Audyt RODO

Audyt RODORODO nakłada na przedsiębiorstwo sporo nowych obowiązków i wymagań. Wdrożenie zasad RODO opiera się na dostosowaniu istniejących i wprowadzenie nowych procesów biznesowych. Należy też:

 • wdrożyć nowe mechanizmy,
 • w oparciu o ocenę ryzyka dostosować zabezpieczenia,
 • zaktualizować / stworzyć dokumentację ochrony danych osobowych,
 • wprowadzić rozwiązania, które pozwolą się rozliczyć z prawidłowego realizowania wymagań RODO.

Czy masz pewność, że to wszystko działa prawidłowo w Twojej firmie? Odpowie Ci na to audyt.

Kiedy warto zlecić nam audyt?

 1. Audyt przed wdrożeniem – wyniki tego audytu odpowiedzą Ci na ile spełniasz wymagania RODO oraz co trzeba jeszcze zrobić, aby wymagania zostały spełnione.
 2. Audyt po wdrożeniu – wyniki audytu pozwolą Ci ocenić stopień wdrożenia RODO i wskażą ewentualne obszary wymagające poprawy lub szczególnej uwagi.
 3. Audyt cykliczny – to obiektywne spojrzenie na działający już system ochrony danych osobowych. Pozwala wyłapać ewentualne błędy i problemy systemu. Jest też sposobem na spełnienie wymagania RODO, dotyczącego mierzenia skuteczności (art. 32 ust.1 lit d) RODO).
 4. Audyt trzeciej strony – jeśli chcesz upewnić się, że Twój procesor działa zgodnie z RODO i wymaganiami zawartej umowy powierzenia, musisz to sprawdzić (tego wymaga RODO).

Co zweryfikujemy podczas audytu?

Zależnie od uzgodnionego zakresu i rodzaju audytu, w jego trakcie zweryfikujemy:

 • Przebieg procesów przetwarzania danych osobowych,
 • Poprawność umów z procesorami,
 • Stosowane w przedsiębiorstwie środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych,
 • Dokumentację ochrony danych osobowych,
 • Zabezpieczenia informatyczne,
 • Poprawność klauzul zgody i klauzul informacyjnych pod kątem treści, sposobu dostarczenia i rozliczalności,
 • Gotowość do prawidłowej realizacji żądań (na przykład dotyczących usunięcia danych, dostępu do danych, przeniesienia danych, etc.)
 • Gotowość do prawidłowego zarządzania naruszeniami,
 • Konieczność wyznaczenia inspektora ochrony danych,
 • Konieczność prowadzenie rejestru czynności przetwarzania i rejestru kategorii czynności przetwarzania,
 • Metody prowadzenia oceny ryzyka.

Raport z audytu

Po zakończeniu audytu przygotujemy i przekażemy Tobie raport. Zawiera on ocenę przedsiębiorstwa (lub wybranego obszaru audytowanego) pod kątem spełnienia wymagań RODO. Ocena ta opiera się o zebrane podczas audytu dowody.

W raporcie znajdziesz rekomendacje, których zastosowanie pozwoli na skorygowanie stwierdzonych niezgodności i pozwoli im zapobiec w przyszłości.

Oferta

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Na podstawie podanych informacji, przygotujemy ofertę.
Dzięki podanej nazwie firmy możemy zdobyć o niej dodatkowe informacje. Pozwoli to na rzetelną wycenę.
Imię i nazwisko są nam niezbędne, by skierować ofertę do właściwej osoby.
Twój numer telefonu i adres email są nam potrzebne do zadania Ci ewentualnych dodatkowych pytań niezbędnych do przygotowania oferty.
Adres e-mail jest nam niezbędny do przesłania oferty.
W polu „Treść wiadomości” wpisz dodatkową treść zapytania lub informacje, które uważasz za pomocne przy wycenie.

 


  Administratorem Twoich danych osobowych jest Etena.pl Rafał Tochman (właściciel marki Safelog) z siedzibą pod adresem: ul. Poznańska 16d, 62-023 Borówiec. W chwili przesłania danych przez powyższy formularz, podania ich telefonicznie, przesłania za pomocą czatu online lub mediów społecznościowych będziemy je przetwarzali zgodnie z artykuł 6 ustęp 1 litera b) RODO, w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy. Szersze informacje znajdziesz tutaj.

  CO JESZCZE MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

  Przejęcie funkcji IOD

  Dla Ciebie RODO to tylko masa nieprzyjemnych formalności. Uwierzysz, że my to uwielbiamy? Nasz konsultant przejmie od Ciebie lub Twojego pracownika przykry obowiązek bycia na bieżąco z RODO. Ty skup się tylko na prowadzeniu biznesu.
  Więcej>>>

  Wsparcie (nie tylko) dla IOD

  Osoba odpowiedzialna za RODO w firmie ciągle spotyka nowe wyzwania (zmiany w prawie, incydenty, zgłoszenia osób, etc.). Dla nas to „chleb powszedni”. Możemy podzielić się z Tobą naszym doświadczeniem i wspierać Cię w starciu z codziennymi wyzwaniami, jakie stawia przed Tobą RODO
  Więcej>>>

  Szkolenia

  Wiedza nie boli, a na pewno bardzo Ci się przyda. Zdobądź praktyczne umiejętności z zakresu ochrony danych osobowych podczas naszych szkoleń. Dla Twojej wygody przeprowadzamy je również w formie e-learningu.
  Więcej>>>

  Wdrożenie RODO z optymalizacją

  To jasne, że boisz się nowych procedur. Jesteśmy od tego, aby wdrożyć obowiązujące zasady tak, by usprawniły funkcjonowanie Twojej firmy. Nie wierzysz, że to możliwe? Sprawdź nas!
  Więcej>>>

   

  Wsparcie podczas kontroli

  Czeka Cię kontrola z Urzędu Ochrony Danych Osobowych? Wiemy, że to duży stres, szczególnie jeśli nie czujesz się na nią gotowy. Nasi eksperci, będą Cię wspierać podczas kontroli, aby zakończyć ją pomyślnie i zredukować Twój stres do minimum.
  Więcej>>>

  Dokumentacja

  Możesz sobie kupić RODO w teczce, ale uwierz nam na słowo: nie chcesz tego zrobić. Nasz zespół opracuje dokumentację ściśle według specyfiki Twojej firmy. W końcu Twój biznes jest wyjątkowy, a nie taki jak każdy, prawda?
  Więcej>>>