Kopia zapasowa danych jest wymagana przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Tworzenie kopii zapasowych powinno być przede wszystkim czynnością wynikającą ze zdrowego rozsądku.
Niestety górę nad zdrowym rozsądkiem zbyt często bierze stwierdzenie „nie mam czasu”.
I jak tu wybrać kompromis między brakiem czasu, a bezpieczeństwem danych? Pomogę Ci w tym.
Poświęć 30 minut, a później kopie zapasowe danych zawartych na dysku Twojego komputera będą wykonywały się automatycznie.

Zadbajmy o bezpieczeństwo kopii, czyli zdalna lokalizacja i szyfrowanie

Zrobienie kopii zapasowej, to nie jest wielka filozofia. Zapewnienie, aby była bezpieczna jest nieco trudniejsze.
Umieszczenie kopii zapasowej na tym samym komputerze, na którym przetwarzasz dane na bieżąco jest jednym z podstawowych błędów.
Jeśli komputer ulegnie zniszczeniu, awarii lub zostanie skradziony, to razem z nim utracisz również kopię. Lepszym rozwiązaniem jest tworzenie kopii na zewnętrznym nośniku (np. dysku).
Jednak powinien on być przechowywany w innej lokalizacji, niż komputer na którym przetwarzasz dane na bieżąco. Jeśli dysk z kopią bezpieczeństwa będzie w tym samym pomieszczeniu lub budynku, co komputer, to w przypadku pożaru lub zalania, stracisz i główne dane i kopię zapasową.
Wożenie dysku nie jest zbyt wygodne i także naraża dane.
Rozwiązaniem może być skorzystanie serwera FTP, dedykowanego do przechowywania kopii bezpieczeństwa. Dzięki takiej usłudze, kopia bezpieczeństwa będzie przechowywana w innej lokalizacji niż Twój komputer, czyli w serwerowni usługodawcy.

Mimo podpisanych umów dotyczących poufności, czy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, kieruj się zasadą ograniczonego zaufania i zaszyfruj kopię zapasową.

Przesyłanie na zewnętrzny serwer, szyfrowanie, automatyzm… czy to możliwe w praktyce.

Jak automatycznie stworzyć kopię bezpieczeństwa, zaszyfrować i wysłać na inny serwer?

Aby zautomatyzować tworzenie kopii zapasowych proponuję abyś użył programu, który będzie je wykonywał za Ciebie.
Dobra wiadomość – nie musisz za niego płacić. Polecam Ci narzędzie CobianBackup. Można go używać nieodpłatnie do zastosować domowych i komercyjnych.
Pobierz i zainstaluj program CobianBackup (rekomenduję wersję 10). Skonfigurowanie go nie powinno zająć Ci więcej niż 30 minut.
Jakie operacje wykona za Ciebie program CobianBackup?

Utworzy wybrany typ kopii bezpieczeństwa…

Cobian Backup - wygór typu backupu

Cobian Backup – wybór typu kopii zapasowej

…ze wskazanej przez Ciebie lokalizacji (jednej lub wielu)…

Cobian Backup - wybór plików źródłowych

Cobian Backup – wybór plików źródłowych

…do wskazanej przez Ciebie lokalizacji (jednej lub wielu)…

Cobian Backup - konfiguracja celu backupu

Cobian Backup – wybór miejsca docelowego kopii zapasowej

…zgodnie z harmonogramem jaki ustalisz.

Cobian Backup - Harmonogram backupu

Cobian Backup – konfiguracja harmonogramu wykonywania kopii zapasowych

Kopie zapasową możesz skompresować i zaszyfrować.

Cobian backup - pakowanie i szyfrowanie backupu

Cobian backup – kompresja i szyfrowanie kopii zapasowej

Pamiętaj, aby co jakiś czas sprawdzać, czy kopie zapasowe wykonują się prawidłowo.
Powodzenia.

Podziel się

Przydatne? Podziel się ze znajomymi.