08-0396000Vodafone España, S.A.U.Art. 6 (1) RODO, Art. 17 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył karę na Vodafone España, S.A.U.. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do organu ochrony danych przeciwko administratorowi danych za niezastosowanie się do jej wniosku o usunięcie danych. Osoba, której dane dotyczą, twierdzi, że otrzymała telefony od spółki ISGF w imieniu administratora, powołującej się na dług otrzymany od osoby trzeciej za podłączenie ADSL w miejscu zamieszkania osoby, której dane dotyczą. Jednakże osoba, której dane dotyczą, nigdy nie zawarła umowy o podłączenie ADSL. Zamiast tego, umowa została zawarta przez osobę trzecią, która oszukańczo użyła nazwiska i numeru identyfikacyjnego osoby, której dane dotyczą, w celu zawarcia umowy w jej imieniu. Podmiot danych zwrócił się następnie do ISGF o anulowanie umowy i poprosił administratora o usunięcie jego danych osobowych. Administrator nie zareagował jednak na jej wniosek. Następnie organ ochrony danych nałożył grzywnę w wysokości 120 000 EUR, na którą składało się 70 000 EUR z tytułu naruszenia art. 6 (1) RODO 17 (1) RODO. Pierwotna grzywna została zmniejszona do 96 000 EUR z uwagi na uznanie winy i dobrowolną zapłatę.Link
810HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-08-102000DESPACHO TEJEDOR INFANTES CONSULTORES ASESORESArt. 5 (1) f) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na DESPACHO TEJEDOR INFANTES CONSULTORES ASESORES, S.L. karę w wysokości 2 000 EUR. Administrator danych przekazał pracownikowi dwa e-maile zawierające dane osobowe (lista płac i wydłużenie godzin pracy) osoby, której dane dotyczą.Link
809NorwegiaDatatilsynet2021-08-129600Waxing Palace ASArt. 5 RODO, Art. 6 RODO, Art. 13 RODONorweski organ ochrony danych (Datatilsynet) nałożył karę w wysokości 9 600 EUR na operatora salonu depilacji woskiem Waxing Palace AS. Administrator danych prowadził monitoring kamerą obszaru recepcji należącej do administratora. Organ ochrony danych stwierdził, że administrator nie miał podstawy prawnej do prowadzenia nadzoru za pomocą kamer, jak również nie dostarczył wystarczających informacji na ten temat. Nadzór kamer dotyczył zarówno pracowników, jak i klientów.Link
808WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-06-1040000aiComply S.r.l.Art. 28 RODO, Art. 32 RODOTożsamość osób zgłaszających przypadki naruszenia musi być chroniona specjalnymi zasadami poufności, ponieważ przetwarzane informacje są szczególnie wrażliwe, a ryzyko odwetu i dyskryminacji w środowisku pracy jest wysokie. W tym kontekście administrator danych jest zobowiązany do przestrzegania zasad ochrony danych oraz do zapewnienia integralności i bezpieczeństwa danych. W tym kontekście włoski Urząd Ochrony Danych (Garante) ukarał Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.a. karą grzywny w wysokości 40 000 EUR, a jego dostawcę oprogramowania aiComply S.r.l. karą grzywny w wysokości 20 000 EUR za naruszenie RODO. W trakcie dochodzenia prowadzonego przez organ ochrony danych stwierdzono, że dostęp do aplikacji służącej do gromadzenia zgłoszeń o przestępstwach i zarządzania nimi uzyskiwano bez użycia bezpiecznego protokołu sieciowego (np. tzw. protokołu łącza), a sama aplikacja nie zapewniała szyfrowania danych identyfikacyjnych zgłaszającego, informacji o zgłoszeniu i załączonych dokumentów. W ocenie organu ochrony danych osobowych stanowiło to naruszenie obowiązku stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających poziom bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku, na jakie narażone są osoby, których dane dotyczą. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że aiComply nie uregulowała w umowie stosunków z dwoma innymi przedsiębiorstwami, które przetwarzały dane w jej imieniu.Link
807WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-06-1040000Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.a.Art. 5 (1) f) RODO, Art. 25 RODO, Art. 32 RODOTożsamość osób zgłaszających przypadki naruszenia musi być chroniona specjalnymi zasadami poufności, ponieważ przetwarzane informacje są szczególnie wrażliwe, a ryzyko odwetu i dyskryminacji w środowisku pracy jest wysokie. W tym kontekście administrator danych jest zobowiązany do przestrzegania zasad ochrony danych oraz do zapewnienia integralności i bezpieczeństwa danych. W tym kontekście włoski organ ochrony danych (Garante) ukarał Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.a. karą grzywny w wysokości 40 000 EUR, a jego dostawcę oprogramowania w wysokości 20 000 EUR za naruszenie RODO. W trakcie dochodzenia prowadzonego przez organ ochrony danych stwierdzono, że dostęp do aplikacji służącej do gromadzenia zgłoszeń o przestępstwach i zarządzania nimi uzyskiwano bez użycia bezpiecznego protokołu sieciowego (np. protokołu łącza), a sama aplikacja nie zapewniała szyfrowania danych identyfikacyjnych zgłaszającego, informacji o zgłoszeniu i załączonych dokumentów. W ocenie organu stanowiło to naruszenie obowiązku stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających poziom bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku, na jakie narażone są osoby, których dane dotyczą. Ponadto, organ ochrony danych stwierdził, że administrator powinien był przeprowadzić ocenę skutków, biorąc pod uwagę wrażliwość przetwarzanych informacji oraz ryzyko i podatność na zagrożenia osób, których dane dotyczą.Link
806HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-08-056000Future Vinline S.L.Art. 13 RODOHiszpańska urząd ochrony danych osobowych (AEPD) ukarała Future Vinline S.L. karą grzywny. Polityka prywatności na stronie internetowej prowadzonej przez administratora nie była zgodna z RODO. Pierwotna grzywna w wysokości 10.000 EUR została obniżona do 6.000 EUR dzięki dobrowolnej wpłacie i uznaniu winy.Link
805HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-08-095000CLUB GIMNASIA RÍTMICA SAN ANTONIOArt. 6 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na CLUB GIMNASIA RÍTMICA SAN ANTONIO karę w wysokości 5.000 EUR. Pewna osoba złożyła skargę na administratora do AEPD w związku z zamieszczeniem przez administratora zdjęć i filmów wideo jej dwóch nieletnich córek na Instagramie. Skarżąca uprzednio poinformowała administratora, że nie chce, aby zdjęcia jej córek były zamieszczane w mediach społecznościowych, ponieważ nie wyraziła zgody na ich fotografowanie i nagrywanie.Link
804HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-08-091000BAZTANDIS, S.L.Art. 13 RODOUżywanie kamer monitorujących bez odpowiednich informacji kontaktowych na temat administratora danych, z naruszeniem art. 13 RODO.Link
803HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-07-304000Inspektor ds. gazuArt. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) ukarał grzywną inspektora gazowego. Administrator przeprowadzał kontrole gazu butanowego w prywatnych domach osób, których dane dotyczyły, na podstawie listy zawierającej ich nazwiska, imiona, adresy i numery telefonów. Jednakże osoby, których dane dotyczą, nigdy nie wyraziły zgody na umieszczenie ich na tej liście. Pierwotna grzywna w wysokości 5 000 EUR została obniżona do 4 000 EUR w związku z uznaniem winy.Link
802HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-07-302000Osoba fizycznaArt. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na osobę prywatną karę w wysokości 2.000 euro. Administrator opublikował numer telefonu osoby, której dane dotyczą, przy zdjęciu innej osoby na portalu randkowym w celu stworzenia fałszywego profilu o nazwie "Katy". Było to możliwe tylko dlatego, że do założenia profilu na tym portalu nie był wymagany dowód tożsamości.Link
801HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-07-30600Osoba fizycznaArt. 5 (1) c) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) ukarał osobę fizyczną karą pieniężną w wysokości 600 euro za nieuprawniony nadzór wideo. Administrator zainstalował kamerę monitoringu, która obejmowała m.in. sąsiednie domy i publiczną ulicę. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych. Dzięki dobrowolnej wpłacie pierwotna kara w wysokości 750 EUR została zmniejszona do 600 EUR.Link
800HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-07-274000Osoba fizycznaArt. 5 (1) c), e) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) ukarał osobę fizyczną karą 4.000 euro za nieautoryzowany monitoring wideo. Administrator zainstalował dwie kamery na drodze publicznej, a kolejną na drzewie, które zasłaniało część prywatnej posesji. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że administrator przechowywał nagrania dłużej niż było to konieczne. Organ uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych.Link
799HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-07-273000INSTAPACK, S.L.Art. 5 (1) a) RODO, Art. 6 (1) a) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na INSTAPACK, S.L. karę w wysokości 3.000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do organu ochrony danych. Powodem skargi jest fakt, że co miesiąc otrzymywał on na swój telefon komórkowy tysiące wiadomości SMS informujących go o otrzymaniu zamówień i dostaw i w tym kontekście proszących go o ocenę firmy. Stwierdził on również, że wysłał wniosek o usunięcie swoich danych na adres kontaktowy wskazany na stronie internetowej administratora, ale nie otrzymał odpowiedzi. Nawet po złożeniu przez niego wniosku o usunięcie danych, wiadomości były nadal wysyłane.Link
798HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-07-273000UST GLOBAL ESPAÑA, S.A.Art. 5 (1) f) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na UST GLOBAL ESPAÑA, S.A. karę pieniężną w wysokości 3.000 EUR. Pracownik złożył skargę na administratora danych do organu ochrony danych. UST GLOBAL ESPAÑA, S.A. działał jako dostawca usług dla OpenBank w ramach projektu. W dniu 08.01.2020 r. administrator poinformował OpenBank e-mailem, że dwóch nowych pracowników (jeden z nich to skarżący) dołączy do projektu, w związku z czym zażądał dostępu do VPN i innych aplikacji. W mailu tym, który został wysłany z kopią do obu pracowników, znalazły się ich imiona i nazwiska, służbowe adresy e-mail oraz numery dowodów osobistych. W ten sposób obaj uzyskali wzajemnie nieuprawniony dostęp do danych swoich kolegów. Urząd ochrony danych uznał to za naruszenie zasady integralności i poufności.Link
797HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-08-053000Osoba fizycznaArt. 5 (1) c) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na osobę fizyczną grzywnę w wysokości 3.000 euro. Dwóch sąsiadów złożyło skargę na tę osobę do organu ochrony danych, ponieważ zainstalowała ona na publicznej ulicy dwie kamery monitoringu z czujnikami ruchu. Między innymi zarejestrowały one obraz sąsiadów dochodzących do swoich posesji przez ulicę. Organ uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych.Link
796HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-07-271000APARTAMENTOS PLAYA DE COVACHOS, S.L.Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na APARTAMENTOS PLAYA DE COVACHOS, S.L. karę pieniężną w wysokości 1.000 EUR. Administrator zainstalował w swoim ośrodku system nadzoru wideo i poinformował o tym na plakatach informacyjnych, które jednak nie zawierały żadnych informacji o tożsamości i danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej.Link
795HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-07-272000Vasco Andaluza de Inversiones S.L.Art. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na Vasco Andaluza de Inversiones S.L. karę w wysokości 2.000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, podpisała umowę z siłownią Fitness Place. W umowie tej osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na udostępnienie jej danych administratorowi danych, właścicielowi ośrodków sportowych Fitness Place. Firma ta jednak udostępniła dane Gerco Fit S.L. i Body Tonic Shop S.L., choć nie było to przewidziane w umowie. Gerco Fit S.L. i Body Tonic Shop S.L. przetwarzały następnie dane bez podstawy prawnej.Link
794HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-07-272000Gerco Fit S.L.Art. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na Gerco Fit S.L. karę w wysokości 2.000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, podpisała umowę z siłownią Fitness Place. W umowie tej osoba, której dane dotyczą, zgodziła się na udostępnienie swoich danych spółce Vasco Andaluza de Inversiones S.L., która jest właścicielem ośrodków sportowych Fitness Place. Spółka ta jednak udostępniła dane Gerco Fit S.L. i Body Tonic Shop S.L., choć nie było to przewidziane w umowie. Gerco Fit S.L. i Body Tonic Shop S.L. przetwarzały następnie dane bez podstawy prawnej.Link
793HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-07-272000Body Tonic Shop S.L.Art. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na Body Tonic Shop S.L. karę w wysokości 2.000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, podpisała umowę z siłownią Fitness Place. W umowie tej osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na udostępnienie jej danych spółce Vasco Andaluza de Inversiones S.L., właścicielowi ośrodków sportowych Fitness Place. Spółka ta jednak udostępniła dane Gerco Fit S.L. i Body Tonic Shop S.L., choć nie było to przewidziane w umowie. Gerco Fit S.L. i Body Tonic Shop S.L. przetwarzały następnie dane bez podstawy prawnej.Link
792AustriaÖsterreichische Datenschutzbehörde (DSB)2021-08-022000000Unser Ö-Bonus Club GmbHArt. 6 RODO, Art. 7 RODO, Art. 12 RODOAustriacki urząd ochrony danych (DSB) nałożył na spółkę stowarzyszoną Rewe - Ö-Bonus Club GmbH karę w wysokości 2.000.000 euro. Podczas zapisywania się do programu lojalnościowego jö Bonus Club administrator nie wyjaśnił, że dane klientów i ich zachowania zakupowe są wykorzystywane do tworzenia indywidualnych profili, a informacje są przekazywane firmom partnerskim. Zgodnie z RODO wyjaśnienie musi być łatwo dostępne i napisane prostym językiem. Jednak administrator zaprojektował rejestrację do jö Bonus Club w taki sposób, że wyjaśnienie dotyczące profilowania można było znaleźć dopiero po przewinięciu w dół. Zgoda była jednak umieszczona wyżej, więc we wszystkich przypadkach zgody były uzyskiwane przed wyjaśnieniem. Z kolei na fizycznych ulotkach pole podpisu umieszczone na dole formularza wyglądało tak, jakby było potwierdzeniem zapisania się do klubu, mimo że stanowiło również zgodę na profilowanie. Organ uznał, że administrator naruszył obowiązek przekazywania zgody w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. W związku z tym uznał zgody za nieważne, a dokonane na ich podstawie profilowanie za niezgodne z prawem.Link Link
791NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Dolna Saksonia202065000FirmaArt. 32 RODOOrgan ochrony danych osobowych w Dolnej Saksonii nałożył na przedsiębiorstwo karę w wysokości 65.000 EUR. Powodem postępowania było zgłoszenie przez firmę do urzędu naruszenia danych zgodnie z Art. 33 RODO. W związku z tym organ ochrony danych przeprowadził kontrolę obecności firmy w Internecie. W trakcie tego procesu organ ten odkrył, że na stronie internetowej wykorzystywano przestarzałą aplikację sklepu internetowego, która nie była już aktualizowana pod kątem bezpieczeństwa. Twórca aplikacji wyraźnie ostrzegał przed dalszym korzystaniem z tej wersji, ponieważ zawierała ona poważne luki w zabezpieczeniach. Dochodzenie przeprowadzone przez organ ochrony danych wykazało ponadto, że hasła przechowywane w bazie danych nie były dostatecznie zabezpieczone. Organ ochrony danych stwierdził, że środki techniczne podjęte przez podmiot odpowiedzialny nie były adekwatne do wymogów ochrony określonych w RODO, co doprowadziło do naruszenia art. 32 RODO.Link Link
790WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-07-222500000Deliveroo Italy s.r.l.Art. 5 (1) a), c), e) RODO, Art. 13 RODO, Art. 22 (3) RODO, Art. 25 RODO, Art. 30 (1) c), f), g) RODO, Art. 32 RODO, Art. 35 RODO, Art. 37 (7) RODOWłoski organ ochrony danych (Garante) nałożył na firmę Deliveroo Italy s.r.l. grzywnę w wysokości 2 500 000 EUR za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych około 8000 kierowców. Dochodzenie przeprowadzone przez Garante wykazało liczne i poważne naruszenia ochrony danych. Naruszenia te obejmowały brak przejrzystości algorytmów stosowanych do zarządzania kierowcami, zarówno przy przydzielaniu im pracy, jak i przy rezerwowaniu zmian. Deliveroo korzystało ze scentralizowanego systemu zarządzania kierowcami, za pomocą którego następnie przetwarzało i zarządzało przydzielaniem zamówień oraz rezerwacją zmian. Garante zauważa jednak, że administrator nie poinformował odpowiednio kierowców o funkcjonowaniu systemu, który zainstalował na ich smartfonach, i nie zapewnił dokładności i poprawności wyników systemów algorytmicznych wykorzystywanych do oceny kierowców. Ponadto Garante ustaliła, że Deliveroo prowadziło drobiazgową kontrolę wydajności pracy kierowców - poprzez ciągłą geolokalizację ich urządzeń, która wykraczała daleko poza to, co było konieczne do przydzielenia zamówienia (np. rejestrowanie pozycji co 12 sekund) - oraz poprzez przechowywanie dużej ilości danych osobowych zebranych podczas realizacji zamówień, w tym komunikacji z obsługą klienta. W tym kontekście okres przechowywania różnych danych nie został określony w sposób odpowiedni do celu. Zamiast tego administrator określił sztywny okres przechowywania wynoszący sześć lat. Ponadto Garante stwierdziła, że administrator nie wdrożył odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przetwarzania danych. Deliveroo Italy nie przeprowadziło również oceny skutków w zakresie ochrony danych, chociaż byłoby to konieczne ze względu na ryzyko, jakie stwarzało dla kierowców.Link
789HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-08-023000Club Náutico el EstacioArt. 32 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na Club Náutico el Estacio karę w wysokości 3 000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę na administratora do AEPD. Skarga opiera się na fakcie, że administrator opublikował na swojej stronie internetowej ogłoszenie i protokół ze zwyczajnego zebrania klubu, ujawniając dane osobowe bez ograniczeń dostępu.Link
788HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-07-2760000PRA Iberia S.L.Art. 6 (1) RODO, Art. 15 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) ukarał PRA Iberia S.L. karą grzywny w wysokości 60 000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę na administratora danych do AEPD. Skarga opierała się na fakcie, że administrator dochodził roszczenia wynikającego z umowy, której osoba, której dane dotyczą, nigdy nie zawarła i o której nie wiedziała. AEPD zwraca uwagę, że osoba, której dane dotyczą, próbowała skorzystać ze swojego prawa do informacji, ale nie otrzymała żadnej odpowiedzi od administratora danych, który zamiast tego nadal naliczał odsetki od rzekomego długu osoby, której dane dotyczą.Link
787RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2021-07-30200Osoba fizycznaArt. 5 (1) a), b), (2) RODO, Art. 6 (1) RODO, Art. 14 (1), (4) RODORumuński organ ochrony danych (ANSPDCP) nałożył na osobę fizyczną karę w wysokości 200 EUR w związku z niezgodnym z prawem ujawnieniem danych osobowych. Administrator ujawnił dane osobowe kilku osób fizycznych, rozprowadzając pewne materiały w gospodarstwach domowych w gminie oraz publikując posty na swoim osobistym koncie na Facebooku. Z jednej strony było to zdjęcie zaświadczenia o zarobkach osoby, której dane dotyczą, z którego można było wyodrębnić między innymi nazwisko, imię, miejsce pracy i wynagrodzenie. Z drugiej strony było to zdjęcie pliku z rejestru dzieci zapisanych do przedszkola w gminie, gdzie ujawniono dane osobowe małoletniego dziecka. Organ stwierdził, że administrator przetwarzał dane bez podstawy prawnej i nie poinformował osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu ich danych.Link
786FinlandiaTietosuojavaltuutetun Toimisto2021-07-0525000Instytucja szkolnictwa wyższegoArt. 5 (1) c) RODO, Art. 6 RODO, § 3 Ustawy 759/2004Fiński organ ochrony danych nałożył na instytucję szkolnictwa wyższego grzywnę w wysokości 25 000 EUR za naruszenie ochrony danych przy przetwarzaniu danych dotyczących lokalizacji pracowników. Administrator danych wprowadził aplikację mobilną, która umożliwiała telepracownikom włączanie i wyłączanie pomiaru czasu pracy. Korzystanie z aplikacji na urządzeniu mobilnym wymagało również autoryzacji w celu gromadzenia danych dotyczących lokalizacji. Zbieranie danych dotyczących lokalizacji w momencie potwierdzania godziny pracy było cechą aplikacji, bez której nie było możliwe potwierdzanie godzin pracy za pomocą aplikacji. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od administratora danych, administrator nie używał ani nie wykorzystywał aktywnie danych dotyczących lokalizacji w żadnej sytuacji, lecz jedynie przetwarzał dane dotyczące lokalizacji w czasie włączenia się do systemu ze względów technicznych. Jednak sam fakt, że w aplikacji nie jest możliwe naliczanie czasu pracy bez przetwarzania danych dotyczących lokalizacji, nie sprawia, że ich przetwarzanie jest konieczne. W związku z tym urząd ochrony danych osobowych uznał to za naruszenie zgodności z prawem gromadzenia danych oraz zasady minimalizacji danych, ponieważ przetwarzanie danych dotyczących lokalizacji nie było konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania - tj. samego rejestrowania godzin pracy.Link Link
785HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-07-272000Stowarzyszenie właścicieliArt. 5 (1) c) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył grzywnę w wysokości 2 000 EUR na stowarzyszenie właścicieli. Osoba, której dane dotyczą, zgłosiła do organu ochrony danych, że administrator danych zainstalował kamerę, która nagrywała zarówno obszar basenu, jak i inne części wnętrza domu osoby, której dane dotyczą.Link
784HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-07-27900Stowarzyszenie właścicieliArt. 5 (1) c) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył karę na stowarzyszenie właścicieli. Osoba, której dane dotyczą, twierdziła przed organem ochrony danych, że administrator danych zainstalował w jednym z jej domów kamerę, która zarejestrowała zarówno obszar basenu publicznego, jak i część domu osoby, której dane dotyczą. Pierwotna grzywna w wysokości 1 500 EUR została obniżona do 900 EUR w związku z dobrowolną zapłatą i uznaniem winy.Link
783HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-07-272400PODEMOS PARTIDO POLÍTICOArt. 5 (1) c) RODO, Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył karę pieniężną na partię polityczną PODEMOS PARTIDO POLÍTICO. Administrator zainstalował kamery monitoringu, które między innymi obejmowały również przestrzeń publiczną. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych. Ponadto, administrator nie poinformował odpowiednio osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych przez monitoring wizyjny, a tym samym naruszył obowiązek informacyjny. Ze względu na dobrowolną zapłatę i uznanie winy, pierwotna grzywna w wysokości 4 000 EUR została zmniejszona do 2 400 EUR.Link
782HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-07-2710000PERSONAL MARK, S.L.Art. 17 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na PERSONAL MARK, S.L. karę pieniężną w wysokości 10 000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, skarżyła się, że otrzymywała od administratora promocyjne wiadomości tekstowe, mimo że kilkakrotnie zażądała usunięcia swoich danych osobowych z baz danych administratora.Link
781HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-07-271000NEXTSTEPAGENCY, S.L.Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) ukarał NEXTSTEPAGENCY, S.L. karą grzywny w wysokości 1.000 EUR. Na stronie internetowej administratora brakowało wiarygodnych danych dotyczących właściciela strony internetowej, takich jak numer podatkowy i adres pocztowy.Link
780HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-07-27500Operator strony internetowejArt. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych osobowych (AEPD) ukarał grzywną w wysokości 500 EUR operatora strony internetowej w związku z tym, że jego polityka prywatności nie spełniała wymogów art. 13 RODO.Link
779HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-07-293000UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID, S.A.Art. 17 (1) RODO, Art. 21 LSSIHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył karę na UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID, S.A.. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę na uniwersytet kształcący na odległość. Oświadczyła, że zażądała od administratora usunięcia wszystkich swoich danych i zakazania ich przetwarzania w jakimkolwiek celu. Uzyskała potwierdzenie, że jej dane zostały całkowicie usunięte. Niemniej jednak osoba, której dane dotyczą, otrzymała później od administratora pocztą elektroniczną reklamę. AEPD nałożył wówczas grzywnę w wysokości 5 000 EUR, która została zmniejszona do 3 000 EUR ze względu na uznanie winy i natychmiastową zapłatę.Link
778LuksemburgCommission nationale pour la protection des données (CNPD)2021-07-16746000000Amazon Europe Core S.à.r.l.NieznanaW swoim raporcie kwartalnym Amazon.com Inc. poinformował, że DPA z Luksemburga (CNPD) ukarał Amazon Europe Core S.à r.l. grzywną w wysokości 746.000.000 EUR za brak przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO. Amazon planuje podjąć kroki prawne przeciwko tej decyzji.Link
777HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-07-262520000Mercadona S.A.Art. 5 (1) c) RODO, Art. 6 RODO, Art. 9 RODO, Art. 12 RODO, Art. 13 RODO, Art. 25 (1) RODO, Art. 35 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) ukarał Mercadona S.A. karą grzywny w wysokości 2.520.000 EUR. Administrator zainstalował systemy rozpoznawania twarzy w sklepach Mercadona w celu śledzenia osób z wyrokami karnymi lub zakazami zbliżania się. System wychwytywał każdego, kto wchodził do sklepów, w tym osoby nieletnie i pracowników spółki MERCADONA. W trakcie dochodzenia, organ ochrony danych stwierdził liczne naruszenia prywatności. Na przykład, system naruszał zasadę minimalizacji danych, zasadę konieczności i proporcjonalności, ponieważ administrator mógł przetwarzać wiele danych biometrycznych - poza celem systemu. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że przeprowadzona przez Mercadonę ocena wpływu na prywatność była niewystarczająca, ponieważ nie uwzględniała szczególnego i wyjątkowego ryzyka dla pracowników Mercadony, jakie stwarza przetwarzanie danych za pomocą systemów rozpoznawania twarzy. Ponadto spółka MERCADONA naruszyła swój obowiązek informacyjny, nie przekazując w odpowiedni sposób osobom, których dane dotyczą, informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych. Pierwotna grzywna w wysokości 3 150 000 EUR składała się z 500 000 EUR w związku z naruszeniem Art. 5(1) (c) RODO, 2.000.000 EUR z tytułu naruszenia Art. 6 i art. 9 RODO, 100 000 EUR z powodu naruszenia art. 12 i art. 13 RODO, 500 000 EUR z powodu naruszenia art. 25 ust. 1 RODO oraz 50 000 EUR z tytułu naruszenia art. 35 RODO, została zmniejszona do 2 250 000 EUR z uwagi na uznanie winy i dobrowolną zapłatę.Link
776FrancjaCommission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)2021-07-26400000Monsanto CompanyArt. 14 RODO, Art. 28 RODOFrancuski organ ochrony danych osobowych (CNIL) ukarał MONSANTO grzywną w wysokości 400 000 EUR. W maju 2019 r. kilka mediów ujawniło, że MONSANTO było w posiadaniu pliku zawierającego dane osobowe ponad 200 osobistości politycznych lub członków społeczeństwa obywatelskiego (np. dziennikarzy, działaczy ekologicznych, naukowców lub rolników), które mogły wpłynąć na debatę lub opinię publiczną w sprawie odnowienia zezwolenia na stosowanie glifosatu w Europie. Równocześnie CNIL otrzymał siedem skarg od osób, których dane były zawarte w tym pliku. Dla każdej z tych osób akta zawierały takie informacje, jak: organizacja, do której należały, stanowisko, które zajmowały, ich adres służbowy, numer telefonu służbowego, numer telefonu komórkowego, służbowy adres e-mail, a w niektórych przypadkach ich konto na Twitterze. Ponadto CNIL zauważył, że każdej osobie przypisano ocenę od 1 do 5, aby ocenić ich wpływ, wiarygodność i poparcie dla Monsanto w różnych kwestiach. Organ ochrony danych uważa, że firma naruszyła przepisy RODO, nie informując osób, których dane dotyczą, że ich dane były przechowywane w tym pliku. Ponadto CNIL zarzucił, że firma nie udzieliła gwarancji umownych, które w normalnych warunkach powinny regulować stosunki z podwykonawcą. Tworzenie plików kontaktowych przez zainteresowane strony do celów lobbingu samo w sobie nie jest nielegalne. CNIL podkreślił jednak, że osoby, których dane dotyczą, mają jednak prawo do bycia poinformowanym o istnieniu pliku w celu skorzystania z dodatkowych praw, w szczególności prawa do sprzeciwu. Ponadto CNIL stwierdził, że gromadzenie danych zostało przeprowadzone przez dostawcę, któremu Monsanto zleciło wykonanie usługi, oraz że Monsanto naruszyło art. 28 RODO, nie włączając do swoich umów z podmiotem przetwarzającym dane zapisów przewidzianych w RODO, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa danych.Link
775HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-07-262000Fincas Miguel García S.L.Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) ukarał Fincas Miguel García S.L. karą pieniężną w wysokości 2.000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę przeciwko administratorowi, zarzucając naruszenie art. 13 RODO. Organ ochrony danych stwierdził, że informacje przekazane przez administratora danych osobie, której dane dotyczą, nie były zgodne z postanowieniami art. 13 RODO, ponieważ brakowało istotnych aspektów, takich jak informacje o celach przetwarzania, dla których gromadzone dane osobowe są przeznaczone, oraz o jego podstawie prawnej, a także informacje o uzasadnionych interesach administratora, które usprawiedliwiają przetwarzanie, okresie przechowywania danych osobowych oraz prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie.Link
774HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-07-262000Intersumi S.C.Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na Intersumi S.C. grzywnę w wysokości 2.000 EUR. Administrator nie umieścił na swojej stronie internetowej odpowiedniego oświadczenia o ochronie prywatności.Link
773WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-04-21150000Prowincjonalna Agencja Opieki Zdrowotnej w TrentoArt. 5 (1) f) RODO, Art. 9 RODOWłoski organ ochrony danych (Garante) nałożył na Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento karę w wysokości 150 000 EUR. Administrator przypadkowo przekazał 293 raporty medyczne 175 pacjentów ich lekarzom ogólnym, mimo że pacjenci prosili o nieprzekazywanie raportów swoim lekarzom ogólnym. Wśród tych pacjentów było dwóch nieletnich i kilka kobiet, które poddały się aborcji. Dochodzenie przeprowadzone przez Garante wykazało, że dane zostały przypadkowo przekazane z powodu błędu w oprogramowaniu zarządzającym zgłoszeniami pacjentów.Link
772WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-05-27120000Azienda Usl della RomagnaArt. 5 (1) f) RODO, Art. 9 RODOWłoski organ ochrony danych (Garante) nałożył na Azienda Usl della Romagna karę w wysokości 120 000 euro. Lokalny urząd zdrowia w Romagna przypadkowo przekazał lekarzowi ogólnemu zgłoszenie pacjentki dotyczące aborcji. Pacjentka prosiła jednak, aby nie informować o tym swojego lekarza ogólnego. Przekazanie zgłoszenia nastąpiło za pośrednictwem regionalnej sieci "Sole". Dochodzenie przeprowadzone przez Garante wykazało, że dane zostały przypadkowo przekazane z powodu błędu w oprogramowaniu zarządzającym przyjmowaniem, wypisywaniem i przekazywaniem pacjentów.Link
771FrancjaCommission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)2021-07-201750000SGAM AG2R LA MONDIALEArt. 5 (1) e) RODO, Art. 13 RODO, Art. 14 RODOFrancuski organ ochrony danych osobowych (CNIL) nałożył na prywatnego ubezpieczyciela SGAM AG2R LA MONDIALE karę w wysokości 1 750 000 euro. CNIL przeprowadził w 2019 r. kontrolę w grupie AG2R LA MONDIALE. Przy tej okazji CNIL stwierdziła, że administrator przechowywał dane milionów osób przez nadmiernie długi czas i nie przestrzegał swoich obowiązków informacyjnych w kontekście telefonicznych kampanii akwizycyjnych. Jeśli chodzi o dane potencjalnych klientów, administrator nie przestrzegał maksymalnego okresu przechowywania danych wynoszącego trzy lata, określonego w ramach odniesienia i w rejestrze przetwarzania danych grupy. W rezultacie administrator przechowywał dane prawie 2 000 klientów, którzy nie kontaktowali się z administratorem przez ponad trzy lata, a w niektórych przypadkach przez pięć lat. W odniesieniu do danych klientów administrator nie przestrzegał maksymalnych ustawowych okresów przechowywania danych określonych w kodeksie ubezpieczeniowym i kodeksie handlowym. W tym przypadku administrator przechowywał dane ponad 2 milionów klientów, z których część była wrażliwa (dane dotyczące zdrowia) lub szczególna (dane bankowe), po upływie prawnie dozwolonych okresów przechowywania po zakończeniu umowy.Link
770NiderlandyAutoriteit Persoonsgegevens (AP)2021-04-09750000TikTokArt. 12 RODOHolenderski urząd ochrony danych osobowych (DPA) ukarał portal wideo TikTok karą w wysokości 750 000 euro za naruszanie prywatności małych dzieci. Informacje, które holenderscy użytkownicy - w większości małe dzieci - otrzymali od TikTok podczas instalacji i korzystania z aplikacji, były w języku angielskim, a zatem nie były łatwe do zrozumienia. Nie udostępniając polityki prywatności w języku niderlandzkim, TikTok nie wyjaśnił odpowiednio, w jaki sposób aplikacja gromadzi, przetwarza i ponownie wykorzystuje dane osobowe. Urząd ochrony danych uznał to za naruszenie obowiązku dostarczania informacji przez przedsiębiorstwo.Link
769PolskaUrząd ochrony danych osobowych (UODO)2021-06-303000Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej Lex NostraArt. 33 (1) RODO, Art. 34 (1) RODOPolski organ ochrony danych (UODO) nałożył na Fundację Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej Lex Nostra karę pieniężną w wysokości 3.000 euro. Administrator danych nie poinformował niezwłocznie organu ochrony danych i osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych. Na początku 2020 r. z siedziby administratora skradziono kilka folderów zawierających dane osobowe. Zawierały one imiona i nazwiska, adresy i numery telefonów, a w 3-4 przypadkach również numery PESEL 96 osób, których dane dotyczą.LinkiLink
768HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-07-1245000Telefónica Móviles España, S.A.U.Art. 6 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na spółkę Telefónica Mobiles España, S.A.U. karę pieniężną w wysokości 45 000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę na administratora danych do organu ochrony danych. Jego skarga opierała się na fakcie, że jego numer telefonu i profil klienta zostały wykorzystane przez pracowników administratora do przeprowadzenia testów w call center i oddziałach bez jego zgody. W rezultacie osoba, której dane dotyczą, otrzymała 247 niezamówionych połączeń od administratora. Pierwotna grzywna w wysokości 75 000 EUR została obniżona do 45 000 EUR w związku z natychmiastową płatnością i uznaniem odpowiedzialności.Link
767GrecjaHellenic Data Protection Authority (HDPA)2021-07-085000PediatraArt. 12 (1) RODO, Art. 15 (1) RODOGrecki organ ochrony danych osobowych ukarał pediatrę karą pieniężną w wysokości 5 000 EUR. Ojciec zwrócił się do administratora danych o wgląd do dokumentacji medycznej zawartej w aktach pacjenta jego dziecka za pośrednictwem poczty elektronicznej. Administrator nie zastosował się jednak do tej prośby.Link
766HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-07-016000Osoba fizycznaArt. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych osobowych (AEPD) nałożył na osobę fizyczną karę pieniężną w wysokości 6.000 euro. W dniu 8 lipca 2020 r. organ ten dowiedział się o rozpowszechnianiu w sieciach społecznościowych nagrania wideo przedstawiającego obrazy agresji mężczyzny wobec kobiety oraz młodego mężczyzny, który interweniował w tej scenie i próbował zapobiec mającej miejsce agresji. Twarze kobiety i nieletniego nie zostały jednak rozpikselowane. Pierwotna grzywna w wysokości 10 000 EUR została zmniejszona do 6 000 EUR ze względu na terminową zapłatę i uznanie winy.Link
765HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-07-011000NieznanyArt. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na przedsiębiorstwo karę w wysokości 1.000 euro. Administrator danych wykorzystał dane osobowe osoby trzeciej w celu uzyskania mikrokredytu. Według organu ochrony danych administrator nie posiadał podstawy prawnej do przetwarzania danych i tym samym naruszył art. 6 ust. 1 RODO.Link
764HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-07-072000Stowarzyszenie Właścicieli Domów Art. 5 (1) c) RODOUżycie kamery CCTV, która uchwyciła również przestrzeń publiczną z naruszeniem zasady minimalizacji danych.Link
763HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-07-021500Osoba fizycznaArt. 6 (1) a) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na osobę fizyczną karę pieniężną w wysokości 1.500 EUR. Ta osoba fizyczna opublikowała na stronie internetowej dane osobowe osoby, której dane dotyczą, bez jej zgody. Dane te obejmowały zdjęcia, osobiste notatki i informacje dotyczące relacji seksualnych pomiędzy administratorem danych a osobą, której dane dotyczą. Organ ochrony danych stwierdził, że administrator danych przetwarzał te dane bez ważnej podstawy prawnej i tym samym naruszył art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.Link
762HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-07-064200Marbella Resorts S.L.Art. 28 (3) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na Marbella Resorts S.L. karę pieniężną w wysokości 7.000 EUR. W rozpatrywanej sprawie osoba, której dane dotyczą, zarezerwowała pokój w kompleksie hotelowym administratora. W dniu przyjazdu osoby, której dane dotyczą, konsjerż sporządził kopie danych tej osoby. Konsjerż nie był jednak do tego upoważniony. Był on uprawniony wyłącznie do sprawdzenia rezerwacji, a następnie do przekazania gościom kluczy do pokoju. Po przekazaniu administratorowi danych swoich danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, odkryła, że jej dane osobowe zostały opublikowane na stronie z treściami online dla dorosłych. W związku z tym organ ochrony danych stwierdził brak należytej staranności ze strony administratora w zarządzaniu danymi osobowymi swoich klientów, a tym samym naruszenie art. 28 ust. 3 RODO. Kara pieniężna składa się proporcjonalnie z 2.000 EUR za naruszenie art. 22(2) LSSI i 5.000 EUR za naruszenie art. 28(3) RODO. Pierwotna kara w wysokości 7.000 EUR została jednak obniżona do 4.200 EUR ze względu na natychmiastową zapłatę i uznanie winy.Link
761HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-07-091500Aparcamiento Arcusa S.L.U.Art. 5 (1) c) RODO, Art. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył karę w wysokości 1.500 euro na Aparcamiento Arcusa S.L.U. Administrator zainstalował kamery monitoringu, które między innymi obejmowały również przestrzeń publiczną. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych. Ponadto, administrator nie poinformował odpowiednio osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych przez monitoring wideo, a tym samym naruszył obowiązek informacyjny. Grzywna składa się z 1.000 EUR za naruszenie art. 5 (1) c) RODO oraz 500 EUR za naruszenie art. 13 RODO.Link
760LuksemburgCommission nationale pour la protection des données (CNPD)2021-06-2912500NieznanyArt. 5 (1) c) RODO, Art. 13 RODOOrgan ochrony danych osobowych z Luksemburga (CNPD) nałożył na pewną firmę karę w wysokości 12.500 euro. Przedsiębiorstwo to zainstalowało system nadzoru wideo w celu ochrony własności przedsiębiorstwa, zabezpieczenia dostępu do miejsc prywatnych i miejsc o podwyższonym ryzyku oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników i zapobiegania wypadkom. Jednakże kamery nadmiernie rejestrowały również fragmenty przestrzeni publicznej i miejsca pracy pracowników. Organ ochrony danych stwierdza, że administrator naruszył w ten sposób zasadę minimalizacji danych zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c) RODO. Ponadto administrator nie poinformował odpowiednio osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych przez nadzór wideo, a tym samym naruszył swój obowiązek informacyjny.Link
759DaniaDatatilsynet2021-07-1667900Region SyddanmarkArt. 32 RODODuński organ ochrony danych (Datatilsynet) nałożył na region Syddanmark karę w wysokości 67 900 EUR za niedopełnienie obowiązku wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa jako administrator danych. Organ ochrony danych dowiedział się o sprawie, gdy w 2020 r. jeden z obywateli poskarżył się organowi na brak bezpieczeństwa przy przetwarzaniu przez region danych osobowych dziecka tego obywatela, a wkrótce potem region zgłosił tę sprawę organowi jako naruszenie ochrony danych osobowych. Region Syddanmark prowadził bazę danych do celów badawczych i klinicznych przez okres ponad 1,5 roku, przy czym baza ta nie była odpowiednio zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych. Manipulując adresami URL, można było uzyskać dostęp do dokumentów PDF przechowywanych w bazie danych. Umożliwiało to obywatelom, którzy byli zarejestrowani w bazie danych - i którzy posiadali również login do bazy danych - dostęp do danych osobowych osób zarejestrowanych w bazie danych. Baza danych zawierała kwestionariusze z informacjami o stanie zdrowia ponad 30 000 dzieci korzystających z opieki psychiatrycznej.Link
758NiemcyOrgan ochrony danych osobowych kraju związkowego Bawaria20207000NieznanyArt. 58 (1) f) RODOBawarski organ ochrony danych nałożył karę na pewne przedsiębiorstwo. Administrator danych odmówił dostępu do pomieszczeń przedsiębiorstwa i urządzeń do przetwarzania danych podczas kontroli na miejscu przeprowadzonej przez organ ochrony danych zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. f) RODO. Organ ochrony danych nałożył wówczas grzywnę w wysokości 20 000 EUR, która została jednak obniżona przez sąd rejonowy do 7 000 EUR.Link
757DaniaDatatilsynet2021-07-0980700Medicals Nordic I/SNieznanaDuński DPA (Datatilsynet) ukarał Medicals Nordic I/S karą grzywny w wysokości 80 700 EUR. W styczniu 2021 r. organ ochrony danych dowiedział się, że Medicals Nordic wykorzystywał aplikację WhatsApp do przesyłania poufnych informacji i danych dotyczących zdrowia obywateli poddawanych testom w centrach testowych firmy. Wszyscy pracownicy pracujący w ośrodku testowym byli zapraszani do grupy WhatsApp powiązanej z ośrodkiem testowym. Członkowie tych grup WhatsApp otrzymywali wszystkie wiadomości przekazywane przez innych pracowników w grupach. Pracownicy przekazywali poufne informacje o obywatelach do centralnej administracji firmy za pośrednictwem tych grup WhatsApp. Oznaczało to, że pracownicy, którzy nie mieli związanej z pracą potrzeby przetwarzania informacji - które inni pracownicy musieli przekazywać do administracji centralnej - otrzymywali jednak te informacje, które obejmowały między innymi osobiste numery identyfikacyjne i dane dotyczące zdrowia obywateli.Link
756ChorwacjaAgencija za zaštitu osobnih
podataka (AZOP)
2021-07-05NieznanaFirma ubezpieczeniowaArt. 13 RODO, Art. 14 RODO, art. 27 (1) krajowej ustawy wprowadzającej RODOUrząd ochrony danych z urzędu, bez uprzedzenia, przeprowadził bezpośredni kontrolę w firmie ubezpieczeniowej z siedzibą w Zagrzebiu. Po przeprowadzeniu inspekcji obiektu, w którym przeprowadzane są badania techniczne i rejestracja pojazdów oraz zawierane są umowy ubezpieczeniowe, organ ochrony danych ustalił, że zarówno obiekt, jak i jego zewnętrzne otoczenie są objęte nadzorem wideo. Organ ochrony danych ustalił jednak, że firma ubezpieczeniowa nie powiadomiła o takim monitoringu, co jest sprzeczne z art. 27 ust. 1 ustawy o wdrożeniu RODO. Mianowicie, administratorzy danych i podmioty przetwarzające dane są zobowiązani do poinformowania, że obiekt i jego otoczenie są objęte nadzorem wideo, a takie powiadomienie musi być widoczne najpóźniej w momencie wejścia na obszar objęty monitoringiem i musi zawierać wszystkie wymagane informacje. W związku z naruszeniem przepisów, organ ochrony danych nałożył na firmę ubezpieczeniową karę administracyjną.Link
755HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-07-084000Malagatrom S.L.U.Art. 6 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na Malagatrom S.L.U. karę w wysokości 4 000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, zakupiła od administratora za pośrednictwem platformy "Amazon" produkt, który został dostarczony w sposób wadliwy. Następnie osoba, której dane dotyczą, postanowiła zostawić negatywną recenzję na stronie sklepu administratora danych z powodu wadliwej dostawy. W związku z tym administrator opublikował dane osobowe tej osoby, takie jak jej imię i nazwisko, adres, numer telefonu komórkowego, jak również imię i nazwisko żony oraz jej numer telefonu komórkowego na stronie sklepu internetowego pozwanego w portalu Amazon.Link
754HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-07-0850000Caixabank S.A.Art. 6 (1) f) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na Caixabank S.A. karę w wysokości 50 000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do organu ochrony danych, ponieważ otrzymała reklamę handlową od administratora, mimo że sprzeciwiła się przetwarzaniu jej danych do celów reklamowych, a administrator odpowiedział, że zastosuje się do tego żądania.Link
753LuksemburgCommission nationale pour la protection des données (CNPD)2021-06-1115000NieznanyArt. 38 (1), (3) RODO, Art. 39 (1) a), b) RODOOrgan ochrony danych w Luksemburgu (CNPD) nałożył na przedsiębiorstwo karę w wysokości 15 000 EUR. W trakcie dochodzenia organ ochrony danych stwierdził, że administrator danych nie zaangażował w wystarczającym stopniu inspektora ochrony danych we wszystkie sprawy związane z ochroną danych osobowych. Ponadto administrator nie zapewnił inspektorowi ochrony danych wystarczającej autonomii. Wreszcie, inspektor ochrony danych nie przeszedł wystarczającego szkolenia, aby móc właściwie i niezależnie doradzać i informować administratora.Link
752Wielka BrytaniaInformation Commissioner (ICO)2021-07-0529000MermaidsArt. 5 (1) f) RODO, Art. 32 (1), (2) RODOICO ukarało transgenderową organizację charytatywną Mermaids grzywną w wysokości 29 000 EUR za brak ochrony danych osobowych użytkowników, co stanowi naruszenie art. 5 (1) f) UK GPDR (Brytyjskie RODO) oraz art. 32 (1), (2) UK GDPR. ICO przeprowadziło dochodzenie po otrzymaniu zgłoszenia o naruszeniu danych dotyczących wewnętrznej grupy poczty elektronicznej. W trakcie dochodzenia ICO ustaliło, że grupa ta została utworzona przy niewystarczająco bezpiecznych ustawieniach, co spowodowało, że około 780 stron poufnych wiadomości e-mail było dostępnych w Internecie przez prawie trzy lata. W wyniku tego w sieci znalazły się dane osobowe, takie jak nazwiska i adresy e-mail 550 osób. ICO stwierdza, że firma Mermaids powinna była ograniczyć dostęp do swojej grupy e-maili i mogła rozważyć pseudonimizację lub szyfrowanie w celu zapewnienia dodatkowej ochrony danych osobowych. Organizacje odpowiedzialne za dane osobowe muszą zapewnić, że podejmują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.Link
751NiderlandyAutoriteit Persoonsgegevens (AP)2021-05-31450000UWV (niderlandzki dostawca usług ubezpieczeniowych dla pracowników)Art. 32 RODONiderlandzki urząd ochrony danych (DPA) nałożył na UWV ( niderlandzki dostawca usług w zakresie ubezpieczeń pracowniczych - "Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen") karę w wysokości 450 000 EUR. UWV nie zabezpieczył w odpowiedni sposób wysyłania wiadomości grupowych za pośrednictwem środowiska "My Workbook". Jest to osobiste środowisko na stronie internetowej UWV, gdzie osoby poszukujące pracy mają kontakt z UWV. W rezultacie doszło do wielokrotnego wycieku danych osobowych, w tym informacji dotyczących zdrowia, łącznie ponad 15 000 osób.Link
750WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-06-1020000DentystaArt. 5 (1) a), c) RODOWłoski organ ochrony danych (Garante) nałożył na dentystę karę pieniężną w wysokości 20 000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do organu ochrony danych osobowych przeciwko dentyście za odmowę leczenia po tym, jak osoba, której dane dotyczą, podała w swoim formularzu historii choroby, że jest nosicielem wirusa HIV. W klinice dentystycznej powszechną praktyką było wypełnianie przez pacjentów przed leczeniem formularza historii choroby, który zawierał pytania dotyczące przebytych, istniejących lub podejrzewanych chorób zakaźnych (np. gruźlicy, zapalenia wątroby, HIV). Urząd ochrony danych uznał to za naruszenie zasad legalności. Stwierdził on, że żądanie takich informacji w celu lepszego zaplanowania leczenia jest zgodne z prawem. Niedopuszczalne jest jednak zbieranie takich informacji, a następnie odmowa leczenia pacjenta.Link
749LuksemburgCommission nationale pour la protection des données (CNPD)2021-06-117600NieznanyArt. 5 (1) c) RODO, Art. 13 RODOUrząd Ochrony Danych z Luksemburga (CNPD) nałożył na pewną firmę karę w wysokości 7.600 euro. Spółka ta zainstalowała system nadzoru wideo w celu ochrony majątku spółki, zapobiegania wtargnięciu osób nieupoważnionych i zapobiegania wypadkom. Dwie z kamer obejmowały jednak również część ulicy publicznej, a sześć kamer obejmowało miejsca pracy niektórych pracowników. DPA stwierdza, że nagrywanie pracowników i ulicy publicznej nie było konieczne do zapewnienia celów związanych z nadzorem wideo, a zatem było nieproporcjonalne. Organ ochrony danych stwierdza, że administrator naruszył w ten sposób zasadę minimalizacji danych na mocy art. 5 ust. 1 lit. c) RODO. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że administrator danych nie wypełnił swoich obowiązków informacyjnych na mocy art. 13 RODO.Link
748LuksemburgCommission nationale pour la protection des données (CNPD)2021-06-117200NieznanyArt. 5 (1) c), e) RODO, Art. 13 RODO, Art. 32 (1) RODOOrgan ochrony danych osobowych z Luksemburga (CNPD) nałożył na pewną firmę grzywnę w wysokości 7.200 euro. Przedsiębiorstwo to zainstalowało system nadzoru wideo w celu ochrony majątku firmy, zapobiegania wtargnięciu osób nieupoważnionych oraz zapobiegania wypadkom. Kamery zarejestrowały jednak również część obszaru pracy pracownika oraz palarni, z której pracownicy często korzystali. Ponadto, administrator zainstalował czujniki lokalizacji w samochodach należących do floty. Miało to na celu optymalizację działalności przedsiębiorstwa. Organ ochrony danych stwierdza, że nagrywanie pracowników nie było konieczne do zapewnienia celów związanych z nadzorem wideo, a zatem było nieproporcjonalne. Organ ochrony danych stwierdza, że administrator naruszył w ten sposób zasadę minimalizacji danych zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c) RODO. Dane dotyczące lokalizacji zgromadzone przez administratora danych były przechowywane przez okres ośmiu miesięcy, chociaż nie było to konieczne do celów przetwarzania. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady przechowywania danych. Ponadto, organ ochrony danych stwierdził naruszenie obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 RODO. Wreszcie, organ ochrony danych stwierdził naruszenie art. 32 (1) RODO. Wszystkie osoby, które miały autoryzowany dostęp do oprogramowania, za pomocą którego można było śledzić lokalizacje, korzystały z tego samego konta, a nie z konta indywidualnego.Link
747WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-05-1384000Gmina BolzanoArt. 5 (1) a), c) RODO, Art. 6 RODO, Art. 9 RODO, Art. 13 RODO, Art. 35 RODOWłoski Urząd Ochrony Danych (Garante) nałożył na gminę Bolzano karę w wysokości 84.000 euro. Były pracownik gminy złożył skargę do organu ochrony danych przeciwko gminie. W szczególności były pracownik skarżył się, że gmina przetwarzała dane osobowe związane z korzystaniem przez niego z Internetu w godzinach pracy oraz że otrzymał on później zawiadomienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, w którym zarzucono mu, że w godzinach pracy korzystał z Facebooka przez ponad 40 minut i z YouTube przez ponad 3 godziny oraz że wykorzystywał komputer należący do gminy do celów prywatnych. Dochodzenie przeprowadzone przez organ ochrony danych wykazało, że gmina od około dziesięciu lat stosowała system kontroli i filtrowania przeglądania Internetu przez pracowników, w ramach którego co miesiąc przechowywano dane i sporządzano specjalne raporty dla celów bezpieczeństwa sieci. System ten gromadził również informacje, które nie miały nic wspólnego z działalnością zawodową, a w każdym razie dotyczyły życia prywatnego danej osoby. Organ ochrony danych stwierdza, że administrator naruszył w ten sposób zasadę minimalizacji danych, zgodności z prawem i ograniczenia celu. Administrator powinien był raczej podjąć mniej inwazyjne środki, aby zapobiec prywatnemu korzystaniu z Internetu. Organ ochrony danych zwrócił uwagę, że potrzeba zmniejszenia ryzyka niewłaściwego wykorzystania internetu nie może prowadzić do całkowitego wyeliminowania prywatności osoby, której dane dotyczą, w miejscu pracy, nawet w przypadkach, gdy pracownik korzysta z usług sieciowych świadczonych przez pracodawcę. Ponadto administrator danych nie poinformował odpowiednio pracowników o gromadzeniu historii korzystania z internetu, co stanowiło naruszenie obowiązku wynikającego z art. 13 RODO. Ponadto dochodzenie wykazało inne naruszenia w zakresie przetwarzania danych związanych z wnioskami pracowników o przeprowadzenie nadzwyczajnych badań lekarskich, które były składane przy użyciu specjalnego formularza. Formularz dostarczony przez administratora danych musiał być sprawdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej, co doprowadziło do niezgodnego z prawem przetwarzania danych dotyczących zdrowia.
