Pliki cookies i analityka na stronie internetowej Safelog.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest on źródłem obowiązków dla Usługobiorców Strony Internetowej.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej jest Rafał Tochman prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ETENA.PL RAFAŁ TOCHMAN (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Poznańska 16d, 62-023 Gądki) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7792042637, REGON 302307101, adres poczty elektronicznej: kontakt(at)safelog.pl, numer telefonu +48 61 666 01 66, t

(zwany również: „Administratorem” „SafeLog” lub „Usługodawcą”.

Informacje o podstawach, celach i okresach przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających Stronę Internetową, odbiorcach danych oraz o prawach osoby, której dane są przetwarzane, zawarte są dokumencie „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych” dostępnym na Stronie Internetowej. Niniejszy dokument zawiera natomiast informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszym dokumencie i rozpoczynające się dużą literą (np. Newsletter) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Strony Internetowej SafeLog.pl dostępnym na Stronie Internetowej.

COOKIES NA STRONIE INTERNETOWEJ

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę Internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą Stronę Internetową). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez Stronę Internetową można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:

Ze względu na ich dostawcę: Ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej Stronę Internetową: Ze względu na cel ich stosowania:

1)   własne (tworzone przez Stronę Internetową Administratora) oraz

2)   należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator)

1)   sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się ze Strony Internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz

2)   stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia)

1) niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej),

2) funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie Strony Internetowej do preferencji osoby odwiedzającej stronę),

3) analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze Strony Internetowej),

4) marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej Stronę Internetową w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od Strony Internetowej, takich jak portale społecznościowe

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony Internetowej w następujących konkretnych celach:

  zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)
dostosowywania zawartości Strony Internetowej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)
prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony Internetowej (pliki Cookies statystyczne)
remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Stronę Internetową poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy, kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd., LinkedIn Ireland Unlimited Company oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe)

Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez Stronę Internetową jest możliwe w następujący sposób:

W przeglądarce Chrome:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.
W przeglądarce Firefox:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Dopuszczone” lub „Zablokowane”, (3) kliknij pole „Ciasteczka śledzące między witrynami”, „Elementy śledzące serwisów społecznościowych” lub „Treści z elementami śledzącymi”
W przeglądarce Internet Explorer:
(1) kliknij menu „Narzędzia”, (2) przejdź do zakładki „Opcje internetowe”, (3) przejdź do zakładki „Ogólne”, (4) przejdź do zakładki „Ustawienia”, (5) kliknij pole „Wyświetl pliki”
W przeglądarce Opera:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.
W przeglądarce Safari:
(1) kliknij menu „Preferencje”, (2) przejdź do zakładki „Prywatność”, (3) kliknij w pole „Zarządzaj danymi witryn”
Niezależnie od przeglądarki, za pomocą narzędzi dostępnych np. na stronie: https://www.cookiemetrix.com/ lub:  https://www.cookie-checker.com/

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Stronę Internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft Edge

NARZĘDZIA ANALITYCZNE I REMARKETINGOWE

Administrator może korzystać na Stronie Internetowej z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch na Stronie Internetowej. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną Internetową i analizie ruchu na Stronie Internetowej. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na Stronie Internetowej – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Administrator może korzystać na Stronie Internetowej z usług Google Ads dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia), Facebook Pixel dostarczanych przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) oraz LinkedIn Insight Tag dostarczanych przez firmę LinkedIn Ireland Unlimited Company (Gardner House, 2 Wilton Pl, Saint Peter’s, Dublin 2, Irlandia). Usługi te pozwalają Administratorowi na anonimową analizę działań odwiedzających Stronę Internetową w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy, kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

Administrator może korzystać na Stronie Internetowej z usług HotJar Tracking Code dostarczanych przez firmę Hotjar Limited (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta). Usługi te pozwalają na zbieranie zanonimizowanych nagrań pokazujących sposób poruszania się po Stronie przez osoby odwiedzające Stronę, w celu badania przez Administratora zachowań użytkowników i w konsekwencji uzyskania wiedzy na temat kierunków ewentualnej optymalizacji Strony Internetowej.

Administrator korzystając z powyższych usług na Stronie Internetowej gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Stronę Internetową oraz sposób ich zachowania na Stronie Internetowej, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.