Przejęcie funkcji IOD

pełnienie funkcji IODInspektor ochrony danych (zwany w skrócie IOD), to ekspert, który wspiera i doradza Twojej firmie w zakresie ochrony danych osobowych. Nadzoruje także przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Jest to niezwykle wymagająca funkcja. Od inspektora wymaga się interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności m.in. z zakresu prawa, informatyki, nowoczesnych metod zarządzania (np. zarządzanie ryzykiem) i zdolności interpersonalnych. IOD musi być też niezależny (nieuwikłany w firmowe zależności), aby działać obiektywnie i skutecznie.
W zakresie ochrony danych osobowych pojawiają się ciągłe zmiany wynikające z:

 • zmieniających się przepisów,
 • pojawiających się decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i wyroków sądu,
 • wprowadzania kodeksów branżowych,
 • rozwoju technologii

Inspektor ochrony danych musi więc „trzymać rękę na pulsie”, stale podnosić swoje kwalifikacje, aby być na bieżąco z pojawiającymi się zmianami.

Z tej perspektywy utrzymanie etatu dla inspektora ochrony danych może być nieefektywne i nieopłacalne. Jednocześnie przepisy lub sytuacja firmy mogą od Ciebie wymagać, wyznaczenia inspektora.

Jeden z naszych ekspertów, może być inspektorem ochrony danych w Twojej firmie. Otrzymasz kompleksowe wsparcie naszego zespołu, nie ponosząc przy tym kosztów utrzymania wysoko wykwalifikowanego specjalisty.

Co otrzymasz w ramach pełnienia funkcji zewnętrznego IOD

W ramach outsourcingu IOD otrzymasz:

 • naszą współpracę rozpoczniemy od realizacji audytu systemu ochrony danych osobowych, podczas którego ocenimy poziom zgodności z wymaganiami RODO,
 • przeprowadzimy lub dopracujemy rejestr czynności przetwarzania i rejestr kategorii czynności przetwarzania,
 • przeprowadzimy/uzupełnimy ocenę ryzyka,
 • przygotujemy/dopracujemy dokumentację ochrony danych osobowych,
 • przeszkolimy Twoją kadrę,

w ramach bieżących prac:

 • poprowadzimy Twoją dokumentację ochrony danych osobowych,
 • będziemy realizowali audyty wewnętrzne i audyty procesorów,
 • będziemy prowadzić punkt kontaktowy dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • będziemy reagować na żądania podmiotu danych,
 • obsłużymy naruszenia ochrony danych,
 • wesprzemy Cię podczas kontroli z Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub podczas audytów innych podmiotów,
 • przeprowadzimy cykliczne szkolenia,
 • będziemy doradzać Ci, przy realizacji projektów wymagających uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania,
 • pomożemy Ci stworzyć lub zaopiniujemy umowy, regulaminy, klauzule w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych
 • otrzymasz stałą opiekę dedykowanego ubezpieczonego inspektora ochrony danych.
Oferta

Pin It on Pinterest