Kontrola – to hasło, które potrafi sparaliżować przedsiębiorców i przyprawić ich o szybsze bicie serca. Jednym z organów, które mogą przeprowadzić kontrolę w firmie jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Kontroluje on prawidłowość przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Nawet jeśli masz wdrożony system ochrony danych osobowych, to zapewne nie chciałbyś, aby kontroler przyszedł do Ciebie prosto z ulicy. Odpowiemy Ci pytanie: „Czy mogę mieć niezapowiedzianą kontrolę RODO? „

Czy mogę mieć niezapowiedzianą kontrolę RODO? Nie, ale mogłeś…

Mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Kontrola prowadzona przez Urząd Ochrony Danych Osobowych musi być zapowiedziana.
Ale o mało co nie stało się inaczej. Jeszcze we wczesnych projektach nowej Ustawy o ochronie danych osobowych pojawiało się odwołanie do uchylonej już Ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej.
W tym odwołaniu wyłączono stosowanie bardzo istotnych przepisów. Mówiły one o obowiązku zawiadomienia przedsiębiorcy o kontroli.
Mogło być więc tak, że kontrola RODO byłaby niezapowiedziana. Ale nie jest….

Kontrolę RODO trzeba zapowiedzieć – z czego to wynika?

Na szczęście wspomniany projekt nie przeszedł w takiej formie. Uchwalona Ustawa o ochronie danych osobowych w ogóle nie wspomina o kwestiach powiadamiania o kontroli.
Skąd zatem wiadomo, że zawiadomienie musi być? Z przepisów ogólnych. Mówi o tym ustawa Prawo przedsiębiorcy.

Prawo przedsiębiorcy, a zawiadomienie o kontroli UODO

W ustawie Prawo przedsiębiorcy jest cały rozdział poświęcony kontroli przedsiębiorców. Ażeby być precyzyjnym – ograniczeniu kontroli.
Tam określone są zasady WSZYSTKICH  kontroli, jakie mogą być prowadzone wobec przedsiębiorców. Warto więc, abyś poznał ten rozdział, nie tylko ze względu na kontrolę RODO.
To co nas jednak najbardziej interesuje to artykuł 48 ustęp 2 tej ustawy, który brzmi:

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia

Wynika z tego wprost, że UODO musi Cię zawiadomić o kontroli.

Podziel się

Przydatne? Podziel się ze znajomymi.