Jak przetwarzamy Twoje dane z Facebook

Niniejsza informacja mówi o tym w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe z wykorzystaniem narzędzi dostarczonych przez Facebook (dalej FB).
Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych i zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani dostarczyć Tobie informacji, o tym, dlaczego i w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane oraz o prawach jakie Tobie w związku z tym przysługują.
Pamiętaj, że przede wszystkim:

 • Ty odpowiadasz za to jakie dane i komu udostępniasz jako użytkownik FB. Po zalogowaniu do swojego profilu częścią z nich możesz zarządzać w ustawieniach prywatności:
  https://www.facebook.com/settings?tab=privacy, a częścią klikając pozycję Informacje obok swojego imienia i nazwiska na stronie profilowej,
 • podobnie jak Ty, jesteśmy przede wszystkim użytkownikami FB. Korzystając z narzędzi FB, przetwarzamy Twoje dane osobowe, ale nasz wpływ na działanie tych narzędzi jest marginalny.
  Jeśli chcesz wiedzieć jak sam FB chroni Twoje dane, zajrzyj tutaj:
  https://www.facebook.com/privacy/explanation

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Etena.pl Rafał Tochman (właściciel marki Safelog) z siedzibą pod adresem: ul. Poznańska 16d, 62-023 Borówiec.
W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pocztą pod powyższym adresem lub:
– przez formularz kontaktowy na stronie: https://www.safelog.pl/kontakt/
– pod adresem e-mail: odo@safelog.pl

Po co i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane w ramach narzędzi FB,  przetwarzamy zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera f RODO. Artykuł ten pozwala na przetwarzanie danych w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem, którym jest:

 • prowadzenie działań marketingowych,
 • możliwość komunikacji z Tobą,
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Po zważeniu Twoich interesów, praw i wolności oraz naszego interesu oceniliśmy, że przetwarzanie Twoich danych osobowych w ramach narzędzi FB, nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność, ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości.

Z jakich narzędzi FB i w jakich okolicznościach korzystamy

Fanpage – jest jednym z mechanizmów wchodzących w skład FB. Jeśli podejmujesz akcje na naszym fanpage’u, np.
– klikniesz w przyciski „Lubię to” lub „Obserwuj”,
– dodasz komentarz pod którymś z naszych postów na fanpage’u,
– dodasz opinię,
FB informuje nas o tym. Dzięki temu dowiadujemy się o Twojej aktywności i możemy także odwiedzić Twój profil i zobaczyć informacje (dane osobowe), które udostępniasz publicznie.

Facebook Pixel (dalej również „piksel”) – na naszej stronie internetowej umieszczony jest tzw. Facebook Pixel. Jeśli odwiedzasz naszą stronę, jako zalogowany użytkownik FB, to pixel przekazuje do FB następujące dane:
1. Nagłówki HTTP – wszystkie informacje w nagłówkach HTTP. Nagłówki HTTP to standardowy protokół sieciowy wysyłany pomiędzy żądaniem przeglądarki, a dowolnym serwerem w Internecie. Nagłówki HTTP zawierają m.in. adresy IP, a także informacje o przeglądarce internetowej, lokalizacji strony, dokumencie, źródle przekierowania oraz osobie korzystającej z witryny internetowej.
2. Dane piksela – m.in. identyfikator piksela oraz dane plików cookie Facebooka.
3. Kliknięcia przycisków – zaliczają się do tego wszelkie przyciski klikane przez osoby odwiedzające witrynę, etykiety takich przycisków oraz wszelkie strony odwiedzane w wyniku kliknięcia określonego przycisku
4. Nazwy pól formularzy– zaliczają się do tej kategorii nazwy pól witryn internetowych, takie jak „adres e-mail”, „adres” oraz „ilość”, w przypadku zakupu produktu lub usługi. Piksel nie odczytuje wartości pól.
Pixel Facebooka jest umieszczony na naszej stronie w celu prawidłowego dopasowania do Twoich preferencji reklam wyświetlanych na FB i w sieci partnerskiej FB. W uproszczeniu – przekazujemy do FB dane o Twojej aktywności, na podstawie których FB tworzy Twój profil (my go nie znamy) i na tej podstawie wyświetla Tobie dopasowane reklamy.

Przyciski społecznościowe – na naszej stronie internetowej używamy przycisku społecznościowego „Podziel się”, który pozwala Ci udostępnić na FB odnośnik do treści umieszczonych na naszej stronie. Jeśli klikniesz w niego, zostaniesz przekierowany na stronę FB, na której skonfigurujesz sposób udostępnienia naszej strony (jeśli nie będziesz wtedy zalogowany do FB, to w pierwszej kolejności pojawi się strona logowania).
Tym samym pośrednio przekazujemy FB dane o Twoich preferencjach.

