Przejęcie funkcji IOD

Pełnienie funkcji Inspektora ochrony danych (IOD)Inspektor ochrony danych (zwany w skrócie IOD), to ekspert, który wspiera i doradza Twojej firmie w zakresie ochrony danych osobowych. Nadzoruje także przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Jest to niezwykle wymagająca funkcja. Od inspektora wymaga się interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności m.in. z zakresu prawa, informatyki, nowoczesnych metod zarządzania (np. zarządzanie ryzykiem) i zdolności interpersonalnych. IOD musi być też niezależny (nieuwikłany w firmowe zależności), aby działać obiektywnie i skutecznie.
W zakresie ochrony danych osobowych pojawiają się ciągłe zmiany wynikające z:

 • zmieniających się przepisów,
 • pojawiających się decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i wyroków sądu,
 • wprowadzania kodeksów branżowych,
 • rozwoju technologii

Inspektor ochrony danych musi więc „trzymać rękę na pulsie”, stale podnosić swoje kwalifikacje, aby być na bieżąco z pojawiającymi się zmianami.

Z tej perspektywy utrzymanie etatu dla inspektora ochrony danych może być nieefektywne i nieopłacalne. Jednocześnie przepisy lub sytuacja firmy mogą od Ciebie wymagać, wyznaczenia inspektora.

Jeden z naszych ekspertów, może być inspektorem ochrony danych w Twojej firmie. Otrzymasz kompleksowe wsparcie naszego zespołu, nie ponosząc przy tym kosztów utrzymania wysoko wykwalifikowanego specjalisty.

Co otrzymasz w ramach pełnienia funkcji zewnętrznego IOD

W ramach outsourcingu IOD otrzymasz:

 • naszą współpracę rozpoczniemy od realizacji audytu systemu ochrony danych osobowych, podczas którego ocenimy poziom zgodności z wymaganiami RODO,
 • przeprowadzimy lub dopracujemy rejestr czynności przetwarzania i rejestr kategorii czynności przetwarzania,
 • przeprowadzimy/uzupełnimy ocenę ryzyka,
 • przygotujemy/dopracujemy dokumentację ochrony danych osobowych,
 • przeszkolimy Twoją kadrę,

w ramach bieżących prac:

 • poprowadzimy Twoją dokumentację ochrony danych osobowych,
 • będziemy realizowali audyty wewnętrzne i audyty procesorów,
 • będziemy prowadzić punkt kontaktowy dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • będziemy reagować na żądania podmiotu danych,
 • obsłużymy naruszenia ochrony danych,
 • wesprzemy Cię podczas kontroli z Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub podczas audytów innych podmiotów,
 • przeprowadzimy cykliczne szkolenia,
 • będziemy doradzać Ci, przy realizacji projektów wymagających uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania,
 • pomożemy Ci stworzyć lub zaopiniujemy umowy, regulaminy, klauzule w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych
 • otrzymasz stałą opiekę dedykowanego ubezpieczonego inspektora ochrony danych.

Oferta

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Na podstawie podanych informacji, przygotujemy ofertę.
Dzięki podanej nazwie firmy możemy zdobyć o niej dodatkowe informacje. Pozwoli to na rzetelną wycenę.
Imię i nazwisko są nam niezbędne, by skierować ofertę do właściwej osoby.
Twój numer telefonu i adres email są nam potrzebne do zadania Ci ewentualnych dodatkowych pytań niezbędnych do przygotowania oferty.
Adres e-mail jest nam niezbędny do przesłania oferty.
W polu „Treść wiadomości” wpisz dodatkową treść zapytania lub informacje, które uważasz za pomocne przy wycenie.

 


  Administratorem Twoich danych osobowych jest Etena.pl Rafał Tochman (właściciel marki Safelog) z siedzibą pod adresem: ul. Poznańska 16d, 62-023 Borówiec. W chwili przesłania danych przez powyższy formularz, podania ich telefonicznie, przesłania za pomocą czatu online lub mediów społecznościowych będziemy je przetwarzali zgodnie z artykuł 6 ustęp 1 litera b) RODO, w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy. Szersze informacje znajdziesz tutaj.

  CO JESZCZE MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

  Wsparcie (nie tylko) dla IOD

  Osoba odpowiedzialna za RODO w firmie ciągle spotyka nowe wyzwania (zmiany w prawie, incydenty, zgłoszenia osób, etc.). Dla nas to „chleb powszedni”. Możemy podzielić się z Tobą naszym doświadczeniem i wspierać Cię w starciu z codziennymi wyzwaniami, jakie stawia przed Tobą RODO
  Więcej>>>

  Wdrożenie RODO z optymalizacją

  To jasne, że boisz się nowych procedur. Jesteśmy od tego, aby wdrożyć obowiązujące zasady tak, by usprawniły funkcjonowanie Twojej firmy. Nie wierzysz, że to możliwe? Sprawdź nas!
  Więcej>>>

   

  Szkolenia

  Wiedza nie boli, a na pewno bardzo Ci się przyda. Zdobądź praktyczne umiejętności z zakresu ochrony danych osobowych podczas naszych szkoleń. Dla Twojej wygody przeprowadzamy je również w formie e-learningu.
  Więcej>>>

  Audyt RODO

  Brzmi strasznie, ale naprawdę nie ma się czego bać. W ramach audytu dokładnie poznajemy Twoją firmę, ustalamy jakie dane osobowe przetwarzasz i w jaki sposób to robisz. Zawsze znajdzie się coś, co można poprawić, a my wiemy, gdzie szukać.
  Więcej>>>

  Dokumentacja

  Możesz sobie kupić RODO w teczce, ale uwierz nam na słowo: nie chcesz tego zrobić. Nasz zespół opracuje dokumentację ściśle według specyfiki Twojej firmy. W końcu Twój biznes jest wyjątkowy, a nie taki jak każdy, prawda?
  Więcej>>>

  Wsparcie podczas kontroli

  Czeka Cię kontrola z Urzędu Ochrony Danych Osobowych? Wiemy, że to duży stres, szczególnie jeśli nie czujesz się na nią gotowy. Nasi eksperci, będą Cię wspierać podczas kontroli, aby zakończyć ją pomyślnie i zredukować Twój stres do minimum.
  Więcej>>>