Link
746DaniaDatatilsynet2021-07-0753800Nordbornholms Byggeforretning ApsArt. 5 RODO, Art. 6 RODODuński organ ochrony danych osobowych ( Datatilsynet) nałożył na Nordbornholms Byggeforretning Aps grzywnę w wysokości 53 800 EUR. W 2018 r. z organem ochrony danych skontaktował się podmiot danych, który skarżył się, że jego były pracodawca Nordbornholms Byggeforretning ApS, ujawnił informacje o nim klientom firmy. Administrator danych wysłał do dwóch klientów spółki e-mail z informacją, że były pracownik popełnił przestępstwa w trakcie zatrudnienia i przyznał się do ich popełnienia, a także szczegółowo opisał rzekomy przebieg zdarzeń. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, administrator danych miał w takim przypadku uzasadniony interes w ujawnieniu informacji o zwolnieniu byłego pracownika swoim klientom oraz w poinformowaniu klientów, że w związku z tym pracownik nie może zawierać żadnych umów w imieniu firmy. Jednakże tak szczegółowy opis zarzutów nie był konieczny, a tym samym niezgodny z prawem.Link
745ChorwacjaAgencija za zaštitu osobnih
podataka (AZOP)
2021-07-05NieznanaFirma świadcząca usługi ITArt. 32 (1) b), (2) RODOChorwacki organ ochrony danych (azop) nałożył karę pieniężną na firmę świadczącą usługi IT po tym, jak organowi ochrony danych nzostało zgłoszone naruszenie na podstawie art. 33 RODO. Hakerzy nielegalnie uzyskali dostęp do danych osobowych 28 085 osób, których dane dotyczą. Urząd ochrony danych stwierdził, że administrator nie podjął niezbędnych środków w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do istniejących i przewidywalnych zagrożeń dla osób, których dane dotyczą.Link
744FinlandiaTietosuojavaltuutetun Toimisto2021-06-248500Wydawca czasopismaArt. 5 (1) a) RODO, Art. 7 (2), (4) RODO, Art. 12 (2) RODO, Art. 21 (2) RODO, Art. 24 (1) RODO, Art. 28 (1), (3) RODOFiński organ ochrony danych nałożył na wydawcę czasopisma grzywnę w wysokości 8.500 euro. Administrator prowadził marketing bezpośredni z wykorzystaniem automatycznego systemu wywoływania, bez ważnej zgody odbiorców połączeń. Konkretnie, administrator uzyskał pozorną zgodę na marketing bezpośredni, gdy klient zaprenumerował czasopismo na przykład na swojej stronie internetowej. Prenumerator czasopisma był zobowiązany do zaakceptowania warunków prenumeraty i umowy, które obejmowały zgodę na marketing bezpośredni. Jeżeli zgoda na marketing bezpośredni nie została udzielona, czasopisma nie można było zaprenumerować. Organ ochrony danych stwierdza, że zgoda i sposób jej uzyskania nie były zgodne z RODO. W istocie zgoda nie była wyraźnie wymagana dla celów marketingu bezpośredniego, a zgoda zebrana wraz z warunkami prenumeraty i umowy nie stanowiła dobrowolnej zgody dla celów marketingu bezpośredniego. Ponadto osoby, których dane dotyczą, nie mogły skorzystać z prawa do sprzeciwu ze względu na fakt, że rozmowy telefoniczne dotyczące marketingu bezpośredniego odbywały się za pomocą automatycznych systemów telefonicznych, a boty głosowe nie były w stanie zrozumieć konkretnych pytań osób, których dane dotyczą, dotyczących ich danych. Ponadto wydawca czasopisma zlecił przeprowadzenie kampanii reklamowej centrum telefonicznemu i nie uregulował czynności przetwarzania danych w umowie o powierzeniu przetwarzania danych.Link
743WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-06-102600000Foodinho s.r.l.Art. 5 (1) a), c), e) RODO, Art. 13 RODO, Art. 22 (3) RODO, Art. 25 RODO, Art. 30 (1) a), b), c), f), g) RODO, Art. 32 RODO, Art. 35 RODO, Art. 37 (7) RODOWłoski organ ochrony danych (Garante) nałożył na Foodinho s.r.l. karę w wysokości 2.600.000 EUR. Foodinho jest włoską firmą zajmującą się dostarczaniem żywności. Dochodzenie przeciwko Foodinho koncentrowało się głównie na kierowcach Foodinho. W trakcie postępowania organ ochrony danych stwierdził kilka poważnych naruszeń obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych. W związku z tym organ ten stwierdził pewne nieprawidłowości dotyczące algorytmów systemu Foodinho. W szczególności organ ten stwierdził, że administrator danych nie informował odpowiednio pracowników o sposobie działania systemu i nie gwarantował dokładności i poprawności wyników algorytmów wykorzystywanych do oceny kierowców. Ponadto, organ ochrony danych stwierdził naruszenie zasad minimalizacji danych oraz ograniczenia przechowywania. Przykładowo, systemy przetwarzały dane kierowców w zakresie wykraczającym poza cel przetwarzania, a w niektórych przypadkach przechowywały dane znacznie dłużej niż było to konieczne. Ponadto administrator nie podjął wystarczających środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpiecznego przetwarzania danych. Administrator nie przeprowadził również oceny skutków w zakresie ochrony danych, choć byłoby to konieczne ze względu na znaczną ilość danych różnego rodzaju dotyczących znacznej liczby osób, których dane dotyczą. Przeciwko spółce dominującej GlovoApp23 toczy się odrębne postępowanie prowadzone przez hiszpański organ ochrony danych (AEPD).Link
742LuksemburgCommission nationale pour la protection des données (CNPD)2021-04-082800NieznanyArt. 5 (1) e) RODO, Art. 13 RODOOrgan ochrony danych osobowych z Luksemburga (CNPD) nałożył na pewną firmę karę w wysokości 2 800 EUR. Administrator zainstalował czujniki lokalizacji w pewnej liczbie samochodów należących do jego floty. Miało to na celu m.in. ochronę majątku firmy, monitorowanie transportu towarów i czasu pracy kierowców. Niektóre z danych dotyczących lokalizacji zebranych przez administratora były przechowywane przez dwa lata i cztery miesiące. Organ ochrony danych stwierdza, że było to wyraźnie nadmierne i nie było konieczne do celów przetwarzania. Organ uznał to za naruszenie zasady ograniczenia przechowywania. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że administrator nie poinformował w wystarczającym stopniu osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych dotyczących lokalizacji, a tym samym naruszył swoje obowiązki informacyjne zgodnie z art. 13 RODO.Link
741PolskaUrząd ochrony danych osobowych (UODO)2021-06-2135300Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.Art. 33 (1) RODO, Art. 34 (1) RODOPolski organ ochrony danych (UODO) nałozył na Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. karę 35300 euro za za niezgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych. Ponadto spółkę ukarano za niezawiadomienie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu, do czego zobowiązał ją także organ nadzorczy. Pośrednik finansowy działający na rzecz administratora wysłała do niewłaściwego odbiorcy analizę potrzeb ubezpieczeniowych i oferty ubezpieczenia administratora oraz innych firm ubezpieczeniowych. Pośrednik w stosunku do administratora pełnił rolę podmiotu przetwarzającego. Jednak w stosunku do osoby, której dotyczyło naruszenie, był również administratorem. W związku z tym zgłosił naruszenie do UODO i poinformował o nich również wszystkich administratorów, których naruszenie dotyczyło. Administratorzy ci (z wyjątkiem Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.) również zgłosili naruszenie do organu. Administrator, na którego nałożono karę, nie zrobił tego uznając, że nie doszło do naruszenia skutkującego koniecznością zgłoszenia naruszenia Prezesowi UODO oraz zawiadomienia osoby, której danych osobowych dotyczy naruszenie. Nie poinformował też o naruszeniu osoby, której dane dotyczyły.Link i Link
740IslandiaPersónuvernd2021-06-1534000Huppuís ehfArt. 5 (1) a), c) RODO, Art. 6 (1) RODO, Art. 12 (1) RODO, Art. 13 (1), (2) RODOIslandzki organ ochrony danych (Persónuvernd) nałożył na firmę Huppuís ehf karę w wysokości 34 000 EUR. Były pracownik złożył skargę na administratora danych do organu ochrony danych. Powodem był monitoring za pomocą kamer zainstalowanych przez administratora. Podczas zmian pracownicy administratora nosili odzież dostarczoną przez administratora, jednak wyznaczona szatnia sklepu była pomieszczeniem magazynowym, w którym przechowywano duże ilości środków czystości. Ze względu na brak wystarczającej ilości miejsca w tym pomieszczeniu, pracownicy (w większości nieletni) musieli przebierać się w ogólnej strefie pracowniczej, która była objęta monitoringiem kamery wideo. Administrator oświadczył, że zainstalował kamerę wideo dla celów bezpieczeństwa. Organ ochrony danych stwierdził, że administrator miał uzasadniony interes w nadzorze wideo, ale należy również wziąć pod uwagę interesy pracowników, w większości nieletnich. Administrator powinien był spróbować wdrożyć mniej restrykcyjne środki. Ponadto, organ ochrony danych podkreślił, że informacje na temat nadzoru wideo były niewystarczające zarówno w obszarze dla pracowników, jak i obsługi klienta. Przy ustalaniu wysokości kary uwzględniono jako okoliczność obciążającą fakt, że duża liczba osób, których dane dotyczyły, była niepełnoletnia.Link
739LitwaValstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI)20208000NieznanyArt. 5 RODO, Art. 13 RODO, Art. 24 RODO, Art. 35 RODOLitewski organ ochrony danych (VDAI) ukarał firmę karą pieniężną w wysokości 8 000 EUR za dokonywanie nagrań dźwiękowych w autobusach transportu publicznego z naruszeniem art. 5 RODO, art. 13 RODO, art. 24 RODO i art. 35 RODO.Link
738NorwegiaDatatilsynet2021-06-0449200Gmina MossArt. 32 (1) b), d) RODONorweski urząd ochrony danych osobowych (Datatilsynet) ukarał gminę Moss karą w wysokości 49 200 euro za niewłaściwe zabezpieczenie danych osobowych. W styczniu gmina Rygge została przyłączona do gminy Moss. Z tego powodu połączono kilka systemów informatycznych z obu gmin. Z powodu nieodpowiednich środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia danych w systemie produkcyjnym wykorzystywanym w gminnej służbie zdrowia. System ten przetwarzał dane osobowe i zdrowotne, co miało wpływ na osoby mieszkające w gminie i korzystające z ośrodka zdrowia. System ten jest wykorzystywany do świadczenia usług związanych z programami szczepień ochronnych w gminie, a także do innych kontroli zdrowotnych i badań kontrolnych kobiet w ciąży. Naruszenie potencjalnie dotyczyło około 2000 osób. W wyniku naruszenia danych wystąpiły błędy w rejestracji szczepionek. W rezultacie osoby, których dane dotyczyły, były narażone na ryzyko otrzymania niewłaściwych szczepionek. Istniało również prawdopodobieństwo, że ich dane dotyczące szczepień ochronnych mogły zostać błędnie umieszczone w krajowym rejestrze szczepień ochronnych. Ponadto wystąpiły błędy w badaniach kontrolnych dla kobiet w ciąży, w tym w informacjach dotyczących tygodnia ciąży lub zażywania leków przez matkę. Również informacje o pacjentach były przekazywane pracownikom służby zdrowia w oddziale służby zdrowia bez wymogu i bez udokumentowania dostępu.Link
737WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-05-132856169Iren Mercato S.p.A.Art. 5 (1), (2) RODO, Art. 6 (1) RODO, Art. 7 (1) RODOWłoski organ ochrony danych (Garante) ukarał Iren Mercato S.p.A. karą grzywny w wysokości 2.856.169 EUR za niesprawdzenie, czy wszystkie transfery danych odbiorców działań promocyjnych były objęte zgodą. Kilka osób, których dane dotyczą, złożyło skargi do organu ochrony danych przeciwko administratorowi, ponieważ otrzymywały one niezamówione reklamy, na które nigdy nie wyraziły zgody. W swoim dochodzeniu przeciwko administratorowi danych osobowych, organ ochrony danych ustalił, że w rzeczywistości przetwarzał on dane osobowe do celów działań telemarketingowych, których nie zgromadził bezpośrednio, lecz pozyskał z innych źródeł. Nie sprawdził on, czy od adresatów reklam uzyskano ważne zgody na wszystkie transfery danych. Administrator otrzymał listy danych osobowych od jednej firmy, która z kolei nabyła je od dwóch innych firm. Te ostatnie firmy uzyskały zgodę potencjalnych klientów na telemarketing prowadzony przez nie i przez osoby trzecie, ale zgoda ta nie obejmowała przekazywania danych klientów administratorowi. W tym kontekście organ ochrony danych podkreślił, że zgoda udzielona przez klienta przedsiębiorstwu na działania promocyjne prowadzone przez osoby trzecie nie może rozciągać swojej skuteczności na późniejsze przekazywanie danych innym podmiotom.Link
736HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-06-2210000TNT EXPRESS WORLDWIDE SPAIN, S.L.Art. 5 (1) d) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na TNT EXPRESS WORLDWIDE SPAIN, S.L. karę pieniężną w wysokości 10 000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, złożyła u administratora prywatne zamówienie, a jako adres dostawy podała adres swojego miejsca pracy. Przesyłka została prawidłowo dostarczona, ale faktura została wystawiona na przedsiębiorstwo, w którym zatrudniony był podmiot danych, a nie na podmiot danych. Zarówno faktura, jak i rachunek za dostawę zawierały różne dane osobowe osoby, której dane dotyczą. W wyniku tego incydentu zostały one ujawnione jego pracodawcy.Link
735NorwegiaDatatilsynet2021-06-2224800NieznanyArt. 5 RODO, Art. 6 RODO, Art. 13 RODO, Art. 17 RODO, Art. 21 RODONorweski urząd ochrony danych osobowych (Datatilsynet) nałożył na pewną firmę karę w wysokości 14.800 EUR. Tłem sprawy jest skarga złożona przez byłego pracownika, który dowiedział się, że dyrektor zarządzający firmy codziennie logował się do skrzynki e-mailowej skarżącego przez okres sześciu tygodni po rozwiązaniu stosunku pracy z byłym pracownikiem. W sumie dyrektor zarządzający miał dostęp do konta przez okres pięciu miesięcy. Proces ten był uzasadniony wymogami biznesowymi (np. przetwarzanie zapytań klientów). Organ ochrony danych stwierdził jednak, że administratorowi brakowało podstawy prawnej dla takiego dostępu do konta poczty elektronicznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że administrator naruszył swoje obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 RODO, obowiązek usunięcia danych z konta e-mail osoby, której dane dotyczą na mocy art. 17 RODO oraz obowiązek rozpatrzenia sprzeciwu skarżącego na mocy art. 21 RODO.Link
734FrancjaCommission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)2021-06-14200000BRICO PRIVÉ Art. 5 (1) e) RODO, Art. 13 RODO, Art. 17 RODO, Art. 32 RODO, Art. 82 Loi informatique et libertés Ustawa o ochronie danych), Art. L. 34-5 CPCEFrancuski organ ochrony danych osobowych (CNIL) nałożył na BRICO PRIVÉ karę w wysokości 500 000 EUR. CNIL przeprowadził trzy kontrole w BRICO PRIVÉ w latach 2018-2021 i stwierdził szereg uchybień w zakresie przetwarzania danych osobowych potencjalnych klientów i klientów. Na przykład administrator nie przestrzegał ustalonych przez siebie okresów przechowywania danych. W tym zakresie zatrzymano dane ponad 16 000 klientów, którzy nie złożyli zamówienia w ciągu ostatnich pięciu lat. To samo dotyczyło ponad 130 000 osób, które od pięciu lat nie logowały się na swoje konta klientów. Ponadto administrator naruszył swoje obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 RODO. Co więcej, administrator nie wywiązał się z obowiązku pełnego zastosowania się do otrzymanych wniosków o usunięcie danych. CNIL stwierdził również, że administrator nie wdrożył wystarczających środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji. I tak na przykład administrator nie wymagał stosowania bezpiecznego hasła podczas procesu otwierania konta na stronie internetowej firmy lub podczas dostępu pracowników do oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami. Grzywna składa się proporcjonalnie z 300.000 EUR za naruszenie art. 5(1) e) RODO, Art. 13 RODO, Art. 17 RODO i art. 32 RODO oraz 200 000 EUR za naruszenie art. 82 Loi informatique et libertés (Ustawy o ochronie danych) oraz art. L. 34-5 CPCE.Link
