Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Etena.pl Rafał Tochman (właściciel marki Safelog) z siedzibą pod adresem: ul. Poznańska 16d, 62-023 Borówiec.
W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pocztą pod powyższym adresem lub:
– przez formularz kontaktowy na stronie: https://www.safelog.pl/kontakt/
– pod adresem e-mail: odo@safelog.pl

Po co, jak długo i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Kategoria osóbCel przetwarzaniaPodstawa prawnaCzas przechowywaniaPrawnie uzasadniony interes (jeśli występuje)
Klienci i potencjalni klienciDziałania przed zawarciem umowy lub wykonywanie umowyArt. 6 ust. 1 lit. b) RODOPrzez czas działań niezbędnych do zawarcia umowy + czas trwania umowy 
RachunkowośćArt. 6 ust. 1 lit. c) RODO5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym zaistniało rozliczane zdarzenie gospodarcze 
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamiArt. 6 ust. 1 lit. f) RODOCzas potrzebny na przedawnienie ewentualnych roszczeń ustalony w Kodeksie Cywilnym tj. 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym powstało roszczenieOchrona interesu przedsiębiorstwa
Zaspokojenie roszczeńArt. 6 ust. 1 lit. f) RODOCzas trwania postępowania dotyczącego dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojeniaOchrona interesu przedsiębiorstwa
MarketingArt. 6 ust. 1 lit. f) RODODo czasu wniesienia skutecznego sprzeciwuPromowanie produktów i usług  partnerów oraz własnych.
Dostawcy i potencjalni dostawcyDziałania przed zawarciem umowy lub wykonywanie umowyArt. 6 ust. 1 lit. b) RODOPrzez czas działań niezbędnych do zawarcia umowy + czas trwania umowy 
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamiArt. 6 ust. 1 lit. f) RODOCzas potrzebny na przedawnienie ewentualnych roszczeń ustalony w Kodeksie Cywilnym tj. 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym powstało roszczenieOchrona interesu przedsiębiorstwa
RachunkowośćArt. 6 ust. 1 lit. c) RODO5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym zaistniało rozliczane zdarzenie gospodarcze 
Zaspokojenie roszczeńArt. 6 ust. 1 lit. f) RODOCzas trwania postępowania dotyczącego dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojeniaOchrona interesu przedsiębiorstwa
WspółpracownicyDziałania przed zawarciem umowy lub wykonywanie umowyArt. 6 ust. 1 lit. b) RODOPrzez czas działań niezbędnych do zawarcia umowy + czas trwania umowy 
RachunkowośćArt. 6 ust. 1 lit. c) RODO5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym zaistniało rozliczane zdarzenie gospodarcze 
Publikacja wizerunku i informacji o karierze i kompetencjach zawodowychArt. 6 ust. 1 lit. a) RODODo czasu skutecznego wycofania zgody 
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamiArt. 6 ust. 1 lit. f) RODOCzas potrzebny na przedawnienie ewentualnych roszczeń ustalony w Kodeksie Cywilnym tj. 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym powstało roszczenieOchrona interesu przedsiębiorstwa
Zaspokojenie roszczeńArt. 6 ust. 1 lit. f) RODOCzas trwania postępowania dotyczącego dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojeniaOchrona interesu przedsiębiorstwa
Czytelnicy newsletteraRealizacja usługiArt. 6 ust. 1 lit. b) RODOPrzez czas trwania umowy 
MarketingArt. 6 ust. 1 lit. f) RODODo czasu wniesienia sprzeciwuPromowanie produktów i usług  partnerów oraz własnych.
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamiArt. 6 ust. 1 lit. f) RODOCzas potrzebny na przedawnienie ewentualnych roszczeń ustalony w Kodeksie Cywilnym tj. 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym powstało roszczenieOchrona interesu przedsiębiorstwa
Zaspokojenie roszczeńArt. 6 ust. 1 lit. f) RODOCzas trwania postępowania dotyczącego dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojeniaOchrona interesu przedsiębiorstwa
Osoby korespondująceZarządzanie korespondencjąArt. 6 ust. 1 lit. f) RODO6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym nadano lub odebrano korespondencjęUdzielenie odpowiedzi na korespondencję, utrzymywanie relacji biznesowych, organizacja pracy
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamiArt. 6 ust. 1 lit. f) RODOCzas potrzebny na przedawnienie ewentualnych roszczeń ustalony w Kodeksie Cywilnym tj. 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym powstało roszczenieOchrona interesu przedsiębiorstwa
Zaspokojenie roszczeńArt. 6 ust. 1 lit. f) RODOCzas trwania postępowania dotyczącego dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojeniaOchrona interesu przedsiębiorstwa
Uczestnicy szkoleńWydawanie i rejestracja certyfikatówArt. 6 ust. 1 lit. f) RODODo czasu wniesienia sprzeciwuWydanie certyfikatu uczestnikowi szkolenia, możliwość wydania duplikatu certyfikatu, możliwość weryfikacji oryginalności certyfikatu
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamiArt. 6 ust. 1 lit. f) RODOCzas potrzebny na przedawnienie ewentualnych roszczeń ustalony w Kodeksie Cywilnym tj. 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym powstało roszczenieOchrona interesu przedsiębiorstwa
Zaspokojenie roszczeńArt. 6 ust. 1 lit. f) RODOCzas trwania postępowania dotyczącego dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojeniaOchrona interesu przedsiębiorstwa

