Wykaz podmiotów przetwarzających

Sugester Sp. z o.o. – system CRM
HitMe.pl Marek Bajerski – usługa hostingowa
Vires Sp. z o.o. – księgowość
Bitrix Inc. Group – system CRM
dhosting.pl Sp. z o.o. – usługa hostingowa
Fakturownia Sp. z o.o. – aplikacja księgowa
Microsoft Corporation – zestaw usług i aplikacji wspierających pracę w środowisku Microsoft 365
Autenti sp. z o.o. – usługa elektronicznego podpisywania dokumentów

Data aktualizacji: 2022-03-16