733SzwecjaDatainspektionen2021-06-211600000Storstockholms LokaltrafikArt. 5 (1) a), c) RODO, Art. 6 (1) f) RODO, Art. 13 RODOSzwedzki DPA ukarał Storstockholms Lokaltrafik (Sztokholmskie Przedsiębiorstwo Transportu Lokalnego) karą grzywny w wysokości 1.600.000 EUR. Kontroler wyposażył kontrolerów biletów w noszone na ciele kamery, które miały zapobiegać sytuacjom zagrożenia, dokumentować incydenty i zapewniać, że właściwa osoba została ukarana mandatem za podróżowanie sztokholmskim transportem publicznym bez ważnego biletu. Kontrolerzy biletów byli zobowiązani do trzymania kamery przy sobie przez całą zmianę, dzięki czemu mogli filmować wszystkich pasażerów, którzy przechodzili obok kontrolera. Ponieważ każdego dnia kilkaset tysięcy osób korzysta z transportu publicznego w Sztokholmie, duża liczba osób była narażona na ryzyko bycia monitorowaną przez nagrania wideo i audio. Organ ochrony danych uważa, że technologia kamer noszonych na ciele może być wykorzystywana do zapobiegania i dokumentowania sytuacji zagrożenia, ale czas wstępnego nagrywania powinien zostać skrócony do maksymalnie 15 sekund, ponieważ dłuższy czas wstępnego nagrywania nie jest konieczny do osiągnięcia wyżej wymienionych celów. Ponadto DPA stwierdził, że nagrania audio nie przyczyniają się do identyfikacji osób nieposiadających ważnego biletu. W związku z tym organ uznał, że nagrania dźwiękowe stanowią naruszenie zasad legalności i przejrzystości, jak również minimalizacji danych. Organ ochrony danych skrytykował również kontrolera za niedostarczenie wystarczających informacji na temat nadzoru kamer, w tym faktu, że rejestrowane były nie tylko obrazy, ale również dźwięki.Link
732LitwaValstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI)2021-06-2120000UAB VS FITNESSArt. 5 (1) a), c) RODO, Art. 9 (1) RODO, Art. 13 (1), (2) RODO, Art. 30 RODO, Art. 35 (1) RODOLitewski organ ochrony danych (VDAI) nałożył na spółkę UAB VS FITNESS karę w wysokości 20 000 EUR. Po otrzymaniu zawiadomienia od osoby fizycznej stwierdzającego, że zeskanowanie odcisku palca było konieczne do skorzystania z usług klubu sportowego należącego do administratora, organ ochrony danych wszczął dochodzenie przeciwko administratorowi. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez organ ochrony danych stwierdzono, że zgoda wyrażona przez klientów na przetwarzanie ich wzorów odcisków palców nie była dobrowolna, ponieważ nie istniały inne środki identyfikacji. Ponadto organ ten stwierdził, że administrator danych również niezgodnie z prawem przetwarzał odciski palców pracowników. Administrator nie określił również, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzał dane biometryczne pracowników. Nie przeprowadził również oceny skutków dla ochrony danych i nie wykazał konieczności i proporcjonalności przetwarzania odcisków palców pracowników. Ponadto organ ochrony danych stwierdza, że administrator nie wypełnił swoich obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 13 RODO.Link
731GrecjaHellenic Data Protection Authority (HDPA)2021-06-0315000PURPLE SEA MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Art. 5 (1) a), b) RODO, Art. 5 (2) RODOGrecki organ ochrony danych nałożył na PURPLE SEA MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ karę pieniężną w wysokości 15 000 EUR w związku z nielegalną instalacją i obsługą systemu nadzoru wideo. Administrator zainstalował system nadzoru wideo w pomieszczeniach biurowych, nie informując o tym pracowników, naruszając tym samym zasady legalności, uczciwości, przejrzystości, celowości i odpowiedzialności.Link
730DaniaDatatilsynet2021-06-1627000Gmina VejleArt. 32 RODODuński organ ochrony danych (Datatilsynet) nałożył na gminę Vejle karę w wysokości 27 000 EUR. Duński organ ochrony danych wszczął dochodzenie przeciwko gminie po tym, jak zgłosiła ona naruszenie ochrony danych zgodnie z art. 33 RODO. W ramach leczenia dzieci gminna służba dentystyczna wysyłała automatyczne listy powitalne do obojga rodziców, które zawierały dane kontaktowe obojga rodziców. Gmina nie sprawdziła przy tym, czy wolno jej było przekazać te informacje drugiemu rodzicowi. W kilku przypadkach rodzice otrzymali w ten sposób adres drugiego rodzica, niezależnie od tego, czy drugi rodzic był objęty ochroną nazwisk i adresów. Organ ochrony danych uznał to za brak podjęcia przez gminę środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych.Link
729PolskaUrząd ochrony danych osobowych (UODO)2021-03-194900Funeda Sp. z o.o.Art. 31 RODO, Art. 58 (1) a), e) RODOPolski organ ochrony danych (UODO) nałożył na Funeda Sp. z o.o. karę pieniężną w wysokości 4.900 EUR za nieprzekazanie informacji, o które zwrócił się organ ochrony danych w trakcie postępowania wyjaśniającego.Link i LinkKara z RODO dla Funeda Sp. z o.o. - omówienie
728RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2021-06-092000La Santrade S.R.L.Art. 31 RODO, Art. 58 RODORumuński organ ochrony danych (ANSPDCP) nałożył na La Santrade S.R.L. karę w wysokości 2 000 EUR za nieprzekazanie informacji, o które zwrócił się organ ochrony danych w trakcie dochodzenia.Link
727HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-06-141200Inmopiso Zaragoza S.L.Art. 13 RODOAdministrator nie dostarczył dokładnych informacji na temat gromadzenia danych zgodnie z art. 13 RODO. Pierwotna kara pieniężna w wysokości 2 000 EUR została obniżona do 1 200 EUR w związku z natychmiastową płatnością i przyznaniem się do winy.Link
726LuksemburgCommission nationale pour la protection des données (CNPD)2021-05-3118000NieznanyArt. 38 (1), (2) RODO, Art. 39 (1) a) RODOOrgan ochrony danych w Luksemburgu nałożył na pewną firmę karę w wysokości 18 000 euro. Według organu ochrony danych, administrator po pierwsze nie włączył inspektora ochrony danych we wszystkie sprawy związane z ochroną danych osobowych. Po drugie, administrator nie zapewnił inspektorowi ochrony danych środków niezbędnych do wykonywania jego obowiązków.Link
725NiderlandyAutoriteit Persoonsgegevens (AP)2021-02-0412000Klinika OrtodontycznaArt. 32 (1) RODOHolenderska agencja DPA (AP) ukarała klinikę ortodontyczną karą pieniężną w wysokości 12 000 euro. Formularz internetowy, za pomocą którego nowi pacjenci zapisywali się do kliniki, zawierał obowiązkowe pola na wszelkiego rodzaju dane osobowe pacjentów. Dane, które pacjenci (w większości dzieci) wpisywali do formularza, były następnie przesyłane do kliniki ortodontycznej za pośrednictwem niezaszyfrowanego - a zatem niezabezpieczonego - połączenia. Wiązało się to z ryzykiem uzyskania przez nieupoważnione osoby trzecie dostępu do danych osobowych osób, których te dane dotyczą.Link
724LiechtensteinDatenschutzstelle20204100NieznanyNieznanaBezprawna obsługa systemu monitoringu wizyjnego.Link
723NorwegiaDatatilsynet2021-05-2839700BRAbank ASAArt. 24 RODO, Art. 32 (1), (2) RODONorweski organ ochrony danych (Datatilsynet) nałożył na BRAbank ASA karę w wysokości 39 700 EUR. Administrator zgłosił naruszenie danych do organu ochrony danych w dniu 6 września 2019 r. Na stronie internetowej administratora niektórzy klienci byli w stanie wyświetlić dane innych klientów w sekcji "Moja strona". Obejmowały one warunki kredytowe i dane adresowe innych klientów. Sekcja została aktywowana krótko wcześniej dla 500 wybranych klientów i miała na celu m.in. zapewnienie przeglądu kredytów zaciągniętych u administratora. Na podstawie przeprowadzonych w tej sprawie dochodzeń organ ochrony danych stwierdził, że administrator danych nie spełnił wymogów RODO dotyczących oceny ryzyka i odpowiednich środków technicznych w związku z uruchomieniem portalu dla klientów. Zgodnie z oceną organu ochrony danych osobowych można było zapobiec naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych, gdyby administrator przeprowadził ocenę ryzyka i przegląd zgodnie z wymogami prawa.Link
722SzwecjaDatainspektionen2021-06-0934800Dyrekcja Służby Ratowniczej Östra SkaraborgArt. 5 (1) a), c) RODO, Art. 32 (1), (4) RODOSzwedzki urząd ochrony danych osobowych nałożył karę w wysokości 34 800 euro na dyrekcję służb ratowniczych Östra Skaraborg. Organ ten otrzymał informację, że w kilku remizach strażackich w Östra Skaraborg działały kamery monitorujące, które filmowały miejsca, w których strażacy zmieniali się podczas akcji ratunkowej, w związku z czym rozpoczął przegląd nadzoru kamer. Nadzór wideo odbywał się przez całą dobę, chociaż sam administrator stwierdził, że nadzór wideo był wymagany jedynie w przypadku alarmów awaryjnych. Organ ochrony danych stwierdza, że całodobowy monitoring był zbyt daleko idący, ale zauważa, że administrator miał ważne powody dla nadzoru kamer. Nadzór kamer powinien być jednak ograniczony do nagłych przypadków. Kara pieniężna składa się proporcjonalnie z 29.800 EUR za naruszenie Art. 5 (1) a), c) RODO oraz 5.000 EUR za naruszenie art. 32 (1), (4) RODO.Link
721PolskaUrząd ochrony danych osobowych (UODO)2021-04-275050PNP S.A.Art. 31 RODO, Art. 58 (1) e) RODOAdministrator danych nie udzielił informacji, o które zwrócił się polski organ ochrony danych (UODO) do celów dochodzeniowych.LinkKara z RODO dla PNP S.A. - omówienie
720RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2021-06-092000S.C. Dreamtime Call S.R.L.Art. 58 RODORumuński organ ochrony danych (ANSPDCP) ukarał S.C. Dreamtime Call S.R.L. karą pieniężną w wysokości 2.000 EUR za nieprzekazanie informacji, o które zwrócił się organ ochrony danych w trakcie dochodzenia, z naruszeniem przepisów art. 83 (5) e), 58 RODO.Link
719SzwecjaDatainspektionen2021-06-0764500Voice Integrate Nordic ABArt. 32 RODOSzwedzki organ ochrony danych nałożył na Voice Integrate Nordic AB karę w wysokości 64 500 EUR. Kara ta jest związana z dochodzeniem prowadzonym przeciwko trzem przedsiębiorstwom i trzem regionom Szwecji. We wszystkich 21 regionach Szwecji, dzwoniąc pod numer 1177, można uzyskać dostęp do infolinii oferującej porady na różne tematy związane ze zdrowiem. Każdy region prowadzi własną usługę poradnictwa zdrowotnego, wewnętrznie lub za pośrednictwem zakontraktowanych podwykonawców, ale razem tworzą one sieć krajową. W 2019 r. media doniosły, że nagrane rozmowy z infolinią 1177 były dostępne na serwerze internetowym bez ochrony hasłem lub innych środków bezpieczeństwa. Wszystkie połączenia z numerem 1177 początkowo trafiały do firmy Inera, która zarządzała i rozwijała wspólne systemy. Połączenia z numerem 1177 od mieszkańców regionów Sztokholm, Sörmland i Värmland były przekazywane przez Inerę do spółki Medhelp AB, która przyjmowała połączenia. Z kolei Medhelp zlecił tajlandzkiemu przedsiębiorstwu Medicall Co Ltd. odbieranie połączeń w weekendy i w nocy. Zarówno Medhelp, jak i Medicall zawarły umowę ze spółką technologiczną Voice Integrate Nordic AB m.in. na nagrywanie rozmów. Doszło wówczas do naruszenia danych, polegającego na tym, że nagrania rozmów z numerem 1177 były dostępne w Internecie na serwerze należącym do Voice Integrate. Incydent ten wynikał z błędnej konfiguracji urządzenia pamięci masowej podłączonego do sieci, które było publicznie dostępne przez Internet i nie korzystało z szyfrowanej komunikacji. Dzięki luce w zabezpieczeniach uzyskano dostęp do dużej liczby połączeń. Szwedzki organ ochrony danych stwierdził, że Voice Integrate nie podjęła odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych, tak aby osoby nieupoważnione nie mogły uzyskać do nich dostępu.Link
718SzwecjaDatainspektionen2021-06-07120000MedHelp ABArt. 5 (1) a), f) RODO, Art. 6 RODO, Art. 9 (1) RODO, Art. 13 RODO, Art. 32 RODOSzwedzki organ ochrony danych (DPA) nałożył na MedHelp AB karę w wysokości 1.200.000 EUR. Kara ta jest związana z dochodzeniem prowadzonym przeciwko trzem przedsiębiorstwom i trzem regionom Szwecji. We wszystkich 21 regionach Szwecji, dzwoniąc pod numer 1177, można uzyskać dostęp do infolinii oferującej porady na różne tematy związane ze zdrowiem. Każdy region prowadzi własną usługę poradnictwa zdrowotnego, wewnętrznie lub za pośrednictwem zakontraktowanych podwykonawców, ale razem tworzą one sieć krajową. W 2019 r. media doniosły, że nagrane rozmowy z infolinią 1177 były dostępne na serwerze internetowym bez ochrony hasłem lub innych środków bezpieczeństwa. Wszystkie połączenia z numerem 1177 początkowo trafiały do firmy Inera, która zarządzała i rozwijała wspólne systemy. Połączenia z numerem 1177 od mieszkańców regionów Sztokholm, Sörmland i Värmland były przekazywane przez Inerę do spółki Medhelp AB, która przyjmowała połączenia. Z kolei Medhelp zlecił tajlandzkiemu przedsiębiorstwu Medicall Co Ltd. odbieranie połączeń w weekendy i w nocy. Zarówno Medhelp, jak i Medicall zawarły umowę ze spółką technologiczną Voice Integrate Nordic AB m.in. na nagrywanie rozmów. Doszło wówczas do naruszenia danych, polegającego na tym, że nagrania rozmów z numerem 1177 były dostępne w Internecie na serwerze należącym do Voice Integrate. Incydent ten wynikał z błędnej konfiguracji urządzenia pamięci masowej podłączonego do sieci, które było publicznie dostępne przez Internet i nie korzystało z szyfrowanej komunikacji. Z powodu luki uzyskano dostęp do dużej liczby połączeń. Szwedzki organ ochrony danych stwierdził, że MedHelp nie podjął odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych, tak aby osoby nieupoważnione nie mogły uzyskać do nich dostępu. Ponadto MedHelp nie poinformowała odpowiednio dzwoniących o przetwarzaniu ich danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO. Ponadto organ uważa, że powierzenie przetwarzania danych osobowych firmie Medicall stanowi naruszenie zasady legalności określonej w RODO. Dzieje się tak dlatego, że Medicall nie jest objęty szwedzkim ustawodawstwem zdrowotnym i medycznym, a zatem nie podlega prawnie uregulowanemu obowiązkowi zachowania poufności, który istnieje w szwedzkim sektorze opieki zdrowotnej.Link
717SzwecjaDatainspektionen2021-06-0750000Region StockholmArt. 5 (1) a) RODO, Art. 13 RODO, Art. 14 RODOSzwedzki Urząd Ochrony Danych nałożył na Region Sztokholm karę w wysokości 50.000 EUR. Kara ta jest związana z dochodzeniem prowadzonym przeciwko trzem przedsiębiorstwom i trzem szwedzkim regionom. We wszystkich 21 regionach Szwecji, dzwoniąc pod numer 1177, można uzyskać dostęp do infolinii oferującej porady na różne tematy związane ze zdrowiem. Każdy region prowadzi własną usługę poradnictwa zdrowotnego, wewnętrznie lub za pośrednictwem zakontraktowanych podwykonawców, ale razem tworzą one sieć krajową. W 2019 r. media doniosły, że nagrane rozmowy z infolinią 1177 były dostępne na serwerze internetowym bez ochrony hasłem lub innych środków bezpieczeństwa. Wszystkie połączenia z numerem 1177 początkowo trafiały do firmy Inera, która zarządzała i rozwijała wspólne systemy. Połączenia z numerem 1177 od mieszkańców regionów Sztokholm, Sörmland i Värmland były przekazywane przez Inerę do spółki Medhelp AB, która przyjmowała połączenia. Z kolei Medhelp zlecił tajlandzkiemu przedsiębiorstwu Medicall Co Ltd. odbieranie połączeń w weekendy i w nocy. Zarówno Medhelp, jak i Medicall zawarły umowę ze spółką technologiczną Voice Integrate Nordic AB m.in. na nagrywanie rozmów. Doszło wówczas do naruszenia danych, polegającego na tym, że nagrania rozmów z numerem 1177 były dostępne w Internecie na serwerze należącym do Voice Integrate. Incydent ten wynikał z błędnej konfiguracji urządzenia pamięci masowej podłączonego do sieci, które było publicznie dostępne przez Internet i nie korzystało z szyfrowanej komunikacji. Z powodu luki uzyskano dostęp do dużej liczby połączeń. Inspektor ochrony danych nałożył grzywnę na Region Sztokholm za gromadzenie danych o połączeniach od osób, których dane dotyczą, bez uprzedniego odpowiedniego poinformowania ich o ich przetwarzaniu.Link
