Co to są dane osobowe?

Co to są dane osobowe?

Ten artykuł dotyczy nieobowiązującej już Ustawy o ochronie danych osobowych, którą zastąpiło RODO. Sprawdź czym są dane osobowe według RODO. Większość z nas intuicyjnie wie, co tą są dane osobowe. Jednak gdy zaczyna się dyskusja o tym, czy adres e-mail, numer...
Co powinno się znaleźć w umowie powierzenia?

Co powinno się znaleźć w umowie powierzenia?

O wymaganiach, dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych, mówi w szczególności przepis art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) (dalej “Ustawa”). Powierzenie przetwarzania danych...