 

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, zważyliśmy Twoje interesy, prawa i wolności oraz nasz interes i oceniliśmy, że przetwarzanie Twoich danych dla naszego prawnie uzasadnionego interesu, nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność, ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane możemy udostępnić:

  • podmiotom, które tworzą oraz serwisują nasze systemy informatyczne,
  • osobom prowadzącym działalność gospodarczą, które w naszym imieniu świadczą Tobie usługi konsultingowe, szkoleniowe i inne,
  • dostawcom usług wykorzystywanych w naszej działalności, takich jak: usługi hostingowe, oprogramowanie do wysyłki mailingów, platforma e-learningowa, pośrednicy płatności i banki, oprogramowanie kadrowo-księgowe i usługa księgowości, system CRM, wsparcie IT,
  • uprawnionym organom państwowym, które zwrócą się do nas o udostępnienie Twoich danych,

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich?

Państwo trzecie, to państwo w którym RODO nie jest obowiązującym prawem. Nie przekazujemy Twoich danych do takich państw.

Cofnięcie zgody

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, masz prawo tę zgodę wycofać w każdej chwili. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Prawo dostępu do danych
Możesz zażądać:
– abyśmy udzielił Ci informacji o tym czy przetwarzamy Twoje dane, a jeśli je przetwarzamy, możesz zażądać:
– abyśmy udzielili Ci dostępu do tych danych,
– abyśmy jeszcze raz udzielili Ci informacji o przetwarzaniu, z którymi się teraz zapoznajesz.

Prawo do sprostowania
Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe, które przetwarzamy są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo żądać, abyśmy je niezwłocznie sprostowali.

Prawo do usunięcia danych
Masz prawo zażądać, abyśmy przestali przetwarzać Twoje dane i usunęli je.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Jeśli uważasz, że:
– Twoje dane, które przetwarzamy są nieprawidłowe,
– uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usuwali,
– dane, które przetwarzamy są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń i nie chcesz, abyśmy je usuwali, choć są nam już niepotrzebne,

możesz zażądać ograniczenia przetwarzania. Jeśli uznamy takie żądanie, będziemy Twoje dane wyłącznie przechowywać oraz przetwarzać tylko w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny.

Ograniczymy przetwarzanie Twoich danych również wtedy, gdy złożysz sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Ograniczenie to będzie trwało do czasu ustalenia, czy nasz interes jest nadrzędny wobec przyczyn Twojego sprzeciwu.

Prawo do powiadomienia odbiorców
Jeśli Twoje dane zostaną sprostowane, usunięte lub ograniczymy ich przetwarzanie, poinformujemy o tym odbiorców tych danych chyba, że będzie to niemożliwe lub wymagać będzie niewspółmiernego wysiłku.
Jeśli tego zażądasz, poinformujemy Ciebie o tych odbiorcach.

Prawo do przenoszenia danych
Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy i przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, to zrealizujemy Twoje żądanie przeniesienia danych. Zostaną Ci one przekazane w powszechnie używanym formacie, który pozwoli je bez nadmiernych trudności przenieść do innego administratora.
Jeśli tego zażądasz prześlemy je bezpośrednio nowemu administratorowi.
Przeniesienie danych nie powoduje automatycznie ich usunięcia u nas.

Prawo do sprzeciwu
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Prawo do wniesienia skargi do PUODO
Jeśli masz zastrzeżenia dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych, wolimy, abyś zgłosiła/zgłosił się do nas w pierwszej kolejności.  Możemy wspólnie wyjaśnić tą sytuację.
Możesz również skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem strony internetowej lub pod adresem:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Źródło danych i kategorie danych

Jeśli jesteś uczestnikiem naszego szkolenia, Twoje dane mogły zostać przekazane nam przez podmiot, który skierował Cię na szkolenie. W takim przypadku będziemy przetwarzali Twoje imię i nazwisko, numer certyfikatu jaki Tobie wydamy oraz nazwę podmiotu, który skierował Cię na szkolenie.

Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe?

Abyśmy mogli realizować wyżej wymienione cele, musimy otrzymać Twoje dane osobowe. Nie masz obowiązku ich podawania, jednak jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, nawiązać współpracy, przesyłać newslettera lub korespondować.