716SzwecjaDatainspektionen2021-06-0725000Region VärmlandArt. 5 (1) a) RODO, Art. 13 RODOSzwedzki urząd ochrony danych osobowych nałożył na region Värmland karę w wysokości 25 000 EUR. Kara ta jest związana z dochodzeniem prowadzonym przeciwko trzem przedsiębiorstwom i trzem szwedzkim regionom. We wszystkich 21 regionach Szwecji, dzwoniąc pod numer 1177, można uzyskać dostęp do infolinii oferującej porady na różne tematy związane ze zdrowiem. Każdy region prowadzi własną usługę poradnictwa zdrowotnego, wewnętrznie lub za pośrednictwem zakontraktowanych podwykonawców, ale razem tworzą one sieć krajową. W 2019 r. media doniosły, że nagrane rozmowy z infolinią 1177 były dostępne na serwerze internetowym bez ochrony hasłem lub innych środków bezpieczeństwa. Wszystkie połączenia z numerem 1177 początkowo trafiały do firmy Inera, która zarządzała i rozwijała wspólne systemy. Połączenia z numerem 1177 od mieszkańców regionów Sztokholm, Sörmland i Värmland były przekazywane przez Inerę do spółki Medhelp AB, która przyjmowała połączenia. Z kolei Medhelp zlecił tajlandzkiemu przedsiębiorstwu Medicall Co Ltd. odbieranie połączeń w weekendy i w nocy. Zarówno Medhelp, jak i Medicall zawarły umowę ze spółką technologiczną Voice Integrate Nordic AB m.in. na nagrywanie rozmów. Doszło wówczas do naruszenia danych, polegającego na tym, że nagrania rozmów z numerem 1177 były dostępne w Internecie na serwerze należącym do Voice Integrate. Incydent ten wynikał z błędnej konfiguracji urządzenia pamięci masowej podłączonego do sieci, które było publicznie dostępne przez Internet i nie korzystało z szyfrowanej komunikacji. Z powodu luki uzyskano dostęp do dużej liczby połączeń. Organ ochrony danych nałożył grzywnę na Region Värmland za gromadzenie danych o połączeniach od osób, których dane dotyczą, bez uprzedniego odpowiedniego poinformowania ich o ich przetwarzaniu.Link
715SzwecjaDatainspektionen2021-06-0725000Region SörmlandArt. 5 (1) a) RODO, Art. 13 RODOSzwedzki urząd ochrony danych osobowych nałożył na region Sörmland karę w wysokości 25 000 EUR. Kara ta jest związana z dochodzeniem prowadzonym przeciwko trzem przedsiębiorstwom i trzem szwedzkim regionom. We wszystkich 21 regionach Szwecji, dzwoniąc pod numer 1177, można uzyskać dostęp do infolinii oferującej porady na różne tematy związane ze zdrowiem. Każdy region prowadzi własną usługę poradnictwa zdrowotnego, wewnętrznie lub za pośrednictwem zakontraktowanych podwykonawców, ale razem tworzą one sieć krajową. W 2019 r. media doniosły, że nagrane rozmowy z infolinią 1177 były dostępne na serwerze internetowym bez ochrony hasłem lub innych środków bezpieczeństwa. Wszystkie połączenia z numerem 1177 początkowo trafiały do firmy Inera, która zarządzała i rozwijała wspólne systemy. Połączenia z numerem 1177 od mieszkańców regionów Sztokholm, Sörmland i Värmland były przekazywane przez Inerę do spółki Medhelp AB, która przyjmowała połączenia. Z kolei Medhelp zlecił tajlandzkiemu przedsiębiorstwu Medicall Co Ltd. odbieranie połączeń w weekendy i w nocy. Zarówno Medhelp, jak i Medicall zawarły umowę ze spółką technologiczną Voice Integrate Nordic AB m.in. na nagrywanie rozmów. Doszło wówczas do naruszenia danych, polegającego na tym, że nagrania rozmów z numerem 1177 były dostępne w Internecie na serwerze należącym do Voice Integrate. Incydent ten wynikał z błędnej konfiguracji urządzenia pamięci masowej podłączonego do sieci, które było publicznie dostępne przez Internet i nie korzystało z szyfrowanej komunikacji. Z powodu luki uzyskano dostęp do dużej liczby połączeń. Organ ochrony danych nałożył grzywnę na Region Sörmland za gromadzenie danych o połączeniach od osób, których dane dotyczą, bez uprzedniego odpowiedniego poinformowania ich o ich przetwarzaniu.Link
714LuksemburgCommission nationale pour la protection des données (CNPD)2021-05-121000NieznanyArt. 5 (1) c) RODO, Art. 13 RODOOrgan ochrony danych osobowych z Luksemburga (CNPD) nałożył na przedsiębiorstwo karę w wysokości 1.000 euro. Administrator zainstalował system nadzoru wideo w celu ochrony własności, zabezpieczenia dostępu do miejsc prywatnych i ryzykownych, jak również bezpieczeństwa użytkowników i zapobiegania wypadkom. Jednakże kamery nadmiernie rejestrowały również fragmenty przestrzeni publicznej. Organ ochrony danych stwierdza, że administrator naruszył w ten sposób zasadę minimalizacji danych zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c) RODO. Ponadto administrator nie poinformował odpowiednio osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych przez nadzór wideo, a tym samym naruszył swój obowiązek informacyjny.Link
713LuksemburgCommission nationale pour la protection des données (CNPD)2021-05-122600NieznanyArt. 5 (1) c) RODO, Art. 13 RODOOrgan ochrony danych osobowych z Luksemburga (CNPD) nałożył na pewną firmę karę w wysokości 2.600 euro. Administrator zainstalował system nadzoru wideo w celu ochrony majątku firmy i uniemożliwienia wstępu osobom nieupoważnionym, jednak kamery nadmiernie rejestrowały również fragmenty stołówki, która służy pracownikom jako miejsce przerw w pracy. Organ ochrony danych stwierdza, że nagrywanie pracowników podczas ich przerwy nie jest konieczne do zapewnienia celów związanych z nadzorem wideo, a zatem było nieproporcjonalne. Organ Ochrony Danych stwierdza, że administrator naruszył w ten sposób zasadę minimalizacji danych na mocy art. 5 ust. 1 lit. c) RODO. Ponadto administrator nie poinformował odpowiednio osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych przez nadzór wideo, a tym samym naruszył swój obowiązek informacyjny.Link
712LuksemburgCommission nationale pour la protection des données (CNPD)2021-05-122400Nieznany Art. 5 (1) c) RODOOrgan ochrony danych osobowych z Luksemburga (CNPD) nałożył na pewną firmę karę w wysokości 2.400 euro. Administrator zainstalował system nadzoru wideo w celu ochrony majątku firmy i uniemożliwienia wstępu osobom nieupoważnionym. Jednak kamery nadmiernie rejestrowały również fragmenty tarasu stołówki, który służy pracownikom jako miejsce wypoczynku. Organ ochrony danych stwierdza, że nagrywanie pracowników podczas ich przerwy nie jest konieczne do zapewnienia celów związanych z nadzorem wideo, a zatem było nieproporcjonalne. Organ Ochrony Danych stwierdza, że administrator naruszył w ten sposób zasadę minimalizacji danych na mocy art. 5 (1) c) RODO.Link
711LuksemburgCommission nationale pour la protection des données (CNPD)2021-05-121900Nieznany Art. 5 (1) c), e) RODOOrgan ochrony danych osobowych z Luksemburga (CNPD) nałożył na pewną firmę karę w wysokości 1.900 euro. Administrator zainstalował system nadzoru wideo w celu ochrony majątku firmy i uniemożliwienia wstępu osobom nieupoważnionym. Jednak kamery nadmiernie rejestrowały również fragmenty przestrzeni publicznej. Organ ochrony danych stwierdza, że administrator naruszył w ten sposób zasadę minimalizacji danych zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c) RODO. Ponadto organ ochrony danych stwierdza, że administrator danych przechowywał nagrania dłużej niż jest to prawnie dozwolone, a tym samym naruszył art. 5 ust. 1 lit. e) RODO.Link
710HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-06-0719600Radiotelevisión del principado de AsturiasArt. 5 (1) c) RODO, Art. 12 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na Radiotelevisión del principado de Asturias karę w wysokości 26.000 EUR. Kara składa się z 20 000 EUR z powodu naruszenia art. 5 (1) c) RODO oraz 6.000 EUR z tytułu naruszenia art. 12 RODO. Podstawą nałożenia kary był fakt, że administrator zainstalował system nadzoru wideo obejmujący łącznie 14 kamer wideo i monitorujący teren przedsiębiorstwa. Administrator twierdzi, że kamery zostały zainstalowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pomieszczeń. Jednak kamery uchwyciły gabinety pracowników w sposób, który nie był konieczny do tego celu. Na przykład jedna kamera uchwyciła również znaczną część pokoju wypoczynkowego pracowników. Organ ochrony danych uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych. Ponadto, administrator nie poinformował odpowiednio osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych przez nadzór wideo, a tym samym naruszył swój obowiązek informacyjny. Grzywna została zmniejszona do 19 600 EUR ze względu na terminową płatność i przyznanie się do winy.Link
709HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-06-0720000Master Distancia S.A.Art. 6 (1) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na Master Distancia S.A. karę w wysokości 25 000 EUR. Administrator danych umieścił dane osobowe podmiotu danych w rejestrze raportów kredytowych bez wystarczającej podstawy prawnej. Administrator uzasadnił to rzekomymi długami, jakie osoba, której dane dotyczą, miała wobec administratora. W rzeczywistości jednak strony były nadal w trakcie postępowania arbitrażowego. W związku z tym administrator danych nie miał upoważnienia do umieszczenia danych podmiotu danych w rejestrze. Pierwotna grzywna w wysokości 25 000 EUR została zmniejszona do 20 000 EUR ze względu na natychmiastową płatność.Link
708HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-04-066000Creator Energy S.L.Art. 6 (1) b) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na Creator Energy S.L. karę pieniężną w wysokości 6 000 EUR. Administrator danych wykorzystał dane osobowe osoby, której dane dotyczą, bez jej zgody w celu zawarcia umów na dostawy gazu i energii elektrycznej oraz usługi konserwacyjne.Link
707WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-04-1512000Krajowy Instytut Zabezpieczenia Społecznego - Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS)Art. 5 (1) a) RODO, Art. 12 RODO, Art. 15 RODOWłoski organ ochrony danych (Garante) nałożył na włoski Krajowy Instytut Zabezpieczenia Społecznego (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) karę pieniężną w wysokości 12 000 EUR. Kara ta wynikała z faktu, że administrator danych nie udzielił właściwej odpowiedzi na dwa wnioski o udzielenie informacji, które osoba, której dane dotyczą, skierowała do administratora danych. Wnioski te dotyczyły ujawnienia danych osobowych osoby, której dane dotyczą, osobom trzecim. Początkowo osoba, której dane dotyczą, nie otrzymała odpowiedzi na żaden z tych wniosków. W trakcie dochodzenia administrator przekazał mu informacje i wyjaśnił, że na poprzednie wnioski nie udzielono odpowiedzi z powodu błędu technicznego w jego systemie poczty elektronicznej.Link
706HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-06-024000Avalos Consultores, S.L.Art. 6 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na Avalos Consultores, S.L. karę w wysokości 4.000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, będąca klientem administratora, złożyła skargę do AEPD, ponieważ administrator przekazał jej dane osobowe do agencji Torrent Asesores Nga, S.L. bez jej zgody.Link
705HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-05-2145000Telefónica de España, S.A.UArt. 6 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na Telefonica de España, S.A.U. karę w wysokości 75 000 euro. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do AEPD przeciwko spółce telekomunikacyjnej. Administrator danych dokonał rezerwacji usługi dla osoby, której dane dotyczą, bez zawarcia przez nią umowy na tę usługę. Po tym, jak osoba, której dane dotyczą, nie dokonała żadnych płatności za tę usługę, została ona anulowana w tym samym roku i zlecono firmie windykacyjnej odzyskanie rzekomo zaległych należności. AEPD stwierdził, że ani przetwarzanie danych w celu rezerwacji usługi, ani przekazanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, firmie windykacyjnej nie odbyło się zgodnie z prawem. Pierwotna kara w wysokości 75 000 EUR została zmniejszona do 45 000 EUR ze względu na natychmiastową zapłatę i uznanie długu.Link
704WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-04-2115000Fundacja Polikliniki Tor Vergata z RzymuArt. 5 (1) a), f) RODO, Art. 13 RODO, Art. 25 RODO, Art. 32 RODOWłoski organ ochrony danych (Garante) nałożył na Fondazione Policlinico Tor Vergata di Roma karę pieniężną w wysokości 15 000 EUR. W lutym 2020 r. osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do Garante, zarzucając naruszenie przepisów o ochronie danych w związku z usługami rezerwacji dla lekarzy specjalistów oferowanymi przez administratora. W celu zarezerwowania odpowiedniej wizyty na portalu rezerwacyjnym odwiedzający musieli wypełnić formularz online, w którym wymagane były różne dane osobowe. Jak ustalił organ ochrony danych, administrator nie wdrożył odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia ochrony przetwarzania danych. Ponadto administrator nie wypełnił swoich obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 13 RODO, ponieważ nie poinformował odpowiednio osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu ich danych osobowych w momencie zbierania danych.Link
703GrecjaHellenic Data Protection Authority (HDPA)2021-05-125000KAPIEPA A.E.Art. 17 RODO, Art. 21 RODO, Art. 25 RODOGrecki organ ochrony danych nałożył na ΚΑΡΙΕΡΑ A.E. karę w wysokości 5 000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do organu ochrony danych przeciwko administratorowi, ponieważ administrator nadal wysyłał jej reklamy pocztą elektroniczną, mimo że osoba ta zażądała usunięcia swoich danych, a administrator potwierdził ich usunięcie. Z powodu błędu technicznego dane osoby, której dane dotyczą, nie zostały usunięte.Link
702HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-05-213000Stowarzyszenie Właścicieli DomówArt. 5 (1) c) RODO, Art. 12 RODOMonitoring wizyjny przestrzeni publicznej, a tym samym naruszenie zasady minimalizacji danych. Ponadto: Naruszenie obowiązków informacyjnych, ponieważ nie udzielono wystarczających informacji na temat monitoringu wizyjnego.Link
701HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-05-272000Osoba fizycznaArt. 5 (1) c) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na osobę prywatną karę w wysokości 2000 euro za nieuprawnione użycie kamer monitoringu, które bez uzasadnionego powodu nagrywały również fragmenty przestrzeni publicznej, oraz za publikację tych nagrań w Internecie.Link