Messenger – to komunikator internetowy będący częścią FB. Jeśli piszesz do nas przez Messenger, FB informuje nas o tym. Dzięki temu dowiadujemy się o Twojej aktywności, możemy Ci odpowiedzieć i możemy także odwiedzić Twój profil i zobaczyć informacje (dane osobowe), które udostępniasz publicznie.
Pamiętaj, że wszystkie informacje, które przesyłasz nam przez Messengera dostępne są również dla FB (również jest ich administratorem).
Jeśli nie chcesz, aby FB miał wgląd w naszą komunikację, rekomenduję inne formy kontaktu, które dla Ciebie udostępniam (livechat na stronie, email, telefon).

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali przez czas odpowiedni do celu przetwarzani:

Informacje pozostawione przez Ciebie na naszym fanpage’u w ramach komentarzy – do czasu kiedy:
– sam ich nie usuniesz, lub
– do czasu, kiedy nie zostaną usunięte przez FB np. z powodu złamania zasad obowiązujących na FB, lub
– do czasu, kiedy nie zostaną usunięte przez nas z powodu niestosowności treści (np. hejt, łamanie prawa, wprowadzanie w błąd, godzenie w nasze dobre imię;
– przez ewentualny (określony w przepisach prawa) czas związany z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami;

Informacje przesłane w wiadomościach prywatnych (Messenger) – do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub zakończenia współpracy + ewentualny (określony w przepisach prawa) czas związany z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami;

Dane statystyczne odwiedzających naszą stronę internetową lub fanpage – do czasu przekazania ich FB. Ten proces odbywa się automatycznie w czasie rzeczywistym, a dane stają się dla nas anonimowe. Możemy przeglądać je dzięki usłudze FB Audience Insights ) w formie statystyk (ale już bez powiązania z Twoimi danymi osobowymi).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane udostępniamy lub możemy udostępnić:

– naszym podwykonawcom, świadczącym nam usługi w zakresie IT i marketingu,
– uprawnionym organom państwowym, które zwrócą się do nas o udostępnienie Twoich danych,
– właścicielowi serwisu społecznościowego Facebook, zgodnie z narzuconymi przez FB Tobie i nam „Zasadami dotyczącymi danych” (https://www.facebook.com/about/privacy)

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich?

Państwo trzecie to (w uproszczeniu) państwo w którym RODO nie jest obowiązującym prawem. Co do zasady nie przekazujemy danych do takich Państw z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu FB.
FB może przekazywać Twoje dane do państw trzecich. FB posiada certyfikat Privacy Shield, na podstawie którego w ramach umowy zawartej między Komisją Europejską, a Stanami Zjednoczonymi stwierdza się, że posiadacz takiego certyfikatu zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Jakie prawa Ci przysługują?

Prawo dostępu do danych
Możesz zażądać:
– abyśmy udzielili Ci informacji o tym czy przetwarzamy Twoje dane, a jeśli je przetwarzamy, możesz zażądać,
– abyśmy udzielili Ci dostępu do tych danych,
– abyśmy jeszcze raz udzielili Ci informacji o przetwarzaniu, z którymi się teraz zapoznajesz.

Prawo do sprostowania
Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe, które przetwarzamy są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo żądać, abyśmy je niezwłocznie sprostowali.

Prawo do usunięcia danych
Masz prawo zażądać, abyśmy przestali przetwarzać Twoje dane i usunęli je.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Jeśli uważasz, że:
– Twoje dane, które przetwarzamy są nieprawidłowe,
– uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usuwali,
– dane, które przetwarzamy są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń i nie chcesz, abyśmy je usuwali, choć są nam już niepotrzebne,
możesz zażądać ograniczenia przetwarzania.

Jeśli żądanie będzie uzasadnione, będziemy Twoje dane wyłącznie przechowywać oraz przetwarzać tylko w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny.
Ograniczymy przetwarzanie Twoich danych również wtedy, gdy złożysz sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Ograniczenie to będzie trwało, do czasu ustalenia czy nasz interes jest nadrzędny wobec przyczyn Twojego sprzeciwu.

Prawo do powiadomienia odbiorców
Jeśli Twoje dane zostaną sprostowane, usunięte lub ograniczymy ich przetwarzanie, poinformujemy o tym odbiorców tych danych, chyba, że będzie to niemożliwe lub wymagać będzie niewspółmiernego wysiłku.
Jeśli tego zażądasz, poinformujemy Ciebie o tych odbiorcach.

Prawo do przenoszenia danych
Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy i przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, to zrealizujemy Twoje żądanie przeniesienia danych. Zostaną Ci one przekazane w powszechnie używanym formacie, który pozwoli je bez nadmiernych trudności przenieść do innego administratora.
Jeśli tego zażądasz prześlemy je bezpośrednio nowemu administratorowi.
Przeniesienie danych nie powoduje automatycznie ich usunięcia u nas.

Prawo do sprzeciwu
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Prawo do wniesienia skargi do PUODO
Jeśli masz zastrzeżenia dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych, wolimy, abyś zgłosiła/zgłosił się do nas w pierwszej kolejności.  Możemy to naprawić.
Możesz również skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem strony internetowej Urzędu (https://uodo.gov.pl/) lub pod adresem:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa