Dokumentacja RODO

dokumentacja RODODokumentacja jest jednym z elementów wdrożenia ochrony danych osobowych w firmie.
RODO wymaga wprost jedynie kliku elementów dokumentacji, resztę pozostawiając ocenie przedsiębiorcy.
Wyzwaniem jest identyfikacja tych dokumentów, których rzeczywiście potrzebujesz.
Kluczem do tego jest poznanie sposobu działania Twojej firmy i spełnienie wymagania rozliczalności.
RODO wymaga od Ciebie, abyś był w stanie udowodnić, że znasz wymagania i je spełniasz (lub jesteś w stanie to zrobić jeśli zajdzie konkretna sytuacja). Musisz więc mieć gotowe sposoby postępowania (procedury, instrukcje, polityki), np. aby:

 • Skutecznie realizować żądania osób,
 • Zarządzać incydentami i naruszeniami,
 • Zarządzać ryzykiem,
 • Dostarczać odpowiednich informacji osobom, których dane przetwarzasz,

Nasz zespół ekspertów opracuje dla Ciebie indywidualny zestaw dokumentów, których wdrożenie sprawi, że będziesz działać zgodnie z wymaganiami RODO. Dokumenty przygotujemy po poznaniu Twojej firmy i w zgodzie ze sposobem jej działania.

Co otrzymasz w ramach usługi przygotowania dokumentacji RODO?

Po analizie procesów w Twojej firmie przygotujemy dla Ciebie:

 • Rejestr czynności przetwarzania i/lub rejestr kategorii czynności przetwarzania opisujący czynności przetwarzania danych osobowych w Twojej firmie,
 • Dokument oceny ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych w Twojej firmie,
 • Klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych,
 • Klauzule informacyjne,
 • Polityka ochrony danych osobowych,
 • Procedura oceny ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych,
 • Polityka retencji danych,
 • Procedura powiadamiania o naruszeniu danych osobowych,
 • Procedury realizacji praw podmiotów danych,
 • Rejestr naruszeń danych osobowych,
 • Procedura odpowiedzi na żądania podmiotów danych,
 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Inne dokumenty, które na podstawi indywidualnej analizy okażą się konieczne w Twojej firmie.

Oferta

Pin It on Pinterest