700NorwegiaDatatilsynet2021-05-1895500Innovasjon NorgeArt. 5 (1) RODO, Art. 6 (1) RODONorweski organ ochrony danych (Datatilsynet) ukarał krajowy bank rozwoju Innovasjon Norge karą pieniężną w wysokości 1 000 000 NOK (95 500 EUR). Administrator danych przeprowadził kilka kontroli kredytowych osoby, której dane dotyczą, bez żadnej podstawy umownej. W tym celu bank przeanalizował liczne dane finansowe osoby, której dane dotyczą, bez jej zgody.Link
699GrecjaHellenic Data Protection Authority (HDPA)2021-05-1710000Miejska Organizacja Edukacji Przedszkolnej i Solidarności Społecznej (DOPAKA) w gminie Tavros MoschatoArt. 6 (1) c) RODO, Art. 12 (3), (4) RODO, Art. 17 (1) d) RODOGrecki organ ochrony danych ukarał karą pieniężną w wysokości 10 000 EUR Gminną Organizację Edukacji Przedszkolnej i Solidarności Społecznej (DOPAKA) w gminie Tavros Moschato. Administrator opublikował bez podstawy prawnej dokumenty zawierające dane osobowe osoby, której dane dotyczą. Dokumenty te zawierały, oprócz imienia i nazwiska, informacje o jego zawodzie, miejscu pracy oraz ocenę jego zachowania. Kara składa się proporcjonalnie z 7.000 EUR za naruszenie art. 6 (1) c) RODO i 3.000 EUR za naruszenie art. 12 (3), (4) RODO i art. 17 (1) d) RODO.Link
698WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-03-257000TECNOMEDICAL S.r.l.Art. 12 (3) RODO, Art. 15 RODOWłoski organ ochrony danych (Garante) nałożył na TECNOMEDICAL S.r.l. karę w wysokości 7.000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do organu ochrony danych po tym, jak administrator danych nie odpowiedział prawidłowo na jej wniosek o udzielenie informacji. Osoba, której dane dotyczą, zażądała dostępu do swoich danych osobowych. W tym celu zażądał kopii swojej dokumentacji medycznej oraz dokumentacji medycznej dotyczącej przeprowadzonej operacji wszczepienia implantów dentystycznych. Administrator danych nie dostarczył jednak tych informacji w odpowiednim czasie i w całości.Link
697HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2020-05-263000Vodafone España, S.A.U.Art. 58 (1) RODONieprzekazanie informacji hiszpańskiemu organowi ochrony danych (AEPD) w wymaganych ramach czasowych z naruszeniem art. 57 RODO. Pierwotna kara w wysokości 5 000 EUR została zmniejszona o 20% ze względu na natychmiastową płatność i przyznanie się do winy.Link
696HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-05-256000Desolasol Restauración, S.L.Art. 5 (1) f) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) ukarał Desolasol Restauración S.L. karą pieniężną w wysokości 6 000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, złożyła w restauracji formularz skargi konsumenckiej, ponieważ nie była w stanie rozmawiać przy stole z powodu głośności muzyki. Kopia formularza pozostała u administratora danych. Z powodu błędu pracownika restauracji, kopie formularza zostały przekazane innym gościom restauracji, którzy byli obecni podczas zdarzenia.Link
695HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-05-254000Alava Norte, S.L.Art. 5 (1) c) RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) ukarał Alava Norte, S.L. karą pieniężną w wysokości 4.000 euro. Administrator zainstalował trzy kamery monitoringu 360° na fasadzie jednego ze swoich budynków w celu zabezpieczenia obiektu. Uchwyciły one również część przestrzeni publicznej. AEPD uznał to za naruszenie zasady minimalizacji danych, ponieważ tak rozległy nadzór wideo nie był konieczny do osiągnięcia celu przetwarzania danych (zabezpieczenie obiektu).Link
694HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-05-25100000Vodafone España, SAUArt. 28 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na Vodafone España, S.A.U. karę w wysokości 100 000 euro. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do hiszpańskiego organu ochrony danych przeciwko przedsiębiorstwu telekomunikacyjnemu. Zgodnie ze skargą, osoba, której dane dotyczą, otrzymała telefon reklamowy od firmy, który został wykonany w imieniu Vodafone España, S.A.U., mimo że osoba, której dane dotyczą, była wpisana na listę osób wykluczonych z reklam Robinsona. Według podmiotu przetwarzającego dane na zlecenie Vodafone, połączenie reklamowe z osobą, której dane dotyczą, zostało wykonane z powodu błędu w systemie filtrowania numerów połączeń. W trakcie swojego dochodzenia organ ochrony danych ustalił, że Vodafone nie ustanowił żadnych środków w celu uniknięcia połączeń reklamowych z numerami znajdującymi się na liście Robinson. W niniejszej sprawie Vodafone nie wiedziała nawet, że numer osoby, której dane dotyczą, znajduje się na liście Robinsona, co oznaczało, że nie został on zablokowany dla spółki, której udzielono zlecenia.Link
693WęgryNemzeti Adatvédelmiés Információszabadság Hivatal (NAIH)2021-04-27570FirmaArt. 5 (1) a) RODO, Art. 5 (2) RODO, Art. 6 RODO, Art. 13 RODOWęgierski organ ochrony danych osobowych (NAIH) nałożył na pewną firmę karę w wysokości 570 EUR. W ramach swojej działalności zawodowej osoba, której dane dotyczą, przeprowadziła w dniu 23 września 2019 r. rozmowę telefoniczną z firmą. Firma nagrała tę rozmowę bez poinformowania osoby, której dane dotyczą, ani uzyskania jej zgody, a następnie udostępniła ją firmie, w której osoba, której dane dotyczą, była zatrudniona (administratorowi danych). Następnie administrator rozwiązał stosunek pracy, ponieważ nagrana rozmowa telefoniczna najwyraźniej nie spełniała standardów usług i standardów zawodowych administratora. Inspektor Ochrony Danych stwierdza, że administrator nie tylko przetwarzał dane osoby, której dane dotyczą, bez podstawy prawnej, ale także naruszył swoje obowiązki w zakresie rozliczalności, nie wykazując zgodności przetwarzania z prawem. Ponadto administrator naruszył swój obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO.Link
692WęgryNemzeti Adatvédelmiés Információszabadság Hivatal (NAIH)2021-04-271400FirmaArt. 5 (1) (2) RODO, Art. 6 RODO, Art. 13 RODOWęgierski organ ochrony danych osobowych (NAIH) nałożył na pewną firmę karę w wysokości 1 400 EUR. W ramach swojej działalności zawodowej osoba, której dane dotyczą, przeprowadziła w dniu 23 września 2019 r. rozmowę telefoniczną z administratorem danych. Administrator nagrał tę rozmowę bez poinformowania osoby, której dane dotyczą, ani uzyskania jej zgody, a następnie przekazał ją firmie, w której osoba, której dane dotyczą, była zatrudniona. Pracodawca osoby, której dane dotyczą, rozwiązał następnie umowę o pracę, ponieważ nagrana rozmowa telefoniczna najwyraźniej nie spełniała standardów usługowych i zawodowych firmy. Organ ochrony danych stwierdza, że administrator nie tylko przetwarzał dane osoby, której dane dotyczą, bez podstawy prawnej, lecz także naruszył swój obowiązek rozliczalności, nie wykazując zgodności przetwarzania z prawem. Ponadto administrator naruszył swój obowiązek informacyjny na mocy art. 13 RODO.Link
691HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-05-25900Dyrektor zarządzający firmyArt. 13 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył karę w wysokości 1 500 euro na dyrektora zarządzającego pewnej firmy. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do AEPD przeciwko administratorowi danych, z którym zawarła umowę. Podstawą nałożenia grzywny jest fakt, że administrator nie poinformował odpowiednio osoby, której dane dotyczą, o przetwarzaniu jej danych podczas ich zbierania. AEPD uważa to za naruszenie art. 13 RODO. Pierwotna grzywna w wysokości 1 500 EUR została zmniejszona do 900 EUR ze względu na natychmiastową płatność i przyznanie się do winy.Link
690HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-05-213000LekarzArt. 6 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) ukarał lekarza grzywną w wysokości 3 000 EUR. Administrator opuścił swoją poprzednią klinikę i rozpoczął pracę w nowej klinice. Skarżący przejął dawną klinikę administratora. W umowie kupna wyraźnie stwierdzono, że strona sprzedająca (administrator danych) nie może w żadnym wypadku sporządzać kopii akt pacjenta. Niemniej jednak, administrator poinformował swoich byłych pacjentów, że w przyszłości będą mogli korzystać z jego usług w jego nowej klinice. AEPD stwierdził, że administrator danych kontaktując się z byłymi pacjentami działał nie tylko niezgodnie z umową, ale także z naruszeniem przepisów o ochronie danych.Link
689IrlandiaData Protection Commission (DPC)2021-03-2390000Irish Credit Bureau DACArt. 5 (2) RODO, Art. 24 (1) RODO, Art. 25 (1) RODOIrlandzki organ ochrony danych osobowych (DPC) nałożył na Irish Credit Bureau (ICB) karę w wysokości 90 000 EUR. Kara wynika z naruszenia danych zgłoszonego przez administratora do organu ochrony danych osobowych w dniu 31 sierpnia 2018 r. Administrator danych jest agencją sprawozdawczości kredytowej, która prowadzi bazę danych o realizacji umów kredytowych między instytucjami finansowymi a kredytobiorcami. Naruszenie danych nastąpiło, gdy administrator dokonał zmiany kodu w swojej bazie danych, która zawierała błąd techniczny. W rezultacie, między 28 czerwca 2018 r. a 30 sierpnia 2018 r., baza danych ICB niedokładnie zaktualizowała rekordy 15 120 zamkniętych rachunków. Administrator ujawnił 1 062 niedokładne rekordy kont instytucjom finansowym lub dotkniętym osobom fizycznym, zanim problem został rozwiązany.Link
688NorwegiaDatatilsynet2021-05-2039000Gmina OsloArt. 5 RODO, Art. 6 RODONorweski organ ochrony danych (Datatilsynet) nałożył na gminę Oslo karę w wysokości 39.000 euro. Na stronie internetowej administratora danych opublikowano wezwanie z prokuratury dotyczące osoby, której dane dotyczą. Wezwanie zawierało m.in. informacje osobowe, takie jak dane dotyczące zdrowia. Do incydentu doszło, ponieważ wezwanie nie zostało pierwotnie zaklasyfikowane jako poufne i w związku z tym nie było wyłączone z publicznego ujawniania. Dokument był publicznie dostępny przez pięć godzin, zanim został usunięty.Link
687NiderlandyAutoriteit Persoonsgegevens (AP)2020-03-2415000CP&AArt. 9 RODO, Art. 32 RODOHolenderski organ ochrony danych (AP) nałożył na CP&A karę w wysokości 15 000 EUR. Administrator danych w ramach ewidencji nieobecności pracowników z powodu choroby dokumentował zarówno przyczyny choroby, jak i konkretne skargi osób, których dane dotyczą w ramach rejestracji nieobecności pracowników z powodu choroby. W opinii organu ochrony danych było to niezgodne z prawem, ponieważ dane dotyczące zdrowia są objęte szczególną ochroną. Pracodawcom nie wolno rejestrować ani powodów, ani przyczyn zwolnień lekarskich. Ponadto organ ochrony danych stwierdził, że administrator nie wdrożył odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony przetwarzania danych podczas rejestrowania nieobecności. Mianowicie, rejestracja nieobecności była dostępna online, bez żadnej formy uwierzytelnienia. Tymczasem, gdy system rejestracji nieobecności jest dostępny przez Internet, dostęp do niego powinien być możliwy wyłącznie poprzez uwierzytelnienie wieloskładnikowe. Zdaniem organu ochrony danych, oprócz "normalnego" logowania, wymagana byłaby inna forma uwierzytelnienia.Link
686WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-04-1540000Gmina PalermoArt. 5 (1) f) RODO, Art. 25 RODO, Art. 32 RODOWłoski organ ochrony danych (Garante) nałożył na gminę Palermo karę w wysokości 40000 euro. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do włoskiego organu ochrony danych przeciwko gminie Palermo. Jego skarga opierała się na fakcie, że jego dane osobowe pochodzące ze złożonego przez niego wniosku o dopłaty do żywności zostały przejęte przez osobę nieuprawnioną i przetworzone dla własnych celów. Jak ustalił organ ochrony danych w trakcie swojego dochodzenia, do takiego przetwarzania doszło, ponieważ gmina nie wdrożyła odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych.Link
685RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2021-05-192000Banca Comercială Română S.A.Art. 5 (1) a), d) RODO, Art. 5 (2) RODO, Art. 6 RODORumuński organ ochrony danych (ANSPDCP) nałożył na Banca Comercială Română S.A. karę pieniężną w wysokości 2 000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do organu ochrony danych, ponieważ administrator danych wykorzystał jej dane osobowe w kontekście postępowania egzekucyjnego dotyczącego długów wynikających z umowy kredytowej, o której istnieniu osoba ta nie wiedziała.Link
684RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2021-05-19500Stowarzyszenia Właścicieli Gminy IasiArt. 58 (1) a), e) RODORumuński organ ochrony danych (ANSPDCP) nałożył na Asociație de Proprietari din municipiul Iași (Stowarzyszenie Właścicieli Gminy Iasi) grzywnę w wysokości 500 EUR. Administrator danych nie przekazał organowi ochrony danych informacji, o które ten wnioskował.Link
683WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-04-155000LekarzArt. 5 (1) a), c) RODO, Art. 6 RODO, Art. 9 RODOWłoski organ ochrony danych (Garante) nałożył na lekarza karę w wysokości 5000 euro. Administrator pokazywał na kongresie slajdy z przypadków klinicznych, które następnie zostały opublikowane na stronie internetowej towarzystwa chirurgii trójnaczyniowej. Slajdy zawierały dane osobowe pacjenta, takie jak inicjały pacjenta, wiek, płeć, szczegółową historię medyczną pacjenta, szczegóły dotyczące przyjęć w latach 1980-2016 i zabiegów chirurgicznych przeprowadzonych w tym okresie, ze wskazaniem daty przyjęcia i daty operacji, oddziału chirurgicznego, który przeprowadził zabiegi, dni spędzonych w szpitalu, liczne obrazy diagnostyczne i 22 fotografie przedstawiające pacjenta podczas operacji. W żadnym momencie osoba, której dane dotyczą, nie wyraziła zgody na takie przetwarzanie swoich danych osobowych.Link
682WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-04-152000Società triveneta di chirurgiaArt. 5 (1) a), c) RODO, Art. 6 RODO, Art. 9 RODOWłoski organ ochrony danych (Garante) nałożył na Società triveneta di chirurgia karę w wysokości 2000 EUR. Lekarz pokazywał na kongresie slajdy z przypadków klinicznych, które następnie zostały opublikowane na stronie internetowej administratora. Slajdy te zawierały dane osobowe pacjenta, takie jak inicjały pacjenta, wiek, płeć, szczegółową historię patologii, na którą cierpiał pacjent, szczegóły dotyczące przyjęć w latach 1980-2016 oraz zabiegów chirurgicznych wykonanych w tym okresie, ze wskazaniem daty przyjęcia i operacji, oddziału chirurgicznego, który przeprowadził zabiegi, dni spędzonych w szpitalu, liczne obrazy diagnostyczne oraz 22 fotografie przedstawiające pacjenta podczas operacji. W żadnym momencie osoba, której dane dotyczą, nie wyraziła zgody na takie przetwarzanie swoich danych osobowych.Link
681PolskaUrząd ochrony danych osobowych (UODO)2021-04-22245000 Cyfrowy Polsat S.A.Art. 24 (1) RODO, Art. 32 (1), (2) RODO, Art. 34 (1) RODOUODO nałożył na Cyfrowy Polsat S.A. karę pieniężną w wysokości 245 000 EUR. Podstawą nałożenia kary była duża liczba naruszeń danych osobowych zgłoszonych przez administratora do UODO. Często zdarzało się, że korespondencja pocztowa zawierająca dane osobowe ginęła lub była dostarczana do niewłaściwego odbiorcy. Organ ochrony danych zauważa, że chociaż naruszenia danych zostały spowodowane przez firmę kurierską, z którą administrator zawarł umowę, to administrator miał obowiązek zapewnić, aby takie naruszenia nie miały miejsca. Administrator nie wdrożył środków technicznych i organizacyjnych odpowiednich do ryzyka w celu ochrony przetwarzania danych. Ponadto, administrator powiadomił osoby, których dane dotyczą, o naruszeniu danych dopiero po dwóch lub trzech miesiącach.Link i LinkKara z RODO dla Cyfrowy Polsat S.A. - omówienie
680GrecjaHellenic Data Protection Authority (HDPA)2021-05-125000A. EPILOGI IDIOTIKI KEFALAIOUCHIKI ETAIREIAArt. 5 (1) a), b) RODO, Art. 12 (3) RODO, Art. 15 RODO, Art. 17 RODOGrecki organ ochrony danych nałożył na A. EPILOGI IDIOTIKI KEFALAIOUCHIKI ETAIREIA karę w wysokości 5 000 EUR. Administrator danych nie odpowiedział na wnioski o udzielenie informacji i usunięcie danych złożone przez osobę, której dane dotyczą. W trakcie dochodzenia prowadzonego przez organ ochrony danych administrator poinformował organ ochrony danych, że usunął dane osoby, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, nie została jednak o tym poinformowana. Ponadto, organ ochrony danych ustalił, że dane osoby, której dane dotyczą, zostały zebrane w celu innym niż uzgodniony cel. Nie uzyskano odpowiedniej zgody osoby, której dane dotyczą, na ten nowy cel przetwarzania.Link
679WęgryNemzeti Adatvédelmiés Információszabadság Hivatal (NAIH)2021-03-251425Podmiot prowadzący placówkę opiekuńcząArt. 5 (1) a), b), c) RODO, Art. 5 RODO, Art. 6 RODO, Art. 13 (1), (2) RODOWęgierski Urząd Ochrony Danych (NAIH) nałożył karę w wysokości 1 425 EUR na operatora placówki opiekuńczej. Operator zainstalował łącznie 25 kamer we wszystkich pomieszczeniach placówki, z wyjątkiem toalet, szatni i głównego stanowiska pielęgniarek. Zarówno mieszkańcy placówki, jak i pracownicy byli rejestrowani przez monitoring wizyjny. Administrator twierdzi, że kamery zostały zainstalowane w celach bezpieczeństwa. Chodziło m.in. o uniemożliwienie dostępu do obiektu osobom nieupoważnionym oraz odstraszenie od kradzieży. Organ ochrony danych stwierdza, że tak rozległy nadzór wideo nie był konieczny dla celu przetwarzania (bezpieczeństwo obiektu). Ponadto, administrator nie poinformował w wystarczającym stopniu osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych.Link
678NiderlandyAutoriteit Persoonsgegevens (AP)2020-12-20525000Locatefamily.comArt. 27 RODONiderlandzki DPA (AP) nałożył na Locatefamily.com grzywnę w wysokości 525 000 euro. Locatefamily.com to platforma, na której ludzie mogą wyszukiwać dane kontaktowe członków rodziny, z którymi stracili kontakt, lub innych osób, z którymi chcieliby się skontaktować. Osoby, których dane dotyczą, skarżyły się, że ich dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu) zostały opublikowane na stronie internetowej bez ich wiedzy. Osoby, których dane dotyczą, nie mogły łatwo zażądać usunięcia swoich danych opublikowanych na stronie, ponieważ Locatefamily.com nie miała żadnego przedstawicielstwa w Unii Europejskiej. Organizacje oferujące towary lub usługi w UE muszą mieć przedstawiciela, do którego obywatele UE mogą się zwrócić w celu uzyskania informacji lub wykonania swoich praw w zakresie ochrony danych. W związku z tym niderlandzki organ ochrony danych stwierdził naruszenie art. 27 RODO.Link
677HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-05-1430000Allianz Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A. Art. 6 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) ukarał Allianz Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A. karą pieniężną w wysokości 30 000 EUR. Administrator danych przesłał fakturę osobie, której dane dotyczą, mimo że nie istniał żaden stosunek umowny. Osoba, której dane dotyczą, zawarła z administratorem polisę ubezpieczeniową na motocykl w 2016 r., ale wypowiedziała ją w 2017 r.Link
676RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2021-05-132000Telekom Romania Communications SAArt. 6 RODO, Art. 21 RODORumuński organ ochrony danych (ANSPDCP) nałożył na Telekom Romania Communications SA karę pieniężną w wysokości 2000 EUR. Administrator wykonał telefon reklamowy do osoby, której dane dotyczą, mimo że osoba ta skorzystała z przysługującego jej prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych do celów marketingowych i reklamowych, żądając od administratora usunięcia jej numeru telefonu i adresu e-mail z bazy danych Telekom.Link
675RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2021-05-14200Operator strony internetowejArt. 5 (1) a), b) RODO, Art. 5 (2) RODO, Art. 6 (1) RODO, Art. 13 (1), (2), (3) RODO, Art. 32 (2) RODORumuński organ ochrony danych osobowych (ANSPDCP) nałożył karę w wysokości 200 EUR na operatora strony internetowej declaratieppr.ro. Podczas pandemii koronawirusa odwiedzający stronę mogli wypełnić formularz, który był wymagany do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania. W tym celu gromadzone były dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres i numer identyfikacyjny. Administrator danych nie był jednak w stanie udowodnić, że przetwarzał te dane zgodnie z prawem. Ponadto administrator nie poinformował w wystarczającym stopniu osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych podczas zbierania ich danych osobowych oraz nie wdrożył wystarczających środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych.Link
674WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-03-254000Gmina CastellanzaArt. 5 (1) a), c) RODO, Art. 6 (1) c), e) RODO, Art. 6 (2) RODO, Art. 6 (3) b) RODO, Art. 2-ter (1), (3) Codice della privacyWłoski organ ochrony danych (Garante) nałożył na gminę Castellanza karę w wysokości 4 000 EUR. Gmina ta zamieściła na swojej stronie internetowej dokumenty zawierające dane osobowe osoby, której dane dotyczą, które były swobodnie dostępne. Dokumenty te dotyczyły postępowania sądowego prowadzonego przez osobę, której dane dotyczą.Link
673HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2021-05-123000Solram T Y R S.L.Art. 17 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na Solram T Y R S.L. karę pieniężną w wysokości 3 000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do AEPD przeciwko administratorowi danych z uwagi na fakt, że administrator nadal wysyłał jej reklamy za pośrednictwem WhatsApp, pomimo tego, że zażądała ona usunięcia swoich danych.Link
672NiderlandyAutoriteit Persoonsgegevens (AP)2020-06-167500PVV OverijsselArt. 33 RODOHolenderski organ ochrony danych (AP) ukarał lokalny oddział partii PVV w Overijssel karą pieniężną w wysokości 7 500 EUR za niepowiadomienie AP o naruszeniu danych osobowych, co stanowiło naruszenie art. 33 RODO. Z powodu błędu ludzkiego wiadomość e-mail dotycząca zwołania posiedzenia została wysłana za pośrednictwem otwartej listy dystrybucyjnej. Ponieważ w e-mailu 101 adresatów było zaadresowanych jako "przyjaciele PVV", przekonania polityczne osób, których dane dotyczą, zostały w ten sposób ujawnione wszystkim adresatom.Link
671HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2020-05-041500000 EDP Energía, SAUArt. 13 RODO, Art. 25 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na EDP Energía, S.A.U. karę w wysokości 1 500 000 EUR. Decyzja ta wynika w szczególności z kilku skarg otrzymanych w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez zgody. Jak ustalił organ ochrony danych, administrator danych nie poinformował osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 13 RODO przy gromadzeniu ich danych. W związku z tym osoby, których dane dotyczą, nie zostały poinformowane o prawach przysługujących im na mocy art. 15 -22 RODO, a dane kontaktowe administratora (np. jego adres) były niekompletne. Ponadto praktyka biznesowa firmy pozwalała jej na zawieranie umów z przedstawicielami klientów zamiast bezpośrednio z klientami. W tych przypadkach administrator danych nie sprawdził jednak, czy rzeczywiście istniało upoważnienie do reprezentowania osób, których dane dotyczą. Organ ochrony danych stwierdza, że administrator danych nie wdrożył procedury weryfikacji upoważnienia domniemanych przedstawicieli. Kara składa się proporcjonalnie z 1.000.000 EUR za naruszenie art. 13 RODO i 500 000 EUR za naruszenie art. 25 RODO.Link
670HiszpaniaAgencia Española de Protección de Datos (AEPD)2020-05-041500000 EDP Comercializadora, S.A.U.Art. 13 RODO, Art. 25 RODOHiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na EDP Comercializadora, S.A.U. karę w wysokości 1 500 000 EUR. Decyzja ta wynika w szczególności z kilku skarg otrzymanych w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez zgody. Jak ustalił organ ochrony danych, administrator danych nie poinformował osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 13 RODO, o gromadzeniu ich danych. W związku z tym osoby, których dane dotyczą, nie zostały poinformowane o prawach przysługujących im na mocy art. 15-22 RODO, a dane kontaktowe administratora (np. jego adres) były niekompletne. Ponadto praktyka biznesowa firmy pozwalała jej na zawieranie umów z przedstawicielami klientów zamiast bezpośrednio z klientami. W tych przypadkach administrator danych nie sprawdził jednak, czy rzeczywiście istniało upoważnienie do reprezentowania osób, których dane dotyczą. Organ stwierdza, że administrator danych nie wdrożył procedury weryfikacji upoważnienia rzekomych przedstawicieli. Kara składa się proporcjonalnie z 1.000.000 EUR za naruszenie Art. 13 RODO i 500 000 EUR za naruszenie art. 25 RODO.Link
669IslandiaPersónuvernd2021-04-2923100InfoMentor ehf Art. 5 (1) f) RODO, Art. 32 (1) b), d) RODOIslandzki organ ochrony danych (Persónuvernd) nałożył na InfoMentor ehf karę w wysokości 23 100 EUR. Wcześniej administrator zgłosił naruszenie danych zgodnie z art. 33 RODO. Incydent dotyczył systemu online firmy, który jest wykorzystywany głównie przez szkoły i inne instytucje do celów komunikacyjnych i informacyjnych. W trakcie swojego dochodzenia organ ochrony danych ustalił, że do naruszenia doprowadziły nieodpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa po stronie administratora danych. Z powodu nieszczelności zabezpieczeń, w wyniku której sześciocyfrowy numer systemowy każdego użytkownika był widoczny w adresie URL konkretnej strony w systemie mentor, osoby nieuprawnione uzyskały dostęp do danych osobowych 424 dzieci.Link
668RumuniaAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)2021-05-072000World Class România S.A.Art. 5 (1) f) RODO, Art. 32 (1) b), d) RODORumuński organ ochrony danych osobowych (ANSPDCP) nałożył na World Class România S.A. karę pieniężną w wysokości 2.000 EUR. Administrator opublikował pismo o rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem w grupie WhatsApp używanej przez pracowników administratora. W rezultacie wszyscy członkowie tej grupy WhatsApp uzyskali nieuprawniony dostęp do pewnych danych osobowych osoby, której dane dotyczą (nazwisko, imię, adres, numer identyfikacyjny, informacje związane z wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę).Link
667NorwegiaDatatilsynet2021-05-05Zamiar nałożenia karyDisqus Inc.Art. 32 RODOW dniu 5 maja 2021 roku norweski organ ochrony danych (Datatilsynet) ogłosił, że zamierza nałożyć na firmę Disqus Inc. EUR 2 500 000 za naruszenie art. 5 (1), (2) RODO, art. 6 RODO, art. 12 RODO i art. 13 RODO. Zarzuca się, że Disqus bezprawnie śledził osoby odwiedzające norweskie strony internetowe, które korzystały z wtyczki Disqus. Ich dane były następnie przekazywane reklamodawcom będącym osobami trzecimi.Link
666WęgryNemzeti Adatvédelmiés Információszabadság Hivatal (NAIH)2021-03-2427700Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatalát (11. Dzielnicowy Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Stołecznego Budapeszt)Art. 32 (1) a), b) RODO, Art. 32 (2) RODO, Art. 33 (1) RODO, Art. 34 (1) RODOWęgierski organ ochrony danych (NAIH) nałożył karę pieniężną na XI Urząd Dzielnicowy rządu Budapesztu w wysokości 27 700 EUR. Administrator danych przesyłał dane dotyczące zdrowia w odniesieniu do szybkich testów Covid-19, jak również dane kontaktowe osób poddanych testom, do lekarzy w jednym pliku Excel, w sposób niezaszyfrowany i bez żadnych dalszych środków zapewniających poufność. Organ ochrony danych stwierdził, że administrator nie wdrożył środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych. Ponadto, administrator nie poinformował organu ochrony danych i osób, których dane dotyczą, o naruszeniu danych.Link
665FinlandiaTietosuojavaltuutetun Toimisto2021-04-2175000ParkkiPate OyArt. 5 (1) c) RODO, Art. 12 (3), (4), (6) RODO, Art. 14 (2) a) RODO, Art. 14 (3) RODO, Art. 15 RODO, Art. 17 (1) a) RODO, Art. 25 (2) RODOFiński organ ochrony danych nałożył na spółkę ParkkiPate Oy karę w wysokości 75 000 EUR. Pewna liczba osób otrzymała od administratora bilety parkingowe i zażądała informacji o tym, jakie dane osobowe były przetwarzane, a w niektórych przypadkach zażądała usunięcia swoich danych. Jednak w celu rozpatrzenia tych wniosków administrator oświadczył, że potrzebuje numeru dowodu osobistego i adresu osób, których dane dotyczą, do celów identyfikacji, ponieważ ich nazwisko wraz z numerem biletu parkingowego nie wystarcza do zweryfikowania ich tożsamości. Zdaniem organu ochrony danych, administrator nie tylko naruszył obowiązek informowania osób, których dane dotyczą, oraz prawo do usunięcia ich danych, ale także naruszył zasadę minimalizacji danych. Organ podkreślił, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości osoby, której dane dotyczą, dopuszczalne jest zażądanie dodatkowego dowodu tożsamości. Jednak w omawianych przypadkach takie wątpliwości nie istniały. Ponadto, organ ochrony danych stwierdził naruszenie zasady ograniczenia przechowywania danych. Administrator danych przechowywał zdjęcia nieprawidłowo zaparkowanych samochodów oraz kopie biletów parkingowych na potrzeby ewentualnych przyszłych sporów sądowych, nie określając terminu usunięcia tych danych.Link
664BelgiaGegevensbeschermingsautoriteit (GBA)2021-04-26100000Przedsiębiorstwo finansoweArt. 5 (1) f) RODO, Art. 32 RODOBelgijski organ ochrony danych (APD) nałożył na firmę finansową karę w wysokości 100 000 euro. Osoba, której dane dotyczą, złożyła dwie skargi do organu ochrony danych przeciwko tej firmie. Opierały się one na 20 zapytaniach o jej dane osobowe z rejestru kredytowego Narodowego Banku Belgii. Administrator danych zatrudnia byłego męża osoby, której dane dotyczą, który rzekomo wykorzystał swoją pozycję, aby bezprawnie uzyskać dostęp do rejestru w celu uzyskania informacji finansowych na temat osoby, której dane dotyczą, a tym samym uzyskać przewagę w ich postępowaniu rozwodowym. Jak zauważył organ ochrony danych, do naruszenia ochrony danych doszło z uwagi na fakt, że administrator nie podjął odpowiednich środków organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym przetwarzaniem.Link
663WłochyGarante per la protezione dei dati personali (Garante)2021-03-2520000GEDI News Network SpaArt. 12 (3), (4) RODOWłoski organ ochrony danych (Garante) nałożył na GEDI News Network Spa karę w wysokości 20.000 EUR. Osoba, której dane dotyczą, złożyła skargę do włoskiego organu ochrony danych przeciwko administratorowi danych w związku z opublikowanym przez niego artykułem, w którym była o niej mowa. W tym kontekście osoba, której dane dotyczą,